Kosmos możliwości - jak budzliśmy pasję do nauki (Etap IV)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Pasja do nauki

 • Źródło:

  własne

 • Dodano:

  30.06.2018

1) Opiszcie przeprowadzone działania. Co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne efekty realizacji Waszych działań]

W roku szkolnym 2017/2018 nasze działania skupiliśmy wokół obszaru „Budzimy pasję do nauki”, który podzieliliśmy na kilka podobszarów i ich ramach prowadziliśmy różnorodne działania. 

UŁATWIAMY UCZNIOM UCZENIE SIĘ

Staraliśmy się – jako nauczyciele – położyć nacisk na praktyczność tego, czego uczymy. W ramach zespołów przedmiotowych rozpoczęliśmy prace nad tworzenie bazy pytań kluczowych z poszczególnych przedmiotów, aby podkreślać, że to czego dzieci się uczą, ma wymiar praktyczny.  Nie było to łatwe zadanie – nad bazą takich pytań, które będą rozbudzać ciekawość uczniów musimy wciąż pracować.

Dążyliśmy też do tego, aby bardziej szczegółowo precyzować zakres materiałów na sprawdziany i podawać je do zeszytów. W przyszłym roku, w związku z wprowadzeniem dziennika elektronicznego, będziemy podawać nacobezu online, co mamy nadzieję jeszcze bardziej ułatwi dzieciom uczenie się.  

Wzbogaciliśmy bazę dydaktyczną, zakupiliśmy pomoce edukacyjne (kostki dydaktyczne, pomoce matematyczne, gry (duże szachy); samorząd prowadził akcję zakupu gier podłogowych, prowadząc konsultację wśród uczniów.

We współpracy z uczniami próbowaliśmy znaleźć sposoby na zachowanie dyscypliny. Wcześniejsza ewaluacja wykazała, że uczniowie sami postrzegają hałas, brak dyscypliny za przeszkodę w zdobywaniu wiedzy. Na zebraniu samorządu odbyła się dyskusja panelowa – ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że uczniowie byli zdziwieni, ponieważ w ich oczach w szkole nie ma problemu z brakiem dyscypliny. Analiza wykazała, że wcześniej dzieci problem ten dostrzegały, ale rozwiązał się on niejako sam wraz z odejściem ze szkoły grupy uczniów w drugim semestrze. 

Zorganizowaliśmy ‘Dzień z matematyką w praktyce’. Nauczyciele matematyki przygotowali zestawu zadań, które miały pokazać, że królowa nauk jest nam potrzebna w codziennym życiu. Dzieci planowały np. remont sali (dokonując pomiarów, obliczeń, kalkulacji kosztów), robiły pomiary boisk, korytarzy, zamieniały jednostki, przygotowywały plakaty pokazujące praktyczny wymiar matematyki. Inwencja jednej z grup przerosła nasze oczekiwania: grupa przygotowała w domu plakat na temat obliczania zawartości procentowej alkoholu w drinkach! Przygotowane przez dzieci prace zostały wyeksponowane na korytarzach szkoły.

Stwarzaliśmy praktyczny kontekstu do nauki języków obcych. Stworzyliśmy projekt eTwinning How about writing a letter? We współpracy ze szkołą w Sremskiej Mitrovicy w Serbii.  Uczniowie wymieniają listy, kartki z kolegami w Serbii:  https://live.etwinning.net/projects/project/164060

Świetną przygodą okazała się współpraca z żołnierzami amerykańskimi, którzy stacjonują w jednostce przy ul. Bukowskiej. Żołnierze w drugim półroczu roku szkolnego 207/2018 co tydzień odwiedzali uczniów naszej szkoły, prowadząc „żywe” lekcje języka angielskiego. Żołnierze spotkali się z wszystkimi klasami w szkole – dzieci były zachwycone spotkaniami i bardzo chętnie angażowały się w rozmowy z gośćmi – to była bardzo praktyczna nauka języka!

http://www.gloswielkopolski.pl/wiadomosci/poznan/a/amerykanscy-zolnierze-w-poznaniu-odwiedzili-uczniow-sp-71-lubia-chodzic-pieszo-smakuja-im-pierogi-zdjecia,13085220/

Nasze spotkania opisane zostały również w USA:

https://www.dvidshub.net/image/4274939/soldiers-answer-tough-questions-during-elementary-school-visit-poland

 

Po raz pierwszy braliśmy udział w akcję wymiany ozdób choinkowych pomiędzy eropejskimi szkołami (European Christmas Tree Decoration Exchange). Wymienialiśmy się ozdobami choinkowymi i folderami na temat zwyczajów świątecznych z 29 szkołami z całej Europy! Ozdoby i foldery tworzyły dzieci z całej szkoły, a te otrzymane z innych szkół zostały wyeksponowane w holu szkoły, tak, aby dzieci miały do nich swobodny dostęp.

Stworzyliśmy również spektakl teatralny w j. angielskim na motywach książki "Grufallo" autorstwa Julii Donaldson. Wystawiliśmy je w trakcie finału WOŚP W przedstawieniu grali uczniowie (w całości w j. angielskim), nauczyciele oraz znany aktor pan Michał Grudziński. Dla dzieci była to znakomita lekcja angielskiego, a dla wszystkich - świetna zabawa. Przedstawienie obejrzały tłumy gości. 

 Nie udało nam się stworzyć przestrzeni dla nauczycieli, w której dzielilibyśmy się wiedzą – to pomysł niewątpliwe wart zrealizowania, ale przekładamy go ma rok następny – pochłonęły nas inne działania. Z tego samego powodu nie zdążyliśmy jeszcze stworzyć zakładki na szkolnej stronie internetowej, gdzie dzieci/rodzice/nauczyciele będą mogli prezentować swoje pasje.

 

WSPIERAMY PASJE UCZNIÓW I ZACHĘCAMY DO ICH ROZWIJANIA

15 września zorganizowaliśmy w szkole Dzień Kropki – święto talentów i pasji. Dla dzieci ten dzień był świętowaniem ich talentów; nam dostarczył szczegółowej wiedzy na temat tego, czym pasjonują się nasi uczniowie. Zależało nam, żeby każde dziecko mogło poczuć się ważne i pokazało innym w czym jest dobre. Chodziło też o to, żeby ci uczniowie, którzy nie odnoszą 'sukcesów szkolnych', poczuli się docenieni, żeby nie postrzegali siebie tylko przez pryzmat ocen, które dostają w szkole.  W trakcie tego dnia, między innymi, każde dziecko opowiadało w klasie o swoich pasjach oraz tworzyło swoją kropkę, na której zapisywało, w czym jest dobre. I tak w tym dniu poznaliśmy pasje wszystkich naszych uczniów – bardzo różnorodne.  Wśród nich dominował sport (piłka nożna, zapasy, judo), ale równie ważna była informatyka, zajęcia plastyczne, taniec, aktorstwo czy śpiew.

Kiedy poznaliśmy naszych uczniów jakoludzi, którzy mają swoje pasje, staraliśmy się stworzyć im możliwości dzielenia się tymi pasjami z innymi. Uczennica utalentowana muzycznie miała mini koncert w trakcie walentynkowej dyskoteki, inna dziewczynka prowadziła  warsztaty quillingu w trakcie finału WOŚP, który co roku przyciąga do naszej szkoły setki gości; jeszcze inna zorganizowała warsztaty z animacji poklatkowej.

Zorganizowaliśmy też pokaz talentów uczniów z klas 1-7 dla społeczności lokalnej (w trakcie finału WOŚP 14 stycznia 2018r.). Pokaz miał charakter koncertu  z każdej klasy mogła wystąpić dowolna liczba reprezentantów w dowolnej dziedzinie, każda klasa miała jedynie limit czasowy: był śpiew, taniec, gra na gitarze, występy kabaretowe; występowały pojedyncze osoby, duety i całe klasy. Koncert przyciągnął tłumy widzów i pomysł ten niewątpliwe będzie kontynuowany, ponieważ angażuje całą społeczność szkolną.

Umożliwiliśmy naszym uczniom udział w przeróżnych konkursach oraz organizowaliśmy je sami (przykłady poniżej).

Po raz kolejny zorganizowaliśmy ‘Galę Superasów’ – uroczystość wręczenia Superasów – odpowiedników Oskarów (klasy 4-7). We współpracy z samorządem wybrane zostały kategorie, w ramach których przyznane zostały statuetki – chodziło nam o uwzględnienie kategorii uwzględniających pozaprzedmiotowe pasje uczniów. Oprócz Superasów w kategoriach takich jak Młody Pitagoras, Lingwista Anglista czy Artysta Plastyk, Nauczyciele wręczali  też statuetki w kategorii Odkrycie Roku (efekt Dnia Kropki i poznania uczniowskich talentów!), Mały Wolontariusz i Artysta Aktor. W ubiegłych latach nauczyciele przygotowywali część artystyczną z uczniami -  w tym roku postanowiliśmy zaufać uczniom i zostawić tę część  ich inicjatywie – i to było doskonałe posunięcie. Uczniowie sami się do nas zgłaszali z programem, w którym czuli się najlepiej: obejrzeliśmy więc występ taneczny, piosenkę i dwa kabarety. Kolejny raz okazało się, że kiedy oddaje się uczniom inicjatywę, naprawdę pozwala się dzieciom na samodzielność, na autonomię – efekty są niesamowite, a doświadczenia w zakresie poczucia sprawstwa, aktywności, które zdobywają – bezcenne. 

Zorganizowaliśmy też spotkania z ludźmi mającymi pasję pod hasłem „Marzenia to nie balon, ale schody”. Chodziło nam o poszerzenie zainteresowań dzieci i wzrost świadomości, że warto rozwijać pasje, ale wiąże się to z pokonywaniem trudności i pracą nad sobą. Odbyły się więc spotkania z poetką p. S. Łowińską, prowadząca Lednicką Wiosnę Poetycką, połączone z warsztatami ukierunkowującymi uczniów do napisania tekstów poetyckich, literackich; p. Grzegorzem Okońskim, który opowiadał o swojej pasji – historii Powstania Wielkopolskiego; z p. dr Armandem Budzianowskim, krótkofalowcem, mentorem ARISS Europe, czy z gen. Mirosławem Hermaszewskim, który opowiadał o swojej podróży w kosmos.

 

ZWIĘKSZAMY ATRAKCYJNOŚĆ LEKCJI – POPRZEZ ICH  ‘INTERAKTYWNOŚĆ’

 

Prowadziliśmy intensywne działania w kierunku objęcia całej szkoły siecią internetową, które zakończą się w czasie wakacji. Rozpoczęliśmy proces wdrożenie dziennika elektronicznego, odbyły się konsultacje z Radą Rodziców, zapoznaliśmy się z dostępną ofertą  i wybraliśmy operatora (Librus). 23 sierpnia 2018 rada pedagogiczna odbędzie szkolenie w zakresie wdrożenia dziennika elektronicznego. W sierpniu również odbędzie się szkolenie z zakresu użytkowania narzędzi TIK – uznaliśmy, że będzie ono miało sens wtedy, kiedy Internet będzie dostępny we wszystkich klasach (teraz jedynie w trzech).

Jako nauczyciele staraliśmy się częściej używać narzędzi TIK. Przystąpiliśmy do programu „Aktywna Tablica” i pozyskaliśmy środki na zakup kolejnych tablic interaktywnych. W rezultacie większość sal szkolnych jest już wyposażonych albo w rzutniki albo w tablice. Staraliśmy się, aby również uczniowie  wykorzystywali narzędzia TIK do uczenia się – przez cały rok uczniowie uczyli się języka angielskiego korzystając z programów Quizlet i Instaling (szkła otrzymała certyfikat jakości nauczania). Sami przygotowali quizy  w programie Kahoot, prezentacje (w PowerPoint czy Prezi, Smore, Thinklink); na niektórych przedmiotach zadania domowe mogli wysyłać mailem.

Ponieważ mamy świadomość, że nasze kompetencje w zakresie użytkowania narzędzi TIK wymagają doskonalenia, stworzyliśmy projekt Erasmus+ w ramach akcji K201 (partnerstwo strategiczne – wymiana dobrych praktyk) we współpracy ze szkołami w Rumunii i Serbii, dotyczący wykorzystania TIK w procesie edukacyjnym (do realizacji w roku szkolnym 2018/2019. Zaplanowaliśmy działania w zakresie wymiany dobrych praktyk w ramach użycia TIK w edukacji, wspólne szkolenie dla nauczycieli z wszystkich szkół, wyjazdy uczniów/nauczycieli do krajów partnerskich, warsztaty dla  uczniów/nauczycieli. Ze względu na wymogi formalne (Serbia, która nie jest w UE, może uczestniczyć w projekcie jedynie jako koordynator), projekt został złożony w Serbskiej Narodowej Agencji Erasmus+. Wyniki mają być w lipcu.

 

BUDZIMY ZAINTERESOWANIE NAUKĄ/PASJĘ DO NAUKI

 

Realizacja projektu ARISS – przygotowanie do nawiązania łączności z Międzynarodową Stacją Kosmiczną

W październiku 2017 złożyliśmy projekt edukacyjny w ramach ARISS (Amateur Radio on the International Space Station), aby uzyskać możliwość nawiązania łączności z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Uprzedzano nas, że będzie to trudne i że wniosek trzeba składać kilkukrotnie zanim się uda. Postanowiliśmy więc rozpocząć jego realizacje w tym roku i cierpliwie czekać  - nawet kilka lat – na możliwość rozmowy z astronautą. W styczniu niespodziewanie dowiedzieliśmy się, że nasz projekt został zaakceptowany, że nasza szkoła została wybrana i że uczniowie już w maju będą mogli porozmawiać bezpośrednio z astronautą przybywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej!

Łączność radiową z Ricky’m Arnoldem w dniu 23 maja 2018r. poprzedziła realizacja wszechstronnego projektu edukacyjnego, w którego realizację zaangażowało się środowisko naukowe Poznania. Działania edukacyjne miały trojaki charakter.

Po pierwsze, wszyscy uczniowi pogłębiali swoją wiedzę o kosmosie w trakcie programu realizowanego przez całą szkołę pod hasłem „Kosmiczna szkoła”. Przez trzy dni, od 9 do 11 kwietnia, wszystkie nasze działania skupiały się wokół tej tematyki. Każda klasa, od zerówki aż do siódmej, rozpoczynała tydzień od spotkania w auli, gdzie pan dr Armand Budzianowski, mentor ARISS, barwnie opowiadał im o kosmosie, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), pracy astronautów, ARISS oraz o tym, na czym będzie polegała sama łączność radiowa z ISS. Maluchy z zapartym tchem śledziły też przygody stworka Paxi w kosmosie. 

W ciągu tych trzech dni realizowaliśmy elementy programu „Mission X. Trenuj jak astronauta”. Szkoła Podstawowa nr 71 w Poznaniu jest koordynatorem projektu w Polsce. W 2017 w projekcie uczestniczyło 38 krajów, a liczba uczestników przekroczyła 100 tysięcy. Wśród nich po raz pierwszy byli polscy uczniowie.  W projekt zaangażowanych jest obecnie 9 agencji kosmicznych, 6 uniwersytetów oraz 20 organizacji z całego świata. Projekt, który powstał z myślą o uczniach szkół podstawowych, zorganizowany jest wokół dwóch celów. 
Po pierwsze, ma on na celu zachęcać dzieci do prowadzenia zdrowego stylu życia, właściwego odżywania i ćwiczeń fizycznych.  Po drugie, uczestnicząc w projekcie dzieci poznają pasjonujący świat eksploracji kosmosu w przeróżnych aspektach. Dzieci prowadzą badania naukowe i poszerzają swoją wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin STEM: nauk przyrodniczych, fizyki, chemii, matematyki zawsze w powiązaniu z życiem lub badaniami w kosmosie. 

„Maskotką” Mission X jest Astro Charlie, który przygotowuje się do wyprawy na księżyc. Charlie zdrowo się odżywia, ćwiczy i uczy się, jakie wyzwania czekają go w przestrzeni kosmicznej. Dzieci pomagają Charliemu dotrzeć na Księżyc bądź okrążyć Ziemię wykonując poszczególne zadania i zdobywając punkty. W ramach projektu dzieci pracują w zespołach. Poszczególne zadania przygotowane są w ten sposób, że dzieciaki przyglądają się jakiemuś problemowi, który przedstawiony jest zawsze w „kosmicznym” kontekście: co się dzieje z naszym wzrostem w kosmosie i dlaczego? Jak ciała astronautów reagują na różnice w grawitacji? Jak astronauci wzmacniają swoje mięśnie, trenują koordynację wzrokowo-ruchową, pracują nad skróceniem czasu reakcji czy swoją ogólną sprawnością?  Jakie badania prowadzone są na ISS? Dzieci określają co już wiedzą na dany temat, czego chcą się dowiedzieć, szukają informacji, formułują hipotezy, wdrażają procedury badawcze, wykonują doświadczenia, zapisują dane, analizują je, wyciągają wnioski i podsumowują czego się nauczyli – jak prawdziwi naukowcy.

Kosmiczna tematyka królowała na wszystkich zajęciach. Klasy 0-3 uczyły się o fazach księżyca i odtwarzały je używając do tego kakaowych ciastek przekładanych białą masą. Ćwiczyły zręczność, z przejęciem układając puzzle w grubych rękawicach – prawie takich, jakie noszą astronauci. Konstruowały roboty, używając do tego materiałów recyklingowych. Miały też misję specjalną pt. „Kosmiczne Biuro Podróży”. Każda klasa miała za zadanie zachęcić widzów – w trakcie dwuminutowej prezentacji w postaci reklamy – do odwiedzenia wylosowanego przez siebie ciała niebieskiego. Żeby to zrobić, dzieci najpierw musiały zdobyć wiedz na jego temat i wykorzystać ją do tego, aby zachęcić innych do odwiedzenia danego miejsca. Pomysły miały świetne: zachęcały nas to tego, aby przyjechać poopalać się na Słońcu ze względu na prawdziwie letnie temperatury – 5505 stopni C, albo przekonywały innych, że nigdzie indziej nasze bałwany nie przetrwają tak długo, jak na Neptunie! W ten sposób, w zabawie, utrwalały szczegółową wiedzę z astronomii.

Klasy 4-7 realizowały swój własny, „kosmiczny” plan lekcji. Na informatyce dzieci projektowały rakiety w programach graficznych. Na matematyce wyznaczały ciężar i masę na różnych ciałach Układu Słonecznego oraz obliczały, ile będzie kosztował transport jedzenia na ISS. Na języku angielskim pozwały tajniki codziennego życia na pokładzie ISS, oglądając oryginalne filmiki kręcone przez astronautów. Niektóre klasy próbowały ustalić, jak badania gleby mogą pomóc nam odpowiedzieć na pytanie, czy na danej planecie rozwinęło się życie, podczas gdy inni sprawdzali, jakie mikroorganizmy mogą znajdować się na ISS, albo jak astronauci mogą kontrolować, czy przyjmują odpowiednie ilości płynów (tworząc próbki sztucznego moczu). Odwiedzili nas także pracownicy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, aby poprowadzić warsztaty z programowania łazików marsjańskich oraz szyfrowania. W trakcie warsztatów uczniowie budowali stację nadawczą korzystając z mikrokontrolera Arduino i odpowiednich modułów, poznali podstawy szyfrowania oraz przekazywali sygnały na odległość. Niektórzy projektowali też prototyp radiostacji i wydrukowali go na drukarce 3D. Programowaliśmy łaziki, które miały do spełnienia różne misje: pobranie próbek na Marsie, rozłożenie anten, itp. To była zabawa!

Nasze wspólne kosmiczne działania zostały podsumowane w czasie podsumowujących spotkań, w trakcie których klasy rywalizowały odpowiadając na pytania w formule „Milionerów”.  Ich wyniki były imponujące. Quiz pokazał, jak wiele dzieci nauczyły się w przeciągu tych trzech dni.  Ogłosiliśmy tez konkurs na pytanie dla astronauty – to z tych propozycji stworzyliśmy następnie zestaw pytań dla Ricky’ego Arnolda.

W wyżej opisane działania zaangażowana była cała szkoła. Drugi nurt realizacji projektu edukacyjnego obejmował wykłady i warsztaty naukowe, w których brali udział chętni uczniowie. Udało nam się zaprosić do współpracy naukowców z różnych wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej. I tak na przykład poznawaliśmy świat robotów w Centrum Mechatroniki Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej i samodzielnie je programowaliśmy. Z kolei naukowcy z Instytutu Archeologii UAM zorganizowali dla nas wyjątkowe warsztaty, pt. „Technologie kosmiczne w archeologii”. Wybraliśmy się na grodzisko w Radojewie, gdzie zobaczyliśmy, do czego badaczom przeszłości potrzebne są satelity, GPSy i drony. Używaliśmy ich samodzielnie, wyznaczając obszar badań czy oznaczając miejsca znalezisk materiału archeologicznego (a nasze odkrycia były wyjątkowe!). Zostaliśmy zaproszeni też na wykład, zorganizowany specjalnie dla nas, w trakcie którego dowiedzieliśmy się, jak zabezpiecza się dziedzictwo kulturowe korzystając z kosmicznych technologii. Na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych poznawaliśmy tajemnice minerałów na trzeciej planecie od Słońca, odwiedziliśmy Muzeum Ziemi, gdzie obejrzeliśmy między innymi unikalną kolekcję polskich meteorytów i minerałów, zwiedziliśmy lapidarium i obejrzeliśmy wirtualną rekonstrukcje upadku meteorytu Morasko.

Uczestniczyliśmy również w kilku misjach Sally Ride Earth Kam i wykonywaliśmy zdjęcia różnych miejsc na Ziemi, korzystając z aparatu instalowanego na ISS. Najpiękniejsze fotografie udało nam się wydrukować i stworzyć z nich wystawę. Wysyłaliśmy nasze imiona na nazwiska na Marsa wraz sonda Insight (mamy na to dowody w postaci kart pokładowych!), a całą szkoła polecimy wkrótce w stronę Słońca na pokładzie historycznej misji NASA Parker Solar Probe (to najgorętszy bilet tego lata!). Wysyłaliśmy też pocztówki do Curiosity, który dzielnie pracuje na Marsie (https://mars.nasa.gov/msl/participate/postcard/).

Pasjonujące były dla naszych uczniów zajęcia krótkofalarskie, które prowadził Olgierd Pilarczyk SQ3SWF. Dzieciaki uczyły się literowania, nadawały i odbierały komunikaty, zgłębiały historie komunikacji, uczyły się o satelitach. Odbieraliśmy obrazy nadawane przez ISS z okazji czterdziestolecia programu Interkosmos; otrzymaliśmy za to dyplom. Satelita FUNcube-1 nadawał dla nas pozdrowienia (Greetings, students and teachers at Janusz Kusocinski Primary School No. 71 in Poznan! You rock!). To była naprawdę świetna zabawa.

Nasz projekt edukacyjny zaplanowany był na cały rok. Ponieważ zaproponowano nam bardzo szybki termin łączności, nie wykorzystaliśmy jeszcze całej oferty zaplanowanych zajęć edukacyjnych. Wciąż czekają na nas biolodzy, chemicy, historycy i filolodzy klasyczni ze swoimi warsztatami, eksperymentami i opowieściami o tym, jak na ludzkie ciało wpływa mikrograwitacja, o tym, jak w świecie klasycznym wyobrażono sobie wszechświat, czy jak w różnych kulturach postrzegano Ziemię. Co więcej, widząc zaangażowanie i ciekawość świata naszych dzieciaków, naukowcy proponowali nam kolejne spotkania. Łączność radiowa z ISS w ramach ARISS dała nam możliwość przeżycia nieziemskiej przygody, poznawania dziedzin wiedzy, które mogłyby wydawać się zbyt specjalistyczne dla uczniów szkoły podstawowej. Wierzymy jednak, że to dopiero początek ich drogi, że udało nam się rozbudzić w nich pasję do nauki i wiarę w to, że mogą kształtować swą przyszłość tak,  jak tylko sobie wymarzą.

Relacje medialne:

Przygotowujemy się do kontaktu:

https://fakty.tvn24.pl/fakty-po-poludniu,96/kosmiczna-szkola-i-kosmiczny-program-w-poznaniu,831522.html

http://www.gloswielkopolski.pl/wiadomosci/poznan/a/uczniowie-z-poznania-beda-rozmawiac-ze-stacja-kosmiczna,13082758/


https://poznan.onet.pl/poznanscy-uczniowie-nawiaza-kontakt-ze-stacja-kosmiczna-trwaja-przygotowania/hc0g0kx

http://www.gloswielkopolski.pl/wiadomosci/poznan/a/poznanska-szkola-nawiazuje-lacznosc-ze-stacja-kosmiczna-uczniowie-uslysza-astronaute-richarda-arnolda,13198076/2/

http://www.poznan.pl/mim/events/szkola-podstawowa-nr-71-polaczy-sie-z-miedzynarodowa-stacja-kosmiczna,102528.html

http://www.codziennypoznan.pl/kalendarium/wydarzenia/2018-05-23/szkola-podstawowa-nr-71-polaczy-sie-z-miedzynarodowa-stacja-kosmiczna

Łączymy się z kosmosem!

https://wtkplay.pl/video-id-38990-kosmos_w_poznanskiej_szkole

http://poznan.tvp.pl/37344598/23052018-godz2100

http://radiopoznan.fm/audycja/trzecie-millenium_2/trzecie-millenium-24-maja-2018

http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-z-poznania-w-kosmos-uczniowie-podstawowki-mierza-wysoko,nId,2585081

http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/poznan-laczy-sie-z-kosmosem

http://poznan.eska.pl/newsy/uczniowie-z-poznanskiej-podstawowki-polaczyli-sie-z-kosmosem-wideo/722942

http://www.gloswielkopolski.pl/wiadomosci/a/poznan-uczniowie-szkoly-podstawowej-nr-71-nawiazali-lacznosc-z-kosmosem,13201108/

http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/poznan-uczniowie-z-sp71-nawiazali-lacznosc-ze-stacja,4659577,artgal,t,id,tm.html

 

Wszystkie klasy 3-7 uczestniczyły w zajęciach w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (załącznik). Tego dnia budziliśmy pasję do nauki całej szkoły.

KLASA

WYDZIAŁ/ TEMAT ZAJĘĆ

4c

10:00 – 11:15 Wydział Geografii

GPS na turystycznym szlaku

10:00 – 11:15 Wydział Geografii

Co w torfie piszczy?

11:30 – 12:00 Wydział Historii

Archeologiczna gra planszowa

11:30 – 12:00 Wydział Historii

Jaskinia zapomnianych snów

12:00 – 13:00 Wydział Historii

Hieroglify egipskie – pierwsza lekcja

4d

10:00 – 10:45 Wydział Chemii

Zastosowanie dronów w monitorowaniu zanieczyszczeń środowiska

11:30 – 12:30 Wydział Biologii

Śladami ewolucji – gra edukacyjna

13:00-14:15 Wydział Geografii

Egzotyka w domu czyli urządzamy akwarium

5a

10:00-10:45 Wydział Biologii

Antropogeneza i miejsce człowieka w świecie organizmów żywych

11:30 – 12:00 Wydział Historii

Powstańcy Wielkopolscy

12:00 – 12:30 Wydział Historii

Jaskinia Zapomnianych snów

13:00 – 14:15 Wydział Geografii

Prezentacja stanowisk pomiarowych stacji ZMŚP Różany Strumień  6B

5c

9:00 – 10:00 Wydział Biologii

Rajd GPS Morasko

9:00 – 10:00 Wydział Biologii

Druga grupa bierze udział w wydarzeniach otwartych na Wydziale (patrz dół strony)

11:30 – 12:45 Wydział Geografii

W 60 minut dookoła Polski

11:30 – 12:45 Wydział Geografii

Prezentacja stanowisk pomiarowych stacji ZMŚP Różany Strumień

13:00 – 14:15 Wydział Geografii

Synoptyk a Pogodynka

6b+6a

10:00 – 10:30 Wydział Matematyki i Informatyki

Skąd ten kształt?

11:30 – 12:45 Wydział Geografii

Co w torfie piszczy? 6B

11:30 – 12:45 Wydział Geografii

Synoptyk a pogodynka 6A

6c

10:00 – 10:45 Wydział Historii

Hieroglify egipskie – pierwsza lekcja

Człowiek a przestrzeń

11:30 – 12:45 Wydział Geografii

Człowiek a przestrzeń

13:00 – 14:15 Wydział Geografii

Jak dostarczyć ładunek na międzynarodową stację kosmiczną?

7a

10:00-10:45 Wydział Chemii

Zastosowanie dronów w monitorowaniu zanieczyszczeń środowiska wydział chemii

11:00 – 12:00 Wydział Historii

Wykop Archeologa

13:00-14:15   Wydział Geografii

W ogródku meteorologicznym

13:00 – 14:15 wydział geografii

W 60 minut dookoła Polski

7b

10:00 – 13:00 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Telewizja studencka od kuchni

7c

10:00 – 10:45 Wydział Matematyki i Informatyki

Gryzienie czekolady i inne gry kombinatoryczne

11:30 – 12:45 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Modelowanie 3d z wykorzystaniem smartfona

13:00 – 14:15 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Mały hydrolog

 

Klasy uczestniczyły również w wydarzeniach otwartych między warsztatami :

Na Wydziale Biologii UAM:

 • PROJEKT PRZYPINKA (pokaz) – hol parter – 9.00-16.00
 • WODNE EKSPERYMENTY (pokaz) – hol I piętro – start pokazu zgodnie z harmonogramem
 • POLA TĘTNIĄCE ŻYCIEM (pokaz multimedialny z panelem dyskusyjnym) – sala B – start pokazu o pełnych godzinach zegarowych
 • MASZ PeHa (pokaz) – hol I piętro – start pokazu zgodnie z harmonogramem
 • KAWIARENKA GIER (gry edukacyjne) – hol parter – start zgodnie z harmonogramem
 • BAKTERIE NA WESOŁO (wystawa) – hol parter – 9.00-16.00
 • PAJĄKI W AMATORSKICH HODOWLACH (wystawa żywych zwierząt) – sala Rady Wydziału – 10.00-15.00
 • POLA TĘTNIĄCE ŻYCIEM (wystawa) – hol parter – 9.00-16.00
 • ROZTOCZ W MIKROSKOPIE SKANINGOWYM (wystawa) – hol piwnica – 9.00-10.00
 • SKARBY BIBLIOTEKI – OPRAWY DAWNYCH KSIĄŻEK PRZYRODNICZYCH (wystawa) – biblioteka – 9.00-16.00
 • BIORÓŻNORODNOŚĆ EKOSYSTEMÓW ŁĄKOWYCH (wystawa) – hol parter – 9.00-16.00 – spotkanie z autorami o pełnych godzinach od 10.00 do 14.00
 • NATURA U SZYMBORSKIEJ (spektakl) – hol parter – 10.00-15.00 – prezentacja wiersza co kwadrans

Na Wydziale Chemii

godz. 9:30 - 13:00 Lody mrożone ciekłym azotem (Hol przy auli 2.64)
godz. 11:15 (po wykładzie) - 12:00 Pokaz wykorzystania i sterowania dronami w celu identyfikacji zanieczyszczeń powietrza niebezpiecznych dla zdrowia (aldehydy, benzopireny) oraz ich monitorowania (parking przed budynkiem)
godz. 14:00-15:00 Pokaz efektownych, pirotechnicznych doświadczeń chemicznych przygotowany przez studentów z Naukowego Koła Chemików Wydziału Chemii UAM (parking przed budynkiem)

Klasy 1-3 uczestniczyły w następujących warsztatach:

Wydział Historii „ Zabawy z garami – archeologiczny warsztat ceramologa”

Wydział Studiów Edukacyjnych „Sensoplastyka – elementy zabawy i twórczość dla małego i dużego”

Wydział Studiów Edukacyjnych „Dywanotwarz – scenariusz warsztatów dla dzieci”

Na załączonych zdjęciach nasi uczniowie projektowali i konstruowali osłonę ablacyjną rakiety, używając wybranych przez siebie materiałów, w ramach jasno określonego kosztorysu. Osłona poddawana była testom – przez pięć minut wystawiona była na działanie palnika, przy czym rolę astronauty pełniło….jajko. Większości grup udało się nie usmażyć astronauty. Większości….Zajęcia przygotował zespół z Instytutu Geoekologii i Geoinformacji. 

W ciągu roku bardzo aktywnie działało nowe w naszej szkole koło chemiczne (chemia pojawiła się pierwszy raz w naszej szkole). Uczniowie przygotowali pokaz eksperymentów chemicznych na WOŚP połączony z prezentacją i cytatami polskiej noblistki Marii Skłodowskiej – Curie, w której postać wcieliła się uczennica. Drugi pokaz połączony z eksperymentami, które mogli wykonać najmłodsi, odbył się w czasie drzwi otwartych szkoły.  Ostatni pokaz eksperymentów wraz z samodzielnymi doświadczeniami dla dzieci i młodzieży został zaprezentowany w czerwcu w trakcie festynu osiedlowego. Wszystkie pokazy cieszyły się zainteresowaniem, a możliwość samodzielnego wykonania eksperymentu dawała satysfakcję i uśmiech na twarzach uczestników.

 

Chcieliśmy również rozbudzić zainteresowanie uczniów historią rodzinnego miasta i jego mieszkańców.

16. listopada 2017 uczniowie z klas IV- VII wzięli udział w podsumowaniu miesięcznych działań realizowanych w ramach projektu- Festiwalu Patrioty i Patriotki XXI wieku.

Realizację projektu rozpoczęliśmy od rozmów w czasie lekcji wychowawczych, języka polskiego i historii na temat postaw patriotycznych – obecnych i w przeszłości, celów działań współczesnych patriotów, czytaliśmy Preambułę Konstytucji RP. Toczyliśmy burzliwe dyskusje na temat tolerancji, nacjonalizmu, szowinizmu. Analizowaliśmy wady i zalety tych postaw. Snując rozważania na temat wartości współpracy, poświęcenia poznaliśmy postać i system wartości tegorocznego patrona akcji Jacka Kuronia. Efekty naszej pracy zapisaliśmy w postaci map myśli, plakatów, puzzli wartości. Chcąc poznać zdanie dorosłych mieszkańców Poznania na temat zadań i postaw jakie powinni podejmować współcześni patrioci przeprowadziliśmy ankietę miejską. Przeanalizowaliśmy jej wyniki i porównaliśmy z wypowiedziami uczniów SP71, wytyczyliśmy wspólne obszary.

Obchody Dnia Patrioty i Patriotki XXI wieku połączyliśmy z ważnym dla nas świętem- 60-leciem szkoły i postacią naszego patrona – patrioty, bohatera Janusza Kusocińskiego.

Uczniowie zdobyta wiedzę wykorzystali w różnego typu aktywnościach, których wyniki zaprezentowali w dn. 16.listopada tworząc: teksty piosenek pt. Taki mały, taki duży patriotą może być!’, wykonując Drzewo współczesnych patriotów z własnoręcznie wykonanych wizytówek zawierających informacje o formach patriotycznej działalności znanym dzieciom lokalnych patriotów; tworząc symboliczna mapę Poznania, której ulice, place, parki, rzeki, pomniki (…) zostały nazwane nazwiskami wybranych przez dzieci współczesnych patriotów; projektując sztukę użytkową: patriotyczną biało- czerwoną biżuterię, koszulki, znaczki, torby, chusty promujące postawy patriotyczne, J. Kusocińskiego i 60-lecie SP 71; wykonując prezentacje multimedialne nt. biografii patrona i historii szkoły; przygotowując przedstawienie z okazji Święta Niepodległości upamiętniające naszych przodków- bohaterów, którzy odzyskali dla nas niepodległość; pisząc scenariusz i odgrywając monodram o J. Kusocińskim , jego pasji, charakterze i wartościach, którymi się kierował; prezentując prace literacko- plastyczne wykonane w ramach międzyszkolnego konkursu  Wanted! Poszukiwany współczesny patriota! Snujemy rozważania, w jaki sposób Patron Twojej  Szkoły prezentował postawę patriotyczna?

Zakończyliśmy Festiwal Patrioty i Patriotki XXI wieku quizem korytarzowym dla kl. IV- VII wiedzy o historii szkoły, patronie, postawie patriotycznej i wręczeniem nagród – polskich soczystych jabłuszek.

Uczniowie klas IV- VIIuczestniczyli także w Tygodniu obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Ten tydzień był bardzo bogaty w wydarzenia.  Odbyło się spotkanie poetyckie z p. S. Łowińską na temat ,,100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego widzianej oczami poety, Polaka, patrioty’’ połączone z warsztatami ukierunkowującymi uczniów do napisania tekstów poetyckich, literackich nawiązujących do Powstania Wlkp. Zaprezentowany został wideoreportaż ,,Poznajemy miejsca w Poznaniu upamiętniające bohaterów i wydarzenia z czasów Powstania Wlkp.’’, nagrany w lutym. Uczniowie wzięli udział w grze miejskiej związanej tematycznie z wydarzeniami z 27 grudnia 1918r. , zorganizowanej we współpracy z harcerzami (http://www.gloswielkopolski.pl/wiadomosci/poznan/a/poznan-uczniowie-z-harcerzami-szukali-paderewskiego-w-czasie-gry-miejskiej,13075024/). Spotkanie z p. G.Okońskim, którego celem  było przybliżenie nastrojów zniewolonych Wielkopolan, zapoznania ze sposobami walki z zaborcą, zaprezentowanie pełnego umundurowania powstańca, broni, dodatkowego wyposażenia. Zorganizowano wystawę uczniowskich pamiątek  związanych z okresem początku XX w. Uczniowie obejrzeli prezentacje multimedialne opracowane przez uczniów z klasy VI I VII: -,,Poznań-wspomnienie o walkach niepodległościowych- zdjęcia archiwalne ‘’ oraz ,,Powstanie Wielkopolskie w malarstwie L. Prauzińskiego’’ . Odbyła się wycieczka do Muzeum Powstania Wielkopolskiego oraz pod pomnik Powstańców Wielkopolskich.Młodsi uczniowie wzięli udział w akcji: Pamiętamy!, która polegała na porządkowaniu grobów powstańców na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan i cmentarzu parafialnym u zbiegu ulic Nowina i Szpitalna. Podsumowano etapy szkolne konkursów:

-literackiego na Twórcze opowiadanie z historią Powstania Wielkopolskiego w tle;poetyckiego w ramach Turnieju Poetyckiego ,,O Koronę Wierzbową’’ XXII edycji Lednickiej Wiosny Poetyckiej; plastycznego Na kartkę okolicznościową z okazji 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wielkim sukcesem okazał się międzyklasowy multimedialny konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim w formie gry Milonerzy. Formuła teleturnijeu, zastosowana po raz pierwszy w tym roku, okazała się świetnie sprawdzać i być bardzo atrakcyjna dla dzieci.

W maju i czerwcu 2018r klub czytelniczy  SP 71. włączył się do akcji ,,PoczytajMy- akcja ,, Pszczoły’’ – edycja 2018- PoczytajMy o pszczołach’’ prowadzonej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i  „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”  , w ramach której uczniowie z klas V i VI: Dowiedzieli   się, dlaczego warto tworzyć miejsca przyjazne pszczołom i zachęcać do tego innych. Na podstawie przygotowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej materiałów i książki ,,Pszczoły miodne i niemiodne’’ J. Kierat uczniowie zorganizowali lokalną akcję promującą pomaganie pszczołom dla rówieśników, rodziców i  sąsiadów w czasie Festynu MOPR i Fundacji Szansa na boisku SP 71, w czasie której uczestnicy akcji dowiedzieli się, dlaczego powinniśmy chronić pszczoły i jak powinniśmy to robić, zachęcając osoby ze środowiska lokalnego do zakładania we własnych domach miejsc przyjaznych pszczołom. Stworzyli też grę planszową ,,Pszczoły’’ oraz przeprowadzili spotkania czytelnicze z dziećmi z przedszkola Kolumbus opowiadając im ciekawostki o pszczołach na podstawie książki Sochy ,,Pszczoły’’, siejąc roślinki lubiane przez pszczoły i poszukując ich w ogródku razem z dziećmi.

2) Opiszcie jak wyglądała ewaluacja bieżąca i końcowa oraz jakie są jej wyniki. Odwołajcie się do ustalonych wskaźników sukcesu.

Ewaluacja została przeprowadzona zgodnie z założeniami zawartych w tabeli zaplanowanych przez nas działań. Stosowaliśmy obserwacje, rozmowy, wywiady pogłębione, ciastka, gadająca ścianę. Podsumowując: to był bardzo udany rok  szkolny. Ze szczególnym uznaniem uczniów i rodziców spotkały się szerokie działania projektowe: cały projekt kosmiczny, obchody Rocznicy Powstania wielkopolskiego, nowoczesna forma projektu Patriota i Patriotka XXI wieku. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z udziału w Festiwalu Nauki i Sztuki.

Niekoniecznie zgodnie z naszymi założeniami zostały ocenione nasze wysiłki w kierunku promowania pasji dzieci – dwoje anonimowych rodziców zarzuciło nam, że „promujemy” wybrane dzieci, choć każde dziecko mogło dzielić się swoją pasją z innymi. Ten temat i nasze intencje musi zostać poruszony na pierwszych zebraniach w nowym roku szkolnym i wtedy też ruszy planowana przez nas zakładka na stronie szkoły, na której dzieci będą mogły opowiadać swoich pasjach. Uczniowie bardzo chętnie angażowali się w działania w ramach lekcji, ale uważamy, że w działania pozalekcyjne angażuje się wciąż zbyt mała liczba dzieci.

Zadania

Wskaźniki sukcesu

Ewaluacja bieżąca i końcowa działania

Wynik ewalucji

Stworzenie bazy pytań kluczowych z poszczególnych przedmiotów

 

Wszyscy nauczyciele korzystają z bazy pytań kluczowych, aby podkreślać, że to czego dzieci się uczą, ma wymiar praktyczny

 

 Koperty Tak/Nie

Rozpoczęliśmy konstruowanie bazy, ale jest ona jeszcze niewystarczająca.  Nauczyciele stwierdzili, że taki zbiór pytań będzie bardzo przydatny, ale zdecydowanie wymaga uzupełnienia.

Zorganizowanie ‘Dnia z matematyką w praktyce’

 

Przygotowanie zestawu zadań

 

Wyeksponowanie przygotowanych przez dzieci prac na korytarzach szkoły

 

Wykonanie przez każdą klasę planów remontu szkoły

Przygotowanie przez każdą klasę plakatów pod hasłem ‘Matematyka w praktyce’

 

Rozmowy z uczniami

Dzieci były bardzo zaangażowane w działania. Podobało im się także „śledzenie” matematyki w codziennym życiu

Stworzenie praktycznego kontekstu do nauki języków obych.

Stworzenie projektu eTwinning How about writing a letter? Partner: szkoła Sremska Mitrovica w Serbii

Uczniowie wymieniają listy, kartki z kolegami w Serbii, rozmawiają przez Skype’a (po angielsku)

 

Udział w projekcie ok. 50 uczniów z klas 5-7

Ewaluacja w ramach projektu

Projekt będzie kontynuowany w przyszłym roku. Uczniowie nawiązali trwałe relacji – kontaktują się ze sobą (po angielsku) również za pomocą mediów społecznościowych, z niecierpliwością czekają na listy.

Nauczyciele opracowują nacobezu do sprawdzianów, uczniowie ZAPISUJĄ je w zeszytach

Uczniowie mają w zeszytach precyzyjny zakres materiału

Rozmowy z uczniami

Mimo opracowywania nacobezu, uczniowie nie zawsze maja je dokładnie zapisane („nie chce mi się pisać, będę wiedzieć). W przyszłym roku, gdy będzie dziennik elektroniczny, nacobezu będzie podawane online wraz z terminem sprawdzianu.

1. Uświadomienie uczniom, że sami postrzegają hałas, brak dyscypliny za przeszkodę w zdobywaniu wiedzy (wynik ewaluacji)

2. Dyskusja panelowa/Gadająca ściana na zebraniu samorządu

3. Rozmowa przedstawicieli samorządu w klasach na temat proponowanych rozwiązań.

4. Próba wdrożenia rozwiązań w życie

 

 Rozmowa w każdej klasie (4-7) prowadzona przez samorząd uczniowski

Dyskusja panelowa

Na zebraniu samorządu odbyła się dyskusja panelowa – ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że uczniowie byli zdziwieni, ponieważ w ich oczach w szkole nie ma problemu z brakiem dyscypliny. Analiza wykazała, że wcześniej dzieci problem ten dostrzegały, ale rozwiązał się on niejako sam wraz z odejściem ze szkoły grupy uczniów w drugim semestrze. 

 

Zagospodarowanie tablicy korkowej w pokoju.

Stworzenie padleta.

 

Na padlecie/tablicy pojawiają się owe informacje przynajmniej raz w miesiącu

Rozmowa z nauczyciela-mi na temat przydatności

takiej przestrzeni

Nie zrealizowaliśmy tego punktu – odkładamy na przyszły rok

Zakup pomocy edukacyjnych (kostki dydaktyczne, heksy)

 

Zakup pomocy matematycznych

 

 

Pomoce są wykorzystywane na różnych lekcjach przynajmniej raz w tygodniu

Rozmowa z nauczycielami

Pomoce są regularnie wykorzystywane na lekcjach

Przygotowanie scenariusza Dnia Kropki

 

Kopiowanie materiałów dla każdej klasy

 

Wyznaczenie odpowiedzialnych za przyniesienie materiałów dla każdej klasy

 

 

 Każde dziecko opowiada o swojej pasji.

Każde dziecko pokazuje, że jest w czymś dobre (to nie musi mieć nic wspólnego z nauką szkolną – np. ktoś świetnie opiekuje się młodszym rodzeństwem, ktoś robi świetne kanapki).

Poznajemy dzieci jako ludzi, a nie tylko oceniamy ich jako uczniów.

Każde dziecko tworzy kropkę, na której opisuje/ilustruje swój talent

 

Rozmowa z uczniami

Dzień Kropki bardzo podobał się dzieciom i nauczycielom – KAŻDY miał okazję opowiadać o tym, w czym jest dobry. Tradycje tego dnia będziemy kontynuować

 

Prowadzenie przez uczniów działań, (np. warsztatów), w trakcie których dzielą się z innymi swoimi umiejętnościami/pasjami

(odbiorcy: środowisko lokalne, uczniowie, rodzice, nauczyciele);

Przynajmniej trzy w semestrze warsztaty przeprowadzone przez dzieci, występy artystyczne etc.

 

 

 

 

 

Odbyły się trzy wydarzenia indywidualne, a oprócz tego zostawiliśmy dzieciom inicjatywę w przypadku innych wydarzeń (Superasy, koncert Talentów)

Organizacja/udział w konkursach/zawodach szkolnych/pozaszkolnych

 

Przynajmniej osiem w semestrze

 

Lista konkursów

Przykłady:

 1. Plastyczno-literacki Wanted! Poszukiwany współczesny patriota! Snujemy rozważania, w jaki sposób Patron Twojej  Szkoły prezentował postawę patriotyczna?
  1. literacki Twórcze opowiadanie z historią Powstania Wielkopolskiego w tle;
  2. poetycki w ramach Turnieju Poetyckiego ,,O Koronę Wierzbową’’ XXII edycji Lednickiej Wiosny Poetyckiej;
  3. plastyczny Na kartkę okolicznościową z okazji 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
  4. międzyklasowy multimedialny konkurs wiedzy na temat Powsania Wielkopolskiego
  5. Międzyszkolny konkurs Piosenki Angielskiej
  6. Międzyszkolny konkurs matematyczny
  7. Konkurs o krajach angielskiego obszaru jezykowego

 

Ogłoszenie pokazu talentów – wybranie reprezentantów klas (każda klasa jeden występ – dowolna ilość osób z każdej klasy)

 

Stworzenie scenariusza

koncertu prezentującego różne talenty dzieci przy udziale uczniów.

 

Koncert – pokaz talentów prowadzony przez uczniów – dla społeczności lokalnej

 

 

 

 

 

Udział w koncercie reprezentantów każdej klasy.

Udział publiczności – społeczności lokalnej.

 

 

Rozmowa z przedstawicielami społeczności lokalnej

Dokumentacja fotograficzna

Opinia szefa sztabu WOŚP

 

Koncert-pokaz talentów zgromadził bardzo dużą publiczność i bardzo się podobał. W takiej formule będzie się odbywał również w następnych latach

Wybór kategorii, w których przyznane zostaną statuetki (we współprac z samorządem).

 

Uwzględnienie kategorii uwzględniających pozaprzedmiotowe pasje uczniów

 

Przygotowanie części artystycznej, dającej uczniom możliwość prezentacji swoich talentów/pasji (np. kabaret, taniec, śpiew)

Nominowanie kandydatów do statuetek

Wybór zwycięzców

 

Wręczenie statuetek przynajmniej w 10 kategoriach

 

Przynajmniej 3 występy uczniów w trakcie Gali

 

 

Dokumentacja fotograficzna

Tarcza - czy chęć otrzymania statuetki jest motywuje do uczenia się i rozwijania swoich pasji?

Uczniom podobał się pomysł, aby statuetki otrzymywały osoby, które wyróżniły się w dziedzinie pozaszkolnej. Zaproponowali nowe kategorie: Artysta Aktor, Odkrycie Roku. Stwierdzili, że chęć otrzymania statuetki motywuje, ale że trzeba przypominać od początku roku o tym, że można otrzymać Superasa i kategorie określać na początku roku. Chcieliby także, aby fakt otrzymania Superasa był odnotowywany na świadectwie.

Stworzenie zakładki na stronie szkoły.

Stworzenie formularza zgody rodziców na umieszczenie. wizerunku dziecka na stronie internetowej szkoły.

Umieszczanie profili na stronie szkoły w miarę ich powstawania.

 

Przynajmniej 5 osób na początek

Zakładka na stronie szkoły

 

 

Tego zadania nie zrealizowaliśmy. Dwoje anonimowych rodziców zarzuciło nam, że „promujemy” wybrane dzieci, postanowiliśmy się wstrzymać z zakładką do przyszłego roku szkolnego.  

Zorganizowanie spotkań z ludźmi mającymi pasje.

Poszerzenie zainteresowań dzieci i wzrost świadomości, że warto rozwijać pasje, ale wiąże się to z pokonywaniem trudności i pracą nad sobą.

Zmotywowanie dzieci do podejmowania trudu do rozwijania pasji

Przynajmniej dwa spotkania w semestrze

Dokumentacja fotograficzna

Odbyły się cztery spotkania

Zapoznanie się z ofertą dotyczącą dostawcy sieci i sprzętu

Stworzenie kosztorysu

W przypadku zdobycia funduszy:

Zakup sprzętu

Uruchomienie sieci

Scenariusz alternatywny – przygotowanie do włączenia szkoły do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (szerokopasmowy internet)

 

Kosztorys założenia sieci wi-fi dla całej szkoły

 

 

 

 

Rozmowa z dyrektorem

Przygotowania do objęcia całej szkoły siecią internetową  (okablowanie itp.) są bardzo zawansowane i zostaną ukończone w wakacje. Od września Internet będzie dostępny w całej szkole.

Szkolenie dla nauczycieli z narzędzi TIK

 

Udział 50% nauczycieli w szkoleniu

Lista obecności

Szkolenie odbędzie się w sierpniu, kiedy Internet będzie już w każdej klasie.

Przeprowadzenie lekcji z narzędziami TIK

Minimum raz w miesiącu

 

Gadająca ściana

Scenariusze lekcji

 

Uczniowie bardzo lubią lekcje „interaktywne”, szczególnie domagają się Kahoota, nie postrzegając gry jako lekcji , tylko zabawę , choć uczą się w takcie gry bardzo dużo.  W tym roku wprowadziliśmy do statutu strategię BYOD (Bring Yoru Own Device) – uczniowie mogą korzystać z telefonów dla celów edukacyjnych w czasie lekcji, co rozwiązało problem braku Internetu w klasach i uatrakcyjniło lekcje.  Na niektórych przedmiotach TIK wykorzystywane są na każdej lekcji. Uczniowie zauważyli wzrost ich wykorzystania

Uczniowie przygotowują fragmenty lekcji, zadania domowe wykorzystując narzędzia TIK

 

Przynajmniej dwa razy w semestrze

Przykłady zadań

Tak/nie

Uczniowie przygotowują samodzielnie Kahooty, wysyłają zadania domowe mailem, wykorzystują do ich przygotowania TIK (np. projekt pokoju Minecraft, jego opis), skanują kody QR (np. do odsłuchania nagrań na j. obcym) – zdecydowanie częściej niż dwa razy w miesiącu

Pozyskanie partnerów zagranicznych.

Ustalenie zasad współpracy.

Opracowanie wspólnych celów dotyczących wykorzystania TIK w edukacji.

Zaplanowanie działań – wymiana dobrych praktyk w ramach użycia Tik w edukacji, wspólne szkolenie dla nauczycieli z wszystkich szkół, wyjazdy uczniów/nauczycieli do krajów partnerskich, warsztaty dla  uczniów/nauczycieli

Przygotowanie projektu wspólnie z partnerami.

Złożenie projektu w Narodowej Agencji Erasmus+.

 

 gotowy projekt złożony w Narodowej Agencji

Ocena Narodowej Agencji koordynatora

Projekt został złożony w Serbskiej Narodowej Agencji. Czekamy na wyniki

 

Udział dzieci w wykładach naukowców/wycieczkach/warsztatach/ o tematyce związanej z STEAM, badaniami kosmosu,

kursie krótkofalarskim

Przygotowanie uczniów do nawiązania łączności

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych związanych z tematyka kosmiczną

 

Udział około dwudziestoosobowych grup dzieci w warsztatach/wycieczkach prowadzonych przez wykładowców z UAM, Politechniki Poznańskiej, Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe

 

Udział całych klas w wykładach prowadzonych przez wykładowców z UAM

 

 

 

W trzydniowym projekcie „Kosmiczna Szkoła” uczestniczyły wszystkie klasy. W zajęciach dodatkowych, wyjściach uczestniczyło około 25 osób.  

 

Zorganizowanie wydarzenia, w trakcie którego uczniowie będą mogli zadać pytania astronaucie przybywającego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

 

 

Około 10 dzieci zadaje pytanie w obecności innych dzieci – publiczności.

 

obserwacja

18 dzieci zadawało pytania.  Na Sali obecnych było około 100 osób

 

Wszystkie klasy przez trzy dni realizują projekt – przeprowadzają doświadczenia, trenują jak astronauci uczą się o kosmosie, badaniach kosmicznych, uczestniczą w wykładach, warsztatach

 

Każda klasa przy 3 dni trenuje jak astronauci

 

Dokumentacja fotograficzna

Walizka i kosz

W trzydniowym projekcie „Kosmiczna Szkoła” uczestniczyły wszystkie klasy. W zajęciach dodatkowych, wyjściach uczestniczyło około 25 osób.  Uczniowie byli zachwyceni kosmicznymi lekcjami i chcieliby w taki sposób pracować w następnych latach

 

Zorganizowanie udziału klas w przeróżnych warsztatach na terenie poznańskich uczelni /instytucji naukowych

 

 

Każda klasa (4-7) bierze udział przynajmniej w jednym warsztacie

 

 

Dokumentacja fotograficzna

 

26 kwietnia wszystkie klasy 3-7 uczestniczyły w Festiwalu Nauki i Sztuki. Poznały różne dziedziny wiedzy, zajęcia prowadzone przez naukowców były dla nich bardzo ciekawe.

 

Udział w projekcie “Powstanie wielkpolskie”

Konkursy związane z tematyką Powstania

Zorganizowanie interaktywnego teleturnieju ‘Milionerzy’

 

 

Udział klas 4-7

Prace uczniów, wideoreportaż

 

W projekt zaangażowane były wszystkie klasy. Uczniowie podkreślili, że podobała im się forma zadań – nie były nudne, ale nowoczesne i „fajne” (np. teleturniej Milionerzy)

3) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

To był bardzo udany rok szkolny, który bardzo mocno upłynął pod hasłem budzenia pasji do nauki na wielu frontach. Ten rok dobitnie pokazał, jak cenna i wartościowa jest praca w ramach projektów. Dobrym pomysłem jest podjęcie jednego dużego tematu na rok szkolny i organizacja różnych działań wokół niego – w zeszłym roku było to dla nas cyfrowe bezpieczeństwo, w tym – kosmos. W taki sposób eksplorujemy dany temat naprawdę dogłębnie a zajęcia są atrakcyjne dla uczniów, pozwalając na ich inicjatywę i aktywność. Przekonaliśmy się również, że możemy uczyć dzieci o „poważnych” tematach, takich jak patriotyzm, wydarzenia historyczne w sposób, który jest dla dzieci atrakcyjny, niestandardowy.

Przekonaliśmy się także, że naprawdę warto oddać uczniom inicjatywę nawet w najmniejszych kwestiach, ponieważ kiedy to dzieci decydują – bardziej się angażują, bardziej aktywnie działają, czują, ze maja wpływ na pracę szkoły. Chcielibyśmy ten proces decydowania przenieść teraz na codzienną naukę, jest to jednak długi i trudny proces. Ważne jest, abyśmy na bieżąco przeprowadzali badanie potrzeb uczniów, a dzięki udziałowi w programie poznaliśmy różne sposoby badania potrzeb i ewaluacji.

Przygotowaliśmy mocny grunt do tego, aby nasze lekcje były bardziej „interaktywne”,  jednak sporo zostało nam jeszcze do zrobienia. Zaplanowane na przyszły rok szkolny szkolenia będą w tym procesie uatrakcyjniania lekcji pomocne. Bardzo dobrym posunięciem było wprowadzenie strategii BYOD – dzięki temu mogliśmy ominąć problem braku Internetu w klasach i prowadzić lekcje tak, aby wykorzystywać narzędzie TIK, by były one bardziej atrakcyjne dla uczniów.

Naszą słabą stroną jest współpraca miedzy różnymi grupami. Musimy wypracować bardziej efektywne formy współpracy miedzy członkami grona pedagogicznego, by więcej osób angażowało się w działania na rzecz poprawy jakości pracy szkoły. Poza tym, jako nauczyciele wciąż mamy tendencję do przejmowania inicjatywy i organizowania działań. Zdecydowanie należy położyć większy nacisk na współpracę z rodzicami, na zaangażowanie ich w życie szkoły. Tegoroczny finał WOŚP i wiele wydarzeń zorganizowanych przez rodziców pokazało, że naprawdę warto.