Kontakt

 
Marta Puciłowska
Główna koordynatorka programu
tel. (22) 825 01 81 wew. 103
e-mail: marta.pucilowska@ceo.org.pl
 
Aneta Ziemińska          
Koordynatorka ds. uczestników
(zastępuje koordynatorkę ds. platformy i strony internetowej)
tel. (22) 825 01 81 wew. 116
e-mail: aneta.zieminska@ceo.org.pl
 
Barbara Kowalczyk
Koordynatorka ds. moderatorów
e-mail: barbara.kowalczyk@szkolazklasa.pl
 
Michał Szeląg
Koordynator ds. promocji
tel. (22) 825 01 81 wew. 103
e-mail: michal.szelag@ceo.org.pl
 
Joanna Sroka               
Koordynatorka ds. platformy i strony internetowej
(obecnie przebywa na zwolnieniu)
 
 
 

Sekretariat programu
tel. bezpośredni: (22) 825 01 81 wew. 103
fax: (22) 875 85 40 wew. 102
e-mail:  szkolazklasa2zero@ceo.org.pl

 

Adres do korespondencji
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
z dopiskiem "Szkoła z Klasą 2.0"