Kontakt

 
Aneta Ziemińska          
Koordynatorka ds. uczestników
tel. (22) 658 00 73 wew. 101
e-mail: aneta.zieminska@szkolazklasa.org.pl
 
Michał Szeląg
Koordynator ds. promocji i szkoleń
tel. (22) 658 00 73 wew. 105
e-mail: michal.szelag@szkolazklasa.org.pl
 
Aleksandra Saczuk
Koordynatorka programu
tel. (22) 658 00 73 wew. 103
e-mail: aleksandra.saczuk@szkolazklasa.org.pl
 
 
 

Sekretariat programu
tel. bezpośredni: (22) 658 00 73 wew. 101
e-mail:  szk2.0@szkolazklasa.org.pl

 

Adres do korespondencji
Fundacja Szkoła z Klasą
ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa
z dopiskiem "Szkoła z Klasą 2.0"