"Wszystko jest trudne, nim się stanie proste" (Margaret Fuller) - diagnoza już za nami, działanie wciąż przed nami (Drugie spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Pasja do nauki

  • Dodano:

    15.01.2017

1) Opisz przebieg konsultacji: kogo i jakimi metodami badaliście?

Pierwsze spotkanie zespołu zakończyło się ustaleniem, że na kolejnym omówimy przygotowane narzędzia badawcze, ustalimy harmonogram badań i podzielimy się obowiązkami. Daliśmy sobie dwa tygodnie. Przez ten czas każdy z Zespołu zapoznał się dokładnie z "Narzędziownikiem". Spotkaliśmy się 30 listopada. Mając na uwadze fakt, że nasz wybór celu nie musi pokrywać się z obiektywną rzeczywistością, ustaliliśmy, że zaczniemy od ogólnego pytania. Poprosiliśmy uczniów z klas IV - VI, rodziców, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, by zastanowili się, jaka jest ich szkoła i dopisali swoje spostrzeżenia, kończąc wypowiedź: W mojej szkole... "Wypracowania" trzeba było wrzucić do urny (załącznik 1 i 2). Małe dzieci (klasy I - III) rysowały i odpowiadały na pytanie ustnie, z czego został nagrany filmik (załącznik 3).

Następnie podzieliliśmy się na trzy zespoły, z których każdy miał przeanalizować wyniki badanej grupy (uczniowie, rodzice, pracownicy) i poprowadzić dalszą diagnozę. Ze wstępnymi wynikami zapoznaliśmy Radę Pedagogiczną, prosząc o wsparcie osoby spoza Zespołu, szczególnie wychowawców, przygotowaliśmy bowiem krótki warsztat dla rodziców (rozmowa z elementami warsztatu odbyła się na spotkaniach z rodzicami), w ramach którego zamierzaliśmy uzyskać odpowiedzi na nasuwające się wątpliwości.  Informację od uczniów postanowiliśmy uzyskać za pomocą metody "pytanie na sznurku" (załącznik 4) - starsi pisali, młodsi rysowali. Zadaniem nauczycieli i pracowników było uzupełnienie chmurek odpowiedziami na pytania, które wyniknęły z "wypracowania"(załącznik 5 i 6). Oprócz tego rozmawialiśmy i obserwowaliśmy.

II spotkanie zespołu podzieliliśmy na 2 części. Na pierwszej omówiliśmy wszystkie spostrzeżenia wynikające z diagnozy, zapoznaliśmy z wynikami wszystkich nauczycieli i poprosiliśmy o wpisanie do tabelki propozycji działań,  na kolejnej  - po przemyśleniach i zebraniu propozycji od nauczycieli - zaplanowaliśmy działania.

2) Podaj przykłady pytań, np. z wywiadów, ankiet. [Skany ankiet, zdjęcia dokumentujące przebieg konsultacji i inne możesz zamieścić jako załącznik do opisu.]

Oto przykłady naszych pytań:

Proszę zamalować tę część koła, która będzie określać wpływ naszej szkoły na zaangażowanie, pasję, motywację Państwa dziecka do nauki. (rodzic)

Jakie zainteresowania chciałbyś/chciałabyś rozwijać w szkole? Co chciałbyś/chciałabyś robić w czasie przerw? (uczeń)

Dlaczego na przerwach jest tak głośno? (nauczyciel)

(załącznik 7 i 10)

 

 

 

3) Podsumuj wyniki konsultacji. Które wnioski lub uwagi powtarzały się najczęściej? Jakie najważniejsze potrzeby i rekomendacje zebraliście?

Wnioski z kart pracy (90% rodziców wzięło udział w warsztatach):

„Co lubi robić moje dziecko? -  prawie każdy rodzic zaznaczył: grę na komputerze, korzystanie z telefonu, gry zespołowe, pisanie na klawiaturze, malowanie, rysowanie oraz sport.

70% rodziców uważa, że szkoła w bardzo dużym stopniu wpływa na zaangażowanie, motywację i pasję uczniów do nauki. Tylko 10% ankietowanych uważa, że ten wpływ jest niewielki.

Zajęcia dodatkowe – wielu rodziców przyznaje, że nie znało wcześniej oferty szkoły. Nie wiedzieli, że można zapoznać się z nią na stronie internetowej szkoły. Znaczny odsetek rodziców jest zadowolony z zajęć dodatkowych, w których uczestniczą ich dzieci, szczególnie wyrównawczych i sportowych - uczęszcza na nie największa grupa uczniów z każdej klasy,  rodzice chcieliby, zeby uczniowie rozwijali w szkole swoje zainteresowania.

Uczniowie udzialali takich odpowiedzi:

Częściej wychodzić na „Orlik”.

Więcej wycieczek, na których można się uczyć.

Dodatkowe zajęcia  z muzyki.

Cisza na przerwach, za głośne przerwy, na których zdarzają się bójki.

Miejsce na zewnątrz do rysowania kredą, huśtawki i zjeżdżalnie (plac zabaw).

Dzień elektroniki.

Zakup tablic interaktywnych.

Zakup nowych ławek i mebli do klas, odnowienie sal.

Nowe stojaki na rowery.

Nowe zwierzątka w sali przyrodniczej.

Tablety dla uczniów.

Brak miejsca, gdzie można odpocząć i porozmawiać, kącik do wyciszenia się.

Spotkania z aktorami, sportowcami i autorami książek.

Więcej konkursów.

Więcej doświadczeń na przyrodzie i dodatkowe prace domowe.

Ławki na korytarzu, aby nie siadać na podłodze.

Więcej wyjść do lasu na przyrodzie.

Wspólne gry i zabawy na przerwach.

Więcej zajęć komputerowych.

Odpowiedzi nauczycieli i pracowników szkoły w dużej mierze pokrywały się z odpowiedziami rodziców i uczniów, chociaż pojawiały się również uwagi typu: za mało dzielimy się pomysłami, za mało wymiany poglądów, czy - nie pracujemy zespołowo...

Biorąc pod uwagę wszystkie zebrane rekomendacje i informacje o potrzebach, postanowiliśmy pozostać przy wcześniej wybranym celu i rozwijać pasję do nauki. W wypowiedziach każdej badanej grupy pojawiały się przesłanki kierujące nas na ten właśnie cel. Oczywiście, były również wypowiedzi dotyczące innych sfer, chociażby relacji czy bezpieczeństwa, jednak było ich niewiele. Warto tu nadmienić, że wszystkie badane grupy znajdują w szkole i jej funkcjonowaniu pozytywne aspekty. Pozwolę sobie zamieścić spostrzeżenia nauczycieli (załącznik 8)

4) Podaj cel szczegółowy i napisz, jak wyniki badań społeczności szkolnej wpłynęły na ostateczne brzmienie celu.

Pasja do nauki

Szkoła stosuje aktywne, angażujące uczniów metody nauczania, dbając, aby nowe technologie były mądrze i skutecznie wykorzystywane w nauczaniu.

To, czego się dowiedzieliśmy od uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły dało nam obraz naszej szkolnej rzeczywistości. Zdziwiliśmy się, gdy dotarło do nas, ile należałoby jeszcze zmienić, ale nie da się zrobić wszystkiego od razu - to też wiemy. 

Rozwiązanie 1. Lekcje z TIK. Wychodzimy naprzeciw potrzebom uczniów, którzy marzą o pięknych klasach wyposażonych w sprzęt na miarę XXI wieku. Piękne klasy to – między innymi – nowe meble, co nieco w tej kwestii już uczyniliśmy. Mamy piękną pracownię przyrodniczą (konkurs "Moja wymarzona ekopracownia" organizowany przez WFOŚiGW w Łodzi), na nowo wyposażoną pracownię matematyczną (meble, ławki, krzesła, projektor), a w tym roku szkolnym nowe krzesła w pracowni polonistyczno-historycznej, odnowione ławki i krzesła w pracowni polonistycznej. Może komuś wyda się, że nie ma się czym emocjonować, ale dla mnie – osoby, która pracuje w tej szkole 27 lat, a wcześniej była jej uczennicą, to bardzo ważne zmiany. Niesamowicie jest patrzeć, jak szkoła, z którą wiąże się większość mojego życia pięknieje. Pięknieje od dawna i wciąż… ale dość już tych sentymentów :-). Na dzień dzisiejszy mamy 4 tablice interaktywne. Ostatnia, zakupiona w grudniu, to  nowoczesny eBeam – urządzenie, za pomocą którego każdą powierzchnię można uczynić tablicą interaktywną. Stąd pomysł na szersze wykorzystanie TIK, z jednej strony frajda dla Dzieciaków, z drugiej wyjście naprzeciw "chmurkowym" uwagom nauczycieli. Będzie okazja do wspólnego uczenia się, do dzielenia się własnymi umiejętnościami i pomysłami na lekcje, do wprowadzenia czegoś nowego (lekcja odwrócona). Może, kiedy zaczniemy częściej działać razem, otworzymy się bardziej na partnerstwo i kierowanie  się wspólnym celem, jakim jest dobre nauczanie. 

Chcemy również "zdobyć" platformę edukacyjną dla szkoły, z którą moglibyśmy pracować na co dzień. Mam nadzieję, że nam się uda.

Rozwiązanie 2. Koło młodego programisty to pomysł, który ma swe podłoże zarówno w odpowiedziach rodziców (więcej kół zainteresowań), jak i dzieci, które - uogólniając -  uwielbiają komputery. Poza tym mamy w swoim gronie młodą nauczycielkę informatyki, która szkoliła się w kierunku programowania i chce wykorzystać to, czego sama się nauczyła (młodość i umiejętności zawsze działają na plus). Poza tym Dzieci będą mogły nowo nabytą wiedzę   wykorzystywać w lekcjach z TIK i pochwalić się rodzicom, rodzeństwu, czy dziadkom na specjalnym pokazie. 

Rozwiązanie 3. Nasz Zespół to bardzo kreatywni ludzie, dlatego udało nam się pewne rzeczy połączyć. Nauczyciele i uczniowie narzekają na hałas – stąd pomysł na Kreatywną przerwę, tym bardziej że już poczyniliśmy w tym kierunku pewne kroki. Mamy już pierwszy Kącik ciszy. SU i rodzice IIIa zagospodarowali miejsce w końcu korytarza, są to schodki prowadzące donikąd :-). Pomalowane ściany, schody wyłożone wykładziną dywanową, miękkie poduchy to początek, ale kącik już cieszy się popularnością wśród Dzieciaków. Klasy piąte zagospodarowały jedną długą przerwę w tygodniu na Gimnastykę przy muzyce, realizując projekt w ramach promocji zdrowia. Zaprosiliśmy instruktorkę fitness, która nauczyła dziewczyny układu i poinstruowała, jak prowadzić takie zajęcia. Dzieciaki bardzo chętnie uczestniczą w zabawie. Muzyka i ruch to świetne powiązanie. 

Łatwiej o dalsze działania, gdy "coś już jest na rzeczy".

Edukacyjne schody – to pomysł, którego realizacja nie wymaga wielkich nakładów pracy. Pierwszy krok zrobią nauczyciele i przygotują napisy (j. angielski, język polski, literatura dla dzieci), które zostaną naklejone na pionowych częściach stopni, potem do pracy zaprosimy uczniów – to oni będą wybierać tematykę, wykonywać napisy i wymieniać te zniszczone lub "opatrzone" na nowe.

Chcielibyśmy zagospodarować korytarze tak, by Dzieciaki miały na przerwie relaksujące zajęcie. Pomyśleliśmy, że można przygotować różne gry planszowe i logiczne, umieszczając je na ścianach (teraz jest wiele możliwości, np. farba magnetyczna). Każda klasa wspólnie z rodzicami przygotuje jedno takie stanowisko, czyli będzie ich 14).

Kolejna propozycja to podchody tematyczne, które są pomysłem Samorządu Uczniowskiego. Na szkolnych korytarzach umieszczane są znaczki, które trzeba odnaleźć i opisać na specjalnej karcie (co przedstawia i gdzie został znaleziony). Odnalezienie wszystkich w określonym czasie będzie nagradzane drobniutkim upominkiem.

Rozwiązanie 4. Gra czytelnicza to pomysł, który rodził się dość długo w głowie pomysłodawczyni. Dlaczego taki pomysł? Małe zainteresowanie czytaniem wśród uczniów klas IV-VI, a bogata w zbiory biblioteka (dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa). Trzeba to wykorzystać! Każda klasa będzie pracować z jedną książką, którą w trakcie gry będzie czytać, wykonywać związane z lekturą zadania (np. przygotować fragment książki w postaci  teatru kamishibai, odczytać zaszyfrowany tekst bądź zaszyfrować  jakąś wiadomość) i opisywać je na blogu (tu pojawi się kształcenie umiejętności tworzenia wypowiedzi i posługiwanie się TIK łącznie z  poszukiwaniem informacji), również komentować wpisy swoich kolegów z innych klas. Na zakończenie trzeba będzie przygotować reklamę książki i zachęcić pozostałych uczniów do jej przeczytania. To tak pokrótce. Trudno tu opisać każde z zadań, bo dotyczyć będą kilku książek i nie zawsze będą jednakowe.

Na zakończenie chcę powiedzieć, że wciąż zależy nam na tym, by było nam w szkole jeszcze lepiej, by wspólnie tworzyć coś dobrego (cały czas widzę "zachmurzenie" w pokoju nauczycielskim), dlatego będziemy pracować w czterech zespołach (każdy odpowiedzialny za jedno rozwiązanie), które będą ze sobą współpracować, by udało nam się zrealizować postawiony cel. 

 

5) Zamieść poniżej wypełnioną tabelkę.

Tabela stanowi załącznik 9.