Etap III: opracowanie harmonogramu działań oraz określenie wskaźników sukcesu i zaplanowanie ewaluacji. (Etap III)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Wiedza użyteczna

 • Źródło:

  własne

 • Dodano:

  03.04.2018

1) Jakie działania dotyczące wyznaczonego celu podejmowaliście już w przeszłości? Weźcie pod uwagę przestrzenie: fizyczno-architektoniczną, wirtualno-technologiczną, społeczno-kulturową.

W przeszłości podejmowaliśmy wiele działań zarówno wprzestrzeni fizyczno-architektonicznej, wirtualno-technologicznej jak i społeczno-kulturowej. Zostały one opisane w sprawozdaniach Szkoły z klasą 2.0 w poprzednim roku szkolnym, a także na blogu: http://szkolazklasa207.blogspot.com. Poniżej podam tylko te działania, które zrealizowaliśmy w tym roku szkolnym:

Przestrzeń wirtualno-technologiczna

 • „Dzień z Technologią - Jestem SMART” - 13.11.2017 r., podczas którego odbyły się pokazy połączone z warsztatami.
 • Kręcenie filmów na podstawie legend lubelskich.
 • Projekt folderu reklamującego lekturę - "Szatana z siódmej klasy".
 • Projekt przewodnika po "Narnii".
 • Aktywna tablica.

Przestrzeń fizyczno-architektoniczna

 • Matematyka w architekturze na przestrzeni wieków – wykorzystanie brył geometrycznych takich jak stożek, walc, graniastosłup, ostrosłup do budowy zamków średniowiecznych, zastosowanie skali i planu do przeliczenia wymiarów.
 • Dbanie o wystrój szkolnych sal lekcyjnych, korytarzy.

Przestrzeń społeczno – kulturowa

 • Przepisy kulinarne w języku angielskim – zastosowanie słownictwa związanego z kulinariami do tworzenia przepisów.
 • Spotkania ze znanymi sportowcami – mające na celu wzrost zainteresowań sportem, co przełoży się na osiągane wyniki, sukcesy, aktywny tryb życia, świadome dbanie o swoje zdrowie a także w przyszłości zdobycie zawodu.

2) Jakie działania dotyczące wyznaczonego celu mieliście już zaplanowane w tym roku szkolnym? Weźcie pod uwagę przestrzenie: fizyczno-architektoniczną, wirtualno-technologiczną, społeczno-kulturową.

Przestrzeń wirtualno-technologiczna

 • DBI – działania w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu, promujące mądre i  bezpieczne korzystanie z Internetu z poszanowaniem praw autorskich.
 • Tworzenie filmów ekranizujących fragment lektury "Dziady".
 • Tworzenie gazetki szkolnej i bloga/profilu facebookowego z gazetką szkolną.
 • Kodujemy w 30  - działania w ramach zajęć koła propagujące naukę programowania z elementami robotyki.

Przestrzeń fizyczno-architektoniczna

 • Dbanie o wystrój szkolnych sal lekcyjnych, korytarzy.

Przestrzeń społeczno – kulturowa

 • Szachy w życiu praktycznym – zaproszony szachista przedstawi praktyczne zastosowanie szachów w życiu codziennym.
 • Projekt Cudowne domy, niesamowite budowle w naszej okolicy – dzieci poznają słownictwo związane z budownictwem, zrobią zdjęcia i opiszą po angielsku. Opisy wymienią z rówieśnikami z innych krajów.
 • Organizacja wycieczek po naszym mieście – uczniowie będą odczytywali tabliczki z datami w systemie rzymskim i zamieniali na zapis w systemie arabskim.
 • Aktywność fizyczna w życiu codziennym – upowszechnianie zdrowych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej.

3) Jakie działania, uwzględniające wyniki badania potrzeb, zamierzacie przeprowadzić w ramach programu? Weźcie pod uwagę przestrzenie: fizyczno-architektoniczną, wirtualno-technologiczną, społeczno-kulturową. Jeżeli w działaniach programowych chcecie powtórzyć niektóre działania przeprowadzone w szkole w przeszłości, napiszcie dlaczego chcecie to zrobić.

W bieżącycm roku szkolnym postanowiliśmy przeprowadzić:

Przestrzeń wirtualno-technologiczna

 • DBI - działania w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu, promujące mądre i bezpieczne korzystanie z Internetu z poszanowaniem praw autorskich.
 • Pierwszaki bezpieczne w sieci.
 • Zajęcia programowania dla uczniów i nauczycieli "Kodujemy w 30".
 • Dzień Nowych Technologii w Edukacji podczas których zorganizujemy warsztaty dla uczniów i nauczycieli.
 • TIK na zajęciach lekcyjnych - nauczyciele wykorzystują nowe technologie informacyjno komunikacyjne podczas zajęćlekcyjnych.
 • Laptop z dostepem do Internetu w każdej klasie - aale lekcyjne zostaną wyposażone w laptopy z dostępem do Internetu. (dotyczy to sal lekcyjnych w budynku Gimnazjum)

Przestrzeń społeczno - kulturowa

 • Konkurs mitologiczny dla klas V - tworzenie inscenizacji w oparciu o mity.
 • Zajęcia pozalekcyjne koła technicznego, na których uczniowie poznają technikę haftu, papierowej wikliny, sztukę wiązania sznurków - makramę oraz możliwości ich wykorzystania przy realizacji własnych pomysłów i projeków i zastosowania w życiu codziennym.
 • Szachy w życiu codziennym.
 • Ciekawe domy, niesamowite budowle w naszej okolicy - dzieci poznają słownictwo związane z budownictwem w języku angielskim.
 • Matematyczne smakołyki - matematyka w praktyce dnia codziennego. Uczniowie wykorzystają umiejętności matematyczne do realizacji zadań, przedstawią wyniki w formie zdjęć, opisu, wypieków.
 • Czwartolasiści uczą się pisać! Gazetka szkolna Pisak.
 • Wycieczka po naszym mieście w poszukiwaniu obiektów, na których znajdują się tabliczki z datami w systemie rzymskim.
 • Najbliższa okolica, ogródki działkowe, łąka, zalew, obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Udział uczniów w rekolekcjach wielkopostnych.
 • Aktywność fizyczna w życiu codziennym.
 • Jestem bezpieczny w domu, w szkole, na ulicy.

Przestrzeń fizyczno-architektoniczna

 • Dbanie o wystrój szkolnych sal lekcyjnych, korytarzy.

 

4) Stwórzcie harmonogram działań uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na poszczególne zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania oraz wskaźniki sukcesu i ewaluację (bieżącą i końcową) działań. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie]

Główne działania zaplanowane w programie

Zadania do wykonania w ramach danego działania

Termin realizacji zadania

Osoba odpowiedzialna

Wskaźniki sukcesu

Ewaluacja bieżąca i końcowa

Konkurs mitologiczny klas V - tworzenie inscenizacji w oparciu o mity.

Opracowanie scenariuszy przedstawień (wybór mitu, poszukiwanie inspiracji w Internecie - m.in. na portalu YouTube).

 

Przygotowanie inscenizacji (podział i nauka ról, opracowanie choreografii scenicznej i charakteryzacji, dobór muzyki i innych środków audiowizualnych).

 

Prezentacja  przedstawień na forum szkoły (przegląd przedstawień poszczególnych klas, quiz mitologiczny).

do początku marca

 

 

 

 

 

 

 do 27 marca

 

 

 

 

 

 

 

 

27 marca

 

nauczyciel polonista danej klasy V, W. Lameńska-Ćwiek

 

 

 

 

nauczyciel polonista danej klasy V, W. Lameńska-Ćwiek

 

 

 

 

 

nauczyciel polonista danej klasy V, W. Lameńska-Ćwiek

1 scenariusz od klasy - zaakceptowany przez nauczyciela i uczniów.

 

 

 

 

1 finalne przedstawienie z klasy

kreacje aktorskie, dobór efektów dźwiękowych, rekwizyty.

 

 

 

Prezentacja przedstawień wszystkich klas
(6 inscenizacji - po jednej z każdej klasy piątej).

Ocena Jury:

kreacje aktorskie, dobór efektów dźwiękowych, wykorzystane rekwizyty.

Filmy z przedstawień,

relacje na stronie szkoły.

 

Bieżąca konsultacja, realizacja scenariusza na próbach teatralnych.

 

 

 

 

Obserwacja, uwagi nauczyciela i klasy podczas prób.

 

 

 

 

Wyniki konkursu.

Szachy w życiu praktycznym.

Zaproszenie szachisty.

 

 

Przygotowanie pytań do wywiadu odnoszących się do zagadnienia:  Jak korzystać z szachów w życiu codziennym?

 

Przygotowanie uczniów do roli prezenterów podczas spotkania z szachistą – kształcenie umiejętności wystąpień publicznych, podczas zajęć uczniowie będą ćwiczyć swobodne mówienie, improwizowanie, operowanie słowem, zadawanie pytań, pokonywanie tremy, zwrócenie uwagi na szybkość mówienia do mikrofonu.

 

Zorganizowanie spotkania z szachistą:

-przygotowanie plakatu promującego spotkanie,
-przygotowanie sali, w której odbędzie się spotkanie (dekoracja, nagłośnienie)
-Spotkanie z szachistą.

Marzec

 

 

 

Kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj

Marcin Detiuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt zaproszenia (szata graficzna, tekst zaproszenia).

 

Ułożone pytania – 10 pytań.

 

 

 

 

Ocena umiejętności prezentacji publicznych podczas próby generalnej, ze zwróceniem uwagi na plusy i możliwości

potencjalnego rozwoju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowana sala,  dekoracja: przynajmniej 20 prac uczniowskich, zdjęcia z wystawy,  nagłośnienie,

-przynajmniej 20 zdjęć ze spotkania, autograf z dedykacją dla dzieci, relacja ze spotkania na stronie szkoły.

 

Potwierdzenie przybycia na spotkanie.

 

 

Analiza pytań.

 

 

 

 

Obserwacja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytania do publiczności, odpowiedzi za pomocą kciuków:

Czy jesteś zadowolony ze spotkania?

Jak oceniasz pracę prowadzących?

Czy wskazówki gościa zachęcają Was do podobnych działań – do zastosowania w życiu codziennym?

Brawa publiczności.

Projekt „Ciekawe domy, niesamowite budowle w naszej okolicy” – dzieci poznają słownictwo związane z budownictwem w języku angielskim.

Stworzenie zespołu zadaniowego

 

 

Wyszukanie partnerów z innych krajów do współpracy  przy realizacji projektu.

Wybór partnerów według kryteriów – uczniowie zbliżeni wiekiem.

 

Wykonanie zadań projektowych:

Zapoznanie ze słownictwem związanym z budownictwem. Przeprowadzenie Quizu sprawdzającego znajomość  słownictwa związanego z budownictwem.

Wykonanie prac plastycznych, zdjęć ukazujących ciekawe domy, niesamowite budowle.

 

Stworzenie folderu ze zdjęciem i opisem miejsca.

 

Utworzenie prezentacji w Prezi i udostępnienie jej partnerom z zagranicy.

 

Luty

 

 

 

Marzec

 

 

 

 

 

 

 

Marzec – kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

 

 kwiecień

 

 

 

 

Kwiecień

 

 

 

maj

Anita Pasik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przynajmniej 20 uczniów, którzy będą pracowali w parach

 

Przynajmniej 1 szkoła gotowa do współpracy.

 

 

 

 

 

Postępy uczniów sprawdzane na bieżąco - uczniowie udzielają przynajmniej 80% poprawnych odpowiedzi.

 

 

 

 

Przynajmniej 20 prac plastycznych lub zdjęć przedstawiających ciekawe domy lub niesamowite budowle.

20 prac przedstawiających zdjęcie i opis w języku angielskim.

 

Stworzenie 1 prezentacji w Prezi.

 

Obserwacja

 

 

 

Wybór partnera zgodnie z kryteriami.

 

 

 

 

 

Wyniki testów sprawdzających postępy uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

Obserwacja

 

 

 

 

Obserwacja

 

 

 

Ankieta na zakończenie projektu, wyniki ankiet, tarcza strzelnicza.

Zajęcia koła technicznego, na których uczniowie poznają technikę haftu, papierowej wikliny, sztukę wiązania sznurków – makramę.

Rozpoczęcie w drugim semestrze działalności koła technicznego.

 

 

Zaplanowanie tematyki spotkań z uczniami zgodnie z zainteresowaniami.

 

 

Przeprowadzenie zajęć, podczas których uczniowie poznają technikę haftu, papierowej wikliny, sztukę wiązania sznurków – makramę.

 

Udział uczniów w konkursach międzyszkolnych, ogólnopolskich.

 

Luty

 

 

 

 

 Luty

 

 

 

 

Luty – maj

 

 

 

 

 

 

 Luty - maj

Iwona Drozdowska-Orłowska

Liczba uczniów biorących udział w zajęciach koła, przynajmniej 15-20 uczniów.

 

Prace uczniów – po jednej pracy od uczestnika zajęć  - przynajmniej 15 - 20 sztuk.

 

Przeprowadzenie przynajmniej jednej godziny zajęć w tygodniu.

 

 

 

 

 Udział uczniów przynajmniej w czterech konkursach międzyszkolnych, ogólnopolskich.

Obserwacja działań

 

 

 

Obserwacja

 

 

 

 

Analiza dokumentacji szkolnej.

 

 

 

 

 

 Wyniki konkursów.

Tarcza strzelnicza na zakończenia pracy koła.

 

Matematyczne smakołyki – matematyka w praktyce dnia codziennego.

Uczniowie dostrzegają matematykę na co dzień, wykorzystują umiejętności matematyczne do realizacji zadań, przedstawiają wyniki w formie zdjęć opisu, wypieków.

 

Zakupy -  dzieci spotkają się z matematyką stosowaną, występując w roli kupujących -  uczą się rozwiązywać problemy dnia codziennego.

 

Odżywianie - uczniowie obliczają  m.in. dzienne zapotrzebowanie energetyczne oraz zawartość poszczególnych składników pokarmowych w wybranych produktach żywnościowych.

 

Projektowanie oraz konstruowanie – rozwijanie wyobraźni przestrzennej dzieci i dostrzeganie piękna geometrii. Obliczanie czasu gotowania, pieczenia. Uczniowie uczą się wypieków i dekoracji o kształtach matematycznych pod okiem dorosłych.

Algorytm pieczenia (uporządkowany sposób postępowania przy rozwiązywaniu problemów z uwzględnieniem opisu danych oraz opisu kolejnych czynników prowadzących do jego rozwiązania w skończonym czasie.) – przepisy na ciasta.

Luty – marzec

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kwiecień/maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 maj

Marcin Szymański

Przynajmniej 24 uczniów klas 4 zaangażowanych w projekt.

 

 

 

 

 

Karta pracy – przynajmniej 75 % poprawnych obliczeń na karcie pracy każdego ucznia

 

 

 

 

 

Wypieki o kształtach matematycznych – od każdego zespołu (przynajmniej 6 sztuk)

Zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

Przynajmniej 6 algorytmów pieczenia ciasta (po jednym od każdego zespołu)

 

Obserwacja,

 

 

 

 

 

 

 

kosz – walizka (do walizki uczniowie wrzucą karteczki z tym, co zabiorą z zajęć, co im się podoba, czego się nauczyli, do kosza, to co im się nie przyda),

 

 

 

Obserwacja, degustacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obserwacja działań

Na zakończenie projektu tarcza strzelnicza

 

 

Czwartoklasiści uczą się pisać! Gazetka szkolna „Pisak”

Organizacja pracy redakcji

 

 

 

 Redagowanie artykułów

 

 

 

Wydanie gazetki

Luty

 

 

 

 

 Luty – maj

 

 

 

 

Kwiecień - maj

Anna Raganowicz

Przynajmniej 10 uczniów uczęszcza na zajęcia redakcyjne

 

 

80% uczniów zna zasady redagowania tekstów.

 

 

Wydane zostaną przynajmniej trzy numery gazetki.

Każda gazetka ma przynajmniej  12 artykułów.

Kupon ewaluacyjny

 

 

 

 Prace sprawdzone zgodnie z podanymi kryteriami sukcesu.

 

Gadająca ściana

Wycieczki po naszym mieście  w poszukiwaniu obiektów, na których znajdują się tabliczki  z datami w systemie rzymskim.

 

Zaplanowanie trasy wycieczki po Lublinie  z jak największą liczbą obiektów, na których zachowały się tabliczki z datami zapisanymi w systemie rzymskim.

Zapoznanie ze znakami rzymskimi, obliczenia czasowe i kalendarzowe.

 

 

 

Wycieczka po Lublinie zgodnie z zaplanowaną trasą wycieczki. Konwersja liczb rzymskich znalezionych na obiektach na arabskie.

 

 

Prezentacja i omówienie wyników uczniów, podsumowanie wycieczki.

Luty – maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

 

maj

Alicja Ziętek - Wójtowicz

Trasa z przynajmniej 10 obiektami.

 

 

 

 

 

 

Test sprawdzający znajomość zapisu liter w systemie rzymskim – przynajmniej 75% poprawnych odpowiedzi.

 

Zorganizowanie wycieczki dla klasy.

Uczniowie wypełniają karty pracy  - przynajmniej 75% poprawnych odpowiedzi.

 

Wypełnione karty pracy - przynajmniej 75% poprawnych odpowiedzi.

 

Obserwacja działań uczniów, podczas tworzenia trasy wycieczki.

 

 

Emotikony (uśmiechnięty, neutralny, smutny), które sprawdzą, bardzo szybko, czy zajęcia się podobały uczniom, czy też nie.

 

Kupon ewaluacyjny, z czterema pytaniami zamkniętymi, który mamy nadzieję, że zaciekawi i zachęci do badania,

 

Tarcza strzelnicza

Zajęcia programowania dla uczniów i nauczycieli „Kodujemy w 30”

Przeprowadzenie zajęć koła Kodujemy w 30, podczas których uczniowie będą konstruowali roboty LegoWedo2, doskonalili umiejętność programowania w Baltie, Scratch C++.

 

 

 

Zorganizowanie Dnia Nowych Technologii w Edukacji.  Ustalenie programu i harmonogramu DNT.

Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów. Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli.

Luty - maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 marzec

 

 

 

 

Joanna Poniatowka

Zajęcia w wymiarze 2 godzin tygodniowo – wpisy w dzienniczku zajęć, liczba uczestników 10 - 15 (15 komputerów).

Relacja z działalności koła (wpisy na blogu przynajmniej  raz w miesiącu).

 

Liczba uczniów biorących w warsztatach – przynajmniej 20.

Liczba przeszkolonych nauczycieli – przynajmniej 7.

 

Obserwacja działań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obserwacja,

kupon ewaluacyjny na zakończenie pracy koła w bieżącym roku szkolnym.

 

Lekcje dla wszystkich klas drugich: Najbliższa okolica, ogródki działkowe, łąka, zalew, obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.

Przekazanie uczniom i rodzicom podczas spotkania z rodzicami informacji o planowanych lekcjach w terenie.

 

 

Zebranie pisemnej zgody od rodziców każdej klasy 2 na udział dzieci w lekcji w terenie.

 

 

 

Wyjście uczniów na wycieczkę po najbliższej okolicy, konfrontacja wiadomości książkowych z roślinami rosnącymi na łąkach, ogrodach i skwerach.

 

Opracowanie zielnika: Rośliny łąk, ogrodów, skwerów. (format A4, zasuszona roślina lub zdjęcie, podstawowe dane o roślinie)

Luty

 

 

 

 

 

 

 

 Marzec

 

 

 

 

 

 

 

 Kwiecień

 

 

 

 

 

 

 Kwiecień - maj

Maja Wolska

Wzrost praktycznej wiedzy i umiejętności uczniów  - test wiedzy przyrodniczej w klasach drugich. Przynajmniej 70% uczniów klas drugich:

- rozpoznaje kwiaty wiosenne,

- wymienia oznaki wiosny,

- rozpoznaje kwiaty znajdujące się pod ochroną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeden uczeń wykonuje 1 – 2 kartek zielnika. Przynajmniej jeden zielnik wykonany przez uczniów danej klasy drugiej.

Obserwacja,

wyniki testów przyrodniczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obserwacja

 

 

 

 

 

 

 

Tarcza strzelnicza na podsumowanie zajęć w terenie.

Analiza zielników wg. kryteriów sukcesu.

 

DBI – działania w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu, promujące mądre i  bezpieczne korzystanie z Internetu z poszanowaniem praw autorskich.

Przeprowadzenie lekcji we wszystkich klasach 4-7 promujących mądre i bezpieczne korzystanie z Internetu.

 

 

Przygotowanie uczniów do XIV Regionalnego Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera” zorganizowanego z okazji DBI.

 

Udział uczniów w Regionalnym Konkursie z okazji Dnia Bezpiecznego Intyernetu

 

Opracowanie raportu z ewaluacji wewnętrznej: Bezpieczeństwo w sieci.

Luty

 

 

 

 

 

 

luty

 

 

 

 

 

 

 

 

16 luty

 

 

 


Marzec -kwiecień

 

Tadeusz Szydłowski

Iwona Drozdowska – Orłowska

Joanna Poniatowska

Przeprowadzenie przynajmniej po dwie lekcje w każdej klasie promujące mądre i bezpieczne korzystanie z Internetu.

 

Przynajmniej 10 uczniów przystąpiło do konkursu.

 

 

 

 

 

 

Przynajmniej dwóch uczniów zakwalifikowało się do konkursu regionalnego.

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej.

Analiza tematów.

Obserwacja,

 

 

 

 

Obserwacja
Wyniki konkursu szkolnego

 

 

 

 

 

 

Wyniki konkursu regionalnego

 Wnioski do dalszej pracy

 

Pierwszaki bezpieczne w sieci.

Przeprowadzenie zajęć profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu.

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie zajęć: ułożenie kodeksu bezpiecznego zachowania w sieci w obrazkach.

Luty – kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwiecień

Klaudia Gołoś – Robak

Izabela Litwin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przynajmniej 3 lekcje z zakresu bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu.

Wzrost praktycznej wiedzy i umiejętności uczniów – na podstawie Quizu sprawdzającego znajomość bezpiecznych zachowań w sieci.

 

1 Kodeks bezpiecznego zachowania w sieci w obrazkach (przynajmniej 10  rysunków przedstawiających bezpieczne zachowania w sieci)

Obserwacja,

 

 

 

 Wyniki Quizu

 

 

 

 

 

 

 


Word cafe na zakończenie cyklu zajęć

Udział uczniów w rekolekcjach wielkopostnych.

Przygotowanie uczniów do rekolekcji: znajomość modlitw i postaw koniecznych do udziału w rekolekcjach.

 

 

 

 

Przygotowanie uczniów do animacji, śpiewu podczas rekolekcji.

 

Zaangażowanie dziewczynek w prace grupy muzycznej.

Zaangażowanie chłopców w prace grupy ministranckiej.

 

 

Udział w rekolekcjach wielkopostnych.

 

Luty – marzec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luty - marzec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18, 19, 20 marca 2018

 

Katecheci, s. Tomasza

 

 

 

 

 

 

 

 

 Katecheci, s. Tomasza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s. Tomasza, wychowawcy klas.

Test ze znajomości modlitw i postaw koniecznych do udziału w rekolekcjach. Przynajmniej 80 %  uczniów zna modlitwy i wie jak się zachować podczas rekolekcji.

 

Przynajmniej 10 % uczennic naszej szkoły uczestniczy regularnie w zajęciach, potrafi zaśpiewać, zna słowa piosenek, psalmów.

Przynajmniej 10 % uczniów naszej szkoły uczestniczy w zajęciach przygotowujących do pełnienia roli ministranta.

 

Przynajmniej 80% uczniów weźmie udział w rekolekcjach.

Wyniki testu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obserwacja, udział uczniów w zajęciach dodatkowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obserwacja:

Udział uczniów w rekolekcjach  –80% uczniów.

 

Zaangażowanie dzieci – przynajmniej 50% dzieci przystępuje do sakramentu pokuty.

Samodzielne wykonywanie pieśni i psalmów – zaangażowanie wszystkich uczestników rekolekcji.

 

Aktywność fizyczna w życiu codziennym.

Przygotowanie zaproszenia na spotkanie z dietetykiem i sportowcem.

 

Przygotowanie uczniów do roli prowadzących spotkanie z dietetykiem i sportowcem.

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie plakatu promującego spotkanie.

 

 

 

 

Przygotowanie sali (nagłośnienia, prezentacji na spotkanie, dekoracji)

 

 

 

 

  

Spotkanie z dietetykiem i sportowcem przeprowadzone przez uczniów.

Marzec

 

 

 

 

Marzec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marzec

 

 

 

 

 

 

 

 Kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

 

 kwiecień

 

 

 

 

 

Wojciech Pojęta

Projekt zaproszenia (szata graficzna, tekst zaproszenia).

 

 

Ocena umiejętności wystąpień publicznych podczas próby generalnej, ze zwróceniem uwagi na dobre strony i możliwości

potencjalnego rozwoju.

 

1 plakat promujący spotkanie wykonany na formacie B2.

Zdjęcie plakatu zamieszczone na stronie szkoły.

 

Dekoracja sali: przynajmniej 30 prac uczniowskich, zdjęcia z wystawy zamieszczone na stronie szkoły w terminie trzech dni od wykonania wystawy, nagłośnienie.

 

Relacja ze spotkania na stronie szkoły zamieszczona w terminie do trzech dni od przeprowadzenia spotkania.

 

Wzrost wiedzy i świadomości uczniów  dotyczącej zdrowego trybu życia – sprawdzona za pomocą Quizu na temat prelekcji.

Obserwacja

 

 

 

 

 Obserwacja, uwagi nauczyciela i klasy podczas prób.

 

 

 

 

 

 

Analiza pracy plastycznej

 

 

 

 

 

 

Analiza prac plastycznych zgodnie z nacobezu do pracy

 

 

 

 

 

Obeserwacja, analiza odwiedzających stronę

Gadająca ściana

 

 

Wyniki Quizu

 

 

Jestem bezpieczny w domu, w szkole, na ulicy.

Zorganizowanie spotkań w ramach zajęć świetlicowych ze strażnikiem miejskim, policjantem, ratownikiem medycznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie prac  plastycznych „jestem bezpieczny w szkole, domu, na ulicy.

Luty – kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  kwiecień

Agata Pizoń

Wzrost praktycznej wiedzy i umiejętności uczniów – na podstawie Kart pracy sprawdzających znajomość wybranych zawodów.

Zdjęcia z zajęć.

Liczba uczniów biorących w spotkaniu – 20 uczniów.

Liczba spotkań – przynajmniej dwa/trzy spotkania.

 

Liczba prac plastycznych – 20 (po jednej pracy od każdego dziecka)

Obserwacja, wyniki  kart pracy,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarcza strzelnicza na podsumowanie zajęć z ludźmi wykonującymi ciekawe zawody.

Wskaźniki sukcesu do planu działań:

 • wprowadzenie wszystkich zaplanowanych rozwiązań/działań
 • terminowe ukończenie wszystkich działań
 • wzrost wiedzy i umiejętności sprawdzony na podstawie przeprowadzonych testów, quizów.
 • zadowolenie uczniów z realizacji zadań projektowych – 80% uczniów biorących udział wypowiedziała jest zadowolona (zliczone emotikony)

Ewaluacja końcowa: dyskusję panelową albo World cafe – do zebrania opinii uczniów o wprowadzonych działaniach w ramach Szkoły z Klasa2.0.