Działania szkół

W tym dziale znajdziesz Dobre praktyki edukacyjne oraz opisy tegorocznych zadań uczestników Szkoły z Klasą 2.0. Możesz je wygodnie wyszukiwać, dzięki czemu szybko
znajdziesz inspirujące przykłady i pomysły na nowe działania.

 

więcej

O programie

W tym roku przyjrzycie się Waszej szkole - relacjom, które w niej panują, Waszym zasobom, potencjałowi oraz ograniczeniom - i wspólnie spróbujecie znaleźć rozwiązania najważniejszych problemów. Zróbcie sobie Szkołę z Klasą!

 

więcej

Najnowsze
dobre praktyki

  • 2017.02.09
    Drugie spotkanie zespołu: badanie potrzeb szkoły i redefinicja celu.

    Badaniami objęto całą społeczność szkolną. Zespół rozpoczął zbieranie informacji od warsztatów w klasach szóstych. Klasy szóste są najstarszymi klasami w naszej szkole. Są zatem reprezentantami naszej społeczności szkolnej. Uczniowie chętnie ...

  • 2017.01.30
    Drugie spotkanie Zespołu: badanie potrzeb szkoły i redefinicja celu

    Konsultacje zostały przeprowadzone wśród całej społeczności szkolnej. a) Uczniowie wyrażali swoje potrzeby i rekomendacje podczas wywiadów z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego (członkami Zespołu). Rozmowy były filmowane bądź nagrywane na dyktafon. Ponadto ...

Poprzednie edycje

 Tu znajdziesz ogólne informacje dotyczące wszystkich odsłon akcji, a także odnośniki do platform poprzednich edycji. Możesz na nich przeglądać opisy działań nauczycieli i wizytówki szkół z ostatnich lat.

 

więcej