OceniaMY, doceniaMY i działMY (Trzecie spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Ocenianie i docenianie

  • Źródło:

    Własne

  • Dodano:

    05.03.2017

1) Zamieść poniżej szczegółowy harmonogram Waszych działań wraz z opisem każdego z nich. Zmieść terminy ich realizacji i osoby odpowiedzialne, uwzględniając nauczycieli, rodziców, uczniów itp. (nie podawaj pełnych imion i nazwisk, możesz ograniczyć się do imienia i funkcji).

 DZIAŁANIE : JEŚLI POTRAFISZ PCHAJ SIĘ NA AFISZ

GRUPA ZADANIOWA: Małgorzata, Krzysztof, Sylwia, Jarosław, Klaudia

OPIS DZIAŁAŃ

(na czym polega działanie)

TERMIN/CZAS

 

ODPOWIEDZIALNY

DODATKOWA POMOC: UCZEŃ RODZIC NAUCZYCIEL

Spotkanie grupy inicjatywnej, przedstawienie dyrekcji planu działania i imprezy.

1 tydzień,

3 godziny

koordynator

dyrekcja, wychowawcy klas, nauczyciele

Informacja nt. planowego jarmarku talentów w postaci ogłoszenia, plakatów, informacji na stronie szkoły, fb.

2 tydzień

administrator fb i strony, nauczyciel zajęć komputerowych, redakcja szkolnego pisma „szkolnej plotki”

 

wychowawcy klas, nauczyciele

Akcja „Łowimy talenty…”:

-szkolna sonda nt. udziału uczniów w dodatkowych zajęciach rozwijających ich zainteresowania,

- przygotowanie mapy myślowej „Hobby poza murami szkoły…”, powołanie zespołu odpowiedzialnego za zebranie informacji na podstawie sondy, ankiet,

- przygotowanie ciekawej mapy uczniowskich hobby, zajęć poza szkołą, pogrupowanie np. sportowe, artystyczne, językowe, itd.

3-4 tydzień

członkowie grupy zadaniowej

samorząd uczniowski, opiekun su i redakcji szkolnej gazetki

Zorganizowanie spotkania nauczycieli i uczniów, analiza mapy, uzyskanie informacji nt. sukcesów, zdobytych pucharów, medali itp., możliwości ich prezentacji.

5 tydzień

4 godziny

członkowie grupy zadaniowej

-

Kontakt z rodzicami i trenerami, prowadzącymi zajęcia w celu uzyskania zgody na prezentację osiągnięć, tematyki zajęć, ew. zdjęć, nagrań.

5 tydzień

członkowie grupy zadaniowej

rodzice uczniów, trenerzy i prowadzący zajęcia w klubach, mok-u, instytucjach

Zaplanowanie i zorganizowanie spotkania grupy przygotowującej prezentację „Poznaj moje hobby, a poznasz mnie bliżej i inaczej…”.

5 tydzień

2 godziny

członkowie grupy zadaniowej

rodzice, nauczyciele zajęć komputerowych, technicznych, trenerzy, prowadzący zajęcia udostępniający zdjęcia, filmy

 

Przygotowanie prezentacji multimedialnej „Poznaj moje hobby, a poznasz mnie bliżej i inaczej…”.

6-7 tydzień

nauczyciel zajęć komputerowych, prowadzący kółko informatyczne

j.w.

administrator szkolnej strony i fb

uczniowie

 „Dobrzy, lepsi i najlepsi w …” – spotkanie dot. planowania przygotowania wystawy uczniowskich hobby, wyznaczenie miejsca, wizji artystycznej, plastycznej, materiałów, sposobu wykonania.

6-7 tydzień

3 godziny

członkowie grupy zadaniowej

uczniowie, nauczyciele, rodzice

Konsultacje z konserwatorem, dyrekcją w celu dofinansowania materiałów na wystawę.

8-9 tydzień

członkowie grupy zadaniowej

rodzice, konserwator, dyrekcja

Przygotowywanie wystawy, plansz w wybranym miejscu na szkolnym korytarzu, holu.

8-9 tydzień

3 godziny

członkowie grupy zadaniowej

uczniowie, nauczyciele

Zaplanowanie podsumowującej imprezy -  szkolnego jarmarku talentów, przygotowanie listy chętnych do prezentacji, omówienie sposobów prezentacji, potrzebnych materiałów.

8-9 tydzień

3 godziny

członkowie grupy zadaniowej

nauczyciel zajęć komputerowych, rada rodziców, dyrekcja

 

Opracowanie scenariusza jarmarku talentów pod hasłem „Jeśli potrafisz, pchaj się na afisz” : prezentacja multimedialna, wystawa, stoisko z pucharami, medalami itp. „pokaz talentów”, konferansjerka, inne dodatkowe czynności.

10  tydzień

nauczyciel j.polskiego, plastyki, zajęć technicznych, komputerowych

osoby prowadzący zajęcia, koła zainteresowań poza szkołą

 

Wyznaczenie daty i miejsca jarmarku, spotkanie z dyrekcja i Radą Rodziców, zakup materiałów do dekoracji, sprawy organizacyjne.

10 tydzień

koordynator, grupa zadaniowa

-

Zorganizowanie sprzętu – komputer, rzutnik (spotkanie z dyrekcją oraz szkolnym informatykiem).

10 tydzień

nauczyciel zajęć komputerowych

 

 

nauczyciele i pracownicy szkoły

 

Rozwieszenie plakatów, promocja imprezy w mediach, na stronie szkoły, miasta, fb. Przygotowanie zaproszeń dla gości- rodziców, trenerów, opiekunów zajęć pozaszkolnych z klubów, MOK-u i innych instytucji.

11 tydzień

grupa zadaniowa

nauczyciele i pracownicy szkoły

 

Ogólnoszkolna impreza –JARMARK TALENTÓW pod hasłem „Jeśli potrafisz-pchaj się na afisz”.

 

 

11 tydzień

koordynator, grupa zadaniowa, nauczyciel muzyki

uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły

 

DZIAŁANIE: Kreatywnie zakręceni w klasie, na korytarzu, na wolnym powietrzu…

GRUPA ZADANIOWA: Monika, Izabela, Agnieszka, Izabela, Ilona, Mariola Justyna

Spotkanie grupy zadaniowej, przedstawienie dyrekcji planu, pomysłów.

3 godziny

koordynator

 

 

Przygotowanie spotu reklamowego „Kreatywnie zakręceni…”.

1 tydzień

członkowie grupy zadaniowej

 

-

Prezentacja spotu w czasie przerw na szkolnym korytarzu, przygotowanie ekranu, rzutnika.

2 tydzień

grupa zadaniowa,

nauczyciel zajęć komputerowych

uczniowie, nauczyciele

Spotkanie nauczycieli chcących przygotować zajęcia metodą „uczymy innych”, „odwrócona lekcja”, bank pomysłów.

 

 

 

3 tydzień –

4 tydzień

grupa zadaniowa

dyrekcja, nauczyciele

Przygotowywanie zajęć metodą „uczymy innych”:

- zajęcia w formie warsztatów dla chętnych nauczycieli, pracowników szkoły, dziadków, babć nt. obsługi tabletów, czytników książek, wykorzystanie telefonów komórkowych, kodów QR, tabletów, nowoczesnych aplikacji (learning apps, quizziz)  zajęcia prowadzone przez uczniów;

- zajęcia prowadzone przez trzecioklasistów dla pierwszaków i drugoklasistów  - wieża czytelnicza, odwrócona lekcja;

- drugoklasiści w roli nauczycieli przedszkola: zajęcia prowadzone w formie  innowacji wolontariatu –„ Jestem ochotnikiem, mały pomocnikiem – mały wolontariat”, zabawy ruchowe, plastyczne, integracyjne.

- warsztaty plastyczno-ruchowe z zakodowanymi zadaniami prowadzone przez nauczycieli świetlicy dla nauczycieli, rodziców,  pracowników niepedagogicznych i uczniów.

- „OK Belfer” : przygotowanie warsztatów dla nauczycieli innych szkół z zakresu oceniania kształtujacego.

-Escape classroom - przygotowanie zabawy na podstawie gier survivalowych "ucieczka z pokoju".

- OZOBOTA sposób na kodowanie: propagowanie kodowania wśród społeczności szkolnej z wykorzystaniem robota.

5 tydzień

grupa zadaniowa, nauczyciele przedmiotów, nauczyciele świetlicy, koordynator

dyrekcja, nauczyciele

nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy niepedagogiczni, babcie, dziadkowie

nauczyciele, dyrekcja

 

Bank twórczych pomysłów– przygotowanie akcji w zakresie obszaru FAR, spotkanie grupy zadaniowej.

5 tydzień

grupa zadaniowa

nauczyciele, rodzice, pracownicy niepedagogiczni

Szkoła to nie tylko ławki!!! – akcja kreatywnie zakręconych polegająca na wyzwoleniu spontaniczności uczniów w projektowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni klasy, korytarza, kreatywności nauczycieli poprzez ogłoszenia „Tygodnia bez wszechobecnych kserówek”.

5-6 tydzień

grupa zadaniowa

nauczyciele -opiekunowie grup

Wychodzimy poza mury szkoły… - wyjazd grupy uczniów klasy III, IV i V na obóz naukowy do Łeby, tzw. survival w ramach działalności turystyczno-rekreacyjnej jako forma spędzania czasu wolnego w plenerze, mająca na celu przeżycie przygody połączonej ze zdobywaniem wiedzy i ćwiczeniem umiejętności związanych z przetrwaniem w warunkach opresyjnych, w tym szczególnie w środowisku naturalnym. Istotą tej aktywności jest uzyskanie niezależności od czynników zewnętrznych (cywilizacyjnych) oraz poszukiwanie dróg radzenia sobie z własnymi słabościami.

Lasonalia –impreza na wolnym powietrzu, przemarsz całej szkoły (uczniowie, nauczyciele, rodzice, dziadkowie) przez tereny leśne, piknik, gry i zabawy sportowe.

7-8 tydzień

koniec maja /początek czerwca

koordynator

nauczyciele -opiekunowie grup

LEKTURA TO NIE BZDURA…

GRUPA ZADANIOWA: Gabriela , Martyna, Jolanta, Katarzyna, Mateusz

Spotkanie grupy uczniów klas szóstych z nauczycielem języka polskiego, opiekunem kółka dziennikarsko-filmowego, zapoznanie z planowanymi działaniami.

1 tydzień                      2 godziny

prowadzący zajęcia

dyrekcja, nauczyciele, ekspert zewnętrzny

Tutoring jako szansa na rozwój ucznia i nauczyciela, wzajemne uczenie się …  – prelekcja dla uczniów i nauczycieli, przygotowanie do prowadzenia tą metodą zajęć pozalekcyjnych. Korzyści: samodzielność ucznia, samodyscyplina, odpowiedzialność, umiejętność wykorzystywania swoich mocnych stron,  pozytywna zmiana relacji łączących ucznia i nauczyciela. Jest to proces nakierowany na integralny rozwój podopiecznego, obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy. Cel tutoringu to: dostrzec talent i rozwinąć potencjał!

3 godziny

grupa zadaniowa

dyrekcja, nauczyciele, ekspert zewnętrzny

 Na tropie lektur… Zajęcia pozalekcyjne kółka dziennikarsko-filmowego, wybór lektur, opracowanie scenariuszy, rekwizytów.

2-3 tydzień

prowadząca zajęcia

nauczyciele, rodzice

 Zamieniamy się rolami, bawimy się , uczymy i nagrywamy …Zajęcia pozalekcyjne - uczniowie wcielają się w bohaterów przeczytanych lektur, wspólnie z nauczycielem tworzą film na podstawie przeczytanego i omówionego wcześniej tekstu.

 

4-8 tydzień

prowadząca zajęcia, grupa zadaniowa

nauczyciele, rodzice

Kino w szkole … prezentacja filmu: ekran na szkolnym korytarzu, fb, strona szkoły, szkolnym kanale Youtube.

8 tydzień

prowadząca zajęcia,

administrator fb i strony szkoły

Magia kina…  forma wyjścia, wyjazdu poza szkołę, podsumowanie tematyki zajęć pozalekcyjnych w kinie, film , jego recenzja, podsumowanie tutoringu. 

9 tydzień

prowadząca zajęcia,

nauczyciele opiekunowie

2) Napisz, jakie są Wasze wskaźniki sukcesu.

DZIAŁANIE „Lektura to nie bzdura…”

Uczniowie klas szóstych uczestniczą aktywnie w zajęciach kółka dziennikarsko-filmowego:

-15 uczniów klasy VI a i VI b systematycznie uczestniczy w zajęciach,

- odbyło się 10 spotkań zespołu uczniów,

- zrealizowano i nagrano 4 filmy na podstawie 4 lektur,

- w każdych zajęciach uczestniczyło co najmniej 10 osób,

- o 30 % procent wzrosło zainteresowanie sposobem poznawania lektur szkolnych,

- 1 nauczyciel pracuje a 5-6 poznało metodę tutoringu jako sposobu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych,

 - co najmniej 5 uczniów klas szóstych dostrzeże w sobie (potwierdzone badaniem ewaluacyjnym) talent i potencjał twórczy, aktorski,

 - 70%  uczniów w szkole zapozna się z ofertą zajęć i kreatywnością  uczniów z kółka filmowego,

- wzrosło zainteresowanie zajęciami pozalekcyjnymi prowadzonymi przez młodą początkującą polonistkę,

- umieszczanie filmów na stronie, fb, Youtube służy promocji szkoły i prowadzonych w niej zajęć,

- atrakcyjność zajęć pozalekcyjnych wpływa na zwiększenie ilości uczniów  uczestniczących w przyszłym roku szkolnym.

 

DZIAŁANIE „Jeśli potrafisz, pchaj się na afisz”

Uczniowie uczestniczący w zajęciach, kołach i klubach poza szkołą prezentują swoje zainteresowania, talenty, osiągnięcia:

- co najmniej dwudziestoosobowa grupa uczniów klas I-VI zaprezentuje swoje pozaszkolne zainteresowania i osiągnięcia,

- szkolna galeria „Najlepsi z najlepszych” zostanie wzbogacona o tablicę  „Dobrzy, lepsi i najlepsi w…” promującą nie tylko wysokie wyniki w nauce i zachowaniu, ale także osiągnięcia pozaszkolne, 

- grupa 10 uczniów stworzy prezentację nt. zainteresowań i sukcesów swoich koleżanek i kolegów ze szkoły, wykorzystując szkolne zasoby TIK,

- grupa 15 uczniów uczestniczy w tworzeniu i przygotowywaniu ulotek, plakatów z wykorzystaniem szkolnej pracowni komputerowej i zasobów szkolnej biblioteki,

- 90% uczniów szkoły uczestniczy w ogólnoszkolnej imprezie „Jarmark talentów”,

- rodzice i trenerzy dostrzegają i doceniają zaangażowanie i zainteresowanie szkoły osiągnięciami pozaszkolnymi uczniów,

- wzmacnia się integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym i instytucjami funkcjonującymi w mieście,

- wzrasta zainteresowanie ciekawymi dziedzinami, sportem, tańcem, fotografią itp. prezentowanymi przez uczniów i trenerów,

 

DZIAŁANIE „Kreatywnie zakręceni w klasie, szkole, na wolnym powietrzu…”:

- grupa 8 uczniów klas piątych angażuje się w przygotowanie spotu reklamowego z wykorzystaniem zasobów szkoły, pracowni komputerowej, narzędzi TIK,

- odbyło się 6 różnorodnych zajęć prowadzonych metodami warsztatowymi, metodą „uczymy innych”, „odwróconej lekcji”,

- 60% uczniów uczestniczyło w zajęciach, w czasie których mogli być „uczącymi”,

- 100% obecnych nauczycieli  uczestniczyło w akcji „Tydzień bez wszechobecnych kserówek”,

- 100% obecnych uczniów klas I-VI uczestniczyło w akcji „projektowania” i zmiany przestrzeni w klasie (ławki, stoliki, gazetki, plansze),

- 70 % nauczycieli wykazało się kreatywnością w zagospodarowaniu czasu i przestrzeni klasowej w czasie trwania akcji,

- 50 uczniów klas III b, IV c i V b uczestniczyło w obozie naukowym w Łebie,

- kolejna grupa nauczycieli przekona się do nowego obrazu współczesnej szkoły, kreatywnej, wychodzącej poza mury i stereotypy,

- uczniowie, poprzez możliwość wykorzystania przez nich telefonów, tabletów, aplikacji dostrzegą dobra wolę nauczycieli i dyrekcji do realizowania ich postulatów z wcześniejszych diagnoz i debat.

- 90 % uczniów bierze udział w Lasonaliach, integruje się między sobą.

3) Napisz, w jaki sposób planujecie przeprowadzić ewaluację działań. Jakie metody wykorzystacie do przeprowadzenia ewaluacji bieżącej, a jakie do ewaluacji końcowej? Czy poprosicie kogoś o pomoc lub konsultacje przy ewaluacji?

W czasie następujących obecnie w polskiej szkole zmian chcemy, i to nie tylko ze względu na potrzebę promocji szkoły w celu pozyskania uczniów, być szkołą „budzącą się”, kreatywną, dbającą o całościowy rozwój szkoły (w ramach CEO), wdrażającą aktywnie ocenianie kształtujące. Jednak chcemy przede wszystkim, by uczeń przychodził do niej z chęcią, zainteresowaniem, a wychodził z zaspokojonymi pasjami, wiedzą, kompetencjami i umiejętnościami. Do tego wszystkiego potrzebny jest postęp, zmiany. To z kolei wymaga planowania, wyciągania wniosków, analizowania i ewaluowania. W związku z naszymi celami i oczekiwaniami postanowiliśmy skorzystać z propozycji i nie  opierać się tylko na wąskim wycinku ewaluowania. Tutaj także założyliśmy sobie „kreatywne zakręcenie”, jak w jednym z naszych działań. Dlatego w ewaluacji działań planujmy różne techniki i metody- aby uatrakcyjnić ją dzieciom i zmobilizować nauczycieli… Dzięki łączeniu różnych metod i źródeł zamierzamy zebrać jak najpełniejszą  informację o naszych działaniach.

W ewaluacji bieżącej planujemy wykorzystać:

- obserwację, z arkuszem obserwacji: zastanawiając się nad wykorzystaniem, zmianą przestrzeni w klasie, na korytarzu. Obserwując, sami przekonamy się, co służy , a co przeszkadza uczniom w przestrzeni, oglądamy miejsca i zachowania, zdobywamy na żywo informacje wynikające z danej sytuacji, chwili, spontaniczności

- ankietę: raczej skierowana ona będzie do nauczycieli, po zakończeniu warsztatu, spotkania; nie planujemy rozdawać ankiet nauczycielom do domu, wykorzystując urządzenia mobilne i Internet, przygotowane w wersji elektronicznej ankiety wypełniane będą np. w pracowni komputerowej.

- kupon ewaluacyjny: wydaje się ciekawą metodą zebrania informacji od dużej ilości osób po imprezie, wydarzeniu, jakim jest  „Jarmark talentów”; aby wypełnić kupon , nie trzeba długopisu, dlatego łatwiej nam będzie dokonać oceny imprezy i zebrać przydatne informacje.

- pocztówka: wykorzystać można także po wspomnianej imprezie, pomaga zebrać informację jakościową nt. wrażeń i opinii np. starszych uczestników, uważana jest za dobry zapis wrażeń z organizowanego wydarzenia.

- walizka i kosz: planujemy stosować po warsztatach, lekcjach, zajęciach metodą „uczymy innych”, „odwrócona lekcja”, po wrzuceniu karteczek do kosza czy walizki, następuje rozmowa ewaluacyjna, poznanie innych odpowiedzi, wrażeń z zajęć, komentarz i ocena.

-  pytanie na sznurku lub gadająca ściana: proponowana metoda wydaje się nam właśnie ciekawa w związku z planowanym wyjazdem na obóz naukowy; służy przeprowadzeniu rozmowy nt. oczekiwań dzieci, może to być forma „wyjściówki”, początkiem dalszej rozmowy i działań.

- wizualizacja atmosfery w grupie: warto zastosować w trakcie trwania wyjazdu, w celu sprawdzenia atmosfery w grupie.

- termometr, prędkościomierz, tarcza strzelnicza, emotikony, światła – proponujemy te techniki ewaluacji dla uczniów, po skończonych lekcjach, zajęciach, są proste i atrakcyjne dla dziecka, stosowane mogą być na bieżąco, na co dzień.

-dłoń: ta metoda wydaje się nam odpowiednia dla uczestników zajęć pozalekcyjnych, kółka filmowego; często pracują w grupie, gdzie ważna jest atmosfera, odpowiedzialność, współpraca- „jak na dłoni”.

W ewaluacji końcowej warto wykorzystać:

- dyskusję panelową: zaproszona zostanie grupa osób dorosłych- nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i  uczniowie klas V i VI; służy ona podsumowaniu i zebraniu opinii po wprowadzanych działaniach i związanych z nimi zmian; wybrany moderator prowadzi dyskusję, moderuje współpracę, prowadzi do wyciągnięcia wniosków, wypracowania rezultatów.

- ankieta: zdajemy sobie sprawę, że jest to najpopularniejsza metoda ewaluacji, nie zawsze przynosząca oczekiwane efekty, ale równocześnie umożliwiająca zebranie informacji od dużej liczby osób, a na tym w podsumowaniu działań zależy.

- wywiad indywidualny: może być uzupełnieniem ankiety, kiedy mamy dane ilościowe, warto by je uzupełnić o komentarz, głównie starszej grupy badanych.

 

Należy podkreślić, że aktywnie „żyje” szkolny  facebook ( https://pl-pl.facebook.com/SP4Radlin/ )Umieszczane na nim wydarzenia, zdjęcia, filmy z życia szkoły są na bieżąco komentowane nie tylko przez nauczycieli czy rodziców, ale także przez osoby postronne, niezwiązane ze szkołą. To jest także dla nas ważny element ewaluacji naszych działań i zmian.