Wizytówka szkoły

Certyfikat 2.0

Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Piasku

email
zsp_piasek@pze-pszczyna.pl
tel.
322114926
www
adres
Szkolna 4, 43-211 Piasek woj. śląskie
harmonogram
Podstawowy

Dyrektor

Koordynator

Członkowie zespołu

Tomasz Marcinkiewicz

informatyka

Mariola Pastuszka

biologia i przyroda

Beata Skrzypiec

edukacja wczesnoszkolna

Barbara Wardziak

edukacja wczesnoszkolna