Trzecie spotkanie Zespołu w Konarskim - planowanie i podział zadań (Trzecie spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Dobre relacje

  • Źródło:

    własne

  • Dodano:

    04.05.2017

1) Zamieść poniżej szczegółowy harmonogram Waszych działań wraz z opisem każdego z nich. Zmieść terminy ich realizacji i osoby odpowiedzialne, uwzględniając nauczycieli, rodziców, uczniów itp. (nie podawaj pełnych imion i nazwisk, możesz ograniczyć się do imienia i funkcji).

Szczegółowy program działań w Niepublicznym Gimnazjum im. St. Konarskiego w ramach realizacji celu szczegółowego:

„Poprawa wzajemnych relacji  w środowisku szkolnym poprzez większe zaangażowanie uczniów w życie szkoły i danie im większej możliwości współdecydowania o zmianach zachodzących na terenie szkoły”.

 

 

 

 

Obszar: RELACJE

 

 

 

 

zadania do realizacji:

 

 

terminy

 

osoby odpowiedzialne

 

1. Wiosenny bal dla gimnazjalistów.

 

 

 

 

2. Wycieczka do Poznania połączona z wizytą w Teatrze Muzycznym na musical „Zakonnica w przebraniu”

 

 

 

 

 

Wyjazd na musical „Metro” do Studia Buffo w  Warszawie.

 

 

 

 

 

3. Zamknięte grupy na portalu facebook dla każdej klasy.

- udostępnienie grupy dla nauczycieli uczących w danej klasie, dyrektora, pedagoga

- „wrzucanie” bieżących informacji, powiadomień, treści przydatnych na lekcję, linków do ciekawych i wartościowych artykułów na grupę zarówno przez nauczycieli ja i uczniów

 

 

 

 

4. Projekt zaangażowania społecznego

- zorganizowanie świątecznego kiermaszu na rzecz chorego chłopca: >przygotowanie plakatów

>pieczenie pierników i zdrowych słodyczy

>pakowanie pierniczków

>sprzedaż podczas kiermaszu

- czytanie przedszkolakom

- zbiórka żywności dla schroniska dla zwierząt

- tworzenie kartek z życzeniami dla najmłodszych podopiecznych oddziału onkologicznego

- zbiórka pluszowych zabawek z okazji Dnia Pluszowego Misia i przekazanie ich na Dziecięcy Oddział Onkologiczny

- przeprowadzenie zabaw podczas imprezy mikołajkowej dla dzieci z osiedla „Kuźnia”

- wiosenne sprzątanie w ogrodzie szkolnym

- zaangażowana pomoc podczas przeprowadzki  do nowego budynku szkolnego

- organizacja Dni Otwartych w szkole

 

 

 

 

 

5. Konsultacje odnośnie urządzania nowej przestrzeni szkolnej.

 

 

VI 2017 r.

 

 

 

 

 X 2017 r.

(termin wycieczki przełożona ze względu na zmianę repertuaru w teatrze)

 

 

 

V 2017 r.

 

 

 

 

 

 

IX 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

XI 2016 r.

 – VI 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - II 2017 r.

 

 

 

 

samorząd uczniowski

Agnieszka, Julia, Lena, Miłosz

koordynator

 

 

 

 

 

dyrektor

Edyta, Magda, Kasia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor – administrator strony

nauczyciele i uczniowie korzystający z grupy i publikujący na niech treści

 

 

 

 

 

 

 

pedagog (koordynator)

uczniowie, którzy zgłosili się do projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor

koordynator

przedstawiciele SU

 

 

 

 

Obszar: TIK

 

 

 

zadania do realizacji:

 

terminy

 

osoby odpowiedzialne

 

1. Wysłanie informacji o terminie balu za pośrednictwem szkolnego newslettera i na grupy facebookowe.

- fotorelacja z przygotowań do balu i z przebiegu imprezy na szkolnej stronie internetowej i facebook’u szkolnym

- przygotowanie nagłośnienia i muzyki

 

 

2. Wysłanie informacji o kosztach i terminie wyjazdu do rodziców za pośrednictwem szkolnego newslettera i na szkolnego grupy facebookowe dla uczniów.

- fotorelacja z wyjazdu

- umieszczenie zdjęć w galerii szkolnej na internetowej stronie szkoły i na szkolnej stronie facebooka

 

 

3. Dodawania różnych informacji na grupach klasowych

- linki do ciekawych i wartościowych artykułów

- materiały przydatne do nauki konkretnego przedmiotu

- wymiana widomości szkolnych między uczniami (np. treści omawiane na lekcjach, tematy prac domowych itp.)

- zapytania uczniów do nauczycieli

- informacje o terminach wyjściach / wyjazdów i godzinach zbiórek

 

 

4. Wysyłanie informacji z propozycją działań, w które można się włączyć

- fotorelacja z przeprowadzonych akcji na terenie szkoły jak i poza nią

- wstawianie zdjęć w szkolnej galerii na stronie internetowej szkoły i szkolnej stronie facebooka.

 

5. Ankieta na klasowych grupach facebookowych odnośnie aranżacji pokoju uczniów.

 

 

 

VI 2017r.

 

 

 

 

 

  

V 2017 r.

XI 2017 r.

 

 

 

 

 

 

IX 2016 r. –

VI 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI 2016 r. –

VI 2017 r.

 

 

   

I 2017 r.

 

dyrektor

koordynator

informatyki

Agnieszka, Patryk

 

 

 

dyrektor

koordynator 

 

 

 

 

 

 

dyrektor

pedagog

nauczyciele

uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

pedagog

uczniowie

dyrektor

 

 

Julia, Weronika

 

Obszar: FAR

 

 

Zadania do realizacji:

 

terminy

 

osoby odpowiedzialne

 

1. Miejsce w ogrodzie szkolnym

- zrobienie dekoracji

- ustawienie nagłośnienia

- przygotowanie menu

 

 

2. Miejsce w bufecie i kuchni szkolnej

- na przygotowanie i pieczenie pierników

- sala w której pakowane będą pierniki

- zaadoptowanie holu szkolnego na świąteczny kiermasz

- wyznaczone miejsca zbiórek na żywność dla bezdomnych zwierząt (szafki na holu szkolnym)

- wyznaczone miejsca zbiórek pluszowych misiów (szafki na holu szkolnym)

 

 

3. Aranżowanie pokoju uczniów, miejsca odpoczynku na szkolnych korytarzach, pomoc przy aranżowaniu biblioteki szkolnej.

 

VI 2017 r.

 

 

 

 

  

XI 2016 r. –

VI 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

  

IV – V 2017 r.

 

 

 

przedstawiciele SU

Agnieszka, Julia, Marta, Patryk, Kuba, Lena, Patrycja, Miłosz

 

 

 

koordynator – pedagog

uczniowie zaangażowani społecznie

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor

zaangażowaniu uczniowie (Julia, Lena, Agnieszka, Patryk, Bartek, Kuba, Weronika

 

 

2) Napisz, jakie są Wasze wskaźniki sukcesu.

Wskaźniki sukcesu do poszczególnych obszarów:

Obszar: RELACJE

- zaangażowani w życie szkoły uczniowie mają lepszy kontakt ze sobą i z nauczycielami

- polepszenie relacji na linii nauczyciel – uczeń po wspólnych wyjazdach na musicale

- polepszenie relacji uczniów, nauczycieli i dyrekcji po wspólnym użytkowaniu grup na facebooku

- chorzy i potrzebujący zostali obdarowani  życzeniami, pluszakami

- większa integracja uczniów w obrębie klas po wspólnym korzystaniu z cafeterii w czasie wolnym od lekcji

- lepsza współpraca zaangażowanych uczniów po wspólnym korzystaniu z pokoju uczniów i udziale w różnych akcjach społecznościowych

- zwiększyła się wrażliwość uczniów i chęć niesienia pomocy potrzebującym

- zwiększyło się czytelnictwo uczniów  i chęć wspólnej nauki po zajęciach lekcyjnych

 

Obszar: TIK

- polepszenie przepływu informacji na linii szkoła – rodzice

- dużo lepszy przepływ informacji na linii uczniowie - nauczyciele

- rodzice na bieżąco śledząc szkolną stronę facebook’a widzą jakie wydarzenia odbywają się w szkole i w czym ich dzieci biorą udział

- większa aktywność uczniów w życie szkoły

 

Obszar: FAR

- stworzono i wyposażono pokój uczniów w dwie sofy, biurko, 2 krzesła, komputer

- stworzenie kącika w bibliotece gdzie uczniowie swobodnie odpoczywają, czytają lub wspólnie się uczą: dwie kanapy, dwa parapety z poduchami do siedzenie, dwa siedziska pod parapetami

- zakupiono 4 sofy do odpoczynku na korytarzach szkolnych

- wyposażono szkolną cafeterię, gdzie uczniowie swobodnie mogą usiąść, zjeść zdrowy posiłek i wspólnie spędzić czas  

- zakupiono 5 hamaków, 8 podwójnych leżaków do ogrodu szkolnego

3) Napisz, w jaki sposób planujecie przeprowadzić ewaluację działań. Jakie metody wykorzystacie do przeprowadzenia ewaluacji bieżącej, a jakie do ewaluacji końcowej? Czy poprosicie kogoś o pomoc lub konsultacje przy ewaluacji?

Do ewaluacji bieżącej wykorzystamy obserwację i rozmowy z uczniami, którzy zgłosili się do projektu zaangażowania społecznego, jak udział w wielu akcjach społecznościowych wpłynął na ich wrażliwość.

 

Ewaluacja końcowa:

Po kolejno realizowanych zdaniach przeprowadzać będziemy ewaluację, korzystając z podpowiedzi zamieszczonych w poradniku. I tak:

- pocztówka: ten sposób ewaluacji chcemy wykorzystać na koniec roku, jak uczniowie oceniają funkcjonowanie zamkniętych grup na facebook’u

- sms: myślę, że tę metodę wykorzystamy wiosennym balu w ogrodzie

- ściana opinii: ta metoda posłuży nam do zbadania jak uczniowie oceniają wprowadzone w przestrzeni szkolnej zmiany