OceniamMY, doceniaMY i realizujeMY (Czwarte spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Ocenianie i docenianie

  • Źródło:

    Własne

  • Dodano:

    15.06.2017

1) Jakimi metodami i wśród jakiej grupy szkolnej społeczności przeprowadzaliście ewaluację?

Założyliśmy sobie w planowaniu harmonogramu „kreatywne zakręcenie” przy ewaluacji. Wykorzystaliśmy zatem różne metody zbierania informacji.

Tak, jak założyliśmy, prowadziliśmy bieżącą obserwację. Obserwacji podlegały m.in. zachowania nauczycieli przed ogłoszeniem „dnia bez kserówek” (były one dość paniczne i „wzmocnione” przy ksero przed owym dniem) czy też sposoby i pomysły zagospodarowania przestrzeni klasy w czasie akcji „Szkoła to nie tylko ławki”. Do obserwacji wykorzystaliśmy tu także niezaplanowane w harmonogramie działania nauczycieli w czasie ogłoszonego przez nas „Dnia Pustej Klasy”, który doskonale podporządkował się i realizował nasze cele. Spontaniczność i kreatywność  - to główne efekty naszej obserwacji w tym zakresie, przeprowadzonej wśród całej społeczności szkolnej w tym dniu.

Metody walizka i kosz, termometr, prędkościomierz, tarcza strzelnicza, emotikony, światła pojawiają się  właściwie na co dzień, bo stosujemy ocenianie kształtujące. Wykorzystywane w czasie tzw. odwróconych lekcji, zajęć wg metody „uczymy innych”, warsztatów. 

W harmonogramie zaplanowaliśmy działania i ewaluację w trakcie przygotowań i przebiegu obozu naukowego w Łebie. „Gadająca ściana” sprawdziła się w pierwszy wieczór obozu, kiedy poznawaliśmy oczekiwania uczestników związane z pobytem. „ Wizualizacja atmosfery w grupie”  była na bieżąco stosowana na obozie w celu sprawdzenia atmosfery w grupie.                                                                                                                                                

Dla mnie,  koordynatora,  ciekawa i prosta do realizacji i szybkiego zebrania informacji zwrotnej, wydawała się metoda nazwana „kuponem ewaluacyjnym”. Sprawdziła się ona doskonale po imprezie „Jarmark talentów” . Przeprowadziliśmy ją wśród uczniów, którzy bez użycia długopisu mogli wyrazić swoją opinię o imprezie podsumowującej. Z kolei nauczyciele uczestniczący jako obserwatorzy w tym jarmarku  otrzymali „pocztówkę”, która posłużyła zebraniu informacji jakościowej nt. wrażeń i opinii dorosłych. Jako ciekawostkę warto podkreślić, że tylko pojedynczy uczniowie wyrazili się negatywnie o imprezie ( 5 na 104 osoby).  Z kolei nauczyciele obserwujący (nieprzygotowujący) udzielali nam często porad, wskazywali „niedociągnięcia”, choć przede wszystkim podkreślali  plusy-  możliwość prezentacji przez uczniów i nauczycieli swoich talentów i trofeów.  Doceniamy to, bo jesteśmy jednak świadomi, że temu służy ewaluacja, informacja zwrotna uzyskana od  różnych grup. Wypływa jednak z tej ewaluacji wniosek, że bardziej krytyczni są nauczyciele niż uczniowie i rodzice. To skłania nas do przeprowadzenia jeszcze innej metody ewaluacyjnej –dyskusji panelowej. Jednakże przeprowadzimy ją w czasie konferencji podsumowującej, już po przesłaniu opisu. Posłuży ona podsumowaniu i zebraniu opinii po wprowadzanych działaniach i związanych z nimi zmian. Koordynator  poprowadzi dyskusję, doprowadzi do wyciągnięcia wniosków i wypracowania rezultatów.

2) Podaj najważniejsze pozytywne i krytyczne uwagi, opinie i sugestie dotyczące Waszych działań, (maksymalnie po pięć najważniejszych uwag pozytywnych i krytycznych).

  Realizacja  przez  nas programu po raz kolejny wzbudziła wiele emocji, ale wywołała też różne opinie i uwagi. Rozpoczniemy od negatywnych. Do programu zgłosiła się wyjątkowo duża grupa osób, z dyrektorką i koordynatorem -17.  I to był, niestety, błąd. Nieprawdą jest, że w tak licznej grupie wszyscy pracują nad wspólnym celem i zadaniem. Jest i od początku była czołówka, która cały program ciągnęła i realizowała. Nawet trudnością było spotkanie się w jednym czasie i miejscu taką grupą. Ubiegłoroczna forma, kiedy każdy miał do zrealizowania i opisania swoje działanie, mobilizowała, bo uczestnik pracował na własne konto. Krytyczne uwagi dotyczyły obecnej formy, która przez dłuższy czas ograniczała się do planowania i pisania. Przydział zadań i podział na grupy 4-5 osobowe nie pociągnął za sobą zbiorowej odpowiedzialności. Tak właściwie cały czas pracowała połowa zgłoszonego zespołu. Jednakże ta ekipa stanęła na wysokości zadania. Ciekawe pomysły i bogate opisy (docenione przez moderatorów) pozwoliły zaplanować równie kreatywne działania. Pozytywnie postrzegamy nasze zaangażowanie w przekształcanie planów w działania. Nauczyciele wykazali się w wielu sytuacjach ogromną kreatywnością. Zaplanowane działania w kilku sytuacjach przerosły nasze oczekiwania ze względu np. na spontaniczność czy ograniczenia czasowe. Wyszliśmy poza przestrzeń sali lekcyjnej, nawiązaliśmy współpracę z innymi szkołami, instytucjami, znaleźliśmy nowe rozwiązania TIK-owe. Udało nam się przekonać uczniów do innego spojrzenia na lekturę, na swoje zainteresowania. Udało się nam pokazać, ale nie wiemy, czy przekonać wszystkich, że tak niewielka grupa potrafi tak wiele!  

3) Co uważacie za swój największy sukces/sukcesy i dlaczego?

Do sukcesów zaliczamy nasze ciekawe, często nowatorskie działania i akcje:

- wykorzystanie TIK na lekcjach: zadania z obliczaniem godzin, praca z planem lekcji, zegarem, a wszystko zakodowane w kodach QR; 
https://www.facebook.com/pg/SP4Radlin/photos/?tab=album&album_id=1299170270172051

- połączenie projektu eTwinning  „ Zakodowane dzieciaki” ze „Szkołą z klasą”; TIK : Lekcja z Żarnowcem, w czasie której  uczniowie klasy III b spotkali się z trzecioklasistami ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu na platformie Skype. Po wspólnych rozmowach i przywitaniu uczestniczyli w zawodach matematycznych z wykorzystaniem aplikacji Kahoot! Wiele pozytywnej energii płynęło z jednej i z drugiej strony monitora;
https://www.facebook.com/pg/SP4Radlin/photos/?tab=album&album_id=1271003216322090

- lekcja z kodami QR - w klasach 4a i 4b http://kronika-klasa-a.blogspot.com/2017/04/iv-i-kody-qr.html;
- lekcja z talentami - filmik  http://kronika-klasa-a.blogspot.com/2017/03/nasze-hobby-i-zainteresowania.html;
- zajęcia prowadzone metodą „ Uczymy innych”: trzecioklasiści oswajają programowanie z przedszkolakami i OZOBOTEM,  przedstawili przedszkolakom z 0b szkolnego robota, Ozobota Gustlisia;  wolontariusze z kl. IIa prowadzili zabawy integracyjne  z przedszkolakami z klasy 0a i b;
https://www.facebook.com/SP4Radlin/videos/1301725046583240/

- cykl zajęć pozalekcyjnych w ramach działania „LEKTURA TO NIE BZDURA”, udało się zaangażować uczniów i nagrywaliśmy omawiane lektury, pomysł bardzo się spodobał, uczniowie przynosili rekwizyty, pracowali nad strojami razem z rodzicami, potrafili spontanicznie  wymyślić dla siebie tekst;

- realizacja teledysku na temat życia szkoły „ Kreatywnie zakręceni”, umieszczenie go na  youtube;

https://www.youtube.com/watch?v=Inc2M7KKTc0
- kręcenie filmów i robienie zdjęć na kółku dziennikarsko-fotograficznym, dzięki którym uczniowie mogli pokazać swoje zdolności, wzajemnie się doceniali. Dzieci były zaangażowane, pełne zapału i wspaniałych pomysłów;

-  warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli pod hasłem „ Świetlicowe zabawy i muzyczne sprawy”;

- warsztaty, zajęcia dla dzieci z sensoplastyki w ramach zajęć w klasach I-III i w czasie Dni Otwartych;
- „Wychodzimy poza mury szkoły…”  obóz naukowy w Łebie – bogactwo zajęć w terenie, gry i zabawy integracyjne, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, wycieczki krajoznawcze, zawody sportowe, Neptunalia;
- „Lasonalia” –impreza na wolnym powietrzu, przemarsz uczniów, nauczycieli, rodziców przez tereny leśne, piknik, gry i zabawy sportowe;
- udział delegacji w Festiwalu Szkoły z klasą w Warszawie- prezentacja działań, wymiana doświadczeń, prezentacja robota Ozobota, którym również chwaliliśmy się podczas festiwalu, wzbudził on zainteresowanie słuchaczy. Opowiadaliśmy o tym, jak uczymy się kodowania na lekcjach i jak urozmaica to nasze zajęcia. Jednak największą uwagę i zainteresowanie słuchaczy wzbudziła nasza „zielona klasa” – klasa na wolnym powietrzu, wśród drzew;

- „Jarmark talentów” – impreza podsumowująca działanie „Jeśli potrafisz, pchaj się na afisz”, prezentująca pasje, dyplomy, nagrody uczniów i nauczycieli.

https://www.youtube.com/watch?v=fED9pwzq8J0&feature=youtu.be

4) Co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście?

Nie wyszły nam pewne działania niewątpliwie ze względu na brak zaangażowania kilku zadeklarowanych osób. Mimo przydziału do konkretnego zespołu, osoby te nie wykazały się żadną inicjatywą. Kilka elementów zostało opóźnionych ze względu na nasilenie w tym okresie wycieczek i wyjazdu na obóz naukowy, w którym uczestniczył sam koordynator. Okazało się także, że „mierzyliśmy trochę siły na zamiary”, nie do końca dopasowaliśmy  zamiary, cele, działania do posiadanych sił i środków. W związku z tym nie udało się zrealizować lub też zrezygnowaliśmy z:

- przygotowania prezentacji multimedialnej „Poznaj moje hobby, a poznasz mnie bliżej i inaczej…”;

- nie odbyły się zajęcia w formie warsztatów dla chętnych nauczycieli, pracowników szkoły, dziadków, babć nt. obsługi tabletów, czytników książek, wykorzystanie telefonów komórkowych, kodów QR, tabletów, nowoczesnych aplikacji (learning apps, quizziz), miały to być   zajęcia prowadzone przez uczniów;

-  „OK Belfer” : przygotowanie warsztatów dla nauczycieli innych szkół z zakresu oceniania kształtującego;

- nie udało się przybliżyć, określić bliżej pojęcia tutoringu, nie odbyła się prelekcja dla uczniów i nauczycieli;

- przygotowywanie wystawy, plansz  sukcesów i trofeów  uczniów w wybranym miejscu na szkolnym korytarzu, holu.

5) Jakie mieliście trudności i jak je przezwyciężyliście?

Napięty harmonogram, wiele zaplanowanych działań w krótkim odstępie czasu, nieodpowiedzialność niektórych uczestników programu – to chyba nasze trudności. Tak, jak już wcześniej wspomniano, zadeklarowana duża liczba nauczycieli nie wpłynęła na efektywność, lecz właściwie ją utrudniała. Czasami, głównie przy realizacji filmów, utrudnieniem było  zebranie grupy w jednym miejscu i czasie. Ze względu na dwuzmianowość nie udało się zgromadzić na niektórych spotkaniach czy imprezach wszystkich uczniów i nauczycieli. Tak się też złożyło, że od marca czteroosobowa grupa aktywnych w tym programie nauczycieli, zaangażowała się w realizację drugiego programu CEO „Młodego Obywatela”. Nie zawsze dało się połączyć aktywność, kreatywność i zaangażowanie w obu edycjach. To jednak pokazało, że grupa ta tworzy mocny filar tych działań. W pokonywaniu trudności przykładem może być zorganizowanie „Jarmarku talentów”. Kiedy po przyjeździe z obozu naukowego nie podano nam scenariusza imprezy, która , jak się okazało nie była dopracowana (a miało to być przygotowane do przyjazdu przez zostającą w szkole grupę), oparliśmy się na kreatywności, spontaniczności i profesjonalizmie kilku osób, którzy imprezę zorganizowali i przeprowadzili. Okazała się ona jedną z ciekawszych i wartościowszych nie tylko w programie, ale w działalności szkoły w ogóle.

6) Jakie są mocne punkty Waszych działań/rozwiązań?

Potrafimy doskonale planować, jesteśmy w tym twórczy i ambitni, o czym przekonały nas trzy dobre praktyki za dotychczasowe opisy.

Nasze opisy i działania zostały docenione przez moderatorów, co przełożyło się na zaproszenie nas na Festiwal Szkoły z klasą do Warszawy.

Jesteśmy szkołą OK, nie tylko wdrażającą ocenianie kształtujące, ale ciągle doskonalącą się uczącą się, przyjazną dziecku, rodzicom, kreatywną.

W czasie odbywających się w trakcie trwania programu i realizacji działań  „Dni otwartych szkoły” i wizyty studentek z PWSZ z Raciborza odbierani byliśmy zdaniem p. prof.  Kapicy, która cały okres swego aktywnego i pracowitego życia zawodowego poświęciła dziecku oraz szeroko pojętemu procesowi jego edukacji, jako  twórczy, podkreślała, że  idziemy we właściwym kierunku, nie boimy się wyzwań, że wiele naszych działań jest zgodnych z ideą C. Freneta: „ZAUFAJCIE DZIECIOM , BO ONE SĄ TWÓRCAMI SWEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Chce nam się chcieć… w codziennej pracy i działania „ Szkoły z klasą” nam w tym pomagają.

Wykorzystujemy technologiczne rozwiązania w edukacji (telefony, tablety, różnego rodzaju aplikacja służące rozwijaniu nauki nie tylko programowania), kody OR, robot Ozobot.

Rozbudzamy  zainteresowanie programowaniem, robotami wśród przedszkolaków oraz innych uczniów  i nauczycieli szkoły.
Tworzymy nowe rozwiązania-wprowadzamy elementy Myślografii na zajęciach.

Nawiązaliśmy współpracę z innymi szkołami w działaniach TIK na odległość.

Pokazaliśmy uczniom inne spojrzenie na lekturę, nowe metody jej poznawania, kreowania, przedstawiania.

Umożliwiliśmy uczniom i nauczycielom prezentację swych pasji rozwijanych poza szkołą, wielu z nich zostało w ten sposób docenionych i „odkrytych”.

Wyszliśmy z sal lekcyjnych, pokazaliśmy inne sposoby zagospodarowania przestrzeni uczenia się i spędzania czasu w szkole.

7) Co możecie jeszcze rozwinąć/rozbudować?

W mieście powstaje kolejna szkoła podstawowa, a wraz z nią „ konkurencja”. Wskazane byłoby wzbogacenie oferty o udział w programach unijnych dla szkół, w tym kontynuację programów CEO.  Jesteśmy w programie Szkół Uczących Się, chcemy w ten sposób podnieść efektywność nauczania i uczenia się, propagować ocenianie kształtujące i wspierać współpracę nauczycieli. Możemy rozwijać i kontynuować dotychczasowe działania i osiągnięcia TIK-owe, spektakularne imprezy i akcje szkolne i środowiskowe. Przekonywać do zmiany w sposobach nauczania i uczenia się,  gospodarowania przestrzenią w szkole i jej otoczeniu. Warto by dokonać zmiany w mentalności nauczycieli uważających, że tego typu programy to „działka” i obowiązek tylko grupy tych samych nauczycieli. Uświadomić, że „słowa uczą, ale przykłady pociągają”, że kreatywność i postępowość nauczyciela to aktywna, twórcza i otwarta szkoła dla ucznia.

8) Raz jeszcze podaj ustalone wskaźniki sukcesu i napisz, czy udało się je osiągnąć.

DZIAŁANIE „Lektura to nie bzdura…”

Uczniowie klas szóstych uczestniczą aktywnie w zajęciach kółka dziennikarsko-filmowego:

-15 uczniów klasy VI a i VI b systematycznie uczestniczy w zajęciach,

- odbyło się 10 spotkań zespołu uczniów – odbyły się cztery spotkania,

- zrealizowano i nagrano 4 filmy na podstawie 4 lektur,

- w każdych zajęciach uczestniczyło co najmniej 10 osób,

- o 30 % procent wzrosło zainteresowanie sposobem poznawania lektur szkolnych,

- 1 nauczyciel pracuje a 5-6 poznało metodę tutoringu jako sposobu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych – nie przeprowadzono zajęć z zakresu tutoringu,

 - co najmniej 5 uczniów klas szóstych dostrzeże w sobie (potwierdzone badaniem ewaluacyjnym) talent i potencjał twórczy, aktorski - do grupy dołączyły 3 uczennice klasy V b ,

 - 70%  uczniów w szkole zapozna się z ofertą zajęć i kreatywnością  uczniów z kółka filmowego,

- wzrosło zainteresowanie zajęciami pozalekcyjnymi prowadzonymi przez młodą początkującą polonistkę,

- umieszczanie filmów na stronie, fb, Youtube służy promocji szkoły i prowadzonych w niej zajęć,

- atrakcyjność zajęć pozalekcyjnych wpływa na zwiększenie ilości uczniów  uczestniczących w przyszłym roku szkolnym.

DZIAŁANIE „Jeśli potrafisz, pchaj się na afisz”

Uczniowie uczestniczący w zajęciach, kołach i klubach poza szkołą prezentują swoje zainteresowania, talenty, osiągnięcia:

- co najmniej dwudziestoosobowa grupa uczniów klas I-VI zaprezentuje swoje pozaszkolne zainteresowania i osiągnięcia -  dodatkowy pokaz tańców zaangażował większą ilość uczniów,

- szkolna galeria „Najlepsi z najlepszych” zostanie wzbogacona o tablicę  „Dobrzy, lepsi i najlepsi w…” promującą nie tylko wysokie wyniki w nauce i zachowaniu, ale także osiągnięcia pozaszkolne – nie wykonano tablicy,

- grupa 10 uczniów stworzy prezentację nt. zainteresowań i sukcesów swoich koleżanek i kolegów ze szkoły, wykorzystując szkolne zasoby TIK –nie wykonano prezentacji,

- grupa 15 uczniów uczestniczy w tworzeniu i przygotowywaniu ulotek, plakatów z wykorzystaniem szkolnej pracowni komputerowej i zasobów szkolnej biblioteki,

- 90% uczniów szkoły uczestniczy w ogólnoszkolnej imprezie „Jarmark talentów”,

- rodzice i trenerzy dostrzegają i doceniają zaangażowanie i zainteresowanie szkoły osiągnięciami pozaszkolnymi uczniów,

- wzmacnia się integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym i instytucjami funkcjonującymi w mieście,

- wzrasta zainteresowanie ciekawymi dziedzinami, sportem, tańcem, fotografią itp. prezentowanymi przez uczniów i trenerów. 

DZIAŁANIE „Kreatywnie zakręceni w klasie, szkole, na wolnym powietrzu…”:

- grupa 8 uczniów klas piątych angażuje się w przygotowanie spotu reklamowego z wykorzystaniem zasobów szkoły, pracowni komputerowej, narzędzi TIK,

- odbyło się 6 różnorodnych zajęć prowadzonych metodami warsztatowymi, metodą „uczymy innych”, „odwróconej lekcji”,

- 60% uczniów uczestniczyło w zajęciach, w czasie których mogli być „uczącymi” – liczba była mniejsza niż 60%,

- 100% obecnych nauczycieli  uczestniczyło w akcji „Tydzień bez wszechobecnych kserówek”,

- 100% obecnych uczniów klas I-VI uczestniczyło w akcji „projektowania” i zmiany przestrzeni w klasie (ławki, stoliki, gazetki, plansze) – nie wszyscy nauczyciele umożliwili uczniom realizację tego planu, nie jest to więc 100%,

- 70% nauczycieli wykazało się kreatywnością w zagospodarowaniu czasu i przestrzeni klasowej w czasie trwania akcji – było to niecałe 50%,

- 50 uczniów klas III b, IV c i V b uczestniczyło w obozie naukowym w Łebie – w obozie uczestniczyło 41 uczniów i 4 nauczycieli,

- kolejna grupa nauczycieli przekona się do nowego obrazu współczesnej szkoły, kreatywnej, wychodzącej poza mury i stereotypy,

- uczniowie, poprzez możliwość wykorzystania przez nich telefonów, tabletów, aplikacji dostrzegą dobra wolę nauczycieli i dyrekcji do realizowania ich postulatów z wcześniejszych diagnoz i debat.

- 90 % uczniów bierze udział w Lasonaliach, integruje się między sobą – pozostały procent uczestniczył w tym czasie w zajęciach na obozie naukowym w Łebie.

9) Co planujecie dalej?

Planujemy działania w ramach programu CEO – Szkoła Ucząca Się. Chcielibyśmy kontynuować działania w programie  eTwinning.

Chcemy podjąć próby w zakresie poznania i ewentualnego włączenia się do programu Erasmus +.