Wizytówka szkoły

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu

email
sp@bytyn.pl
tel.
612918700
www
adres
Szkolna 55, 64-542 Bytyń woj. wielkopolskie
harmonogram
Podstawowy

Dyrektor

Koordynator

Członkowie zespołu

Agata Schulz

edukacja wczesnoszkolna

Grzegorz Socha

matematyka