Działania szkół

W tym dziale znajdziesz Dobre praktyki edukacyjne oraz opisy tegorocznych zadań uczestników Szkoły z Klasą 2.0. Możesz je wygodnie wyszukiwać, dzięki czemu szybko
znajdziesz inspirujące przykłady i pomysły na nowe działania.

 

więcej

O programie

W tym roku przyjrzycie się Waszej szkole - relacjom, które w niej panują, Waszym zasobom, potencjałowi oraz ograniczeniom - i wspólnie spróbujecie znaleźć rozwiązania najważniejszych problemów. Zróbcie sobie Szkołę z Klasą!

 

więcej

Najnowsze
dobre praktyki

  • 2018.07.20
    Kosmos możliwości - jak budzliśmy pasję do nauki

    W roku szkolnym 2017/2018 nasze działania skupiliśmy wokół obszaru „Budzimy pasję do nauki”, który podzieliliśmy na kilka podobszarów i ich ramach prowadziliśmy różnorodne działania. UŁATWIAMY UCZNIOM UCZENIE SIĘ Staraliśmy się ...

  • 2018.07.20
    Koniec to początek czegoś lepszego.

    W ramach naszych działań udało się przeprowadzić Festiwal Pasji i Talentu (połączenie Dnia Pasji i Szkolnego Mam Talent), Konkurs Piosenki Polskiej, spotkania z sędzią, przedstawicielem miasta Poznania do spraw wykluczeń, ...

Szkoły

Poprzednie edycje

 Tu znajdziesz ogólne informacje dotyczące wszystkich odsłon akcji, a także odnośniki do platform poprzednich edycji. Możesz na nich przeglądać opisy działań nauczycieli i wizytówki szkół z ostatnich lat.

 

więcej