Jak obudzić w dziecku motywację

My, dorośli, często mamy problemy z motywacją. Wynika to często ze zmęczenia lub nadmiaru obowiązków. Często stajemy jednak przed zadaniem, jakim jest obudzenie w naszym dziecku wewnętrznej motywacji.  Bez niej ciężko będzie mu podejmować nowe wyzwania. Poza tym jest ona także niezbędna do rozwoju  chęci poznawania świata. Co powinniśmy zrobić, aby obudzić w naszym potomku chęć odkrywania nowych dziedzin i motywację do nauki?  Przede wszystkim warto zauważyć, że młodzi ludzie biorą przykład ze starszych. Obserwują rodziców, dziadków lub starsze rodzeństwo.  Ponieważ dziecko na początku nie jest w stanie odróżnić tego, co jest dla niego, od tego co jest złe. Naśladuje postępowanie swoich opiekunów, których darzy zaufaniem. Zatem jeśli widzi nas gotowych do działania  zmotywowanych, w przyszłości będzie chciało postępować w taki sam sposób.

Równie ważne jest pozwolenie dziecku na samodzielne dokonanie wyboru. Pozwólmy mu wybrać zajęcia dodatkowe, na które chce chodzić. Jeśli wybierze grę w piłkę, nie zmuszajmy go do chodzenia na basen, tylko dlatego, że tak nam wygodniej, lub dlatego, że taka panuje moda.  Jeśli w młodym człowieku obudzi się pasja i zaangażowanie do uprawiana sportu, wpierajmy go w tym i dopingujmy jego poczynania. Jeśli nauczy się dyscypliny  i zaangażowania, łatwiej będzie mu sprostać wyzwaniom i problemom, jakie pojawia się w dorosłym życiu. Uczmy nasze dziecko samodzielności w podejmowaniu decyzji i konsekwencji wyborów. Przede wszystkim jednak wspierajmy je w tym co robi i jeśli poprosi nas o pomoc, zawsze bądźmy obok,