O programie

 

Edycja 2016/2017 to już siódma odsłona programu Szkoła z Klasą 2.0, a zarazem piętnasta edycja akcji Szkoła z Klasą. Zobaczcie, jak radziły sobie szkoły w roku szkolnym 2015/2016.

 

W piętnastej, jubileuszowej edycji Szkoły z Klasą 2.0 chcemy skupić się na szkole jako miejscu, które służy nie tylko przygotowaniu do życia zawodowego, ale w którym życie toczy się każdego dnia, a wszyscy, którzy tworzą szkolną społeczność, mają wpływ na nauczanie/uczenie się, wzajemną komunikację i relacje. W czasach kolejnych reform edukacji oferujemy Wam wsparcie w trudnym procesie planowania i wprowadzania zmian w duchu współpracy i otwarcia się na potrzeby całej szkolnej społeczności.

Nie oferujemy Wam rewolucji, ale zmianę perspektywy. Jeśli zaplanowaliście już przyszłoroczne działania w oparciu o poprzednią edycję programu, na pewno uda się je wpisać w ogólnoszkolną wizję wprowadzania zmian.

Dzięki udziałowi w tegorocznej edycji programu przyjrzycie się Waszej szkole – relacjom, które w niej panują, Waszym zasobom, potencjałowi oraz ograniczeniom – i wspólnie spróbujecie znaleźć rozwiązania najważniejszych dla Was problemów. Akcent położymy na refleksję, zespołowe planowanie, badanie potrzeb i oczekiwań społeczności szkolnej oraz na praktyczne działania (w tym roku zadania dyrektorskie i nauczycielskie zastąpi jedno duże zadanie dla szkoły).

Zmiany, które będziecie planować, odnosić się będą przede wszystkim do trzech obszarów: przestrzeni fizycznej i architektonicznej szkoły, jej wymiaru społecznego wykorzystania nowych technologii. Zadania w programie oparliśmy na elementach pracy metodą design thinking (myślenia projektowego), której jednym z najważniejszych elementów jest empatyczne podejście do potrzeb tych, dla których planujemy rozwiązania.

To Wy decydujecie co i w jakim obszarze się wydarzy. Zróbcie tę zmianę wspólnie – nieważne, czy będzie w skali mikro czy w skali makro. My Wam pomożemy: damy Wam narzędzia i udzielimy niezbędnego wsparcia.

 

Jakie cele może wybrać szkoła na najnowszy rok szkolny?

  1. RÓWNE SZANSE. Cel: szkoła wyrównuje szanse edukacyjne i życiowe dzieci, wspiera najbardziej potrzebujących.
  2. PASJA DO NAUKI. Cel: szkoła motywuje do nauki, angażuje i rozwija pasje uczniów i nauczycieli.
  3. WIEDZA UŻYTECZNA. Cel: szkoła uczy, jak wykorzystać w praktyce wiedzę i umiejętności.
  4. SAMODZIELNOŚĆ. Cel: szkoła uczy samodzielności, krytycznego myślenia, odwagi stawiania pytań oraz odpowiedzialności za naukę.
  5. OCENIANIE I DOCENIANIE. Cel: szkoła ocenia tak, by wspierać uczenie się i rozwój uczniów, docenia wysiłek i buduje poczucie wartości.
  6. OBYWATELSTWO. Cel: szkoła uczy dialogu, współdziałania i zachęca do współdecydowania.
  7. BEZPIECZEŃSTWO I ZAUFANIE. Cel: szkoła tworzy klimat bezpieczeństwa, szacunku i zaufania.
  8. DOBRE RELACJE. Cel: szkoła dba o dobre relacje i komunikację między wszystkimi członkami szkolnej wspólnoty.
  9. SOLIDARNOŚĆ. Cel: szkoła uczy solidarności, wzajemnej pomocy i buduje kulturę dzielenia się.
  10. OTWARTOŚĆ. Cel: szkoła jest otwarta na społeczność lokalną i świat oraz uczy rozwiązywania problemów.

 

ZASADY PROGRAMU

Szkoła z Klasą 2.0 edycja 2016/2017 trwa cały rok szkolny – od września do końca sierpnia. Koszt udziału całej szkoły, niezależnie od liczby zgłoszonych uczestników, wynosi 250 zł.

W programie bierze udział Zespół, złożony przynajmniej z czterech osób: dyrektora, koordynatora (wybranego spośród nauczycieli) i dwóch nauczycieli lub nauczyciela i innego pracownika szkoły (pedagoga, psychologa, bibliotekarza, etc.). Cztery osoby to wymagane minimum, ale zespoły mogą być większe.

UWAGA: do pracy w zespole można zaprosić również uczniów (i do tego Was zachęcamy), ale uczniowie nie rejestrują się w programie jako członkowie Zespołu. Jeśli uczestniczą w pracach, to koordynator uwzględnia ich w swoich opisach na platformie programu.

Wszyscy członkowie Zespołu (w tym uczniowie, jeśli stanowią jego część) aktywnie uczestniczą w programie: planują, a następnie realizują zaplanowane działania. Zadaniem koordynatora jest opisanie na platformie Szkoły z Klasą 2.0 działań zrealizowanych wspólnie z Zespołem, z uwzględnieniem potrzeb społeczności szkolnej. Żaden inny członek Zespołu nie będzie musiał zamieszczać opisów na platformie programu.

Przez cały rok szkolny Zespół, za pośrednictwem platformy internetowej, będzie wspierany przez moderatora. Moderator będzie zamieszczał informacje zwrotne do opisów koordynatora i udzielał wskazówek.

 

ZADANIA SZKÓŁ

Zespół zorganizuje cztery spotkania, podczas których zaplanuje realizację poszczególnych zadań:

Nad realizacją zadań programowych czuwa koordynator. To on organizuje i monitoruje realizację działań. Opisy zadań na platformę mogą być przygotowywane wspólnie, we współpracy z członkami zespołu, ale to do zadań koordynatora będzie należało zamieszczanie ich na platformie Szkoły z Klasą 2.0.

 

W RAMACH PROGRAMU SZKOŁA OTRZYMUJE:

 

Program prowadzony jest przez Fundację Szkoła z KlasąCentrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agory.