Wizytówka szkoły

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu

email
sekretariat@zsgh.bytom.pl
tel.
322813841
www
adres
Żeromskiego 26, 41-902 Bytom woj. śląskie
harmonogram
Podstawowy

Dyrektor

Koordynator

Członkowie zespołu

Rafał Kapica

matematyka