Szkoła Podstawowa nr 4 Orzesze (Etap III)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Dobre relacje

 • Dodano:

  26.02.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

Zdecydowaliśmy że cel będziemy realizować za pomocą " przepływu informacji w naszej szkole " Stwierdziliśmy w naszym zespołe roboczym że w tej kwestii jest najwiecej do poprawy i do zrobienia czy  nawet do odbudowania. Zaproponowane działania dadzą pole do popisu naszym ucznią. Wiekszość zadań będą wspołtworzyć (radiowęzeł) oraz wspołorganizować ( strona www). Uczniowie z starszych klas będą mogli realizować swoje umiejetnośći czy nawet talenty  aby pomóć przy działaniu w tych zadaniach. Z pewnością bedziamy potrzebować pomocy czy to materialnej czy finansoewej całej społecznośći szkolnej do osiagniecia zamierzonego celu. Wiekszość tych zadań to nowości w naszej placówce, ktore mamy nadzieje ze bedą służyły i sprawdzały się na kolejne lata w naszej SZKOLE .

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

Cel dla szkoły: Usprawnienie komunikacji interpersonalnej wśród uczniów oraz pracowników szkoły, aby poprawić jakość pracy na terenie szkoły

Wybrana propozycja realizacji celu:  usprawnienie przepływu informacji

Główne działania zaplanowane w programie

Spodziewane rezultaty – co, w odniesieniu do celu dla szkoły, zamierzacie osiągnąć przez działanie?

rozbudowa strony www szkoły

 

 

 

 

 

 1. Rodzice, uczniowie, pracownicy szkoły  na bieżąco mają dostęp do aktualnych wydarzeń szkolnych.
 2. Możliwość dokonania podsumowań, odniesienia się do podejmowanych lub planowanych działań w publikowanych reportażach.
 3. Pozyskiwanie informacji zwrotnych od użytkowników strony poprzez zamieszczanie sondaży.
 4. Sekretariat, nauczyciele mogą umieszczać ogłoszenia, komunikaty - wszystkie ważne informacje w jednym miejscu.

 

podjęcie próby stworzenia szkolnego radiowęzła

 

 

 

 1. Możliwość przekazywania bieżących informacji związanych z organizacją pracy szkoły przebywającym na terenie szkoły.
 2. Niezmienność przekazywanych informacji, jedna wersja ogłoszenia dla wszystkich.
 3. Zmniejszenie liczby nieporozumień związanych z niedoinformowaniem.

stworzenie tablicy informacyjnej dla pracowników

 1. Poprawa w zakresie komunikacji i formułowania oczekiwań w stosunku do poszczególnych pracowników.
 2. Zawiązanie informacji o wyjazdach, wycieczkach (możliwości skorzystania w tym czasie z sali lekcyjnej)
 3. Informacje o imprezach/uroczystościach- konieczność rezerwacji np. sali gimnastycznej. Kalendarz wydarzeń dostępny dla wszystkich pracowników.
 4. Lista usterek w salach lekcyjnych - info dla woźnych
 5. Informację o nieobecnościach obsługi i koniecznych zmianach organizacyjnych w związku z nieobecnością

wykorzystanie librusa jako narzędzie komunikacji pomiędzy nauczycielami

 

 1. Kierowanie informacji do określonej grupy odbiorców.
 2. Przekazywanie informacji, materiałów, dokumentów.
 3. Poprawa efektywności w zakresie współpracy.
 4. Informacja o przeczytanych wiadomościach.

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Cel dla szkoły: Usprawnienie komunikacji interpersonalnej wśród uczniów oraz pracowników szkoły, aby poprawić jakość pracy na terenie szkoły

Wybrana propozycja realizacji celu: Usprawnienie przepływu informacji:

Główne działania zaplanowane
w programie

Zadania do wykonania
w ramach danego działania

Termin realizacji zadania (od do)

Osoba odpowiedzialna
za zadanie

Rozbudowa strony www szkoły

 • Powołanie administratora strony;
 • Wyznaczenie uczniów do współtworzenia strony (motywowanie uczniów do współpracy  w prowadzeniu, dokumentowaniu i przygotowywaniu materiałów  w celu opisu  aktualności szkolnych);
 • Uaktualnienie strony
 • Promocja strony

 

 

 Do połowy marca

Początek Kwietnia

 

 

 

 

 

         Cały Kwiecień

Cały Maj

Zespół “szkoły z klasą”

Opiekun Samorząd uczniowskiego

 

 

 

 

Administrator strony

Administrator strony, uczniowie szkoły

Podjęcie próby stworzenia szkolnego radiowęzła

 

 • Stworzenie kosztorysu;
 • Pozyskanie środków finansowych,
 • Przygotowanie akcji zbiórki finansowej ,
 • Zakup radiowęzła,
 • Montaż radiowęzła
 • Wybranie uczniów do obsługi radiowęzła

 

 

  1-8 Marca

Do końca maja

 

       Do końca maja

 

Początek czerwca

Do połowy czerwca

Do połowy czerwca

 

Anna Redzik

Zespół “szkoły z klasą”

Zespół “szkoły z klasą”

     Anna Redzik

   

Opiekun Samorząd uczniowskiego

Wykorzystanie librusa jako narzędzie komunikacji pomiędzy nauczycielami

 • Stworzenie informacji, ogłoszenia dla nauczycieli o działaniach, wypisanie konkretnie co przez librusa załatwiać (skonsultować z dyrekcją);
 • Wskazanie nauczycielom Librusa jako narzędzia komunikacji (WDN)

 Cały marzec

 

 

Kwiecień

Łukasz Krzystała

 

 

Łukasz Krzystała

Stworzenie tablicy informacyjnej dla pracowników

 • Wybranie właściwego miejsca dla zawieszenia tablicy lub tablic
 • Stworzenie kosztorysu zakupu tablic
 • Pozyskanie środków finansowych
 • Zakup tablicy lub tablic
 • Montaż tablicy lub tablic

 

 

do połowy Marca

 

     Bogusia Buchalik

 

Agata Krauze

 

Zespół “szkoły z klasą”

Bogusia Buchalik

Agata Krauze