Indywidualne podejście do dziecka to klucz do sukcesu

Indywidualizacja polega na uwzględnieniu potrzeb każdego ucznia. Pomaga to w zmotywowaniu i budowaniu poczucia własnej wartości u młodych ludzi.  Takie podejście jest również pomocne w zminimalizowaniu stresu towarzyszącego przebywaniu w szkole.  Najważniejsze jest znalezienie indywidualnego potencjału.

We współczesnym świecie panuje moda na personalizowanie przedmiotów. Praktycznie wszystko możemy dopasować do swoich upodobań, potrzeb i gustów.  Niezależnie od tego czy są to ubrania, telefon, czy kosmetyki.  Wybrany przez nas przedmiot jest odbiciem naszych preferencji i przejawia się w nim nasz indywidualizm.

Jeśli przypomnimy sobie, ile nasze dzieci nauczyły się, zanim poszły do szkoły, da nam to zapewne sporo do myślenia.  Odkrywanie świata poprzez dotyk,  ciekawość i nieustępliwość. To cechy młodych ludzi, które zanikają podczas nauki w szkole.  Pojawiają się problemy z nauką, brak chęci rozwoju.  W rezultacie spada motywacja  poczucie własnej wartości. Wiąże się to głównie z tym, że dzieci są zmuszane do nauki tego co kompletnie ich nie interesuje.  Dodatkowo często sposób nauczania pozostawia wiele do czynienia.  Wszystko to rodzi w uczniach frustrację i stres.

Dzieci podobnie jak ludzie dorośli mają różną odporność na stres. Jednych może on mobilizować i dopingować do rozwoju. U innych może powodować panikę i całkowicie blokować zdolność przyswajania wiedzy. Jeśli młody człowiek jest świadomy swojej wartości, zna swoje słabe i mocne strony, trudne sytuacje są dla niego lekcją.  Uczeń zalękniony, o niskim poczuciu własnej wartości najczęściej po prostu się poddaje. Tym samym traci szansę na rozwój  osiągnięcie sukcesów w nauce.

O tym, jak poradzić sobie ze stresem pisze stronahttps://www.healthy.pl/