Wizytówka szkoły

Certyfikat 2.0

Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Brodach

email
batorybrody@op.pl
tel.
683712509
www
http://www.pspbrody.pl
adres
ul. Kilińskiego 11, 68-343 Brody woj. lubuskie
harmonogram
Podstawowy
poprzednie edycje
Szkoła z klasą 2010/2011, Szkoła z klasą 2.0 2011/2012, Szkoła z klasą 2.0 2012/2013, Szkoła z Klasą 2.0 2013/2014

Dyrektor

Koordynator

Członkowie zespołu

Ewa Nowak-Sachar

matematyka

Anna Stojecka

język polski

Agnieszka Stróż

wychowanie fizyczne

Anna Strzelbicka

edukacja wczesnoszkolna