Festiwal Wynalazków w Jedynce (Etap III)


 • Kategoria:

  Pasja do nauki

 • Dodano:

  23.02.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

Jeszcze w styczniu 2019r. po ożywionej dyskusji sformułowaliśmy cel dla naszej szkoły, który ma nam pomóc w wypracowaniu istotnych zmian. Brzmi on: Tworzymy obszary umożliwiające podjęcie współpracy między uczniami, aby mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania w otoczeniu szkoły uczestnicząc w ciekawych zajęciach,  imprezach, projektach  lub przedsięwzięciach umożliwiających działanie w grupach.

Doszliśmy jednak do wniosku, że musimy te zmiany wprowadzać razem ze wszystkimi. Przed feriami  zimowymi przystąpiliśmy do realizacji trzech działań, które wstępnie zaplanowaliśmy. Najbardziej spodobał się wszystkim pomysł na stworzenie Sali ciszy, ale po znalezieniu pomieszczenia, powstał problem z zabezpieczeniem samego miejsca, aby nie stało się "przechowalnią" dla wagarowiczów i jak zabezpieczyć je przed zniszczeniem. Okazało się, że pierwsze przerwy są za krótkie i uczniowie mieli problem z dotarciem do pomieszczenia umieszczonego na III piętrze naszej szkoły, obok biblioteki. Na długich przerwach było tam zbyt tłoczno i zbyt głośno. Ostatecznie Sala ciszy przestała działać w momencie, kiedy dopiero zaczęła się przyjmować w naszej szkolnej społeczności. Problemem było samo wyposażenie sali, brakowało poduszek, materacy itd. … Starsi koledzy z gimnazjum, zaczęli „okupowywać” salę, będąc  postrachem dla młodszych dzieci.  Pomysł dobry, ale jego realizację przełożyliśmy na następny rok.  

Kolejnym działaniem, które było trochę alternatywą do Festiwalu Wynalazków, to Dzień Ciekawych Wydarzeń.  Sam pomysł cieszył się bardzo małym zainteresowaniem ze strony dzieci i nauczyciele, bo wiele elementów tego dnia, realizuje się na godzinach wychowawczych, na regionalizmie i przy okazji innych projektów edukacyjnych.

Ostatecznie po wnikliwej analizie wszystkich zaproponowanych w styczniu działań, po rozmowie z uczniami w klasach i publicznej dyskusji, na kolejnym spotkaniu Zespołu Szkoły z Klasą 2.0 w dniu 4 lutego 2019r. - po głosowaniu, przyjęliśmy do realizacji Festiwal Wynalazków. Będzie w nim uczestniczyć cała społeczność szkolna i jak uzyskamy przewidziane efekty, to trwale zostanie on wpisany w działania szkoły, pobudzające kreatywność uczniów, rozwijając ich pasje i zainteresowania.

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

Jeszcze na lutowym spotkaniu zespołu projektowego opracowaliśmy harmonogram pracy. Bardzo szczegółowo zaplanowaliśmy wszystkie działania:

1. Wypracowanie treści plakatu, treść merytoryczna i grafika, wydruk plakatów w firmie  – do 8.02.2019r. – odpowiedzialni nauczyciele: Lidka, Iwona;

2. Ogłoszenie wydarzenia w szkole – komunikat – 11.02.2019r. – odpowiedzialny nauczyciel: Halina, uczniowie: K i N kl. VII a;

3. Rozwieszenie plakatów w szkole – 11.02.2019r. -  odpowiedzialny nauczyciel: Halina, uczniowie: M i Z kl. III A gim.;

4. Przekazanie informacji o Festiwalu Wynalazków na posiedzeniu Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Pleszewie w dniu 21.02.2019r. , odpowiedzialny koordynator zespołu;

Po ogłoszeniu Festiwalu Wynalazków uczniowie na godzianch wychowawczych, na regionalizmie tworzą pomysły wynalazków i dyskutują nad ich wykonaniem. Każda klasa przygotowuje 3-5 wynalazków z dowolnej dziedziny. Pracują w grupach po 4-6 uczniów. Uczniowie realizują szalone i oryginalne pomysły. Ich „Wynalazek” może poruszać się, wydawać dźwięki, wykonywać różne czynności itp. Mogą do tego celu wykorzystać dowolne materiały i techniki np. słomę, drewno, papier tekturę, plastik, żarówki, kable, metal… Przy tworzeniu wynalazków muszą zwrócić uwagę na:

 • aranżacje przestrzeni, w której będą prezentowane „wynalazki”;
 • zdjęcia, filmy dokumentujące etapy prac;
 • ustną prezentację „wynalazku”, opis jego budowy i przeznaczenia;

5. Zgłoszenie pomysłu (nazwa wynalazku, lista uczniów pracujących w grupie) do końca lutego; wybór w klasach;

6. Wykonanie „wynalazku” - do końca marca, praca w zespołach klasowych;

7. Prezentacja w klasach – 9.04.2019r.

8. FESTIWAL WYNALAZKÓW - prezentacja najlepszych prac na Festynie Jedynki -  25.05.2019r., nauczyciele Zespołu Szkoły z Klasą 2.0 z uczniami oraz organizatorzy festynu – Stowarzyszenie Z JEDYNKA W PRZYSZŁOŚĆ.

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

 1. Podstawowe informacje - zespół uczniowski i wybrane tematy projektu

Temat projektu

Festiwal Wynalazków

Zespół uczniowski

 

podpisy uczniów

(zobowiązanie do realizacji projektu)

Nauczyciel opiekun

   

Probleml

 

 

II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów realizacji

a) Główne cele:

„Czego chcemy się dowiedzieć?”

„Co chcemy osiągnąć?”

 1. Zamierzamy zdobyć informacje o pasjach i zainteresowaniach naszych uczniów.
 2. Zaproponować młodym ludziom poprzez różnorodne działania, rozwijanie tych pasji i dzielenie się nimi z innymi.
 3. Przedstawienie jak najszerszemu gronu pasji naszych uczniów i efektów ich działań w różnych dziedzinach.
 4. Zarażenie innych pasją do tworzenia, kreatywności i jej rozwijanie.

 

b) Planowanie etapów realizacji projektu: 

Główne zadania

Działania

 

Uczniowie odpowiedzialni

Terminy realizacji

Informacja
o wykonaniu

Organizacja grupy oraz ustalenie tematyki projektu

 1. Ustalenie terminów spotkań.

Opracowanie karty projektu.

liderzy

 luty 2019  

1.Podział pracy i przydział osób

Podział pracy – przydział zadań do konkretnych uczniów

Uczniowie w grupach

 Luty 2019

 

 

 

Określenie głównych zadań

2.Podjęcie decyzji związanej z wyborem zadania przeznaczonego do realizacji

Ustalenie terminów działań

 

Nauczyciele oraz uczniowie

4 lutego 2019

 

Rozpoczęcie realizacji zadań

1.Przekazanie ważnych informacji zainteresowanym

 

1. Poinformowanie uczniów o projekcie i głównych założeniach

Nauczyciele

11 lutego 2019

 

2.Sformowanie grup

1. Podział na grupy zadaniowe w klasach i zebranie pomysłów zgłaszanych przez młodzież

Nauczyciele i uczniowie

marzec 2019

 

3. Przygotowanie się grup do realizacji zadania

1. Podjęcie działań zmierzających do przygotowania potrzebnych materiałów do wykonania wynalazku

Wszystkie grupy

marzec 2019

 

4.Konstruowanie         i przygotowywanie wynalazków do prezentacji

1. Praca nad przygotowaniem wynalazków w ramach poszczególnych grup

Wszystkie grupy

Marzec /kwiecień 2019

 

Podsumowanie

1.Prezentacja efektów pracy

Każda grupa prezentuje efekty swojej pracy na forum klasy i wybiera najciekawsze

Wszystkie grupy

25 maja 2019

 

 

 

 

Na stronie internetowej szkoły,

w lokalnej prasie

2.Podsumowanie działań i przedstawienie efektów na festynie szkolnym

Wybrane wynalazki zostają zaprezentowane na Festynie Jedynki i na stronie internetowej szkoły  http://jedynka.pleszew.pl/index.html

oraz na portalach społecznościowych https://www.facebook.com/pleszewjedynka/ 

Wszystkie grupy

 

III. Konsultacje z nauczycielem