Kontakt

 
Marta Puciłowska
Główna koordynatorka programu
tel. (22) 658 00 73
e-mail: marta.pucilowska@szkolazklasa.org.pl
 
Aneta Ziemińska          
Koordynatorka ds. uczestników
tel. (22) 658 00 73
e-mail: aneta.zieminska@szkolazklasa.org.pl
 
Barbara Kowalczyk
Koordynatorka ds. moderatorów
e-mail: barbara.kowalczyk@szkolazklasa.org.pl
 
Michał Szeląg
Koordynator ds. promocji
tel. (22) 658 00 73
e-mail: michal.szelag@szkolazklasa.org.pl
 
 
 

Sekretariat programu
tel. bezpośredni: (22) 658 00 73
fax: (22) 875 85 40 wew. 102
e-mail:  szk2.0@szkolazklasa.org.pl

 

Adres do korespondencji
Fundacja Szkoła z Klasą
ul. Noakowskiego 10/5, 00-666 Warszawa
z dopiskiem "Szkoła z Klasą 2.0"