Dlaczego nauka w polskiej szkole jest męcząca?

W wielu szkołach na całym świecie dzieci grają w MineCraft, żeby nauczyć się kreatywnego myślenia. Są też placówki, które rezygnują z cząstkowego systemu oceniania, żeby nie wprowadzać niezdrowej rywalizacji i nie stresować swoich uczniów. Tymczasem publiczne placówki w Polsce dalej są dalekie od ideału i nie nadążają za swoimi koleżankami z zachodu. Niestety typowe dla niej praktyki raczej dziś szkodzą, niż przygotowują do dorosłego życia.

Polska szkoła stawia na kilka niewłaściwych i niebezpiecznych dla młodych umysłów praktyk. Jedną z nich jest oczywiście nieustanne ocenianie ucznia za wszystko, co robi. Dziś nie tylko nauka jest dla szkoły ważna, ale także zachowanie ucznia na korytarzu i poza terenem szkoły. Wiele szkół średniej nie akceptuje palących uczniów, nawet jeśli ci robią to zupełnie poza swoją działalnością szkolną. Do ocen dochodzi także element rywalizacji. Dzieci od najmłodszych lat są uczone, że muszą być najlepsze, są porównywane do swoich bardziej zdolnych krewnych albo na lekcjach są obrażane, bo nie radzą sobie z jakimś materiałem.

Brak samodzielności

Szkoła wymaga od dzieci uczenia się na własną rękę, ale nie mówi im, jak mogą ułatwić sobie samodzielną pracę. Z jednej strony jest to zrozumiałe, bo nauczyciel nie może skupić się na pomaganiu każdemu podopiecznemu, ale z drugiej niesprawiedliwe jest nakładanie na dzieci oczekiwań, których nie wiedzą, jak spełnić. Rodzice nie mają możliwości pomocy, bo oni także nie wiedzą, jak uczyć się w efektywny sposób. Przez to dzieci boją się, że zapomną materiału, który wkuwały całą poprzednią noc. Szkoła stawia ogromne wymagania, ale mało który nauczyciel jest w stanie przygotować na wywiązanie się z nich uczniów.

Męczące jest też samo otoczenie. W szkołach często jest po kilkuset uczniów. Na przerwach bywa głośno, ciężko dostać się z sali do sali, nie da się niczego na spokojnie załatwić. Kiedy w szkole jest zbyt duży ścisk, uczniowie męczą się w czasie przedzierania się przez niego. Młodsi uczniowie muszą mierzyć się ze starszymi, którzy potrafią być dla nich okrutni, a starsi starają się wytrzymać przy nieodpowiedzialnej młodzieży, która mocno klnie i nie potrafi się poprawnie zachować. Osoba, które znacznie odbiega od większości, może czuć się w takim środowisku mocno zmęczona i nie wykorzystać swojego pełnego potencjału.