Działania szkół

W tym dziale znajdziesz Dobre praktyki edukacyjne oraz opisy tegorocznych zadań uczestników Szkoły z Klasą 2.0. Możesz je wygodnie wyszukiwać, dzięki czemu szybko
znajdziesz inspirujące przykłady i pomysły na nowe działania.

 

więcej

O programie

W tym roku przyjrzycie się Waszej szkole - relacjom, które w niej panują, Waszym zasobom, potencjałowi oraz ograniczeniom - i wspólnie spróbujecie znaleźć rozwiązania najważniejszych problemów. Zróbcie sobie Szkołę z Klasą!

 

więcej

Najnowsze
dobre praktyki

  • 2017.04.24
    Drugie spotkanie Zespołu 2.0

    Wybrany cel: „Pasja do nauki”, konsultowaliśmy z odbiorcami docelowymi: nauczycielami, uczniami, a także rodzicami uczniów, pracownikami administracyjnymi i obsługi. W skład Zespołu Nauczycieli 2.0 wchodzi 13 osób z panią dyrektor ...

  • 2017.04.24
    Drugie spotkanie Zespołu: badanie potrzeb szkoły i redefinicja celu

    Najpierw objęliśmy badaniem uczniów klas I-VI. W młodszych klasach (I-III) wykorzystaliśmy rysunek (pracę plastyczną) i mapy myśli. W klasach starszych rozmawialiśmy z uczniami na lekcjach wychowawczych i wypisywaliśmy wnioski z ...

Poprzednie edycje

 Tu znajdziesz ogólne informacje dotyczące wszystkich odsłon akcji, a także odnośniki do platform poprzednich edycji. Możesz na nich przeglądać opisy działań nauczycieli i wizytówki szkół z ostatnich lat.

 

więcej