Wizytówka szkoły

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX w Opolu

email
sekretariat@plo9.opole.pl
tel.
774027780
www
adres
Oleska 68, 45-222 Opole woj. opolskie
harmonogram
Podstawowy

Koordynator

Członkowie zespołu

Artur Hajduk

wiedza o społeczeństwie