To był ciekawy rok! Czas podsumowań... (Etap IV)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Pasja do nauki

  • Dodano:

    09.07.2018

1) Opiszcie przeprowadzone działania. Co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne efekty realizacji Waszych działań]

Głównym celem naszego udziału w programie uczyniliśmy rozbudzanie pasji do szeroko rozumianej nauki u tych uczniów, którzy jeszcze tego w sobie nie odkryli lub nie poczuli, jaką radość może przynieść zdobywanie wiedzy i aktywność. Postanowiliśmy zrobić, co w naszej mocy, aby rozwój intelektualny nie kojarzył się wyłącznie ze żmudnym siedzeniem nad książkami. Chcieliśmy, aby wszyscy uczniowie poczuli "tę moc". 

Działania, które udało nam się zrealizować:

PRZESTRZEŃ FIZYCZNO – ARCHITEKTONICZNA:

1. Duży sukces - stworzenie garderoby teatralnej na potrzeby naszej prężnie działającej szkolnej grupy Bo Ja – udało się zorganizować pomieszczenie w doskonałej lokalizacji w szkole, następnie je pomalowano i wyposażono w niezbędne meble – szafę, lustro, funkcjonalne wieszaki. Sukcesywnie powiększane zasoby kostiumów i rekwizytów znalazły swoje miejsce, a sama garderoba sprawiła młodym aktorom mnóstwo radości – z nimi udała się ta realizacja i poczuli, że to ich miejsce.

2. Zorganizowanie mini placu zabaw dla dzieci na boisku szkolnym – fragment wysypano piaskiem, zamontowano huśtawki i zjeżdżalnię, zabezpieczono teren.

3. Na 1. piętrze zamontowano tablicę do prezentacji szkolnych i pozaszkolnych osiągnięć uczniów. Znalazła na niej miejsce wystawa dyplomów, odznaczeń, wyróżnień, itp.

4. Z wielką radością zarażamy uczniów pasją do czytania. Sukcesywnie poszerzana jest oferta biblioteki szkolnej, na którą w tym roku przeznaczono kolejne wyposażone w regały pomieszczenie. Otrzymaliśmy dotację z Narodowego Funduszu Rozwoju Czytelnictwa, co pozwoli na zakup książek odpowiadających na potrzeby uczniów, nauczycieli i rodziców, zwłaszcza teraz po przekształceniu się naszej placówki z gimnazjum w szkołę podstawową. Od marca wszyscy mogą składać swoje czytelnicze propozycje do specjalnie przygotowanej ogólnodostępnej skrzynki.

5. Ponadto zmodernizowano kolejną salę lekcyjną, dostosowując ją do potrzeb najmłodszych uczniów.

 

PRZESTRZEŃ WIRTUALNO – TECHNOLOGICZNA:

1. Udało się zrealizować pomysł, który od początku do końca należał do naszych uczniów – to oni wymyślili koncepcję, zrealizowali filmy, a następnie - zgodnie z założeniami działań reklamowych – opublikowali je na naszej stronie internetowej i udostępniali bez końca na Facebook’u, promując swoją szkołę. Wszyscy świetnie się przy tym bawili.

Film o szkole:

https://www.facebook.com/podstawowkajanskiego/videos/2036067016609830/

Film o grupie teatralnej Bo Ja:

https://www.youtube.com/watch?v=rAWHGxwkBwg&feature=youtu.be

 Cała szkoła tańczy – belgijka:

https://www.facebook.com/podstawowkajanskiego/videos/2042327075983824/

 

2. Zwiększono częstotliwość zajęć prowadzonych z wykorzystaniem TIK na lekcjach z różnych przedmiotów – język polski, matematyka, język angielski, geografia.

 

3. W klasie pierwszej zrealizowano program dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Technologie z klasą.

 

PRZESTRZEŃ SPOŁECZNO – KULTUROWA:

1. 20 czerwca odbył się Szkolny Festiwal Talentów FeTa 2018. Krok po kroku realizowaliśmy go wspólnie z uczniami, niejednokrotnie zmieniając regulamin w odpowiedzi na ich potrzeby.  Uczestnicy pochwalili się swoimi uzdolnieniami w dwóch kategoriach głównych: występ sceniczny na żywo (śpiew, gra
na instrumentach, taniec, recytacja) i twórczość własna (talent plastyczny, fotograficzny, literacki, reżyserski oraz kompozycja muzyczna). Naszą inspiracją stał się właśnie obchodzony Rok Zbigniewa Herberta. I tak motywem przewodnim wszystkich kategorii zostało Pudełko zwane wyobraźnią, co okazało się strzałem w dziesiątkę – uczniowie zachwycili nas swoimi pomysłami z pudełkiem w tle.

2. Otworzyliśmy długoterminowy cykl spotkań Ludzie z pasją, ludzie znani, który zamierzamy realizować jako stały punkt pracy naszej szkoły. Podczas pierwszego spotkania pokazaliśmy wychowankom pasję, jaką jest miłość do przygód, morza i poznawania nowych miejsc. Odwiedziła nas wolontariuszka pasjonatka z Niebieskiej Szkoły oferującej lekcje na całe życie – rejsy morskie dla amatorów na pokładzie żaglowca Fryderyk Chopin.

3. Różne ciekawe dni i rocznice uczyniliśmy okazją do interesujących zajęć – zgodnie z kalendarzem zorganizowaliśmy Dzień Czekolady, Dzień Języka Ojczystego, Światowy Dzień Własności Intelektualnej, upamiętnienie postaci Ireny Sendlerowej w 10. rocznicę śmierci.  Nowatorskie zajęcia odbyły się
na lekcjach wychowawczych, języka polskiego, języka angielskiego, w bibliotece.

4. W lutym i marcu przeprowadzono warsztaty prospołeczne Ty decydujesz i prozdrowotne Porozmawiajmy o jedzeniu. Zorganizowano je we współpracy ze Strażą Miejską oraz Instytutem Psychodietetyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w odpowiedzi na potrzeby uczniów zasygnalizowane
w ankietach.

5. Zostały przeprowadzone artystyczne lekcje w terenie, których tematem było poszukiwanie niecodziennych i nieoczywistych inspiracji do fotografii. Jak się okazało – wielu uczniów polubiło fotografowanie, wykorzystując przy tym technologie komputerowe do edycji zdjęć.

6.  Zamieszczaliśmy teksty własne uczniów na łamach naszej szkolnej gazetki U Bogdana. Akcja zachęcania młodych twórców rozpoczęła się pod hasłem Nie pisz do szuflady i  - ku naszej radości – młodzież skorzystała z propozycji, dzieląc się z innymi swoimi tekstami w różnych gatunkach. Linki do kilku numerów gazetki poniżej, a wszystkie dostępne na stronie juniormedia.pl.

http://www.juniormedia.pl/wp-content/newspaper/23003/u-bogdana-20.pdf

http://www.juniormedia.pl/wp-content/newspaper/21959/u-bogdana-19.pdf

7.  Zrealizowaliśmy spektakl O smoku, królu Kraku i o tym, jak powstał Kraków, który kilkakrotnie wystawiany podbił serca publiczności. Oryginalna, zabawna konwencja sprawiła, że nasi młodzi aktorzy z grupy teatralnej Bo Ja świetnie się bawili przy realizacji pomimo tego, że były to długie godziny prób przed lekcjami lub po nich. Młodzież zadziwiła nas swoim zaangażowaniem, pomysłami, ale przede wszystkim konsekwentnym przełamywaniem  swoich oporów, barier, słabości. My, opiekunki koła teatralnego jesteśmy z nich niesamowicie dumne.

Ponadto zrealizowano również przedstawienie kabaretowe o szkole i uczniowskich planach na przyszłość, które zostało wystawione podczas zakończenia roku szkolnego i z pewnością będziemy je powtarzać w przyszłym roku szkolnym.

8. W ramach Dnia Ziemi w kwietniu zorganizowana została konkursowa wystawa prac fotograficznych uczniów pt. Piękno przyrody Małopolski. Ponadto w ramach lekcji języka polskiego w klasie siódmej okiem malarza spojrzeliśmy na Quo Vadis, w wyniku czego powstały oryginalne plakaty ilustrujące przewodnie motywy lektury oraz świętowaliśmy Dzień Języka Ojczystego, wykonując dowolnymi technikami plakaty ilustrujące ortograficzne i frazeologiczne zawiłości języka polskiego.

9.  Zachęcaliśmy uczniów do czytania i ku naszej radości udało się ich zarazić. 1 czerwca wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji Jak nie czytam, jak czytam. Czytaliśmy wszyscy na boisku szkolnym i się spodobało.

10.  Ponadto zrealizowaliśmy z uczniami akcje wolontariatu – Wielka Kwesta Listopadowa, Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Młodzi ludzie mają wielkie serca – trzeba im tylko dać możliwość, aby to pokazali.

11. Po przekształceniu się w szkołę podstawową spotkali się uczniowie z klas drugich i trzecich gimnazjum oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej. Dzieli ich 7 – 8 lat. I tu zaskoczenie – nasze początkowe obawy o współdziałanie w jednym budynku okazały się bezpodstawne. Wszyscy fantastycznie zareagowali i stąd zrodził się pomysł lekcji starszych dla młodszych, podczas których gimnazjaliści w ciekawy i praktyczny sposób prowadzili zajęcia prezentujące ich projekty gimnazjalne, co pierwszoklasiści przyjęli z dużym entuzjazmem. Sukces pomimo różnicy wieku i korzyść edukacyjna dla obu stron.

Działania, których nie udało się zrealizować:

PRZESTRZEŃ FIZYCZNO – ARCHITEKTONICZNA:

1. Z przyczyn finansowych montaż rolet zaciemniających w sali polonistycznej został przesunięty na wrzesień.

2. Również z tego samego powodu nie doszło do skutku doszczelnienie okien, co po korekcie zostało ujęte w planach finansowych na jesień.

 PRZESTRZEŃ WIRTUALNO – TECHNOLOGICZNA:

1. Nie zdążyliśmy skorzystać z Padleta i zaprezentować tam swoich działań. Z pewnością sięgniemy do niego w przyszłości.

 

2) Opiszcie jak wyglądała ewaluacja bieżąca i końcowa oraz jakie są jej wyniki. Odwołajcie się do ustalonych wskaźników sukcesu.

W natłoku zajęć bywało trudno, ale staraliśmy się dokonywać ewaluacji z wykorzystaniem różnych narzędzi oraz  obserwacji na bieżąco. Były to: ankieta dla rodziców, kciuk, dłoń,  kupon ewaluacyjny, pudełko opinii. Najcenniejszą, nietypową i zaskakującą formą ewaluacji okazała się dyskusja w gronie, o której piszę we wnioskach i rekomendacjach.

 

DZIAŁANIE

ODNIESIENIE DO WSKAŹNIKÓW SUKCESU

 

zorganizowanie garderoby teatralnej

 

 

funkcjonalna garderoba przeznaczona na potrzeby grupy teatralnej;

ewaluacja w grupie: kciuk plus werbalne wyrażenie entuzjazmu

 

zorganizowanie mini placu zabaw dla dzieci
na boisku szkolnym

 

 

mini plac zabaw dla dzieci;

ewaluacja: ankieta dla rodziców (plac minimalnie spełnia wymagania, rodzice oczekują jego rozbudowy)

 

montaż tablicy
do prezentacji szkolnych
i pozaszkolnych osiągnięć uczniów

 

 

stała tablica do ekspozycji wszelkich dyplomów oraz fotografii dokumentujących osiągnięcia uczniów

 

doposażenie
biblioteki szkolnej

 

 

kilkadziesiąt woluminów zakupionych książek,

dodatkowe pomieszczenie wyposażone w regały dołączone
do biblioteki,

przytulny wystrój i kącik czytelniczy przyjazny uczniom

 

 

nakręcenie filmów promujących szkołę
i działalność grupy teatralnej

 

 

trzy filmy opublikowane na stronie internetowej i Facebook’u’

regularne odwiedziny i wyświetlenia;

ewaluacja: kciuk

 

 

przeprowadzanie zajęć
z wykorzystaniem TIK

 

 

język polski – przeprowadzenie kilku lekcji online w każdej klasie drugiej gimnazjum;

ewaluacja: po niektórych lekcjach dłoń lub krótka ankieta (3-4 pytania)

 

 

udział nauczyciela
i uczniów klasy pierwszej w programie Technologie z klasą

 

 

8 lekcji przeprowadzonych w pracowni informatycznej,

kodeks pracy opracowany wspólnie przez pierwszoklasistów,

sprawozdanie z programu,

dyplomy dla uczniów i nauczyciela

 

 

zorganizowanie Festiwalu Talentów FeTa

 

 

udział 26 uczniów, co spełniło nasze nieśmiałe założenie 10% dzieci (szkoła liczy 216 uczniów),

opracowane produkty festiwalowe: plakaty, karty zgłoszeniowe, scenariusz, fotografie, dyplomy, artykuł promujący wydarzenie;

 

ewaluacja: kupon ewaluacyjny, obserwacja, dyskusja

Wydarzenie spotkało się z wielkim entuzjazmem. Odbyło się po klasyfikacji uczniów, co zrodziło nasze obawy o frekwencję publiczności, jednak byliśmy pozytywnie zaskoczeni – widownia nie zawiodła. W ewaluacji wskazano na potrzebę uszczegółowienia kategorii występów.

 

 

wprowadzenie stałego cyklu spotkań
Ludzie z pasją,
ludzie znani

 

 

z zaplanowanych dwóch udało się zorganizować jedno spotkanie
w trzech klasach,

uczniowie wykazali zainteresowanie, byli aktywni, zadawali gościowi pytania

 

organizacja szczególnych zajęć i obchodzenie dni oraz rocznic „nieoczywistych”
dla uczniów

 

 

zajęcia z okazji Dnia Czekolady, Dnia Języka Ojczystego, Światowego Dnia Własności Intelektualnej oraz upamiętniające postać Ireny Sendlerowej w 10. rocznicę śmierci,

przygotowane materiały do prowadzenia zajęć okolicznościowych,

fotografie;

ewaluacja: krótka ankieta (3-4 pytania), kciuk

 

 

zorganizowanie warsztatów prospołecznych
Ty decydujesz
i prozdrowotnych Porozmawiajmy
o jedzeniu

 

 

udział nawet większej liczby uczniów niż wstępnie założono – dodatkowo klasa siódma,

uczniowie byli zainteresowani, pracowali z zaangażowaniem, gdyż zajęcia były praktyczne

ewaluacja: warsztaty Porozmawiajmy o jedzeniu – zbiór opinii losowych, w większości pozytywnych

 

przeprowadzenie artystycznych lekcji
w terenie

 

 

lekcje zgodnie z założeniem we wszystkich klasach trzecich gimnazjum,

produkty po zajęciach – zbiór fotografii

 

 

prezentacja twórczości własnej uczniów
w gazetce szkolnej

 

 

 

kilkoro uczniów na stałe piszących do gazetki,

popularność redakcyjnej skrzynki kontaktowej, gdzie uczniowie wrzucają wiadomości z pomysłami

 

spektakl w wykonaniu grupy teatralnej Bo Ja

 

 

autentyczne zaangażowanie uczniów od początku do końca realizacji,

dwa zrealizowane spektakle, z których jeden był kilkakrotnie wystawiony,

scenariusze przedstawień do bazy materiałów,

aplauz i uznanie publiczności

 

ewaluacja: kupon ewaluacyjny

 

 

zorganizowanie wystawy fotograficznych prac konkursowych Piękno przyrody Małopolski oraz plastycznych dowolną techniką Quo Vadis
i Ortograffiti

 

 

trzy atrakcyjne wystawy,

satysfakcjonująca liczba uczestników,

produkty – fotografie i prace plastyczne

 

 

zachęcanie uczniów
do czytelnictwa poprzez zorganizowanie akcji Jak nie czytam, jak czytam

 

 

akcja na boisku szkolnym,

udział 90% uczniów,

nagranie i fotografie

3) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

Nie mogę nie wspomnieć o ewaluacji, która według mnie jest dla nas najcenniejsza i  – obok opisanych powyżej – zrodziła wnioski i rekomendacje. Odbyła się z podczas spotkania grona pedagogicznego w poniedziałek 25 czerwca. Mieliśmy wstępnie zaplanować pracę szkoły na przyszły rok oraz poddać ewaluacji program wychowawczo-profilaktyczny. Tymczasem zrodziła się gorąca dyskusja na temat wszystkiego, co się działo i co będzie się działo. Zaangażowali się nawet ci, którzy na co dzień nie są najbardziej aktywni, zrodziły się refleksje, wnioski i przyszły nowe rewelacyjne pomysły do realizacji. Pomimo tego, że nie udało się nam wszystkiego zrealizować w 100%, że mamy niedoskonałości techniczne, wymagania remontowe, ograniczenia finansowe, trudności związane z przekształceniem po reformie – pomimo tego mamy wszyscy i chyba najbardziej ja jako koordynator świadomość, ile dobrych rzeczy zrobiliśmy z naszymi uczniami, z których niektórzy naprawdę w tych działaniach pokonali bariery, nieśmiałość, własne słabości, a zobaczyli, że wiele mogą, uwierzyli w siebie i swój potencjał. Gdy piszę to sprawozdanie, czuję niemal fizyczną radość i energię do dalszych działań.

Wiemy już, że:

1. To oczywiste, ale musimy nieustannie motywować uczniów, dostarczać im bodźców, zachęcać do rozwoju wszelkimi sposobami. Wzmacnianie pozytywne, poszukiwanie mocnych stron, dostrzeganie najmniejszych choćby sukcesów – to sprawdziło się w pracy grupy teatralnej i z pewnością konsekwentnie stosowane sprawdzi się w każdej innej sytuacji dydaktycznej czy społecznej.

2. Postaramy się tak ułożyć plan działań dydaktycznych, aby nie przeciążać uczniów nadmierną liczbą sprawdzianów wiedzy i diagnoz w jednym czasie, gdyż jest to dla nich demotywujące. Pamiętajmy, że realizacja programu nauczania nie jest mierzona liczbą przeprowadzonych sprawdzianów.

3. Wszystkie tegoroczne akcje, projekty, przedsięwzięcia spotkały się z pozytywnym przyjęciem i dlatego należy je kontynuować, a ponadto proponować uczniom nowe aktywności w różnych dziedzinach. Ideałem byłoby, gdyby każdy znalazł coś dla siebie. 

4. Musimy działać wspólnie. Podczas tegorocznych działań rozkwitła współpraca nauczycieli i uczniów, znalazł się czas na wspólną dyskusję. Priorytetem będzie teraz zaangażowanie wszystkich nauczycieli do dużej aktywności w działaniu.

5. Zwrócimy uwagę na samorząd szkolny, który sam w sobie w tym roku działał słabiej niż w poprzednim. Damy uczniom wsparcie i zmobilizujemy ich do samorządności.

6. Powinniśmy dzielić się doświadczeniem i  wzajemnie się od siebie uczyć, dlatego planujemy rozwój WDN i prowadzenie zajęć otwartych.

7. Skorzystamy z Padleta. Nie udało się teraz, ale zaczniemy zaraz we wrześniu. Będziemy pisać o sobie i czytać o innych.

8. Program Szkoła z Klasą nauczył nas badania potrzeb, planowania, długofalowego działania i wdrażania stałych dobrych zmian.  Wyposażył nas w ciekawe narzędzia diagnostyczne, dał możliwość poznania innych szkół, nauczycieli, uczniów i ich działań. Dziękujemy za to doświadczenie. Przygotowałam dokumentację około 60 fotografii, ale niestety platforma nie daje takich mozliwości. Pozostaną w moich materiałach.