Jak rozwijać pasje uczniów? (Etap II)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Pasja do nauki

 • Dodano:

  12.01.2019

1) Opiszcie, jak przebiegało badanie potrzeb: czy udało się wszystko zrealizować zgodnie z planem? Czy dokonaliście jakiś zmian w jego realizacji? Jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

Zaplanowaliśmy umieszczenie gadającej ściany dla dzieci i młodzieży ze starszych klas na korytarzu na I piętrze szkoły. Nauczyciele przekazali w klasach, informacje na temat udziału w programie Szkoła z Klasą 2.0 oraz o pojawieniu się na korytarzu gadającej ściany. Został rozesłany po szkole komunikat o tym wydarzeniu. Na przerwach grupa 2 uczniów na zmianę dyżurowała przy tablicach i usuwała kartki, które nie były tematycznie związane z naszymi pytaniami. Dzieci i młodzież przyklejała  na kartkach odpowiedzi na pytania: Co pomaga Ci w osiągnięciu sukcesu?  i Jak szkoła mogłaby Ci pomóc w nauce? Przez trzy kolejne dni uczniowie umieszczali swoje odpowiedzi na ścianie. Badanie odbyło się w dniach 3,4 i 5 grudnia 2018r. Uczniowie pisali, że szkoła mogłaby im pomóc w nauce:

- zakupując nowe komputery do pracowni informatycznych i instalując szerokopasmowy Internet;

- organizując miejsce ciszy i wypoczynku;

- zapraszając do szkoły ciekawych ludzi i organizując spotkania naukowe.

 Odpowiadając na pytanie, co pomaga im w osiągnięciu sukcesu, podkreślali, że na pewno wsparcie ze strony rodziców i opiekunów, systematyczne uczenie się, książka, Internet, cisza i spokój, nauka w grupach, zajęcia dodatkowe (sportowe i inne) oraz dobra motywacja do pracy. Te odpowiedzi pojawiały się z największa częstotliwością.

Kolejne badanie odbyło się w dniu 11 grudnia 2018r. na spotkaniach z rodzicami. Poprosiliśmy ich o wypełnienie kuponu ewaluacyjnego. Podczas badania poprosiliśmy rodziców o wskazanie mocnych stron swojego dziecka. Rodzice najczęściej wskazywali na: sport, umiejętności plastyczne, śpiew i na współpracę. Uważali, że mocną stroną ich dziecka jest to, że potrafi pracować w grupie i współpracować z innymi. Odpowiadali na pytania według 6-stopniowej skali:

 1. Czy sposób oceniania stosowany w szkole, motywuje Pani/Pana dziecko do nauki?
 2. W jakim stopniu według Pani-Pana szkoła motywuje Wasze dziecko?
 3. Czy zajęcia dodatkowe organizowane w szkole, spełniają Pani/Pana oczekiwania?
 4. W jakim stopniu motywuje Pani/Pan swoje dziecko do nauki?

Odpowiedzi były różne, bo różnych mamy rodziców i dzieci. Najczęściej jednak bardzo wysoko oceniali swoja rolę w motywowaniu swoich pociech, a niżej oceniali rolę szkoły.

Maluszki z klas I – III robiły Krecika. Na swoich rysunkach  pokazały nam – dorosłym, że  chciałyby, aby zajęcia w klasie i w świetlicy, były kolorowe i rozwijające. Chciałby nauczyć się tańczyć, grać na instrumentach muzycznych. Natomiast na rysunkach malowały, że niekiedy jest szaro, nudnie. Dużym problemem są dla nich ciężkie plecaki i hałaśliwi koledzy, rozrabiaki.

Najwięcej problemu sprawiła naszemu zespołowi projektowemu, ankieta dla nauczycieli. Mieliśmy zaplanowany wywiad i ankietę, ale w grupie podjęliśmy decyzję, że zrobimy ankietę z otwartymi odpowiedziami. Zadaliśmy w niej pytania: Czy nauczyciel zna mocne strony swoich uczniów? Prawie wszyscy ankietowani odpowiedzieli oczywiście, że – tak. Kolejnym pytaniem było: czy nauczyciele rozwijają pasje swoich uczniów? Większość odpowiedziała oczywiście, że – tak.

Na gadającej ścianie pojawiły się głosy uczniów, że nie chcieliby, aby były zadawane prace domowe albo chociaż nie były zadawane na weekendy. Tworząc ankietę dla nauczycieli, zdążyliśmy wcześniej przeanalizować odpowiedzi uczniów, dlatego zapytaliśmy się w ankiecie dla nauczycieli, o zagadnienia poruszone przez uczniów.

2) Jakie były najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań? Czy i w jaki sposób postawione pytania pomogły określić najważniejsze zagadnienia, do których powinna odnosić się zmiana w szkole?

Przeprowadzone badanie potrzeb, dało nam mnóstwo tematów do analizy materiału, które pozyskaliśmy z każdego badania. Zaczęliśmy od generalnych wrażeń wszystkich członków grupy po analizie informacji, zebranych z kuponu ewaluacyjnego. Omawiając bardzo szczegółowo wątki, które się pojawiły, nie zaskoczyły nas informacje, w których rodzice uważali, że bardzo mocno motywują swoje pociechy do pracy, bo rzadko rodzic potrafi się przyznać, że zawodzi swoje dziecko, że nie potrafi mu pomóc w nauce i zmotywować je do pracy. Z reguły wszystkiemu winna jest szkoła. Ale… no właśnie, zaczęliśmy zastanawiać się: „Czemu tak jest?” doszliśmy do słusznego wniosku, że należy odrzucić emocje i przyjrzeć się temu bliżej. Prawda jest, że wielu rodziców, jest nadopiekuńczych i swoim postępowaniem zamiast zachęcić dzieci, to sprawiają, że uczniowie czują się przeciążeni, zanudzeni i przestają się uczyć, bo rodzic zbyt mocno naciska, ale…. znów wiemy, że tak nie jest zawsze. Po dyskusji zespołu Szkoły z Klasa 2.0 i odrzuceniu wielu wątku, doszliśmy do wniosków:

 1. Należy rozwijać zainteresowania uczniów: sportowe, plastyczne, muzyczne i inne.
 2. Stworzyć warunki do pracy w zespołach, grupach, umożliwić uczniom szeroko rozumianą współpracę i współdziałanie.
 3. Szkoła według rodziców spełnia oczekiwania dotyczące zajęć dodatkowych, ale szkoła powinna wyjść z propozycją innych ciekawych zajęć rozwijające pasje dzieci.
 4. Stosowany sposób oceniana według rodziców, dobrze motywuje dzieci do pracy. Aby podnieść motywację uczniów należy mniej używać czerwonych długopisów, więcej kolorowych. Nie wstawiać oceny od razu, tylko najpierw wskazać błędy i zmobilizować uczniów do ich poprawy – używać „zakreślaczy błędów”.
 5. Należy przeprowadzić cykl spotkań ze specjalistami, aby pomóc rodzicom w pracy ze zniechęconymi i przeciążonymi nauką dziećmi, mimo, że większość rodziców uważa, że dobrze motywuje swoje dziecko do pracy.

Po analizie materiałów zgromadzonych z gadającej ściany i Krecika, doszliśmy do wniosku, że:

1. Należy bliżej przyjrzeć się zainteresowaniom uczniów, stworzyć przestrzeń do spotkań z ciekawymi ludźmi, może należałoby pomyśleć o wyjazdach na warsztaty organizowane przez ośrodki naukowe, jak np. Festiwale Nauki,… .

2. Zaprojektować i zrobić w szkole np. kącik ciszy, relaksacji.

3. Zapoczątkować cykl spotkań w zespołach nauczycielskich na temat prac domowych uczniów: ich celowością, potrzebą i stopniem trudności.

Najwięcej dyskusji wzbudziła ankieta dla nauczycieli, bo pokazała, że nauczyciele dużo robią dla swoich uczniów. Znają ich i mają świadomość, że mamy różne dzieci – wzrokowców, słuchowców i kin estetyków. Każde dziecko inaczej postrzega świat, inaczej zdobywa wiedzę i nabywa nowe umiejętności. Wnioski:

1. Diagnozować potrzeby i zainteresowania uczniów.

2. Położyć duży nacisk na naukę przez doświadczenia, eksperyment, przez praktykę. 

3. stworzyć harmonogram imprez szkolnych z podziałem na zespoły klasowe. Powrócić do tradycji organizowania imprez szkolnych przez poszczególne klasy. 

 

3) Podajcie Wasz cel dla szkoły.

W trakcie analizy materiałów, zwróciliśmy uwagę na istotne zagadnienia, których zmian oczekują od nas uczniowie, rodzice i nauczyciele. Doszliśmy jednak do wniosku, że musimy te zmiany wprowadzać razem ze wszystkimi.  Po takiej ożywionej dyskusji sformułowaliśmy cel dla naszej szkoły:

 Tworzymy obszary umożliwiające podjęcie współpracy między uczniami, aby mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania w otoczeniu szkoły uczestnicząc w ciekawych zajęciach,  imprezach, projektach  lub przedsięwzięciach umożliwiających działanie w grupach.

4) Opiszcie maksymalnie trzy spośród propozycji realizacji celu, które udało Wam się wygenerować podczas burzy mózgów. Jakie działania możecie przeprowadzić w ramach tych propozycji? W jaki sposób propozycje odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

1. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, rodziców i nauczycieli chcemy zorganizować w szkole pomieszczenie, w którym uczniowie podczas przerwy mogli się wyciszyć, posłuchać relaksacyjnej muzyki, po prostu poleżeć, wypocząć. Miejsce powinno spełnić swoją największa rolę- podczas długich przerw. Jest to pomysł naszych uczniów, którzy widzieli już takie miejsca i mają plan i wizję, gdzie można byłoby to zrobić. Powstała już wstępna grupa robocza uczniów z Dobrusią na czele, którzy chcieliby stworzyć takie miejsce. Jednak pierwsze dni stycznia trochę ostudziły temperaturę działania, bo powstał problem z pomieszczeniem, które uczniowie chcieli zaadaptować na Salę ciszy, bo tak chciano ją nazwać. Będziemy działać, wierzę w gimnazjalistów, że doprowadzą do stworzenia takiego miejsca.

2. Tworząc obszary współpracy między uczniami postanowiliśmy zorganizować Festiwal Wynalazków. Podjęliśmy pomysł uczniów, którzy działają w rożnych projektach i chcieliby pobawić się w szalonych wynalazców. Na tym etapie powołaliśmy zespól roboczy składający się z uczniów klas VIII, którzy razem z nauczycielami wychowawcami, podjęli się przygotować regulamin takiego przedsięwzięcia. Po feriach czyli w lutym zostaną z nim zaznajomione klasy, a także zostanie on przedstawiony na radzie pedagogicznej. Szalone wynalazki, które wykonają klasy biorące udział w działaniu, będą prezentować na majowym Festiwalu Wynalazków na Festynie Jedynki.

3. Kolejnym działanie, które jest trochę alternatywą do Festiwalu Wynalazków, to Dzień Ciekawych Wydarzeń. Jak sama nazwa mówi byłby to jeden dzień, podczas którego uczniowie uczestniczyliby w różnych grach terenowych, questach, quizach, wymyślonych i przygotowanych przez inną klasę. Zadanie polegałoby na przygotowaniu zadań przez jedną klasę dla drugiej, w formie zabawy terenowej. Dobrze to zadanie realizuje nasz główny cel programu: współpracy i uczestnictwa w ciekawych zajęciach z wyjście poza szkołę, ale realizując te zadania na obszarze szkoły.