Drugie spotkanie Zespołu 2.0 (Drugie spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Pasja do nauki

 • Źródło:

  własne

 • Dodano:

  18.03.2017

1) Opisz przebieg konsultacji: kogo i jakimi metodami badaliście?

Wybrany cel: „Pasja do nauki”, konsultowaliśmy z odbiorcami docelowymi: nauczycielami, uczniami, a także rodzicami uczniów, pracownikami administracyjnymi i obsługi.

W skład Zespołu Nauczycieli 2.0 wchodzi 13 osób z panią dyrektor włącznie, żeby przeprowadzić badania całej społeczności szkolnej podzieliliśmy się na trzy czteroosobowe zespoły zadaniowe, a p. dyrektor służyła radą i pomocą.

Pierwszy zespół zadaniowy, w skład, którego wchodzą Marlena, Klaudia, Alicja i Marlena, przeprowadził analizę kart wycieczek, wydarzeń szkolnych i klasowych za poprzedni rok szkolny. Nasza decyzja podyktowana była tym, że od września do grudnia było bardzo mało wyjść klasowych, więc nasza analiza nie byłaby do końca obiektywnym badaniem. Wyniki analizy zostały zebrane i opracowane w arkuszu kalkulacyjnym, na ich podstawie zespół wyciągnął wnioski.

Drugi zespół zadaniowy  w składzie Iwona, Anita, Marcin, Tadeusz ułożył pytania do ankiety: „Moje zainteresowania, pasje” dla nauczycieli / pracowników administracji i obsługi, a następnie skonsultował z Nauczycielami 2.0. Kiedy pytania zostały przez wszystkich zaakceptowane, podjęliśmy decyzję, że do przeankietowania tak licznej grupy osób najlepszym narzędziem będą Formularze Google. Przeważyły zalety, przede wszystkim dostęp do ankiety z dowolnego miejsca, natychmiastowe przeglądanie wyników ankiety po wypełnieniu, wizualizacja danych w formie wykresów. Po napisaniu listu do ankietowanych i utworzeniu formularza, ankieta „Moje zainteresowania, pasje” została udostępniona wszystkim nauczycielom i pracownikom administracyjnym i obsługi poprzez służbową pocztę oraz dziennik elektroniczny Vulcan.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct_HM00GHKnoa6i-CGmbt7mKPFpDG7BRjyW5goelIlzSvniA/viewform?c=0&w=1

 

Trzeci zespół zadaniowy w składzie Renata, Iza, Joanna, Wojtek przeprowadził debatę uczniowską w klasach I – III i IV – VI: Jakie są moje pasje? Zespół spotkał się dodatkowo w celu przedyskutowania przebiegu debaty, pytań, na które chcieliśmy uzyskać odpowiedzi:
-Czy uczniowie  mają zainteresowania, pasje?
- Kto, lub co pomaga je realizować?
- Jakie działania pozwalają rozwijać pasje uczniów?

Debata uczniowska „Jakie są moje pasje?” w klasach IV – VI odbyła się we wtorek 14 lutego 2017 r. a w klasach I – III  w piątek 17 lutego 2017 r. w dużej sali komputerowej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie.

Uroczystego otwarcia debaty dokonała pani Joanna Poniatowska – szkolny koordynator programu Szkoła z Klasą 2.0. Prowadząca przypomniała, na czym polega prawidłowa debata, zwracając uwagę między innymi na to, że każdy uczeń może wypowiedzieć swoje zdanie jak i kontrargumenty w sposób kulturalny. I tak rozpoczęła się debata wokół czterech zagadnień / pytań. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich klas IV – VI, po dwóch uczniów z każdej klasy. Moderatorami panelu uczniowskiego były: Aleksandra Dz. Wiktoria K. Hanna K. Aleksandra K. To one przygotowały prezentację multimedialną dotyczącą pasji oraz plakaty z hasłami do uzupełnienia przez uczniów klas starszych.  Nad przebiegiem debaty czuwali p. Joanna Poniatowska, p. Wojciech Pojęta oraz p. Anita Pasik, która odpowiedzialna była za dokumentację fotograficzną.

W klasach I – III o porządek dyskusji dbały uczennice klasy VI Aleksandra Dz. Wiktoria K. Hanna K. Aleksandra K. i spisywały wszystkie wypowiedzi uczniów na plakatach zaprojektowanych i wykonanych przez panią Izabelę Litwin. Nad przebiegiem debaty czuwały p. Renata Grulich, p. Izabela Litwin, p. Joanna Poniatowska. Pani Anita Pasik była odpowiedzialna za dokumentację fotograficzną wydarzenia.

Wszystkie wypowiedzi uczniów zostały spisane na plakatach a następnie zebrane na jednym plakacie wykonanym przez p. Izabelę Litwin.

Fotorelacja z debaty uczniowskiej została zamieszczona na blogu Szkoła z Klasą 2016/2017:

http://szkolazklasa207.blogspot.com/p/debata-uczniowska-jakie-sa-moje-pasje.html

oraz na stronie szkoły: http://www.sp30.lublin.pl/

2) Podaj przykłady pytań, np. z wywiadów, ankiet. [Skany ankiet, zdjęcia dokumentujące przebieg konsultacji i inne możesz zamieścić jako załącznik do opisu.]

Ankieta online: „Moje zainteresowania, pasje” skierowana do nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi:

Szanowni Państwo!
W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła po raz szósty przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Szkoła z klasą 2.0”, w ramach którego do realizacji w szkole wybraliśmy cel:  PASJA DO NAUKI.  Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy nauczyciele, pracownicy administracyjni i obsługi mają zainteresowania, pasje i mogą o nich opowiedzieć uczniom?

Dlatego bardzo proszę o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety do 18.02.2017 r. Wierzę, że nie zajmie to Państwu więcej niż 3 minuty.

A poniżej link do ankiety: Moje zainteresowania, pasje

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct_HM00GHKnoa6i-CGmbt7mKPFpDG7BRjyW5goelIlzSvniA/viewform

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zaprezentować swoje pasje publicznie w formie np. wystawy, pokazu lub innej, to proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny albo email: joanna.poniatowska@sp30.lublin.eu

Pozdrawiam serdecznie
Joanna Poniatowska

Ankieta: „Moje zainteresowania, pasje”

 1. Ile czasu tygodniowo przeznaczasz na swoje zainteresowania?
  a)       1-3 h
  b)       4-6 h
  c)       7-9 h
  d)       10 h i więcej
 2. Co najchętniej robisz w czasie wolnym? (możesz wybrać kilka opcji i dopisać inne zajęcia)
  a)      leżę, śpię
  b)      spaceruję
  c)      nudzę się
  d)     spotykam się z przyjaciółmi
  e)     czytam książki, oglądam filmy
  f)      surfuję w Internecie
  g)     uprawiam sport
  h)     wyżywam się twórczo: rysuję, maluję, tańczę, śpiewam, piszę itp.
  i)      uczę się
  j)      buszuję po sklepach
  k)     uprawiam ogródek
  l)      jeżdżę na wycieczki
  m)    robię porządki
 3. Swoje pasje i zainteresowania poszerzam przez:
  a)      Domy Kultury
  b)      Treningi
  c)      Wyjazdy
  d)      Internet i telewizję
  e)      Szkołę
  f)       Zajęcia dodatkowe
  g)      Pracę lub praktykę
  h)      Książki tematyczne i czasopisma
  i)       Nie mam zainteresowań i ich nie poszerzam
  j)       Inne ……………………………………………………………………………………………………………………………
 4. Czy Twoje zainteresowania mają wpływ na pracę ?
  a)      Tak, mają duży wpływ
  b)      Może trochę
  c)      Nie mają wcale
 5. Nikt nie wie, że jestem mistrzem w …………………………………………………………
 6. W jaki sposób możesz zaprezentować swoje pasje publicznie?
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………

Podczas debaty uczniowskiej w klasach 1-6 uzyskaliśmy odpowiedzi na pytania:

 1. Co według Ciebie znaczy „mieć pasję/mieć hobby”?
 2. Kto, lub co wpłynęło na rozwój Twoich pasji:
 3. Jaka forma aktywności najlepiej rozwinęłaby Twoje pasje?
 4. Czy rówieśnicy wiedzą o Twoich pasjach? Jeżeli nie, to czy chciałbyś, aby koleżanki/koledzy dowiedzieli się o Twoich zainteresowaniach?

Podczas konsultacji z rodzicami, dowiedzieliśmy się:

 1. Czy rodzice znają pasje swoich dzieci?
 2. Które zajęcia dodatkowe prowadzone w szkole rozwijają pasje uczniów?
 3. W jakich formach aktywności rodzice chcieliby, żeby ich dziecko rozwijało swoje pasje? 

3) Podsumuj wyniki konsultacji. Które wnioski lub uwagi powtarzały się najczęściej? Jakie najważniejsze potrzeby i rekomendacje zebraliście?

Podczas debaty uczniowskiej w klasach 1-6 uzyskaliśmy odpowiedzi na pytania:

Na pytanie: Co według Ciebie znaczy „mieć pasję/mieć hobby”? uczniowie najczęściej odpowiadali:

- mieć zainteresowania,
- robić coś, co kochamy, lubimy,
- być w czymś dobrym,
- coś, co robimy w wolnym czasie, co sprawia nam przyjemność,
- coś, dzięki czemu mamy chwilę relaksu,
- rzecz, którą będziemy mieli do końca życia,
- coś, co nam się podoba, daje szczęście,
- jest dobre i pożyteczne,
- sprawia nam przyjemność,
- jesteśmy w tym doskonali,
- coś, czym się interesujemy,
- ulubione zajęcie (ćwiczymy to),
- chcemy to robić, nawet jeśli nam nie wychodzi,
- kształcimy się w danym kierunku,
- pasja daje nam sukces,
- dążenie do celu,
- dążenie so doskonałości,
- wyszukujemy informacje na jej temat,
- wiara w swoje możliwości,
- uczymy się doskonalimy,
- spędzamy na tym czas,
- mamy w tym autorytet,
- czerpiemy z niej przyjemność,
- czujemy się wyróżnieni w tym co robimy,
- czujemy się dowartościowani.

Dyskusja pokazała, że uczniowie naszej szkoły wiedzą, co to znaczy mieć pasje.

Co to znaczy mieć pasje

Dyskusja wokół kolejnego zagadnienia wykazała, że uczniowie wiedzą Kto, lub co wpłynęło na rozwój ich pasji:

Chęci: nagrody, uwaga, pożytek, pozytywne nastawienie, doświadczenie, doskonalenie, wiara w siebie, wygrana, koledzy i koleżanki, satysfakcja.

Rodzina: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie: motywują nas, namawiają, popierają, zapisują na zajęcia, są z nas dumni.

Inni ludzie: nauczyciel, trener, instruktor, znane autorytety, przyjaciele.

Otoczenie: wsparcie, siła ducha, cenne rady, pochwały, chęć wyróżnienia się w grupie rówieśniczej.

Zajęcia dodatkowe: szkoła muzyczna, zajęcia informatyczne, klub sportowy, gimnastyka, zajęcia sportowe, koła zainteresowań, gra na instrumencie, szachy.

Dalsza część dyskusji wykazała, że uczniom naszej szkoły  wiedzą, jaka forma aktywności najlepiej rozwinęłaby ich pasje? Wymieniali przede wszystkim:

Projekty, w których chcieliby wziąć udział: Szkoła z Klasą 2.0, projekt 2.0, wf z klasą, warsztaty kodowania, śniadanie daje moc, noc w szkole, rowerowy maj.

Akcje: góra grosza, zbieranie elektrośmieci, zbieranie makulatury, Biała Szkoła, Zielona Szkoła, charytatywne np. Pomóż dzieciom przetrwać zimę, Bezpieczne ferie, kiermasze, wycieczki.

Konkursy: historyczne, matematyczne, techniczne, plastyczne, językowe, zawody sportowe, recytatorskie a wklasch I – III: Alfik, Kangur, Świetlik, Mam talent.

Koła: przyrodnicze, językowe, muzyczne, techniczne, teatralne, fotograficzne, matematyczne, sportowe, plastyczne, informatyczne.

W odpowiedzi na kolejne pytanie: Czy rówieśnicy wiedzą o Twoich pasjach? Jeżeli nie, to czy chciałbyś, aby koleżanki/koledzy dowiedzieli się o Twoich zainteresowaniach?

Część uczniów odpowiedziała, że rówieśnicy wiedzą czym się interesują, ponieważ opowiedzieli im o tym, ale byli i tacy, którzy nie opowiadali wcześniej o swoich pasjach, ale po debacie chętnie podzielą się swoimi zainteresowaniami z koleżankami i kolegami. Pokażą czym się interesują, co sprawia im radość, co ich kręci. Mogą opowiedzieć, przygotować wystawę, przeprowadzić zajęcia pokazowe, itp. 

Podczas konsultacji z rodzicami, dowiedzieliśmy się, że rodzice znają pasje swoich dzieci, wiedzą, że w szkole funkcjonuje 8 kół zainteresowań (krawieckie, hafciarskie, orgiami-świetlica, klub świerszczyka - 2 , plastyczne - 2  (świetlica _ klasy 4-6), informatyczne, muzyczne, które rozwijają pasje uczniów. Rodzice chcieliby, żeby działało w szkole: koło techniczne (majsterkowanie), teatralne, dziennikarskie, przyrodnicze, historyczne.

Z ankiety „Moje zainteresowania, pasje” dowiedzieliśmy się, że nauczyciele, pracownicy administracyjni i obsługi mają zainteresowania, pasje i mogą o nich opowiedzieć uczniom. (Wyniki ankiety w załączniku).

Wnioski z analizy kart wycieczek, wydarzeń szkolnych i klasowych za poprzedni rok szkolny:

Jak wynika z załączonego arkusza kalkulacyjnego celem wyjść  klas I-III było kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej i teatralnej, wprowadzenie uczniów w świat muzyki klasycznej i umożliwienie jej odbioru na żywo.

Uczniowie klas I-III poznawali Lublin, okolice i Polskę. Biorąc udział w wycieczkach poznawali  wybrane zabytki. Mieli możliwość kształtowania tożsamości narodowej i postaw patriotycznych. Poznawali  dziedzictwo  kulturowe i przyrodnicze.

Poprzez udział w różnego typy zajęciach edukacyjnych i warsztatach w terenie uczniowie rozwijali  indywidualne predyspozycje i zdolności, kształcili umiejętności wyrażania uczuć i przeżyć, rozwijali  aktywność ruchową, muzyczną, artystycznej.

Kształcili umiejętności wspólnej zabawy, tworzenie atmosfery życzliwości i współpracy oraz pozytywnych relacji w grupie.

Mieli możliwość  kultywowania polskiej tradycji, kształtowania  szacunku do tradycji i obrzędów.

Uczniowie klas starszych IV-VI bardzo chętnie brali udział w zajęciach sportowych, rozgrywkach i turniejach. Dzięki czynnemu uczestnictwu w zajęciach rozwijali aktywność ruchową i sprawność fizyczną. Uświadamiali sobie, że sportowy tryb życia pozytywnie wpływa na stan zdrowia fizycznego i psychicznego.

Brali również udział w różnych konkursach, nie tylko przedmiotowych, pogłębiając i rozwijając swoje zainteresowania.

Liderem wyjść były klasy piąte średnio 13 wyjść na jedną klasę, a najczęściej uczniowie wychodzili do kina oraz na lekcje i warsztaty w terenie.

Duża liczba wyjść  poza mury szkoły ubogaca proces nauczania i urozmaica uczniom życie szkolne.

4) Podaj cel szczegółowy i napisz, jak wyniki badań społeczności szkolnej wpłynęły na ostateczne brzmienie celu.

Uczniowie chcieliby rozwijać swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w projektach w tym w projektach 2.0, w akcjach, konkursach, kołach zainteresowań. Wiemy też, kto lub co wpływa na ich pasje i wykorzystamy to do zaplanowania działań na drugi semestr.

Znamy pasje nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi i wiemy, że mogą się włączyć do rozwijania pasji uczniów. Zadeklarowali, że zaprezentują swoje pasje publicznie. Wykorzystamy to. Będziemy zapraszali specjalistów, którzy zaoferowali swoją pomoc, na zajęcia rozwijające pasje uczniów.

Rodzice chcieliby, żeby w szkole funkcjonowało więcej kół zainteresowań, które rozwijałyby pasje ich dzieci: Nauczyciele 2.0 biorąc to pod uwagę będą prowadzili lub kontynuowali zajęcia
koła matematycznego – zajęcia w terenie z wykorzystaniem skali i planu, technicznego, na którym uczniowie poznają technikę: haftu, papierowej wikliny, sztukę wiązania sznurków – makramę,, informatycznego, na którym poznają ciekawe programy animacji 2D np. Pivot, zajęcia kodowania z elementami robotyki, na których będą tworzyli programy w Scratchu i poznają różne roboty (Dash i Dot, Ozbot, mBot, grę planszowo-mobilną Scottie Go), szachy – integracja szachów i robotyki, zajęcia rozwijające z języka angielskiego, na którym uczniowie przygotują Dzień Brytyjski.

Biorąc pod uwagę potrzeby całej społeczności szkolnej oraz wyniki z analizy kart wycieczek, wydarzeń szkolnych i klasowych za poprzedni rok szkolny, wybrany cel: Pasja do nauki postanowiliśmy uszczegółowić:

Szkoła w drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 poszerzy ofertę zajęć edukacyjnych o zajęcia realizowane w ramach współpracy z instytucjami i ludźmi ze świata nauki i sztuki, zajęcia poza szkołą, aby rozwinąć, ukształtować pasje uczniów i pokazać im, jak wiedzę teoretyczną można przełożyć na praktyczne działanie.

5) Zamieść poniżej wypełnioną tabelkę.

cel
szczegółowy


Szkoła w drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 poszerzy ofertę zajęć edukacyjnych o zajęcia realizowane w ramach współpracy z instytucjami i ludźmi ze świata nauki i sztuki, zajęcia poza szkołą, aby rozwinąć, ukształtować pasje uczniów i pokazać im, jak wiedzę teoretyczną można przełożyć na praktyczne działanie.

 

 

I
rozwiązanie

Zajęcia ze specjalistami w szkole w ramach kół i lekcji

 

Co może
pomóc
(narzędzia, zasoby, umiejętności, eksperci, inne)

II
rozwiązanie

Zajęcia w ramach współpracy z instytucjami

Co może
pomóc
(narzędzia, zasoby, umiejętności, eksperci, inne)

III
rozwiązanie

Lekcje w terenie

Co może
pomóc
(narzędzia, zasoby, umiejętności, eksperci, inne)

obszar RELACJE

1. Zajęcia z instruktorem szachowym i  znanym szachistą.

 

2. Zajęcia, na których uczniowie poznają technikę haftu, papierowej wikliny, sztukę wiązania sznurków – makramę.

 

3. Organizacja konkursów matematycznych, Dnia matematyki

 

 

4. Zajęcia z olimpijką w pływaniu Pauliną Barzycką.

 

5. Zajęcia otwarte z trenerem rugbySebastianemBerestkiem.

 

Instruktor szachowy, zaprzyjaźniony szachista

 

Potencjał nauczyciela techniki

 

Matematycy we współpracy ze Stowarzyszeniem Doskonalenia i Rozwoju 4improwe

 


Absolwentka szkoły Paulina Barzycka

 

 

Współpraca z trenerem rugby

1. Lekcje folkloru na żywo: Spotkanie z Zespołem Pieśni i Tańca im. Wandy Kaniorowej.

2.  Zajęcia z twórcą ludowym: Technika pisania jajek.

3. Lekcje np. ze strażnikiem miejskim – jak zadbać o bezpieczeństwo w szkole, w domu, na ulicy albo żołnierzem.

Ola K. – wieloletnia członkini zespołu 

Stowarzyszenie Twórców Ludowych

Współpraca ze Strażą Miejską, Wojskiem

 

1. Lekcje w terenie z wykorzystaniem skali i planu.

 

2. Lekcje dla wszystkich klas drugich: Najbliższa okolica, ogródki działkowe, łąka, zalew, obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie

3. Zajęcia  „Może będę lotnikiem lub stewardessą?” Poznanie infrastruktury i pracy ludzi na lotnisku – wycieczka do Portu Lotniczego Lublin w Świdniku

 

Matematycy

 

 


Wychowawcy klas drugich

 

 

 Współpraca z kierownictwem lotniska, przedstawicielami obsługi naziemnej

obszar TIK

 1.Zdjęcia, albumy, relacja z zajęć na stronie szkoły, filmy promujące działania realizowane w szkole.

 

2. Integracja szachów i robotyki.

 

Administrator strony internetowej szkoły, programy do obróbki zdjęć, filmów

 

Instruktor szachowy, nauczyciel informatyki, roboty

Zdjęcia, albumy, relacja z zajęć, spotkań na stronie szkoły.

Administrator strony internetowej szkoły, programy do obróbki zdjęć, filmów

Oficjalna strona Zespołu PiT im. W. Kaniorowej

Zdjęcia, albumy, relacja z zajęć, z wycieczki na stronie szkoły.

Administrator strony internetowej szkoły, programy do obróbki zdjęć, filmów

obszar FAR

1. Zorganizowanie zajęć gry w szachy na świeżym powietrzu (przygotowanie stolików).

 

2. Zorganizowanie wystawy prac plastycznych i technicznych w holu na parterze, tak, żeby były one dostępne do zwiedzania dla uczniów i ich rodziców.

 

3. Przystosowanie patio na konkurs „Pokaż talent”, przygotowanie sceny, nagłośnienia.

Konserwatorzy, instruktor szachowy

 

Nauczyciele świetlicy, plastyki, techniki 

Konserwatorzy, nauczyciele odpowiedzialni za konkurs

 

 

 

 

inne

 

 

 

 

 

 

cel
szczegółowy


Szkoła w drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 poszerzy ofertę zajęć edukacyjnych o zajęcia realizowane w ramach współpracy z instytucjami i ludźmi ze świata nauki i sztuki, zajęcia poza szkołą, aby rozwinąć, ukształtować pasje uczniów i pokazać im, jak wiedzę teoretyczną można przełożyć na praktyczne działanie.

 

 

IV
rozwiązanie

TIK na zajęciach koła i lekcjach

Co może
pomóc
(narzędzia, zasoby, umiejętności, eksperci, inne)

V
rozwiązanie

Kodowanie i podstawy robotyki

Co może
pomóc
(narzędzia, zasoby, umiejętności, eksperci, inne)

VI
rozwiązanie

 

Co może
pomóc
(narzędzia, zasoby, umiejętności, eksperci, inne)

obszar RELACJE

1. Zajęcia, na których uczniowie poznają ciekawe programy do animacji 2D np. Pivot oraz inne programy do obróbki zdjęć.

Programy darmowe do obróbki zdjęć, do tworzenia animacji, nauczyciele

Zapoznanie nauczycieli i rodziców z działalnością w dziedzinie programowania i robotyki.

Nauczyciel informatyki

 

 

obszar TIK

1.Praca z zakupionym sprzętem, m.in. tablicą interaktywną

 

Nauczyciel informatyki, zakupiony sprzęt m.in. tablice interaktywne

Nauka programowania w języku Scratch z elementami robotyki

Nauczyciel informatyki, pracownia komputerowa, roboty

 

 

obszar FAR

1. Praca na platformie Moodle, udostępnianie w chmurze instrukcji, dzięki temu uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania nowymi technologiami w domu.

Nauczyciel informatyki, platforma Moodle dla uczniów naszej szkoły, instrukcje dla uczniów, tutoriale

Publikowanie prac uczniów na blogu, skryptów  – dzięki temu uczniowie mogą rozwijać swoje pasje po zajęciach lekcyjnych w domu

Nauczyciel informatyki, platforma Scratch, studio Scratch

 

 

inne