GRY EDUKACYJNE Z KLASĄ - Trzecie spotkanie zespołu (Trzecie spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Wiedza użyteczna

  • Źródło:

    WŁASNE

  • Dodano:

    04.03.2017

1) Zamieść poniżej szczegółowy harmonogram Waszych działań wraz z opisem każdego z nich. Zmieść terminy ich realizacji i osoby odpowiedzialne, uwzględniając nauczycieli, rodziców, uczniów itp. (nie podawaj pełnych imion i nazwisk, możesz ograniczyć się do imienia i funkcji).

 

 GRY EDUKACYJNE Z KLASĄ - 2016/2017

 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 

 

Lp.

 

GRY EDUKACYJNE

 

DZIAŁANIA WEDŁUG KOLEJNOŚCI WYKONYWANIA

 

POTRZEBNE MATERIAŁY

 

 

Osoby odpowiedzialne (imiona uczniów, ich rodziców, nauczycieli)

 

Termin realizacji

1.

SZAŁAS GIER LOGICZNYCH

1.    Opracowanie projektu szałasu z wykorzystaniem TIK.

2.   Opracowanie projektu gry logicznej – szachy.

3.   Spotkania określające zasady współpracy.

4.   Pozyskanie sponsorów.

WYKONANIE SZAŁASU:

1.    Wykopanie dołu.

2.   Pomalowanie pali bejcą.

3.   Zamontowanie pali.

4.   Zalanie pali cementem.

5.   Zamontowanie plandeki.

6.   Montaż sklejki w kształcie koła na oponie (stolik).

7.   Wkopanie palików (siedziska).

8.   Zamieszczenie edukacyjnych treści.

 

FESTYN RODZINNY
1. Prezentacja społeczności szkolnej i zaproszonym gościom szałasu.

2. Wspólna gra.

3. Ewaluacja.

Komputer i odpowiednie oprogramowanie, drukarka, papier, folia do laminowania, laminarka, drewniane pale, opony (m. in. na siedziska), cement, płótno/ siatka maskująca, sklejka w kształcie koła z planszą do gry w szachy/ warcaby, pionki – nakrętki, farby, kantówki drewniane, kotwy metalowe, bejca, pniaki na siedziska, gąbka, śruby, palety.

 

 

Rodzice:

Anna, Ela, Paweł,

Andrzej, Sylwia, Kamila, Kasia, Kinga, Krystyna

 

Nauczyciele:

Ala, Małgosia

 

Uczniowie klasy IV

 

 9.03.2017 r.

 

25.03.2017 r.

 

6.04.2017 r.

 

20.04.2017 r.

 

 

18.05.2017 r.

 

25.05.2017 r.

 

3.06.2017 r.

9.06.2017 r.

2.

 

MATEMATYCZNY TOR PRZESZKÓD

1.    Opracowanie projektu toru przeszkód z wykorzystaniem TIK.

2.   Spotkania grupy roboczej określające zasady współpracy.

3.   Pozyskanie sponsorów.

 

WYKONANIE TORU PRZESZKÓD:

1.    Pozyskanie materiałów.

2.   Montaż.

3.   Malowanie.

4.   Zamieszczenie edukacyjnych treści.

 

 

FESTYN RODZINNY
1. Prezentacja społeczności szkolnej i zaproszonym gościom szałasu.  

2. Wspólna zabawa.

3. Ewaluacja.

Komputer i odpowiednie oprogramowanie, drukarka, papier, folia do laminowania, laminarka, opony, skrzynki, palety, farny, śruby, łańcuch

 

Rodzice:

Kinga, Kamila, Kasia, Małgosia

 

Nauczyciele:

Ala

 

Uczniowie klasy VI

 

 

9.03.2017 r.

25.03.2017 r.

6.04.2017 r.

20.04.2017 r.

4.05.2017 r.

18.05.2017 r.

25.05.2017 r.

3.06.2017 r.

9.06.2017 r.

 

3.

 

EDUKACYJNE SCHODY

 

 

 

 

 

 

 

1.    Opracowanie projektu edukacyjnych schodów z wykorzystaniem TIK.

2.   Spotkania grupy roboczej określające zasady współpracy.

3.   Pozyskanie sponsorów.

 

WYKONANIE SCHODÓW:

1.    Opracowanie kosztorysu.

2.   Przygotowanie szablonów.

3.   Czyszczenie i malowanie schodów.

4.   Zamieszczenie edukacyjnych treści.

 

FESTYN RODZINNY
1. Prezentacja społeczności szkolnej i zaproszonym gościom edukacyjnych schodów. 

2. Wspólne zabawa na schodach.

3. Ewaluacja.

Komputer i odpowiednie oprogramowanie, drukarka, papier, folia do laminowania, laminarka, taśmy podłogowe i malarskie, farby, sznurek malarski, wałki

Rodzice:

Agnieszka, Joanna

 

Nauczyciele:

Arleta, Monika

 

Uczniowie klasy I

 

3.03.2017 r.

 

25.03.2017 r.

 

29.04.2017 r.

 

13.05.2017 r.

 

9.06.2017 r.

 

 

4.

PRZYRODNICZA ŚCIEŻKA SENSORYCZNA
(ogród zmysłów)

1.    Opracowanie projektu ścieżki z wykorzystaniem TIK.

2.   Spotkania grupy roboczej określające zasady współpracy.

3.   Pozyskanie sponsorów.

 

WYKONANIE ŚCIEŻKI:

1.    Wyznaczenie terenu.

2.   Przygotowanie terenu.

3.   Podział ścieżki na sektory.

4.   Zbiórka materiału.

5.    Zamieszczenie materiałów do poszczególnych sektorów.

6.   Posadzenie ziół i kwiatów.

7.   Zamieszczenie na drzewie wietrznych dzwonków.

 

FESTYN RODZINNY
1. Prezentacja społeczności szkolnej i zaproszonym gościom ścieżki sensorycznej. 

2. Wspólne zabawa na ścieżce. Poznawanie ziół i kwiatów.

3. Ewaluacja.

Komputer i odpowiednie oprogramowanie, drukarka, papier, folia,  laminarka, żwir, piasek, papier ścierny, kamienie, szyszki, kora, liście, cegły, drewno, słoma, instalacje dźwiękowe – wietrzne dzwonki, opony, wonne rośliny, sadzonki drzew, farby, drabina, folia.

 

Rodzice:

Anna, Tomasz, Anna, Ela, Daniel

 

Nauczyciele:

Ania, Ewa, Asia

 

Dzieci z oddziału przedszkolnego

 

 

11.03.2017 r.

 

18.03.2017 r.

 

8.04.2017 r.

 

22.04.2017 r.

 

29.04.2017 r.

 

27.05.2017 r.

 

9.06.2017 r.

5.

KREATYWNA TABLICA

1.    Opracowanie projektu tablicy z wykorzystaniem TIK.

2.   Spotkania grupy roboczej określające zasady współpracy.

3.   Pozyskanie sponsorów.

 

WYKONANIE TABLICY:

1.    Wykonanie pomiarów.

2.   Zakup materiałów.

3.   Montaż.

4.   Malowanie.

 

FESTYN RODZINNY
1. Prezentacja społeczności szkolnej i zaproszonym gościom tablicy. 

2. Wspólne zabawa przy tablicy.

3. Ewaluacja.

 

Komputer i odpowiednie oprogramowanie, drukarka, papier, folia do laminowania, laminarka, farba tablicowa, płyty OSB,  śruby, daszek.

Rodzice:

Dorota, Jadwiga, Andrzej,

Renata

 

17.03.2017 r.

 

7.04.2017 r.

29.04.2017 r.

13.05.2017 r.

 

9.06.2017 r.

 

 

6.

 

ANGIELSKIE SŁÓWKA

Gry na płaszczyznach płaskich
(np. gra w klasy)

1.    Opracowanie projektu gry z wykorzystaniem TIK.

2.   Spotkania grupy roboczej określające zasady współpracy.

3.   Pozyskanie sponsorów.

 

WYKONANIE GRY:

1.    Opracowanie kosztorysu.

2.   Pozyskanie sponsorów.

3.   Wykop i wylewka.

4.   Malowanie.

5.   Zamieszczenie edukacyjnych treści.

 

FESTYN RODZINNY
1. Prezentacja społeczności szkolnej i zaproszonym gościom gry. 

2. Wspólna gra.

3. Ewaluacja.

 

Komputer i odpowiednie oprogramowanie, drukarka, papier, folia do laminowania, laminarka, wylewka samopoziomująca,  łopaty – 4 szt., sznurek, zielona taśma ogrodnicza, listewki na podział, farba do elewacji, cement, pędzle – 10 szt., kartony, nożyce, poziomica, farby (czarny, żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski, różowy, czerwony), deski, nożyk do tapet, piasek, folia budowlana, taczka, wiadra, rękawice ochronne.

 

Rodzice: Dorota, Karolina, Aneta.

 

Nauczyciele: Anna,  Iza, Anna

 

Uczniowie klasy III i VI

 

 

17.03.2017 r.

 

31.03.2017 r.

 

8.04.2017 r.

13.05.2017 r.

27.05.2017 r.

 

9.06.2017 r.

7.

MINISTACJA METEOROLOGICZNA

UKŁAD SŁONECZNY

1.    Opracowanie projektu mini stacji i układu słonecznego z wykorzystaniem TIK.

2.   Spotkania grupy roboczej określające zasady współpracy.

3.   Pozyskanie sponsorów.

 

WYKONANIE MINISTACJI I UKŁADU:

1.    Pozyskanie materiałów.

2.   Wykonanie stacji.

3.   Wykonanie układu słonecznego.

 

FESTYN RODZINNY
1. Prezentacja społeczności szkolnej i zaproszonym gościom mini stacji i układu słonecznego. 

2. Wspólna zabawa edukacyjna.

3. Ewaluacja.

 

Komputer i odpowiednie oprogramowanie, drukarka, papier, folia do laminowania, laminarka, opony, kamienie, farby, drewno do palisady, cement, piasek, guma.

Rodzice:

Roman, Irena

 

Nauczyciele:

Ania

 

Uczniowie klasy II

 

17.03.2017 r.

 

31.03.2017 r.

 

13.05.2017 r.

 

27.05.2017 r.

 

9.06.2017 r.

8.

 

 

 

 

KAMIENNE GRY

 

 

1.    Opracowanie projektu gry z wykorzystaniem TIK.

2.   Spotkania grupy roboczej określające zasady współpracy.

3.   Pozyskanie sponsorów.

 

WYKONANIE GRY:

1.    Pozyskanie kamieni.

2.   Wykopanie dołków pod pola planszowe.

3.   Układanie kamieni.

4.   Malowanie.

5.   Wykonanie instrukcji gry.

 

FESTYN RODZINNY
1. Prezentacja społeczności szkolnej i zaproszonym gościom kamiennej gry. 

2. Wspólna zabawa edukacyjna.

3. Ewaluacja.

 

 

Komputer i odpowiednie oprogramowanie, drukarka, papier, folia do laminowania, laminarka, kamienie, farby, narzędzia, łopaty, cement, wiadra metalowe, sztuczna trawa, opony do siedzenia, piasek.

Rodzice: Monika, Dorota, Agnieszka, Asia

 

Uczniowie klasy VI

17.03.2017 r.

 

24.03.2017 r.

 

31.03.2017 r.

13.05.2017 r.

20.05.2017 r.

 

27.05.2017 r.

 

9.06.2017 r.

9.

OGNISKOWY KRĄG/ PIASKOWA ŁÓDŹ

1.    Opracowanie projektu ogniskowego kręgu i pisakowej łodzi z wykorzystaniem TIK.

2.   Spotkania grupy roboczej określające zasady współpracy.

3.   Pozyskanie sponsorów.

 

WYKONANIE KRĘGU I ŁODZI:

1.    Podział zadań.

2.   Wykonanie projektów kręgu ogniskowego i piaskownicy.

3.   Dostarczenie kamieni do kręgu ogniskowego.

4.   Wykonanie  ławeczek z desek.

5.    Wykonanie kręgu ogniskowego i piaskownicy.

6.   Wykonanie instrukcji gry przy kręgu ogniskowym.

 

FESTYN RODZINNY
1. Prezentacja społeczności szkolnej i zaproszonym gościom ogniskowego kręgu i piaskownicy. 

2. Wspólna zabawa edukacyjna.

3. Ewaluacja.

 

Komputer i odpowiednie oprogramowanie, drukarka, papier, folia do laminowania, laminarka, kamienie, cement, opony, deski, piasek, farby, zadaszenie, stelaż, cement, gwoździe, wkręty.

Rodzice:  Anna, Alicja, Amelia, Przemysław,   Izabela,  Katarzyna

 

Nauczyciele: Tomasz, Teresa

 

Uczniowie klasy V

3.03.2017 r.

 

17.03.2017 r.

 

 

 

24.03.2017 r.

 

 

31.03.2017 r.

 

13.05.2017 r.

 

 

20.05.2017 r.

 

9.06.2017 r.

 

 

 

2) Napisz, jakie są Wasze wskaźniki sukcesu.

Wskaźniki sukcesu:

1.            9 gier/ obiektów edukacyjnych powstałych na terenie szkoły  (zaplanowanych w harmonogramie „Gry edukacyjne z klasą”).

2.            90% uczniów pracuje nad wybranymi grami/obiektami edukacyjnymi (zgodnie z harmonogramem).

3.            90% nauczycieli jest zaangażowanych w wykonanie gier/obiektów edukacyjnych (zgodnie z harmonogramem).

4.            60 % rodziców tworzy gry/obiekty edukacyjne (zgodnie z harmonogramem).

5.            90% społeczności szkolnej współpracuje w ramach programu Szkoła z Klasą 2.0, realizując zadania ujęte w harmonogramie.

6.            80 % społeczności szkolnej i lokalnej widzi użyteczność powstałych gier/ obiektów edukacyjnych.

7.            70% uczniów wykorzystuje wiedzę w praktyce podczas realizacji projektu.

8.            5000 zł pozyskane na realizację projektu od sponsorów.

9.            9.06.2017 r.  terminowe zakończenie prac i uroczysta prezentacja „Gier edukacyjnych z klasą” podczas festynu rodzinnego.

3) Napisz, w jaki sposób planujecie przeprowadzić ewaluację działań. Jakie metody wykorzystacie do przeprowadzenia ewaluacji bieżącej, a jakie do ewaluacji końcowej? Czy poprosicie kogoś o pomoc lub konsultacje przy ewaluacji?

Ewaluacja bieżąca zostanie przeprowadzona za pomocą następujących metod:

1.     Analiza danych zastanych.

2.     Obserwacja.

3.     Wywiady indywidualne i grupowe.

4.     Wizualizacja atmosfery w poszczególnych grupach.

5.     Ściana opinii (gadająca ściana).

 

Podczas przeprowadzania ewaluacji końcowej zaplanowano:

1.     Wywiady indywidualne i grupowe.

2.     Pytanie na sznurku.

3.     Pocztówkę do przyjaciela.

W czasie czerwcowego festynu nasze dokonania skonsultujemy z Sympatykami Szkoły, m.in.: przedstawicielami władz miasta i prasy lokalnej, emerytowanymi nauczycielami, absolwentami szkoły, sponsorami.