W jakiej szkole jesteśmy i co chcemy w niej zmienić? (Etap I)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Samodzielność

  • Dodano:

    09.11.2018

1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

Wybraliśmy obszar "Samodzielność". Wyboru dokonaliśmy właściwie już pod koniec zeszłego roku szkolnego, zaobserwowaliśmy bowiem, że nasi uczniowie nie są wystarczająco samodzielni, mają problemy wynikające między innymi z nadopiekuńczości ich rodziców. Również ułatwienia, wynikające z korzystania z nowoczesnej technologii, sprawiają, że dzieci mają problemy, np. z podaniem właściwej godziny na zegarze ze wskazówkami, z odczytaniem na przystanku rozkładu jazdy autobusów, itp. W tym roku na spotkaniu nowego zespołu potwierdziliśmy chęć realizacji właśnie tego obszaru. W drugiej połowie października odbyło się najpierw spotkanie Dyrekcji, koordynatora zespołu Szkoły z klasą oraz Samorządu Uczniowskiego, a następnie spotkanie gospodarzy klas i Samorządu Uczniowskiego z zespołem Szkoły z klasą i dyrekcją szkoły. Wcześniej gospodarze mieli zasięgnąć opinii na temat mocnych i słabych stron szkoły w swoich klasach i przekazać nam ją na spotkaniu. Uczniowie zareagowali bardzo pozytywnie na tegoroczne hasło Szkoły z klasą: "Weź szkołę w swoje ręce",  a pomysły jakie w związku z tym podali świadczą o ich potrzebie samodzielnego decydowania i prowadzenia działań w naszej szkole. Wspólnie z uczniami postanowiliśmy na przykład zawalczyć o Edukacyjny Plac Zabaw na terenie naszej szkoły, który mógłby powstać dzięki promocji i zachęceniu mieszkańców Szczecina do głosowania na ten właśnie projekt w corocznej akcji SBO (Szczecińskiego Budżetu Obuwatelskiego). Po tym spotkaniu właściwie od razu przeszliśmy do realizacji tego pomysłu. 

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

O udziale w programie uczniowie naszej szkoły dowiedzieli się w pierwszej połowie października. Informacje zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń, przekaz został również podany przez szkolny radiowęzeł. Wychowawcy rozmawiali o programie na godzinach wychowawczych, rodzicom zaś przekazali informacje podczas zebrania. Do udziału, podobnie jak w zeszłym roku, włączył się Samorząd Uczniowski, który zorganizował w związku z tym spotkanie gospodarzy klas.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

 

Wybrany obszar:

Jakie są nasze mocne strony w ramach
wybranego obszaru?

Jakie są nasze słabe strony w ramach
wybranego obszaru?

Mocne strony szkoły:

- liczna wszechstronnie wykształcona kadra, chętnie angażująca się w różnego rodzaju działania,

- wspierająca szkołę, zawsze chętna do pomocy Rada Rodziców,

- wyposażenie szkoły w sprzęt elektroniczny, komputery, tablice multimedialne, laptopy dla uczniów itp.

- szkoła nowa, bardzo przestrzenna, wielka aula, gdzie można organizować ciekawe    wydarzenia.

 

Słabe strony szkoły:

- odległość między budynkami utrudniająca pełną integrację środowiska szkolnego (klasy 0-6 i 7-8 mieszczą się w oddzielnych budynkach, w różnych dzielnicach Szczecina),

- stosunkowo mała świetlica szkolna w porównaniu do liczby dzieci w niej przebywających,

- coraz częściej występująca roszczeniowa postawa rodziców wobec działań szkoły, odrabianie przez nich za uczniów zadań domowych, uniemożliwianie im dokonywania samodzielnych wyborów,

- mimo licznych metod aktywizujących, stosowanych podczas lekcji, wciąż dominują metody podające. To nauczyciel, a nie uczniowie, wciąż jest najbardziej aktywny na lekcji.

- program nauczania jest przeładowany, mimo to zbyt mało przekazujemy wiedzy praktycznej, najbardziej przydatnej w życiu.

Jakie okoliczności zewnętrzne możemy wykorzystać jako szansę do zmiany?

Co powinniśmy uwzględnić, jako ograniczenia zewnętrzne (zagrożenia), podczas planowania zmian?

Jako szansę do zmiany możemy wykorzystać najnowsze badania pod kątem neurodydaktyki, dotyczące aktywności mózgu podczas nauki. W skrócie chodzi o to, że tylko aktywny, samodzielnie myślący człowiek tak naprawdę wzbogaca swoją wiedzę i przetwarza ją we właściwy sposób.

Większość rodziców chętnie wspomoże szkołę w działaniach, zmierzających do samodzielności ich dzieci.

Oprócz postawy niektórych rodziców nie widzimy żadnych ograniczeń i zagrożeń zewnętrznych. Musimy jednak dobrze przemyśleć działania i dając uczniom więcej swobody pamiętać, żeby sprawdzać dokąd to wszystko prowadzi.

 4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Celem szkoły jest przygotowanie uczniów do samodzielnego życia, wyposażenie ich w wiedzę, która ułatwi im i umożliwi lepszy start w dorosłe życie. Wiemy, że wielu uczniów nie radzi sobie z pozornie prostymi czynnościami i zadaniami, a jakie one są, tego właśnie do końca nie wiemy i tego chcemy się dowiedzieć. Zaczniemy od rozmów wychowawców klas z uczniami, poprosimy o spisanie wniosków, które następnie gospodarze klas przedstawią na spotkaniu Samorządu Uczniowskiego. Do zobrazowania tego, co należy kontynuować i co należy zmienić w szkole, wykorzystamy metodę "Szkoły z klasą" - kreta. Pomysły, dzięki którym uczniowie "wezmą szkołę w swoje ręcę" dzieci będą mogły również zapisać na Gadającej Ścianie (pomysł "Szkoły z klasą" sprawdzony w zeszłym roku). Nauczyciele przedstawią swoje przemyślenia i pomysły podczas grudniowej Rady Pedagogicznej. Przykładowe pytania, które zadamy uczniom i nauczycielom, to: Czy masz poczucie, że wiedza, którą zdobywasz (nauczyciele:przekazujesz uczniom) zostanie potem wykorzystana w twoim (nauczyciele: w ich) życiu, że będzie przydatna? Co uczniowie samodzielnie mogą robić w szkole / dla szkoły, żeby czas spędzony w niej, był właściwie i ciekawie wykorzystany? Podczas zebrania rodziców w grudniu wystawiona zostanie dla nich Skrzynka Wymiany Informacji, do której będą mogli wrzucić swoje pomysły na działania szkoły, określić jej mocne i słabe strony, podzielić się swoją opinią na temat wybranego obszaru i propozycji jego realizacji.