Wizytówka szkoły

Certyfikat 2.0

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Młodocinie Mniejszym

email
sekretariat@pspmlodocin.pl
tel.
486101666
www
adres
Młodocin Mniejszy 47, 26-624 Młodocin Mniejszy woj. mazowieckie
harmonogram
Podstawowy

Koordynator

Członkowie zespołu

Marta Lubczyńska

język angielski