Spełniamy marzenia - sprawozdanie z III etapu (Etap III)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Pasja do nauki

  • Dodano:

    24.02.2018

1) Jakie działania dotyczące wyznaczonego celu podejmowaliście już w przeszłości? Weźcie pod uwagę przestrzenie: fizyczno-architektoniczną, wirtualno-technologiczną, społeczno-kulturową.

 

Działania dotyczące wyznaczonych celów podejmowane w przeszłości w:

* przestrzeni fizyczno-architektonicznej

Naszym celem, jeśli chodzi o zagospodarowanie przestrzeni fizyczno-architektonicznej jest budowa/montaż zewnętrznej siłowni w naszym przyszkolnym zabytkowym parku.

Nasza szkoła ma szczęście być usytuowana w bardzo atrakcyjnym miejscu, tj. w byłym pałacu, który okala zabytkowy park. Teren wokół szkoły jest obszerny, stanowi więc pole „do popisów architektonicznych” (zdjęcie 1). 

W poprzednich latach sukcesywnie zagospodarowywaliśmy wolne przestrzenie. 

W 2000 r. otwarta została nowo wybudowana, nowoczesna sala gimnastyczna. W październiku 2006 r. rozpoczęła się w parku szkolnym budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, które oddano do użytku w czerwcu 2007 r. (zdjęcie 2). Od tej chwili możliwe stało się prowadzenie różnorodnych zajęć sportowych (nie tylko na sali gimnastycznej): gry w tenisa ziemnego,  badmintona, rozgrywek w piłkę koszową, siatkową, nożną i innych gier zespołowych. W r. szk. 2009/2010 rozpoczęliśmy uczestnictwo w programie Radosna szkoła. Udział w nim umożliwił nam zakup sprzętu na przyszkolny plac zabaw (zdjęcie 3). Teraz  dzieci z oddziałów przedszkolnych i nasi najmłodsi uczniowie mogli aktywnie, bezpiecznie i atrakcyjnie spędzać czas wolny na świeżym powietrzu. Jednak jak się później okazało, a co potwierdziły nasze tegoroczne badania, takiego miejsca rekreacji maluchom zazdrościli starsi uczniowie, którzy mieli bardzo ograniczony dostęp do placu zabaw (tylko wówczas, gdy szkołę opuszczali najmłodsi. Poza tym młodzież mogła korzystać tylko z niektórych sprzętów). 

* w przestrzeni wirtualno-technologicznej

Jeśli chodzi o tę przestrzeń jako cel wyznaczyliśmy sobie: 

- wzbogacenie w II okresie b. r. szk. bazy dydaktycznej o tablicę interaktywną, o pomoce do fizyki i geografii, a na przestrzeni całego bieżącego roku kalendarzowego o komputery do pracowni informatycznej i biblioteki szkolnej; 

- uruchomienie od II-go półrocza nowych rozwijających zajęć pozalekcyjnych nazwanych roboczo przez nas Dla ciekawskich. 

Od kilkunastu lat ciągłe zmiany w oświacie, wzrost potrzeb i oczekiwań społecznych wymuszały na nas/na naszej szkole konieczność podejmowania wciąż nowych decyzji, mających na celu poprawę warunków nauczania-uczenia się. Ogromnym przedsięwzięciem był remont kapitalny budynku szkolnego przeprowadzony w 2005 r., zakup nowego umeblowania. Dzięki temu w dniu rozpoczynającym r. szk. 2005/2006, uczniowie podjęli naukę w odnowionej kolorowej szkole, którą w ciągu I półrocza wyposażono w nowe meble, tj. stoliki i krzesła uczniowskie, szafy i szafki indywidualne dla dzieci. Ze środków MENiS zakupiliśmy też nowy sprzęt komputerowy, który istotnie wzbogacił bazę dydaktyczną szkoły i uatrakcyjnił warunki kształcenia. 

Dbałość o warunki lokalowe i bazę dydaktyczną to nie jedyne priorytety naszej placówki. Coraz większy nacisk zaczęliśmy kłaść na jakość kształcenia. Świadczą  o tym podejmowane od roku 2008 przygotowania do wejścia szkoły w Sieć Szkół Wspierających Uzdolnienia. Efektem tego przedsięwzięcia było m.in.: wzbogacenie oferty naszej placówki 

o liczne zajęcia pozalekcyjne, w tym koła zainteresowań. Ponadto dzięki aktywizacji jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, w ramach której prowadzony był program Ślązaczek, uczniowie mogli uczestniczyć np. w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Natomiast powstanie Programu Rozwoju Szkoły na lata 2009-2014 było „pierwszym krokiem” do wdrożenia projektu Pracownia przyrodnicza w każdej gminie powstałego w ramach projektu współfinansowanego przez UE - Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji. Dzięki temu przedsięwzięciu nasza szkoła w 2010 r. zyskała  nowoczesne wyposażenie umożliwiające uczniom prowadzenie i obserwację eksperymentów z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz sprzęt: tablicę interaktywną, wizualizer, dodatkowe stanowiska komputerowe. Istotną dla szkoły stała się też możliwość korzystania z platformy edukacyjnej stanowiącej wirtualne środowisko nauczania – uczenia się, pracy własnej i zespołowej, tworzenia i wykorzystania materiałów edukacyjnych oraz administrowania procesem kształcenia. W tym samym czasie, bo w styczniu 2010 r. zakupiona, zamontowana i uruchomiona została nowoczesna pracownia językowa, umożliwiająca indywidualną, grupową oraz zespołową naukę języków obcych. Rok 2016 to kolejny czas wzbogacania i modernizacji bazy naszej placówki. Zakupiliśmy  atrakcyjny sprzęt sportowy, drukarkę laserową, internet mobilny, ruter, zabawki i meble do oddziału przedszkolnego. 

* przestrzeń kulturowo-środowiskowa

Chociaż w tej przestrzeni nie wyznaczyliśmy żadnego celu – uważamy, że dotychczas zmiany nie są konieczne, bo współpraca z różnymi podmiotami jest nader owocna, to warto wspomnieć o inicjatywach naszych partnerów i rodziców. 

Rok szk. 2013/2014 był rokiem inicjatyw rodziców i uczniów. Dzięki zaangażowaniu się kilku mam w akcję konkursową zakładu LG  nasza placówka wzbogaciła się w nowoczesny, duży telewizor, który zamontowany został zgodnie z życzeniem uczniów  na korytarzu szkolnym i uprzyjemnia czas wolny wszystkim dzieciom. Rodzice współtworzyli również koncepcję szkoły na lata 2015-2020. To z ich inicjatywy i na ich prośbę rozpoczęliśmy w II okresie roku 2016 proces wdrożenia dziennika elektronicznego, który zastąpił dzienniki tradycyjne. Zaangażowanie się rodziców w życie szkolne pozwoliło nam w listopadzie 2015 r. pobić rekord Guinnessa w największej lekcji gotowania zdrowego śniadania. Nasza szkoła odniosła  światowy sukces i trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa!  Przy ogromnym wsparciu i zaangażowaniu rodziców, władz gminnych i Gminnego Ośrodka Kultury każdego roku organizujemy Piknik Rodzinny – ogromną imprezę środowiskową, na której swoje zainteresowania/pasje, umiejętności i uzdolnienia prezentują nasi wychowankowie.

Natomiast współpraca z naszymi partnerami: policją, OSP, ośrodkiem zdrowia 

w Strzelcach, Pogotowiem Ratunkowym i SANEPID-em w Świdnicy, przedstawicielami firmy TAURON zaowocowała wieloma certyfikatami. Otrzymaliśmy m.in. certyfikat będący wyrazem troski o najmłodsze dzieci w szkole, certyfikat Nowoczesna Edukacja Wczesnoszkolna, Synapsik MEN, Bezpieczniki Taurona, Akademii Bezpiecznego Puchatka.

Jednym z naszych najbliższych partnerów jest GOK w Marcinowicach, pracownicy Urzędu Gminy i mieszkańcy gminy Marcinowice. Dzięki nim w szkole od kilku lat odbywają się taneczne zajęcia pozalekcyjne zumby, gminne finały WOŚP. Warto też podkreślić doskonałą współpracę z naszym wójtem, który np. w 2016 r. przekazał  szkole 15 nowych laptopów wraz z oprogramowaniem. 

 

 

2) Jakie działania dotyczące wyznaczonego celu mieliście już zaplanowane w tym roku szkolnym? Weźcie pod uwagę przestrzenie: fizyczno-architektoniczną, wirtualno-technologiczną, społeczno-kulturową.

Na bieżący rok szkolny mieliśmy zaplanowane:
- zebranie informacji od klientów naszej szkoły (pomysłów, propozycji) nt. formy zagospodarowania podwórza szkolnego pod kątem uatrakcyjnienia aktywnego spędzania czasu wolnego przez starszych uczniów;
- przekazanie tych informacji organowi prowadzącemu i nawiązanie z nim współpracy 
w zakresie sprostania potrzebom i oczekiwaniom uczniów i ich rodziców; 
- przeprowadzenie przeglądu stanu technicznego sprzętu komputerowego w niektórych klasach i bibliotece szkolnej oraz ewentualną wymianę/zakup nowych komputerów do tych pomieszczeń;
- rozeznanie się nauczycieli uczących geografii i fizyki w ofercie dydaktycznej różnych firm, wybór odpowiednich pomocy, sporządzenie kosztorysu, zakup tych pomocy;
- rozeznanie się w ofercie firm proponujących sprzedaż tablic interaktywnych, wybór najbardziej optymalnej, a zarazem atrakcyjnej oferty, sporządzenie kosztorysu, zakup tablicy;
- przedstawienie w/w kosztorysów księgowej i zaplanowanie wydatków na b. r. kalendarzowy w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 
 

3) Jakie działania, uwzględniające wyniki badania potrzeb, zamierzacie przeprowadzić w ramach programu? Weźcie pod uwagę przestrzenie: fizyczno-architektoniczną, wirtualno-technologiczną, społeczno-kulturową. Jeżeli w działaniach programowych chcecie powtórzyć niektóre działania przeprowadzone w szkole w przeszłości, napiszcie dlaczego chcecie to zrobić.

Po przeprowadzeniu naszych badań w ramach programu, uwzględniając ich wyniki planujemy następujące działania (niektóre już w realizacji):
- nawiązać współpracę z organem prowadzącym wskazując na potrzebę budowy/ wyposażenia podwórza szkolnego w siłownię zewnętrzną. Podjęte zostały kroki mające na celu sprostaniu temu zadaniu. Siłownia ma powstać w b. r. kalendarzowym. 
Wprawdzie samo zagospodarowane podwórza szkolnego zaplanowane było już w koncepcji szkoły stworzonej na lata 2015-2020 to pierwotnie miało wymiar budowy boiska do siatkonogi, które miało powstać do 2020 r. Po badaniach w ramach programu wyszło, że uczniowie starsi pragną siłowni. W związku z tym postanowiliśmy „przyspieszyć” realizację marzeń naszej młodzieży, tj. podjąć próbę „negocjacji” z naszym partnerem – Urzędem Gminy i z pomysłem siłowni zwrócić się do organu nadzorującego. Oczywiście, jak zawsze, organ nas nie zawiódł i wspomoże w realizacji tego celu. Dlatego cel ten ujęliśmy jako programowy;
- zmieniliśmy ofertę zajęć pozalekcyjnych – od II półrocza b. r. szk. doszły nam dwie nowe formy zajęć rozwijających zgodnie z wynikami badań, tj. potrzebami i oczekiwaniami uczniów. Są to dodatkowe zajęcia koła matematycznego w klasach starszych, poszerzone zajęcia funkcjonującego dotąd koła plastycznego (dotychczas było ono dla uczniów starszych, teraz będzie i dla uczniów młodszych) oraz o dodatkową godzinę zajęć sportowych dla chłopców z kl. III-IV; 
- Uczniowie (choć badania tego nie wykazały), gdy dowiedzieli się o tablicy interaktywnej zapragnęli unowocześnienia całej pracowni językowej, zwłaszcza gdy doszedł im drugi język – niemiecki. Zespół podjął więc kolejną decyzję, która przerodziła się w cel: ponieważ zakup tablicy interaktywnej do pracowni językowej to za mało, należy wymienić słuchawki na stanowiskach indywidualnych i „przebudować” pracownię; 
- wyniki badań jednoznacznie wykazały, że nasza pracownia komputerowa jest już za mało nowoczesna – komputery częściej się psują, „nie nadążają” za coraz doskonalszą technologią. W związku z tym w II okresie zaplanowaliśmy wymianę niemal wszystkich komputerów 
w szkole, a zaczniemy właśnie od pracowni.
 

4) Stwórzcie harmonogram działań uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na poszczególne zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania oraz wskaźniki sukcesu i ewaluację (bieżącą i końcową) działań. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie]

Ponieważ do wprowadzenia zmian w szkole przygotowywaliśmy się wcześniej, zaraz po przeprowadzonych badaniach, budowanie harmonogramu też zaczęliśmy w tym czasie. Dlatego niektóre terminy „wyprzedzają” niejako okres sprawozdawczy za III etap.

Harmonogram działań

Główne działania zaplanowane
w programie

Zadania do wykonania
w ramach danego działania

Termin realizacji zadania (od/do)

Osoba odpowiedzialna
za zadanie

 

Wskaźniki sukcesu działania

Ewaluacja bieżąca
i końcowa działania

 

 

Budowa i montaż zewnętrznej siłowni (działanie zaplanowane do końca r. kalendarz. 2018)

1. zapoznanie organu prowadzącego
z pomysłem siłowni (w tym przedstawienie mu wyników naszych badań)

Do 31 I 2018 r.

Dyrektor, koordynator Zespołu

O tym, że osiągnęliśmy cel przekonamy się, gdy otrzymamy dokumentację i decyzję o postawieniu siłowni, a w najlepszym przypadku, że na placu szkolnym, w wyznaczonym miejscu stanie siłownia. Obiekt będzie rezultatem naszej pracy.

Mamy nadzieję, że siłownia będzie atrakcyjnym miejscem spędzania czasu wolnego podczas przerw i poza nimi przez uczniów starszych, którzy zmienią sposób odpoczynku – z biernego na aktywny.

Dokonamy kilku pomiarów ilościowych podczas dużych przerw, tzn. ilu uczniów korzysta z aktywnego sposobu spędzania czasu na siłowni, a ilu nadal woli przesiadywać w szkole raczej bezczynnie. Zadowoli nas wynik 70% ucz. aktywnych. Podobnego pomiaru dokonamy na zajęciach pozalekcyjnych, np. świetlicowych.

Drugim sposobem będzie ocena zadowolenia klientów naszej szkoły. Tu mamy zamiar przeprowadzić badanie ankietowe skierowane zarówno do ucz., jak i ich rodziców, ponieważ siłownię chcemy udostępniać też w godzinach popołudniowych. Oczekujemy, że znaczna większość, ponad 60% badanych uzna szkołę za miejsce promujące zdrowy styl życia wśród uczniów i mieszkańców i wyrazi się pozytywnie o poszerzeniu jej dotychczasowych działań/oferty.

 

Ewaluacja bieżąca:

- obserwacja ucz. korzystających
z siłowni,

- podczas dyżurów nauczycielskich monitoring liczebności ucz. aktywnie spędzających czas na przerwach,

- monitoring/obserwacja liczebności mieszkańców aktywnie spędzających czas (wykorzystanie zewnętrznego monitoringu szkolnego),

- bieżące rozmowy z ucz. / rodzicami/ mieszkańcami – ocena ich stopnia zadowolenia.

Ewaluacja końcowa:

- ankieta skierowana do ucz. / rodziców,

- wywiad grupowy z nauczycielami pełniącymi dyżury,

- dokumentacja fotograficzna.

2. współpraca z organem prowadzącym w/w zakresie - wykonywanie zadań wyznaczonych przez organ w/w zakresie (zgodnie z jego harmonogramem prac)

praca ciągła
w całym roku kalendarz. 2018

Dyrektor, koordynator Zespołu, konserwator, sekretarz szkoły, organ prowadzący, księgowa szkoły i UG

 

 

 

Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły
o dwie nowe formy rozwijających zajęć pozalekcyjnych

1. na posiedzeniu RP zapoznanie nauczycieli
z wynikami badań przeprowadzonych
w ramach programu, tj. z potrzebami i oczekiwaniami ucz. w zakresie zajęć pozalekcyjnych i podjęcie decyzji o uruchomieniu nowych form

30 I 2018

Koordynator zespołu, dyrektor

Rezultatem naszej pracy będą zajęcia, które rozpoczną się w II sem. b. r. szk. i będą dostępne dla zainteresowanych ucz., o czym zaświadczą wpisy w dzienniku, zmiany w tygodniowym planie lekcji. Za sukces uznamy 90% odbytych zajęć.

Chętni ucz. będą rozwijać swoje zainteresowania/pasje wg własnych potrzeb,  wzbogaci się i uatrakcyjni oferta szkoły. Mamy nadzieję, że wzrośnie liczba sukcesów ucz.

O tym, że oferta zajęć pozalekcyjnych jest adekwatna do oczekiwań i potrzeb uczniów chcemy przekonać się dokonując pomiaru porównawczego: ilościowego – il. uczestników zajęć zdeklarowanych,, a rzeczywiście uczestniczących w zajęciach na podstawie list obecności; jakościowego – zbadać/ocenić stopień przydatności zajęć i zadowolenia z nich ucz. Tu wykorzystamy wywiad lub ankietę oraz założoną „tablicę znaków zadowolenia/ satysfakcji”.

Zadowoleni będziemy jeśli ok. 80% ucz. zdeklarowanych będzie aktywnymi uczestnikami zajęć, a znaczna większość ok. 70% usatysfakcjonowanych.

Czy udział ucz. w zajęciach pomnoży ich sukcesy, przekonamy się po ilości laureatów konkursów i ich osiągnięciach – w naszej szkole zajmuje się tym Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień, który przygotowuje co semestr tabelaryczne zestawienie sukcesów. Oczekujemy, że wskaźnik sukcesywności wzrośnie ok. 10%, a może nawet 20% w porównaniu z I sem.

Ewaluacja bieżąca;

- monitoring frekwencji ucz. na zajęciach,

- rozmowy z ucz. i ich rodzicami na temat form, metod prowadzenia zajęć,

- dokumentacja zajęć.

Ewaluacja końcowa:

- sprawozdania nauczycieli podsumowujące pracę na zajęciach (podsumowujące posiedzenie RP),
w tym wnioski i efekty
z pracy;

-  liczba ucz. korzystających
z zajęć,

- liczba odbytych zajęć,

- ocena trafności oferty wybranym narzędziem badawczym: ankieta, tablica znaków zadowolenia
i satysfakcji, końcoworoczne sprawozdanie SZWU.

2. przedstawienie propozycji wprowadzenia nowych zajęć organowi nadzorującemu

Do 1 II 2018 r.

dyrektor

3. opracowanie planów zajęć nowo powstałych form, przekazanie ich do akceptacji dyr. szkoły

Od 5 II do 9 II 2018

Nauczyciele prowadzący zajęcia, dyrektor

4. dokonanie zmian
w tygodniowym planie lekcji z uwzględnieniem nowych form zaj. pozalekcyjnych

Od 12 II

do 16 II 2018 r.

Nauczyciel odpowiadający za plan, dyrektor

5. wprowadzenie nowych zajęć w życie

Od 19 II 2018 r.

Dyrektor, zainteresowani nauczyciele

Modernizacja pracowni językowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizacja pracowni językowej

1. rozeznanie się
w ofertach firm oferujących sprzedaż tablic interaktywnych, wybór najatrakcyjniejszej, sporządzenie kosztorysu

 

Od 29 I do 31 I 2018 r.

Nauczyciele j. obcych, dyrektor, księgowa

Zakupiony sprzęt, modernizowana pracownia. Pierwsze zajęcia w nowej pracowni odbędą się już 1 III 2018 r.

Nowo zakupiony sprzęt ulepszy komunikację na linii ucz. – ucz., ucz. – n-l w trakcie zajęć.

Prowadzenie lekcji będzie atrakcyjniejsze i sprawniejsze.

Sprzęt działa bezawaryjnie i wszystkie stanowiska są czynne – raporty n-li z ewentualnych usterek. Zadowoli nas wynik 0-1 usterka w b. sem.

Każdy uczeń ma do dyspozycji indywidualne bezawaryjne stanowisko – liczba czynnych stanowisk równa się liczbie ucz. z nich korzystających. Pragniemy osiągnąć 100%-owy wynik.

Uczniowie i n-le korzystają z tablicy interaktywnej – sukcesem dla nas będzie 90% zaplanowanych z wykorzystaniem tablicy zajęć – sprawozdania/raporty n-li.

 

 

Ewaluacja bieżąca:

- monitoring sprawności nowo zakupionego sprzętu,  sposobów oraz czasu jego wykorzystania,

- obserwacje pracy ucz., ich zaangażowania w zajęcia,

- bieżące ocenianie efektów dydaktycznych,

- wytwory prac uczniów, 

- wyniki konkursów,

- popisy znajomości języków na Pikniku Rodzinnym,
w Dniu talentu,

Ewaluacja końcowa:

- liczba nowych słuchawek
w użyciu do dyspozycji uczniów i nauczycieli;

- liczba godzin pracy (tygodniowo)
z wykorzystaniem nowo zakupionego sprzętu,

- ocena poprawy jakości pracy
i zadowolenia ucz./n-li – ankieta lub „skrzynka zadowolenia” (karteczki z wypowiedziami, spostrzeżeniami)

sprawozdania końcoworoczne n-li z pracy dydaktycznej,
w tym efekty i wnioski.

2. podjęcie decyzji o modernizacji całej pracowni

Na spotkaniu zespołu
w dn. 6 II 2018 r.

Zespół, nauczyciele języków obcych, dyrektor, księgowa, konserwator

3. nawiązanie współpracy z wybraną firmą, która dokona instalacji tablicy i słuchawek

Od 6 II

do 9 II 2018r.

dyrektor

4. zakup nowych słuchawek: rozeznanie się w ofercie, wybór najatrakcyjniejszej, sporządzenie kosztorysu

Od 12 II

do 15 II 2018 r.

nauczyciele j. obcych, dyrektor, księgowa,

5. sporządzenie kosztorysu remontu sali: malowanie, przestawienie umeblowania, in. prace

Od 19 II

do 22 II 2018 r.

Dyrektor, konserwator, księgowa

6. montaż tablicy, słuchawek, „przebudowa” pracowni

Od 26 II

do 01 III 2018 r.

Firma, dyrektor, konserwator

 

Modernizacja pracowni komputerowej
(i ewentualnie, w miarę możliwości wymiana komputerów w in. klasach,
w bibliotece)

1. dokonanie przeglądu technicznego komputerów w szkole

Od 22 I do 26 I 2018 r.

Nauczyciel informatyki wraz
z przedstawicielami firmy obsługującej szkołę w zakresie TIK

Zostanie zakupiony sprzęt, pracownia komputerowa zmodernizowana, nowy sprzęt pojawi się w bibliotece i in. klasach.

Pierwsze zajęcia w nowej pracowni rozpoczną się zaraz po feriach, a w bibliotece i in. klasach wyposażonych w nowe komputery już w II sem., najpóźniej 1 VI 2018 r.

Sprzęt działa bezawaryjnie i wszystkie stanowiska są czynne – raporty n-li z ewentualnych usterek. Zadowoli nas wynik 1-2 usterek/awarii sprzętu do końca roku.

Każdy uczeń w pracowni ma do dyspozycji indywidualne bezawaryjne stanowisko – liczba czynnych stanowisk równa się liczbie ucz. z nich korzystających. Tu też zadowoli nas wynik 90% zajęć, na których ucz. pracują indywidualnie.

Liczba zaplanowanych zajęć w bibliotece/w klasach z wykorzystaniem nowo zakupionych/ zamontowanych komputerów – za sukces uznamy 90% zaplanowanych zajęć odbytych.

Ewaluacja bieżąca:

- monitoring sprawności komputerów i sposobów oraz czasu ich wykorzystania (w trakcie zajęć i po lekcjach),

- sprawdzanie frekwencji ucz. na zajęciach, monitoring frekwencji ucz. korzystających w pracowni
i in. pomieszczeniach
z komputerów po lekcjach,

- wytwory prac uczniów zapisane na komputerach, wydrukowane
i zamieszczone np. na wystawkach,

- harmonogram pracy pracowni i biblioteki.

Ewaluacja końcowa:

- liczba nowych komputerów
z dostępem do Internetu
i pakietem Office do dyspozycji uczniów
i nauczycieli;

- liczba godzin pracy (tygodniowo)
z wykorzystaniem komputerów
w pracowni informatycznej
i in. pomieszczeniach
w czasie zajęć i po nich,

- liczba uczniów (tygodniowo) korzystających z komputerów podczas przerw,

- liczba uczniów (tygodniowo) korzystających z komputerów po lekcjach,

- ocena poprawy jakości pracy i zadowolenia ucz./n-li wybranym narzędziem badawczym – ankieta lub „skrzynka zadowolenia”

- dokumentacja fotograficzna,

- sprawozdania końcoworoczne n-li
z pracy dydaktycznej, w tym efekty i wnioski.

2. rozeznanie się
w ofertach, wybór najatrakcyjniejszej, sporządzenie kosztorysu

Od 29 I do 31 I

2018 r.

Nauczyciel informatyki wraz
z przedstawicielami firmy obsługującej szkołę w zakresie TIK, księgowa, dyrektor

3. zakup komputerów
i ich wymiana w pracowni komputerowej

Od 1 II

do 9 II

2018 r.

Nauczyciel informatyki wraz
z przedstawicielami firmy obsługującej szkołę w zakresie TIK, dyrektor

4. wymiana komputerów
w innych klasach
i bibliotece szkolnej

Od 01 III do 31 V 2018

Nauczyciel informatyki, opiekun biblioteki, in. zainteresowani nauczyciele, przedstawiciele firmy obsługującej szkołę
w zakresie TIK, dyrektor

 

Na koniec w ramach ewaluacji końcowej, chcemy przekonać się, które z powyższych przedsięwzięć/działań w największym stopniu spełniło marzenia/oczekiwania uczniów, rodziców, nauczycieli i in. podmiotów. I właśnie z takim zapytaniem chcemy się do wszystkich zwrócić. W tym celu planujemy wykorzystać metodę ściany, „wakacyjne życzenia z zapytaniem” – karty wykonane przez dzieci, wywiady (w podobny sposób, jak to robiliśmy podczas pierwszych badań na II etapie), „skrzynkę zadowolenia. Narzędzia dobrane będą w zależności od badanej grupy (badanie ilościowe – ilość respondentów ogółem w stosunku do ilości udzielonych wypowiedzi pozytywnych i negatywnych). Będziemy z siebie dumni, jeżeli każde z poszczególnych przedsięwzięć spełni chociaż w 60% oczekiwania klientów szkoły i partnerów.