W jaki sposób szkoła uczy współpracy?

Szkoła to nie tylko siedlisko wszelkiego zła, czasami zdarzają się w niej także pozytywne sytuacje. Może też uczyć ważnych dla dzieci umiejętności, takich jak przystosowanie się do nowych warunków, samodzielność, organizacja pracy czy współpraca. Ta ostatnia jest w placówkach obecna najmocniej, nawet jeśli wychodzi po części poza system. Dziś uczniowie wiedzą, że najlepsze wyniki osiągną tylko z pomocą współpracy.

Działanie w grupach i praca na lekcji

Każdy uczeń jest dobry w czymś innym. Jeden dobrze przygotowuje ściągi, inny robi przejrzyste notatki, a jeszcze kto inny świetnie poradzi sobie z zagadywaniem nauczyciela. Nikt nie jest jednak dobry we wszystkim, dlatego, żeby łatwiej przejść przez proces edukacji, trzeba zgromadzić wokół siebie ludzi uzupełniających braki innych kolegów. Wspólna praca pomaga lepiej zorganizować czas. Ktoś może odrabiać zadanie, a w tym samym czasie inna osoba może przekładać sprawdzian u nauczyciela, którego ciężko jest do czegokolwiek przekonać. Współpraca jest więc kluczem do odciążenia się w czasie lekcji i poza nimi.

Tworzenie grup, żeby lepiej zaliczyć prace

W wielu szkołach, szczególnie średniego szczebla, nauczyciele decydują się na przeprowadzenie w ramach zaliczenia pracy w grupach. W takim układzie trzeba dobrać do siebie kilka osób, które działając wspólnie, mają największą szansę na osiągnięcie dużego sukcesu. W pracach w grupach współpraca jest obowiązkowa, nie tylko na płaszczyźnie samego wywiązywania się z zadania, ale także w ramach zwracania uwagi osobom, które nie stosują się do przyjętych wcześniej zasad działania. Jeśli ktoś nie opanuje tych umiejętności, jego zespół będzie go stopniowo spowalniał i źle działał na jego osiągnięcia.

Tworzenie kół zainteresowań i różnych inicjatyw

Oprócz działania w ramach zajęć lekcyjnych można spokojnie dołączyć do różnego rodzaju inicjatyw szkolnych, które zrzeszają osoby o podobnych zainteresowaniach. Mogą to być koła tematyczne, które często są organizowanie w większych szkołach, warsztaty albo prowadzenie działalności charytatywnej. Każda osoba może wziąć w nich udział i jeśli się na to zdecyduje, będzie musiał nauczyć się sprawnej współpracy, komunikacji i wywiązywania się z powierzonych mu obowiązków. W ten sposób można nabyć wiele ciekawych umiejętności, także takich, które zwiększają wartość ucznia na rynku pracy.