I spotkanie Zespołu (Etap I)


  • Kategoria:

    Pasja do nauki

  • Dodano:

    10.11.2018

1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

Nasze spotkanie Zespołu 2.0 odbyło się w dniu 5 listopada 2018r. Wcześniej każdy uczestnik otrzymał materiały na e – maila do wnikliwego przejrzenia i zastanowienia się nad naszą dalszą pracą. Miał również dostęp do materiałów na platformie https://szkolazklasa20.pl/pliki/   Zanim skompletowano nasz zespół odbyło się szereg spotkań w mniejszych grupach, w których rozmawialiśmy o obszarach pracy na ten rok szkolny.

Na spotkaniu Zespołu szczegółowo omówiliśmy, każdy z obszarów, dzieliliśmy się swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Wybór był trudny, bo w pewnym momencie podczas burzy mózgów, powstał problem z wyborem jednego obszaru. Okazało się, że były osoby, które chciały pracować w różnych obszarach, ale my musieliśmy wybrać jeden i tu powstał swoisty problem.

Zaczęliśmy eliminować te obszary, które miały najmniej zwolenników. Pozostały trzy: pasja do nauki, ocenianie i docenianie oraz samodzielność. W ubiegłym roku szkolnym bardzo dużo pracowaliśmy nad ocenianiem, dlatego w końcu jednogłośnie stwierdziliśmy, że obszarem w którym, mamy dużo do zrobienia jest – pasja do nauki. Większość nauczycieli, już na początku dyskusji stawiała na ten obszar, ale należało wybrać jeden dla wszystkich. Należało przekonać pozostałych do pracy w tym obszarze.

Jest on w obecnej szkole szczególnie ważny dla uczniów, ich rodziców i nas samych nauczycieli. Pozwoli on na intensywniejsze zaangażowanie uczniów w naukę, zdobywanie wiedzy, usprawni ten proces, a być może pozwoli na zdobywanie nowych umiejętności i rozwinie zainteresowania naszych uczniów.

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

Pierwsza informacja o udziale w programie pojawiła się już na początku wrześniu. Została ona przekazana na posiedzeniu rady pedagogicznej. To wtedy ja przedstawiłam najważniejsze założenia programu, pokazałam platformę Szkoły z Klasa 2.0 oraz zachęciłam nauczycieli do pracy w programie. Wcześniej taką informację przekazałam dyrektorowi i poprosiłam o pracę razem ze mną w programie.

Właściwie 4 – osobowa grupa 2.0 była już wtedy gotowa do pracy, ale wkrótce zaczęły dołączać kolejne osoby i w konsekwencji grupa stała się 14 – osobowa. Społeczność szkolną zaczęliśmy informować już od początku. Rozmawialiśmy z nimi i szukaliśmy obszarów w których będą czuć się najlepiej.

Na zebraniach z rodzicami, które odbyły się po spotkaniu Zespołu 2.0, informację przekazaliśmy rodzicom i zachęciliśmy ich do pracy.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

 

Wybrany obszar: Pasja do nauki

 

Jakie są nasze mocne strony w ramach wybranego obszaru?


szkoła: 

 

Jakie są nasze słabe strony w ramach wybranego obszaru?


szkoła:  

- szkoli nauczycieli z korzystania narzędzi TIK i nowych metod pracy;

- zapewnia odpowiednie zaplecze merytoryczne doceniając samodzielność;

- większość nauczycieli stosuje aktywizujące metody nauczania;

- organizuje wycieczki;

- zachęca uczniów do dzielenia się wiedzą i umiejętnościami;

-tworzy kółka naukowe, kółka zainteresowań, itd.

- niekiedy stosuje aktywne, angażujące metody nauczania;

- jest mało lekcji poza szkołą;

- nie zaprasza gości ze świata nauki;

- nie odwołuje się do doświadczeń i pasji uczniów;

- boi się sięgać po tematy ambitne;

- nie tworzy przestrzeni, w których uczniowie mogą badać różne zagadnienia;

- jest problem z otwarciem pracowni multimedialnych na przerwach;

- kiepsko funkcjonuje biblioteka

Jakie okoliczności zewnętrzne możemy wykorzystać jako szansę do zmiany?

Co powinniśmy uwzględnić, jako ograniczenia zewnętrzne (zagrożenia), podczas planowania zmian?

- dobre wyposażenie szkoły;

- możliwość w projektach dotowanych przez instytucje zewnętrzne;

- realizacja zadań w ramach projektu obywatelskiego;

- współpraca z ZHP

- brak funduszy na organizowanie np. wyjazdów w ciekawe miejsca;

- duża odległość od ośrodków kultury i nauki;

- duża ilość dzieci dojeżdżających, środowisko wiejskie

 

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

To jest obszar bardzo szeroki i mamy świadomość, że mamy w tym obszarze dużo do zrobienia.  Chcemy przede wszystkim dowiedzieć się,  jakie nasi uczniowie mają pasje.  Postaramy się poznać ich mocne i słabe strony. Na czym możemy bazować rozwijając ich zainteresowania, pasje.

Do naszych zadań będzie należeć zbadanie interesujących nas tematów. Do tego celu wybraliśmy narzędzia badawcze. Dobrze powinna zadziałać ankieta. Dużo dyskutowaliśmy nad gadającą ścianą, jak technicznie przeprowadzić tego typu narzędzie. Ja na pewno skorzystam z krecika, a także z pocztówki.  Same pytania szczegółowe, będziemy układać podczas pracy nad danym narzędziem.