Drugie spotkanie zespołu i uszczegółowienie celu działań (Drugie spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Otwartość

  • Dodano:

    15.01.2017

1) Opisz przebieg konsultacji: kogo i jakimi metodami badaliście?

 

Zdecydowaliśmy się poprosić społeczność szkolną o wyrażenie opinii na temat mocnych stron funkcjonowania placówki. Chcieliśmy także uzyskać informację na temat tego, w jakim obszarze powinniśmy się szczególnie doskonalić oraz w jaki sposób społeczność szkolna będzie mogła nas wesprzeć w realizacji działań.

W związku z tym z przedstawicielami Rady Rodziców przeprowadziliśmy wywiad. Przedstawiciele Samorządów Klasowych klas IV-VI mieli okazję wypowiedzieć się podczas zorganizowanej Word Cafe, nadzorowanej przez opiekunki SU. Młodsi, uczniowie klas I-III, wypowiedzieli się wypełniając heksy, dotyczące naszej szkoły.

Nauczyciele naszej szkoły mieli wpływ na wybór obszaru, w którym będziemy się doskonalić. Stworzony zespół Szkoły z klasą 2.0 spisał wszystkie propozycje RP i dopasował je do naszego ramowego planu, uwzgędniając wszystkie trzy obszary. 

 

 

2) Podaj przykłady pytań, np. z wywiadów, ankiet. [Skany ankiet, zdjęcia dokumentujące przebieg konsultacji i inne możesz zamieścić jako załącznik do opisu.]

Wywiad z przedstawicielami Rady Rodziców zawierał 4 pytania:

1.Co Pani/ Pana zdaniem jest mocną stroną szkoły?

2. Który spośród trzech obszarów pwoinniśmy zaakcentować najmocniej, podczas planowania działań szkoły w obrębie celu: OTWARTOŚĆ? Prosimy umotywować swój wybór.

3. Jakie są Pani/ Pana propozycje dotyczące działań szczegółowych, które może podjąć zespół zadaniowy Szkoły z klasą 2.0?

4. W jakim zakresie Pan/ Pani może wesprzeć nasze inicjatywy i przedsięwzięcia. Prosimy podać przykłady.

Uczniowie klas I-III uzupełniali pola heksów dotyczące naszej szkoły , wpisując na poszczególnych polach skojarzenia związane z  atmosferą, nauką oraz panującymi relacjami w naszej szkole. 

Uczniowie klas IV-VI, podczas WORD CAFE, dyskutowali nad następującymi kwestiami oraz odpowiadali na pytania: 


1. Co jest mocną stroną szkoły?

2. Jakimi metodami pracujesz podczas lekcji najchętniej?

3. W jaki sposób wykorzystujesz komputer i internet do nauki w szkole i w domu?

4. W jaki sposób najchętniej spędzałbyś przerwy w naszej szkole? 

5. Jeszcze chętniej uczyłbym się w naszej szkole, gdyby .....

 

3) Podsumuj wyniki konsultacji. Które wnioski lub uwagi powtarzały się najczęściej? Jakie najważniejsze potrzeby i rekomendacje zebraliście?

Rodzice zwrócili uwagę, że warto sięgać po nowe metody nauczania na wszystkich przedmiotach. Chcieliby, aby ich dzieci były uczone przez zabawę, w sposób praktyczny, poprzez odkrywanie i badanie. 

Wśród odpowiedzi na heksach pojawiały się często takie hasła jak: przyjaźń, miła atmosfera, poznawanie ciekawych ludzi oraz zabawa. 

Podczas Word Cafe uczniowie udzielili następujących odpowiedzi: 

1. Co jest mocną stroną szkoły?

Do mocnych stron naszej szkoły uczniowie zaliczyli: tradycję, możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań, liczne akcje charytatywne, wysokie osiągnięcia w nauce, udział w konkursach. Zanotowali również, że tworzymy zgrany zespół. 

2. Jakimi metodami pracujesz podczas lekcji najchętniej?

Uczniowie wśród metod nauczania i uczenia się wyróżnili: pracę w parach i w grupach, gry edukacyjne, krzyżówki, zgadywanki oraz wycieczki po okolicy. 

3. W jaki sposób wykorzystujesz komputer i internet do nauki w szkole i w domu?

TIK wykorzystują uczniowie najczęściej do wyszukiwania informacji, tworzenia prezentacji, nauki słówek w językach obcych. Korzystają również z zabaw i gier interaktywnych podczas zajęć. 

4. W jaki sposób najchętniej spędzałbyś przerwy w naszej szkole?

Część uczniów lubi aktywnie spędzać przerwy. Chcieliby móc korzystać z sali i zajęć gimnastycznych lub mieć dostęp do komputerów i internetu. Inni marzą o ciszy i spokoju, a ich pomysłem jest stworzenie miejsca do odrabiania prac domowych, czytania książek, korzystania z gier stolikowych, poza świetlicą szkolną. 

5. Jeszcze chętniej uczyłbym się w naszej szkole, gdyby .....

Uczniowie doceniają pracę w grupach i chcieliby w ten sposób pracować jak najczęściej. Poza tym ważne dla nich jest, aby nauczyciele umożliwiali im, raz na jakiś czas, współprowadzenie lekcji lub ich przygotowywanie. 

4) Podaj cel szczegółowy i napisz, jak wyniki badań społeczności szkolnej wpłynęły na ostateczne brzmienie celu.

Ostatecznie cel szczegółowy naszych działań przybrał brzmienie:

Nauczyciele w drugim semestrze poprawią efektywność swojego nauczania, wykorzystując  nowe metody i działania, otwartość na wielopokoleniowość, TIK oraz tworząc   przestrzeń kształtującą u uczniów otwartość i ciekawość świata, a także umiejętność poszukiwania nowych, nieszablonowych rozwiązań.

 


Formułując cel naszych przyszłych działań staraliśmy się uwzględnić zarówno oczekiwania dzieci, rodziców, jak i  nas- nauczycieli. Aby poprawić relacje w szkole, wzbogacić nasze praktyki i wykorzystanie w szerszym  wymiarze technologię informacyjno- komunikacyjną, a także, zgodnie z oczekiwaniami uczniów, uatrakcyjnić przerwy, zaplanowaliśmy aktywności we wszystkich  trzech obszarach. 

5) Zamieść poniżej wypełnioną tabelkę.

Tabelka zawiera planowane działania, które pomogą nam osiągnąć wytyczony cel: 

Nauczyciele w drugim semestrze poprawią efektywność swojego nauczania, wykorzystując  nowe metody i działania, otwartość na wielopokoleniowość, TIK oraz tworząc   przestrzeń kształtującą u uczniów otwartość i ciekawość świata, a także umiejętność poszukiwania nowych, nieszablonowych rozwiązań.