Tworzymy w naszej szkole bazę wiedzy, by rozwijać warsztat pracy ucznia i nauczyciela. (Drugie spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Wiedza użyteczna

 • Dodano:

  15.01.2017

1) Opisz przebieg konsultacji: kogo i jakimi metodami badaliście?

Rekomendacje zbieraliśmy:

* głównie na podstawie rozmów z rodzicami i uczniami, które to prowadzone były między innymi podczas zebrań, bądź tzw. „spotkań trójkowych”, czyli spotkań Rodzic-Uczeń-Nauczyciel, które odbywają się na koniec każdego semestru,

* w wybranych klasach została również przeprowadzona ankieta badająca potrzeby w tym zakresie,

* dodatkowo, każdy nauczyciel pracujący przy projekcie Szkoła z Klasą 2.0 rozmawiał ze swoimi uczniami i zbierał informacje od uczniów:

            - czy wiedzą jak się uczyć,

            - co im pomaga w nauce,

            - czy zdobytą wiedzę wykorzystują do robienia prezentacji, albumów, itp.

* ze szkolnym pedagogiem i rodzicami została przeprowadzona rozmowa na temat pozytywnych skutków wdrażania w szkole doradztwa zawodowego (m.in. za pomocą różnorodnych wyjść/wycieczek, spotkań z ciekawymi osobami, wizyt rodziców wykonujących ciekawe zawody, itp.).

Wniosek jest jeden, podsumowując nawiążę do ostatniego sprawozdania, przytaczając jego fragment: „Dotychczas stosujemy między innymi:

 • matematyzację,
 • rozwiązujemy różnorodne testy,
 • uczymy się poprzez doświadczenia, eksperymenty,
 • prowadzimy lekcje odwrócone,
 • zapraszamy ekspertów/w tym tych „najbliższych”, czyli rodziców,
 • odbywamy wiele lekcji w terenie,
 • …,
 • wdrażamy różnorodne techniki TIKowe, które będą pomocne w stawianiu kolejnych kroków w świecie pełnym nowoczesnych technologii i urządzeń multimedialnych.

Niemniej jednak jesteśmy świadome, że jest to tylko wierzchołek góry lodowej (…)” po zebraniu potrzeb i rekomendacji udało nam się dojść do pozytywnego i budującego wniosku, że to nie jest wierzchołek góry lodowej! W naszej szkole wiele się dzieje i zarówno rodzice, jak i dzieci to doceniają. Zatem dużo udało nam się osiągnąć i wypracować, teraz nasze zadanie będzie polegało na udoskonaleniu i dopracowaniu tego, by móc jeszcze efektywniej i wydajniej pracować, dając naszym uczniom szansę na coraz to lepszy i większy rozwój.

2) Podaj przykłady pytań, np. z wywiadów, ankiet. [Skany ankiet, zdjęcia dokumentujące przebieg konsultacji i inne możesz zamieścić jako załącznik do opisu.]

Dane zamieszczone w formie załączników:

1. PODSTAWA DO SPOTKANIA TRÓJKOWEGO - KARTA OCENY PRACY UCZNIA - dokument ten dzięki rubryce "Kroki dalszego postępowania" oraz rozmowie, która ma miejsce podczas spotkania, staje się podstawą do tworzenia nowych rozwiązań i szansą na pozyskanie informacji zwrotnej rodzica oraz ucznia w zakresie zbieranych rekomendacji.

2. Wzór ankiety, która miała posłużyć zbieraniu danych i informacji od uczniów, rodziców i nauczycieli (ankieta dla rodziców została przeprowadzona w wersji on-line).

3. Arkusz dotyczący sprawozdania z realizacji doradztwa zawodowego w poszczególnych klasach - rozmowa z pedagogiem na podstawie dokumentów sprawozdawanych przez każdego z wychowawców klas.

+ rozmowy z rodzicami, indywidualne zapiski,

+ przeprowadzenie wywiadu nauczyciela ze swoimi uczniami dotyczącego potrzeb w klasie.

3) Podsumuj wyniki konsultacji. Które wnioski lub uwagi powtarzały się najczęściej? Jakie najważniejsze potrzeby i rekomendacje zebraliście?

Wnioski, które udało się nam zebrać są następujące:

 • zdaniem rodziców: uczniowie potrafią na podstawie zdobytej wiedzy wykonać zadanie, zrobić album/prezentację/lapbooka, prowadzić obserwacje. Rodzice doceniają, że tak wiele lekcji jest przygotowywanych w terenie, w miarę możliwości chcieliby, by odbywało się więcej wyjść i wycieczek,
 • uczniowie usatysfakcjonowani są z poziomu nauki – mają świadomość, że wiedza, którą zdobywają w szkole ma przełożenie na życie codzienne, jest dla nich przydatna i potrafią z niej skorzystać i zastosować ją w praktyce,
 • natomiast nauczyciele widzą potrzebę prowadzenia większej ilości lekcji w terenie w okresie wiosenno-letnim, lecz mają to być lekcje niekoniecznie związane z edukacją przyrodniczą.

Wnioski uzyskane z rekomendacji są bardzo pozytywne. Otoczenie docenia nasze działania, zatem, by utrzymać dobry efekt tego, co udało nam się dotychczas wypracować, rozwijamy się dalej i… (punkt 4.)

4) Podaj cel szczegółowy i napisz, jak wyniki badań społeczności szkolnej wpłynęły na ostateczne brzmienie celu.

Po długich i burzliwych naradach, które się toczyły w zespole ustaliłyśmy, że wiele się już dzieje w naszej szkole i dość trudno jest wymyślić coś nowego, ale możemy pomóc sobie same nawzajem, tworząc bazę, z której każda z nas będzie mogła skorzystać i za pomocą, której mamy szansę zdobywać nowe doświadczenia, które również pozytywnie wpłyną na naszą pracę z uczniami. Nasz pomysł na uszczegółowienie celu to: STWORZNIE BAZY POMYSŁÓW I INSPIRACJI NA LEKCJE W TERENIE (NIEKONIECZNIE ZWIĄZANE Z EDUKACJĄ PRZYRODNICZĄ) W KLASACH 0-III. Jak planujemy tego dokonać? Więcej szczegółów w tabeli poniżej.

5) Zamieść poniżej wypełnioną tabelkę.

 

CEL SZCZEGÓŁOWY

 

STWORZNIE BAZY POMYSŁÓW I INSPIRACJI NA LEKCJE W TERENIE (NIEKONIECZNIE ZWIĄZANE Z ED. PRZYRODNICZĄ) W KLASACH 0-III

 

 

I

ROZWIĄZANIE:

 

bank scenariuszy w chmurze

 

 

CO MOŻE POMÓC?

(narzędzia, zasoby, umiejętności, eksperci, inne)

 

II

ROZWIĄZANIE

 

teczki tematyczne, segregatory, karty pracy

 

CO MOŻE POMÓC? (narzędzia, zasoby, umiejętności, eksperci, inne)

 

III

ROZWIĄZANIE

 

wspólne spotkania nauczycieli, tworzenie zasobów

 

CO MOŻE POMÓC? (narzędzia, zasoby, umiejętności, eksperci, inne)

obszar RELACJE

- dbamy o podnoszenie prestiżu szkoły,

- poprawiają się relacje wśród nauczycieli.

- zaplecze dydaktyczne: sala komputerowa, oprogramowanie, dostęp do sieci.

- przekazywanie teczek klasom programowo niższym (korzystanie z doświadczeń starszych uczniów),

- zachęcanie rodziców do prowadzenia ciekawych lekcji w terenie,

- szukanie ekspertów wśród rodziców (pomoc w robieniu scenariuszy, w pracy).

- eksperci w postaci rodziców,

- chęć rodzica podzielenia się wiedzą z uczniami.,

- korzystanie z bazy doświadczeń drugiego człowieka.

Odbywamy 3-4 spotkania w gronie nauczycieli uczestniczących w projekcie, razem tworzymy karty pracy, spisujemy pomysły na działania i aktywności. Sprzyja to naszej integracji i zacieśnianiu relacji, pozwala na powstanie nowych i ciekawych pomysłów dzięki burzy mózgów.

- komputery,

- dostęp do Internetu,

- generatory kart pracy.

obszar TIK

- uczymy się obsługi nowego narzędzia,

- ekspert, który przeszkoli nauczycieli z korzystania z chmury,

- dostęp do sieci i sprzętu.

Tworzymy: zdjęcia, prezentacje, albumy, lapbooki, korzystamy z rozwiązań i nowych technologii.

- sprzęt na terenie placówki

Rozwijamy nasze umiejętności pracy w sieci, wykorzystaniem Internetu, skorzystaniem z generatora.

- komputery,

- dostęp do Internetu,

- generatory kart pracy.

obszar FAR

- wykorzystujemy przestrzeń wirtualną, dającą możliwość dostępu i skorzystania dla każdego w dowolnym miejscu i czasie, pod warunkiem à

- dostępu do sieci i odpowiedniego sprzętu

Możliwość wykorzystania pobliskiej infrastruktury – boiska, parki, inne ciekawe miejsca w bliższej lub dalszej okolicy.

- pomoc w organizacji opieki ze strony rodziców/ personelu szkolnego.

Mamy możliwość tworzenia przestrzennych gier planszowych, które będą wykorzystywane przez różne zespoły klasowe.

- materiały plastyczno-techniczne.

inne

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------