"Pomoc innym to fajna sprawa" (Etap I)


 • Kategoria:

  Solidarność

 • Dodano:

  13.11.2018

1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

Wybraliśmy obszar solidarność, ponieważ chcemy żeby uczniowie zrozumieli potrzebę pomagania osobom potrzebującym(chorym dzieciom, sąsiadom, seniorom), uwrażliwić ich na udzielanie pomocy zwierzętom porzuconym. Wdrażanie uczniów do wystąpień publicznych, rozwijanie zdolności wokalnych, artystycznych i talentów aktorskich oraz wdrażanie uczniów do pracy zespołowej.

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

Nauczyciele zostali poinformowania na Radzie Pedagogicznej w październiku. W listopadzie   uczniowie na godzinach wychowawczych w klasach oraz podczas apelu na którym poinformowaliśmy społeczność szkolną, jaki obszar wybraliśmy.  

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Nasze mocne strony:

 • Dobrze wyposażona baza dydaktyczna,
 • Mamy uczniów uzdolnionych muzycznie, artystycznie i wokalnie, osiągające sukcesy w konkursach muzycznych, recytatorskich,
 • Rodzice angażują się w organizację zadań szkoły,
 • Samorząd uczniowski przeprowadza demokratyczne wybory, podaje propozycje działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły,
 • uczniowie włączają się w życie szkoły, chętnie biorą udział w konkursach artystycznych, przedmiotowych a przede wszystkim w zawodach sportowych,
 • Organizacja uroczystości, które weszły w tradycję szkoły: Jasełka, Gminny Konkurs Na Rodzinną Palmę Wielkanocną, Poranek Wielkanocny, Dzień Babci i Dzień Dziadka, Dzień Matki,
 • Dobrze rozwinięta edukacja ekologiczna – udział w zbiórce baterii i makulatury.

 

Nasze słabe strony:

 • Mała aktywność na rzecz wolontariatu w środowisku zewnętrznym,
 • Brak nowych metod wspierających empatię i wczuwanie się w potrzeby innych,
 • Brak współpracy z podmiotami zewnętrznymi- schronisko dla zwierząt, dom pomocy społecznej, szkoła specjalna,
 • Małe zaangażowanie w działania na rzecz osób potrzebujących.

 

Okoliczności zewnętrzne, które możemy wykorzystać jako szansę do zmiany:

 • Stała współpraca z instytucjami pozaszkolnymi- Urząd Gminy, Szkoła specjalna, Dom Pomocy Społecznej „Dom z Sercem” , Schronisko „Chata Zwierzaka”, znajdujące się na terenie naszej Gminy Ostrów Mazowiecka.
 • Stała współpraca ze środowiskiem lokalnym-rodzice, seniorzy, dziadkowie i babcie.

 

Ograniczenia zewnętrzne, które uwzględnimy, podczas planowania zmian:

 • Problemy organizacyjne- dowóz uczniów do szkoły na zajęcia dodatkowe.
 • Brak środków finansowych na dowóz uczniów do  miejsc, gdzie realizowane będą zaplanowane działania z wybranego obszaru.

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Przeprowadzimy w klasach starszych ankiety, w których zadamy pytania:

1.      Co to jest empatia, solidarność, wolontariat? Napisz jak rozumiesz te słowa.

2.      Czy wiesz, kto potrzebuje pomocy w twojej miejscowości?

3.      W jaki sposób pomagasz osobom z najbliższego otoczenia?

4.      W jaki sposób dbasz o środowisko?

5.      Czy i w jaki sposób angażujesz się w niesieniu pomocy bezdomnym zwierzętom?

6.      Zaproponuj jakie działania mające na celu niesienie pomocy potrzebującym: kolegom, osobom starszym, chorym dzieciom, zwierzętom chciałbyś zorganizować.

7.      Jakiej pomocy oczekujesz?

Natomiast w młodszych klasach wychowawcy przeprowadzą rozmowy z dziećmi-jak pomagam innym?

Na podstawie pozyskanych informacji zaplanujemy wspólnie z uczniami jakie działania przeprowadzimy w wybranym obszarze.