ETAP II (Etap II)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Samodzielność

 • Dodano:

  14.01.2019

1) Opiszcie, jak przebiegało badanie potrzeb: czy udało się wszystko zrealizować zgodnie z planem? Czy dokonaliście jakiś zmian w jego realizacji? Jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

II etap naszych prac skoncentrowany został na prowadzeniu badań dotyczących stanu zastanego i potrzeb społeczności szkolnej. Opieraliśmy się na harmonogramie ustalonym podczas I etapu- przygotowanych pytaniach i zaproponowanych narzędziach. Na początku wszystko wydawało się jasne jednak podczas realizacji działań okazało się, że preferujemy pewne, konkretne narzędzia, że poprawiamy pytania i dostosowujemy je do rzeczywistości aby jak najlepiej oddały fakty i pomogły nam jeszcze lepiej zdiagnozować środowisko. Generalnie wszystko przebiegało według planu i zebraliśmy ogromny i wartościowy materiał.

ZADANE PYTANIA

 

STOPIEŃ REALIZACJI

I ZASTOSOWANA METODA? NARZĘDZIE

- W jakim obszarze uczniowie są samodzielni, a w jakim nie?

TAK

OBSERWACJE

- Czy nasi uczniowie odczuwają konsekwencje braku samodzielności?

 

-Co świadczy o samodzielności uczniów?

TAK

„SPACER Z KAMERĄ”

-Czy uczniowie chętnie podejmują działania świadczące o ich samodzielności?

TAK

„KCIUKI”

-Czy uczniowie planują swoje działania?

TAK

„SPACER Z KAMERĄ”

-Czy uczniowie potrafią określić samodzielnie czy i na ile opanowali już wiedzę i umiejętności w danym zakresie?

TAK

„KOLOROWE KCIUKI”/ „ŚWIATŁA”

-Jakimi działaniami w zakresie samodzielności uczniowie są zainteresowani?

TAK

„PRACA PLASTYCZNA” /

„DŁOŃ”

„ŚCIANA OPINI”

-Czy uczniowie potrafią  przygotować sobie podstawowy posiłek?

TAK

 „DŁOŃ”

- Na czy polega działalność naszego Samorządu Szkolnego?

TAK

 „LIST”

- Co pomoże uczniom rozwinąć samodzielność?

 

-Co sprawiło , że uczniowie już osiągnęli pewną samodzielność?

 

-Czy uczniowie potrafią zdiagnozować potrzeby swoje i środowiska?

TAK „DŁOŃ”

„CO ATRAKCYJNEGO ZAPROPONUJESZ ABY W SZKOLE  ZASZŁY ZMIANY?”

 

- Czy uczniowie potrafią odpowiednio się zachować w sytuacjach zagrożenia?

TAK

 „SPACER Z KAMERĄ”

-Czy uczniowie potrafią odpowiednio się zachować- kultura osobista?

TAK

OBSERWACJA

-Jak otoczenie może pomóc uczniom w osiąganiu samodzielności?

 

 

Wszystko zaczęło się od Rady pedagogicznej, na której nauczyciele ustalili wizję działań a następnie odbył się apel zorganizowany dla całej społeczności szkolnej; uczniowie już wtedy na sali, w zespołach klasowych przedyskutowali zadany problem, a następnie reprezentanci klas zapisywali na plakatach (otrzymanych od organizatorów programu Szkoła z Klasą 2.0)  co w szkole im się podoba, a na drugim plakacie co chcieliby zmienić. Zadanie wywołało wiele emocji i zaangażowania; wszyscy patrzyliśmy z podziwem na aktywność uczniów. Następnie nauczyciele prowadzili obserwacje w klasach i krótkie wywiady, a następnie każdy dorosły decydował się na konkretne narzędzie z ustalonych w etapie I i prowadził diagnozę. W międzyczasie odbyła się wielka uroczystość w szkole- Spotkanie Wigilijne dla 60 gości,  na którym Pani Dyrektor przedstawiła nasz projekt Szkoła z klasą 2.0 , zaprezentowała nasze działania i zachęciła do wypełnienia kuponu ewaluacyjnego, dzięki czemu również zdobyliśmy wiele cennych informacji.

 

˂60

51-60

36-50

25-35

18-24

18˃

Ʃ

 

M      K

K      M

K       M

K       M

K         M

K        M

 

Czy chcesz przyjść na podobne wydarzenie

2

9

6

3

20

7

1

2

0

0

1

0

51

Wydarzenie było dobrze zorganizowane

2

7

6

3

19

7

1

2

0

0

1

0

52

Wydarzenie było nowatorskie

1

10

6

3

16

7

1

2

0

0

1

0

47

Wydarzenie było wartościowe

1

6

7

3

18

7

1

2

0

0

1

0

46

Bardzo mi się podobało

3

11

7

3

19

7

1

2

0

0

1

0

54

55 respondentów

3

11

7

3

20

7

1

2

0

0

1

0

 

 

Wiele uczniowskich odpowiedzi nas zaskoczyło swoją oryginalnością, wiele prac okazało się być wyjątkowymi. Część respondentów jednak odpowiadała podobnie, gdyż rozmawiali ze sobą i ustalali pomysły między sobą. Wiele tematów dotyczy potrzeb (przybory i wyposażenie szkolne na korytarzu i  do zajęć związanych z aktywnością sportową, dodatkowe sale, organizacja szczególnych dni i akcji); dzieci już zauważają zmiany i to naprowadza je na dalsze pomysły. Mamy  materiał dokumentujący wiedzę dzieci na temat samodzielności, którą kojarzą zaprzestaniem korzystania z pomocy rodziców, z samodzielnym przygotowywaniem posiłków i prezentów dla innych, organizacją działań (np. badanie poziomu hałasu w szkole i pomysły na rozwiązanie tego problemu, wprowadzenie muzyki podczas przerw- szkolny radiowęzeł, sklepik szkolny) i imprez szkolnych, wpływem na wystrój korytarzy szkolnych (prezentacja samodzielnie wykonywanych prac)  oraz pomocą innym z osobistym zaangażowaniem akcje dobroczynne. Uczniowie bardzo cenią sobie pracę w grupach i współpracę. Analizując  materiał rzeczywistości zastanej jesteśmy miło zaskoczeni tym, co uczniowie i dorośli widzą; kupon ewaluacyjny podczas Spotkania Wigilijnego dla dorosłych (nauczycieli, nauczycieli emerytowanych, władz gminnych i samorządowych, proboszcza, pracowników administracji i obsługi szkoły, Rady Rodziców i innych zaproszonych gości) przedstawia ogromne przywiązanie dorosłych  do naszej szkoły i  wsparcie dla naszych akcji i działań. Podczas kręcenia filmu nie było większych kłopotów; problemem była tylko czasochłonność ale mimo to uczniowie chętnie bawili się tą metodą. Generalnie wszystkim te narzędzia bardzo się podobały i z ochotą podchodzili do ich wypełniania.

TEMAT/ PYTANIE: „SAMODZIELNOŚĆ”

 „DŁOŃ”

KLASA II

Z przeprowadzonej ankiety w klasie II wynika, że pojęcie „Samodzielność” kojarzy się uczniom najbardziej z gotowaniem, pieczeniem, przygotowaniem prezentów oraz pomocą innym.

 

FORMY

 

gotowanie

pieczenie

 

przygotowanie prezentów np.

na „Dzień Babci i Dziadka”

 

pomoc

innym

sprzątanie klasy

podlewanie kwiatów

 

założenie

ogródka

dyżury

Lp. / %

Lp./ %

Lp./ %

Lp./ %

Lp./ %

Lp./ %

Lp./ %

Lp./ %

20/22

90,90 %

18/22

81,81 %

18/22

81,81 %

16/22

72,72 %

11/22

50,00 %

11/22

50,00 %

10/22

45,45 %

5/22

22,72 %

 

Podjęte działania z uczniami klasy drugiej:

- samodzielne przygotowanie zdrowego śniadania

- samodzielne przygotowanie, pieczenie i udekorowanie naleśników

- samodzielne przygotowanie prezentów na Dzień Babci i Dziadka – świeczników z malowanych akrylem szklanych słoiczków

opracowały: Ewa Widera – Raczek, Joanna Kotłowska, Helena Baron

TEMAT/ PYTANIE : JAKIMI DZIAŁANIAMI W ZAKRESIE SAMODZIELNOŚCI UCZNIOWIE SĄ ZAINTERESOWANI?

KLASY 4A-4B-5A-5B

PRACE PLASTYCZNE

Informacje zebrano od uczniów klas czwartych i piątych (79 osób) poprzez przedstawienie swoich pomysłów za pomocą prac plastycznych.

kl.

Pomysły w poszczególnych klasach

(w kolejności od najczęściej zgłaszanych)

Najczęściej powta-rzające się na po-ziomie danych klas

4a – 17 osób

 • Ø zrobienie wystawy prac plastycznych na korytarzu szkolnym
 • Ø możliwość wyeksponowania swoich zainteresowań, prac / wystawa /
 • Ø „puszczanie” muzyki podczas przerw
 • Ø czytanie książek w bibliotece podczas przerw/ czytanie dla innych osób (np. dla młodszych)
 • Ø nauczyć rówieśników grać w koszykówkę
 • Ø zbiórka pieniędzy na chore dzieci
 • Ø stworzenie kącika czytelniczego
 • Ø ogródek przy szkole
 • Ø sprzedawanie w sklepiku szkolnym
  • dbałość o wystrój korytarza, pokazywanie swoich prac / zainteresowań
  • Ø „puszczanie” muzyki podczas przerw
   • stworzenie kącików zainteresowań

 

4b – 20 osób

 • Ø stworzenie kącików zainteresowań
 • Ø stworzenie kącika do odpoczynku, kącik muzyczny, czytelniczy, …
 • Ø poduszki, pufy, wygodne krzesła na korytarzu szkolnym
 • Ø dbałość o wystrój korytarza, wywieszanie swoich prac
 • Ø organizacja turniejów sportowych
 • Ø nowe szafki
 • Ø „puszczanie” muzyki podczas przerw

5a – 18 osób

 • Ø kącik telefoniczny
 • pufy na korytarzu
 • Ø stworzenie kącików zainteresowań, sala gier
 • Ø sala kinowa
 • Ø ciastka i soki na korytarzu
 • Ø „puszczanie” muzyki podczas przerw
  • Ø pufy na korytarzu
  • Ø stworzenie kącików zainteresowań

(w tym sala gier, sala telefoniczna, …)

5b – 24 osoby

 • Ø sala gier, sala do tenisa stołowego
 • Ø nowe krzesła w klasach
 • Ø wystrój klas, korytarzy
 • Ø pufy na korytarzu
 • Ø nowe szafki
 • Ø sprzedawanie w sklepiku szkolnym
 • Ø możliwość wychodzenia podczas przerw na „górki szkolne”, samodzielne uprzątnięcie tego terenu
 • Ø rośliny na terenie przyszkolnym
 • Ø sala z wbudowanym kinem domowym
 • Ø boisko ze sztuczną trawą
 • Ø „wodopój”
 • Ø więcej pomocy dydaktycznych w klasach
 • Ø ćwiczenia do biologii, „żeby Pani nie musiała kserować”


opracowanie: Violetta Grzesista

 

 

TEMAT/ PYTANIE : „CO ATRAKCYJNEGO ZAPROPONUJESZ ABY W SZKOLE  ZASZŁY ZMIANY?”

„SZKOŁA NA CZASIE”, „KCIUKI”, „DŁOŃ”

5A

Badanie w klasie 5A poprzedzone zostało grą edukacyjną „Szkoła na czasie”; poprzez zagadnienia uczniowie stopniowo wdrażali się w temat stanu zastanego, a dziecięcych oczekiwań. Kolejnym etapem była metoda kciuków, a finałem okazała się „dłoń”

DZIEŃ ZMIANY (DZIECI UCZĄ NAUCZYCIELI)

10 głosów

PUFY NA KORYTARZU

9

SKLEPIK W SZKOLE (Z PĄCZKAMI, BATONIKAMI  I HAMBURGERAMI)

6

WIĘCEJ LEKCJI WF

1

ROLKI NA WF

1

TYDZIEŃ DESKOROLKI

2

DZIEŃ ROWERZYSTÓW

4

TRAMPOLINY W SZKOLE

3

WIĘKSZY PLAC ZABAW

1

TYDZIEŃ ZABAW

1

KĄCIK ZABAW DLA 4-8

5

KĄCIK CISZY ( DO CZYTANIA/ SPANIA)

3

SALA ARTYSTYCZNA (RYSOWANIE CZYTANIE)

1

POPKORN W SZKOLE

3

LODY W SZKOLE

10

CUKIERKI W SZKOLE

1

DZIEŃ CIASTKA

2

DZIEŃ FRYTEK

2

TYDZIEŃ FAST FOODÓW

1

TYDZIEŃ WEGETARIAN W SZKOLE

1

DZIEŃ ZWIERZAKÓW

5

DZIEŃ ROBÓTEK NA DRUTACH

1

DZIEŃ MUZYKI

2

DZIEŃ HOBBY

5

DZIEŃ KOLOROWYCH UBRAŃ

1

DZIEŃ WAGAROWICZA

1

DZIEŃ SZALEŃSTWA

1

KINO W SZKOLE

1

DISCO W PONIEDZIAŁKI

1

TELEFONY W SZKOLE

1

TYDZIEŃ WOLNEGO

3

LEKCJE 22/30 MINUTOWE

3

PROGRAM NA KOMPUTERZE DO GRY W BLACK STAR PLANET

1

 

Opracowała Dorota Woźniak

 

TEMAT/ PYTANIE : CZY UCZNIOWIE POTRAFIĄ OKREŚLIĆ SAMODZIELNIE CZY I NA ILE OPANOWALI JUŻ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W DANYM ZAKRESIE? CZY TO, CO ROBILIŚMY W TYM ROKU SZKOLNYM NA TECHNICE JEST POTRZEBNE? CZY WASZYM ZDANIEM JEST TO PRZYDATNE W ŻYCIU?

„KOLOROWE KCIUKI”/”ŚWIATŁA”

5B, 6

 

Uczniowie glosowali za pomocą kolorowych kciuków, wyciętych z papieru, czerwony - kciuk w dół, żółty kciuk w bok i zielony kciuk uniesiony w górę - na znak aprobaty - jestem na tak. Pytanie brzmiało: Czy to, co robiliśmy w tym roku szkolnym na technice ( klasa 5) i zajęciach technicznych (klasa 6) tzn., praktyczna nauka podstawowych ściegów krawieckich, wyszywanie aplikacji haftem (na kartkach i materiale), przyszywanie guzików do materiału, zszywanie szwów, szycie  z materiału pokrowca na komórkę, nauka robótek ręcznych na drutach po pierwsze, (1) jest potrzebne? I , (2) czy waszym zdaniem jest przydatna w życiu? Na oba pytania uczniowie udzielili  wyłącznie pozytywne.

Opracowała Jolanta Bula

TEMAT/PYTANIE: „CO ATRAKCYJNEGO ZAPROPONUJESZ ABY W SZKOLE  ZASZŁY ZMIANY?”

pomysły z dłoni:
KLASA VI


- kolorowe ściany malowane przez uczniów (każda klasa jeden wyznaczony kawałek)
- w swojej klasie (sali) więcej kwiatów, może zwierzątko klasowe
- więcej muzyki na przerwach
- więcej dyskotek 
- otwarta sala komputerowa lub komputer na przerwie (z powodu braku telefonów)
- słodkie piątki
- więcej zajęć w kuchni uczniowskiej
- tablica informacyjna dla uczniów (ogłoszenia uczniowskie)
- kąciki zabaw na korytarzu (gry logiczne, karty ...)

Opracowała  Ewa Obstoj

TEMAT/PYTANIE – NA CZYM POLEGA DZIAŁALNOŚĆ NASZEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO?”

„LIST DO KOLEGI”

7A

Uczniowie opowiadali o działalności Samorządu Uczniowskiego działającego w naszej szkole. Opowiadali o akcjach charytatywnych, ekologicznych i innych, które są organizowane przez Samorząd. Nadawcy listów w większości chwalili się tak wspaniałą instytucją. Podkreślali, iż Samorząd jest ich łącznikiem ze szkołą, informuje i przeprowadza różne eksperymenty, wyjścia itp. Jest niezastąpiony i ma duży wpływ na życie uczniów w szkole. Tylko dwóch uczniów napisało , iż Samorząd w szkole jest niepotrzebny

Opracowała Izabela Kulpok

TEMAT/PYTANIE: Co świadczy o samodzielności? Czy uczniowie planują swoje działania? Czy uczniowie potrafią odpowiednio się zachować w sytuacjach zagrożenia?

„SPACER Z KAMERĄ”

7A

https://vimeo.com/311324009    hasło WYWIAD

   Uczniowie z klasy dziennikarskiej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach w ramach programu Szkoły z Klasą 2.0 w myśl tegorocznego hasła: Weź szkołę w swoje ręce przeprowadziło przy pomocy kamery sondę wśród koleżanek i kolegów nt. samodzielności- jako głównego obszaru działania wybranego na ten rok szkolny . Odpowiadano na następujące pytania:

 1. Co świadczy o samodzielności?
 2. Czy uczniowie planują swoje działania?
 3. Czy uczniowie potrafią odpowiednio się zachować w sytuacjach zagrożenia?

     Oto diagnoza:

     Na podstawie wcześniejszych dyskusji, własnych spostrzeżeń, refleksji i doświadczeń jako główny obszar działania wybraliśmy samodzielność, ponieważ uważamy, że jest ona bardzo potrzebna uczniom w każdym wieku i należy się jej uczyć od najmłodszych lat, bowiem dostrzegamy, iż w wielu dziedzinach życia dzieci są często wyręczane zarówno przez rodziców, jak i nauczycieli w osiąganiu celów. Tym samym korzystają z łatwiejszej drogi w ich osiąganiu, nie ponosząc odpowiedzialności za swoje decyzje i czyny.

     Na pytanie Co świadczy o samodzielności?, uczniowie często podkreślali swój udział w akcjach charytatywnych (min. zbiórka karmy dla schroniska zwierząt, zbiórka artykułów żywnościowych dla domu dziecka, zbiórka pieniędzy, odzieży i artykułów szkolnych dla dzieci z Afryki, …), konkursach przedmiotowych, przeróżnych projektach, uroczystościach szkolnych i imprezach środowiskowych ( min. Dzień Seniora,100. Rocznica Odzyskania Niepodległości, Dzień św. Marcina z przemarszem ulicami miasta, jasełka, kiermasze świąteczne itd.). Samodzielność upatrywali także w planowaniu swej przyszłości, a w związku z tym uczeniu się wiedzy i tych umięjętności, które przydadzą się w dorosłym życiu. Samodzielność dostrzegali również w życiu codziennym, jak samodzielne przygotowywanie się do zajęć, pakowanie tornistrów na następny dzień, a także przygotowywanie śniadań- w myśl przeprowadzonej akcji szkolnej „Śniadanie daje moc”, podczas której uczniowie uczyli się sporządzania zdrowych posiłków i posługiwania się sztućcami.

     Na pytanie Czy uczniowie planują swoje działania? rozmówcy odpowiadali zdecydowanie tak. Uzasadniali to tym, że dzięki planowaniu mogą realizować swoje plany i zamierzenia na przyszłość, a więc wyraźnie widać, że młodzi ludzie wytyczają sobie ścieżkę szeroko rozumianej kariery poprzez specjalizowanie się już od najmłodszych lat w tych dziedzinach oraz doskonalenie się w tych przedmiotach, które przydadzą się w dorosłym życiu. Dzięki takiej postawie pokonują nieśmiałość, przezwyciężają trudności, własne słabości, wychodza czasami z cienia, zdobywając laury w konkursach, medale w zawodach sportowych, nagrody i wyróżnienia za osiągniecia, wreszcie najwyższe oceny z przedmiotów.  Jak widać mają świadomość, że dobre świadectwo z jak najlepszymi notami pozwoli na wybór wymarzonej szkoły.

     Kolejne pytanie brzmiało Czy uczniowie potrafią odpowiednio się zachować w sytuacjach zagrożenia?. Wszyscy odpowiadali, że tak. Podkreślali tutaj rolę szkoły, która w tym obszarze uczyniła bardzo dużo. Odbywały się bowiem liczne szkolenia, apele, spotkania z prelegentami i specjalistami, zajęcia z wychowawcą podczas gzw. Omawiano zagrożenia wynikające z pożaru, ataku terrorystycznego oraz przeprowadzono próbne alarmy . Prezentowano sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie podkreślili świadomość bezpiecznego korzystania z internetu, w czym nieoceniona rolę odegrali nie tylko nauczyciele podczas różnych zajęć, ale także rodzice, którzy wspomagają i uzupełniają pracę szkoły w tym zakresie.

Wnioski końcowe: sonda pokazała, że uczniowie rozumieją wagę szeroko rozumianej samodzielności, ale to od nas dorosłych ( nauczycieli i rodziców) zależy, czy i jak ją wykorzystają w życiu prywatnym i w szkole. Warto podkreślić, że umiejętnie sterowana samodzielność jest kluczem do osiągania celów. Zasadne więc jest doskonalić jej przejawy we wszelkich jej aspektach.

https://vimeo.com/311324009 .....hasło: WYWIAD

Opiekun klasy dziennikarskiej Janusz Pajkiert

TEMAT/PYTANIE-  „CZY UCZNIOWIE POTRAFIĄ PRZYGOTOWAĆ SOBIE PODSTAWOWY POSIŁEK?”

 „DŁOŃ”

KLASA 7 B

1.Co było najlepszą stroną?

 • zjedzenie tego co zrobiliśmy
 • przyrządzenie kanapek z przyjaciółmi
 • nie było lekcji, tylko zajęcia praktyczne
 • dobieranie składników
 • przyrządzania pysznych sałatek
 • dużo czasu, dobra zabawa
 • współpraca
 • uświadomienie sobie jak ważne jest śniadanie
 • wspólne siedzenie i spożywanie przy stole
 • samodzielne przygotowanie różnych sałatek

2. O czym powiem znajomym?

 • o współpracy z innymi
 • o koleżankach i kolegach, którzy ze mną przygotowywali śniadanie
 • o tym jakie posiłki przygotowaliśmy
 • o świetnej atmosferze, dobrej zabawie
 • o pysznych kanapkach
 • o składnikach na moich kanapkach
 • o śmiesznych sytuacjach, które miały miejsce
 • czego nauczyłam się odnośnie zdrowego odżywiania

 

3. Co było najsłabszą stroną?

 • mało czasu na przygotowanie jedzenia
 • ograniczany czas
 • obieranie owoców
 • sprzątanie po zakończeniu akcji
 • mało składników, produktów
 • jak się przeciąłem
 • smarowanie kanapek masłem

4. Co bym zmienił/a?

 • więcej czasu na przygotowanie śniadania i biesiadowanie przy spożywaniu śniadania
 • nic bym nie zmienił/zmieniła
 • więcej różnorodnych kanapek

5. Czego się nauczyłem/nauczyłam

 • współpracy w grupie
 • dzielenia się z innymi
 • jak przygotować dobre kanapki
 • nauczyłem się obierać kiwi, pomelo
 • samodzielności
 • jak dobrze posmarować chleb
 • jak kroić ser w plastry
 • nauczyłem się, jak zdrowo się odżywiać

Uczniowie koła Młodzi Badacze Przyrody w ramach zadania Samodzielność (Szkoła z klasą 2.0),  prowadzą  projekt pt.: "Zanieczyszczenie szkoły hałasem". Obecnie uczniowie są w trakcie badań natężenia hałasu, podczas przerw w szkole. Do tego stosują cyfrowe mobilne laboratorium przyrodnicze Labdisc, Badanie przeprowadzają podczas trzech przerw w ciągu dnia - po pierwszej, trzeciej i piątej lekcji.  Pomiary prowadzone co drugi dzień i trwać będą przez dwa miesiące. Drugim etapem projektu będzie przygotowanie analizy wyników. Potem uczniowie koła, podczas Światowego Dnia Zdrowia obchodzonego w szkole, chcą zaprezentować swoje wyniki oraz przedstawić prezentację na temat wpływu hałasu na zdrowie człowieka całej społeczności szkolnej. Ostatnim etapem projektu będzie wspólne (zaangażowani wszyscy uczniowie) opracowanie rozwiązań aby wyeliminować lub zmniejszyć zanieczyszczenie hałasem w szkole.

 • opracowała Katarzyna Lipiec

 

TEMAT/PYTANIE-  CZY UCZNIOWIE CHĘTNIE PODEJMUJĄ DZIAŁANIA ŚWIADCZĄCE O ICH SAMODZIELNOŚCI?

 „KCIUKI”

KLASA 1 i 8 oraz kółko teatralne

Uczniowie klasy 8 i dzieci koła teatralnego wyrażają swój entuzjazm podejmując działania twórcze. Wyrażają samodzielność poprzez samodzielne tworzenie scenariuszy do przedstawień teatralnych i biorąc udział w uroczystościach szkolnych i przedstawieniach teatralnych. Zapytani wskazują kciukami w górę, że robią to chętnie, co widać po efektach pracy.

Opracowała Izabela Broszczak i Grazyna Michna

TEMAT/PYTANIE: CO CI SIĘ W SZKOLE PODOBA, A CO BYŚ ZMIENIŁ

„ŚCIANA OPINII”

PODCZAS APELU – CAŁA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA

Uczniowie na zaprezentowanych plakatach wyrazili swoje zdanie na temat tego co im się w szkole podoba a co by zmienili. W efekcie wiemy że podobają im się szczególnie zajęcia sportowe i komputerowe i chętnie zwiększyli by ilość godzin i lepiej by wyposażyli te sale.

TEMAT/PYTANIE: Jeśli dotyka cie przemoc, jeśli dokuczają ci rówieśnicy, jeśli jesteś krzywdzony, jeśli masz pytania natury prawnej, jeśli jesteś w trudnej sytuacji i nie wiesz jak rozwiązać problem, jeśli nie masz do kogo się zwrócić  napisz list.

 

„SKRZYNKA KORCZAKOWSKA”

UCZNIOWIE

Realizując cele planu wychowawczego i profilaktycznego szkoły zdecydowaliśmy się założyć skrzynkę korczakowską do , której dzieci mogą wrzucać listy ze swoimi sprawami. Skrzynka już działa i uczniowie chętnie piszą listy i swoich problemach i uwagach.

 

 

ZASTOSOWANE METODY /NARZĘDZIA PODCZAS DIAGNOZOWANIA

 1.  

 zabawa grupowa; gra edukacyjna: "Szkoła na czasie"

TAK

 1.  

obserwacja

TAK

 1.  

 prace plastyczne

TAK

 1.  

 ankieta/ kupon ewaluacyjny/ wyjściówki

TAK

 1.  

 list

TAK

 1.  

"pytanie na sznurku" i "walizka i kosz" (podczas wycieczek szkolnych)

Stworzona została skrzynka korczakowska i kącik prawniczy

 1.  

ściana opini

TAK

 1.  

spacer z aparatem lub kamerą

TAK

https://vimeo.com/311324009 hasło WYWIAD

 1.  

 emotikony/ światła i kciuki

TAK

2) Jakie były najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań? Czy i w jaki sposób postawione pytania pomogły określić najważniejsze zagadnienia, do których powinna odnosić się zmiana w szkole?

Najważniejsze wnioski

Wszystkie pytania pomagały nam w pracy i dzieki nim łatwiej nam było docierać do sedna sprawy

 • Z przeprowadzonej ankiety w klasie II wynika, że pojęcie „Samodzielność” kojarzy się uczniom najbardziej z gotowaniem, pieczeniem, przygotowaniem prezentów oraz pomocą innym.
 • Uczniowie klas 4 i 5 stwierdzają , ze zainteresowani są dbałością  o wystrój korytarza, pokazywanie swoich prac / zainteresowań, „puszczaniem” muzyki podczas przerw, stworzeniem kącików zainteresowań (w tym sala gier, sala telefoniczna, …), zorganizowaniem  puf na korytarzu.
 • Uczniowie klas 5 oczekują, iż dzieci będą uczyły dorosłych, że założą sklepik szkolny i że na korytarzach znajdą się pufy do siedzenia. Poza tym uczniowie chętnie zorganizują Dzień/Tydzień „…” i Kącik „…”. Dzieci chciałyby aby lekcje trwały krócej, aby mogły korzystać ze swoich telefonów komórkowych i aby zainstalować na komputerach pewne gry.
 • Uczniowie klas 5 i 6 zgodnie stwierdzili że praktyczna nauka podstawowych ściegów krawieckich, wyszywanie aplikacji haftem (na kartkach i materiale), przyszywanie guzików do materiału, zszywanie szwów, szycie  z materiału pokrowca na komórkę, nauka robótek ręcznych na drutach po pierwsze, (1) jest potrzebne i przydatna w życiu.
 • Uczniowie klas 7 przyznali , że działalność Samorządu Szkolnego jest ważna i opowiadali o jego szerokiej działalności (o akcjach charytatywnych, ekologicznych i innych). Nadawcy listów w większości chwalili się tak wspaniałą instytucją. Podkreślali, iż Samorząd jest ich łącznikiem ze szkołą, informuje i przeprowadza różne eksperymenty, wyjścia itp. Jest niezastąpiony i ma duży wpływ na życie uczniów w szkole. Tylko dwóch uczniów napisało , iż Samorząd w szkole jest niepotrzebny
  • Uczniowie uświadamiają sobie jak ważne jest śniadanie i  przyznają , że podczas przygotowywania posiłku najlepszą stroną jest to, że można zjeść to co się przygotuje -wspólnie przy stole z kolegami (również pyszne sałatki), że kanapki przyrządza się samodzielnie ale i z przyjaciółmi (dobra współpraca), że nie ma lekcji, tylko są zajęcia praktyczne/dobra
  • Uczniowie przyznają, że warto znajomym powiedzieć o współpracy z innymi, o koleżankach i kolegach, którzy przygotowywali śniadanie, o tym jakie posiłki przygotowali, o świetnej atmosferze i dobrej zabawie, o pysznych kanapkach, o składnikach na moich kanapkach, o śmiesznych sytuacjach, które miały miejsce, o tym czego nauczyli się odnośnie zdrowego odżywiania
  • Uczniowie uważają , że najsłabszą stroną podczas gotowania w szkole jest ograniczona ilość  czasu, obieranie owoców, sprzątanie po zakończeniu akcji, mało składników, możliwość skaleczeń, smarowanie kanapek masłem
  • Uczniowie przyznają, że warto poświęcić więcej czasu na przygotowanie bogatego śniadania i biesiadowanie przy spożywaniu śniadania
  • Uczniowie stwierdzają, że nauczyli się współpracy w grupie, samodzielności, dzielenia się z innymi, nauczyli się jak przygotować dobre kanapki i jak obierać kiwi i pomelo, jak dobrze posmarować chleb, jak kroić ser w plastry i że nauczyli się, jak zdrowo się odżywiać
  • Uczniowie zauważają niekorzystne natężenie hałasu w szkole i prowadzą badania porównawcze, a następnie planują poszukiwanie rozwiązań aby wyeliminować lub zmniejszyć zanieczyszczenie hałasem w szkole wykazując samodzielność działań w szkole
  • Sonda pokazała, że uczniowie rozumieją wagę szeroko rozumianej samodzielności, ale to od nas dorosłych ( nauczycieli i rodziców) zależy, czy i jak ją wykorzystają w życiu prywatnym i w szkole. Warto podkreślić, że umiejętnie sterowana samodzielność jest kluczem do osiągania celów. Zasadne więc jest doskonalić jej przejawy we wszelkich jej aspektach.
  • Dorośli: nauczyciele, nauczyciele emerytowani, władze gminne i samorządowe, proboszcz, pracownicy administracji i obsługi szkoły, Rada Rodziców i inni zaproszeni goście (zebranych 55 kuponów od obecnych) uznali że:

51 respondentów chce przyjść na podobne wydarzenie

52 respondentów uważa , że wydarzenie było dobrze zorganizowane

47 respondentów uważa z, że wydarzenie było nowatorskie

46 respondentów uważa że wydarzenie było wartościowe.

54 osoby przyznają , że bardzo im się uroczystość podobała

Podsumowując, uczniowie pragną wyjatkowej organizacji czasu i przestrzeni dla nich samych; chcą się pochwalić swoimi osiągnięciami, jak również dzielić się nimi z innymi. Widzą , że organizowane w szkole uroczystości sprawdzają się i oni sami chcieliby taki dzień zorganizować; dzień, w którym przedstawią wyniki eksperymentu związanego z badaniem hałasu w szkole i sposobami rozwiazania problemu, w którym przedstawią swoje dzieła związane z szyciem, sznurowaniem i haftowaniem oraz kiedy coś upieką i poczęstują innych. Uczniowie chetnie zaproszą gości i stworzą stanowiska, na których będą prezentować zwiedzającym swoje osiągnięcia.

 

 

3) Podajcie Wasz cel dla szkoły.

CEL DLA SZKOŁY

Szkoła wdraża do samodzielności w aspekcie praktycznym, poznawczym i społecznym, poprzez aktywną działalność w celu podnoszenia  samoświadomości, samorozwoju osobowego i rozwijania kompetencji społecznych uczniów.

4) Opiszcie maksymalnie trzy spośród propozycji realizacji celu, które udało Wam się wygenerować podczas burzy mózgów. Jakie działania możecie przeprowadzić w ramach tych propozycji? W jaki sposób propozycje odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

PROPOZYCJE REALIZACJI CELU

 • Zapoczątkowanie tradycji Dnia Przedsiębiorczości w Szkole

(Przykładowe działania: spotkanie z doradcą zawodowym,  prezentacja prac pod kątem różnych zawodów i poznanie tych zawodów, promocja wydarzenia)

 

 • Eksperyment „Zanieczyszczenie hałasem w szkole”

(Przykładowe działania: zbieranie danych, badania porównawcze, analiza wyników, pomysły na rozwiązanie problemu , kampania uświadamiająca uczniów i  środowisko lokalne)

 

 • Utworzenie "Przestrzeni wymiany dóbr i umiejętnośc"

(Przykładowe działania: utworzenie kącików, dni i miejsc aktywności, zainteresowań  i odpoczynku)

 

Powyższe propozycje realizacji celu pomogą nam podsumować efekty naszej pracy, staną się sposobem i okazją na prezentację efektów działalności oraz ukażą, jak rozwijamy samodzielność. Dzień Przedsiębiorczości w Szkole będzie sposobem na przedstawienie efektów naszej pracy praktycznej, tego co sami potrafimy już wykonać i jak działać. Eksperyment "Zanieczyszczenie hałasem w szkole" w swoim finale ukaże poznawcze walory naszej działalności, uświadomi środowisko szkolne o zagrożeniach płynących z hałasu i wskaże sposoby rozwiązania problemu. Wszystko to zamknięte zostanie "klamrą"  osiągniętych wartości w aspekcie społecznym po utworzeniu "Przestrzeni wymiany dóbr i umiejętności" gdzie będziemy mogli prezentować i wymieniać się doświadczeniami tworząc i nawiązując kontakty między sobą (uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły i osobami ze środowiska lokalnego). Wspomniane działania podniosą naszą samoświadomość, samorozwój osobowy i pomogą rozwijać kompetencje społeczne naszych uczniów.

 

Wszystkie powyższe pomysły powstały dzięki zebranemu materiałowi podczas "badania środowiska" wskazanymi metodami, za pomocą określonych narzędzi. Z analizy poczynionych badań wynika, że uczniowie potrzebują wyznaczonych przestrzeni na "realizację siebie", na prezentacje swoich umiejętności, a jednocześnie na nowe działania- efektem tego stanie się "Przestrzeń wymiany dóbr i umiejętności". Przestrzeń ta będzie "żywa" - uzależniona od chwili i potrzeb; miejsca, które się sprawdzą pozostaną na dłużej. Zorganizowana przestrzeń  będzie odpowiadać zapotrzebowaniom uczniów (wystawa prac, kącik czytelniczy, kąciki zainteresowań, pufy do odpoczynku i rozmów, kącik sportowy, sklepik szkolny,...). Idea eksperymentu „Zanieczyszczenie hałasem w szkole” powstała poprzez obserwację przeprowadzoną przez uczniów podczas zajęć przyrodniczych i stała się motywacją do samodzielnego działania w kierunku zmian; uczniowie czują, że jest w szkole za głośno i chcą zmienić stare nawyki, czemu dali wyraz podczas "badania środowiska". Dzień Przedsiębiorczości w Szkole powstanie na bazie potrzeb dzieci; w badaniach uczniowie wyrazili chęć organizowania różnych kącików i "dni tematycznych" (Dzień hobby, Dzień zwierzaków...). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów jesteśmy w stanie stworzyć taki dzień i pomóc dzieciom w zaprezentowaniu ich sposobów osiągania samodzielności (rozwijanie umiejętności opieki nad zwierzętami, kształcenie umiejętności gotowania, robienia na drutach, haftowania...). Wszystkie powyższe propozycje realizacji celu opierają się na wnioskach z analizy zasobów i badań potrzeb. Za ponmocą narzędzi ustaliliśmy co mamy do dyspozycji, co należy zmienić, a co działa sprawnie. Dzieci pomogły nam sprecyzować konkrety- co zorganizować i jak, a efektem tego będzie "Dzień Przedsiębiorczości", "Eksperyment" i "Przestrzeń wymiany dóbr i umiejętności".