Ustalamy, planujemy, wykonujemy :) (Etap III)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Pasja do nauki

  • Dodano:

    04.03.2018

1) Jakie działania dotyczące wyznaczonego celu podejmowaliście już w przeszłości? Weźcie pod uwagę przestrzenie: fizyczno-architektoniczną, wirtualno-technologiczną, społeczno-kulturową.

W przeszłości udało nam się stworzyć:

- Izbę Regionalną, dzięki której nasi uczniowie mogą poznać historię naszej okolicy;

- salę muzyczną wyposażoną w instrumenty muzyczne i sprzęt nagłaśniający, w której odbywają się próby szkolnego zespołu muzycznego i chóru;

- atelier ze sztalugami, przeznaczone do zajęć malarskich;

- garderobę ze strojami i rekwizytami, które wykorzystywane są do szkolnych i pozaszkolnych przedstawień teatralnych;

- salę lustrzaną, przeznaczoną do zajęć ruchowych;

- kącik patrona, dzięki któremu uczniowie mogą zapoznać się z jego twórczością;

- stałą ekspozycję prezentującą historię szkoły;

- pracownię terapeutyczną przeznaczoną do pracy z dziećmi z dysfunkcjami, z pełnym wyposażeniem do tego typu zajęć;

Szkoła została doposażona w urządzenia multimedialne. Każda pracownia dysponuje sprzętem pozwalającym wykorzystanie TIK na lekcjach.

W poprzednich latach zachęcaliśmy i przygotowywaliśmy uczniów do sprawdzania i prezentowania swoich umiejętności i wiedzy poprzez udział w konkurach przedmiotowych, sportowych, artystycznych (muzycznych i plastycznych).

Nasza szkoła aktywnie włączała i włącza się w różne akcje charytatywne. 

2) Jakie działania dotyczące wyznaczonego celu mieliście już zaplanowane w tym roku szkolnym? Weźcie pod uwagę przestrzenie: fizyczno-architektoniczną, wirtualno-technologiczną, społeczno-kulturową.

W szkole podejmowanych jest wiele działań realizujących wyznaczony cel.  
Niektóre z tych działań np. akcje, konkursy, zajęcia zostały już zrealizowane inne są w trakcie realizacji.

W szkole zorganizowane są koła zainteresowań: plastyczne, informatyczne, chór szkolny, koło szachowe dla klas I oraz odbywają się zajęcia robotyki dla klas I-III.

Na ten rok szkolny zaplanowaliśmy doposażenie biblioteki szkolnej, plan ten jest w trakcie realizacji; biblioteka pozyskała ok 800 nowych, ciekawych książek. Wszystkie sale zostały odmalowane,  w niektórych zostały wymienione krzesła i stoliki uczniowskie. W ramach projektu Aktywna tablica szkoła otrzymała trzy tablice interaktywne. Świetlice szkolne zostały doposażone w gry planszowe, które umilają czas dzieciom i pozwalają pokazać, że w ten sposób też można spędzać czas.

Odbył się międzyszkolny konkurs fotograficzny „Matematyka w przyrodzie”, przygotowywane były i są cykliczne wystawy i gazetki dotyczące matematyki min. matematyka w językach obcych, matematyka w przyrodzie. Odbył się w szkole Dzień Matematyki, Dzień Liczby Pi; uczniowie biorą udział w licznych konkursach matematycznych, biologicznych, informatycznych, plastycznych.

W szkole odbyły się Dzień Kredki i Postaci z Bajek oraz Dzień Kubusia Puchatka, które pozwoliły wykazać się zdolnościami plastycznymi, wyobraźnią, inwencją twórczą. Podczas przerw śródlekcyjnych na korytarzach zostały rozciągnięte rolki papieru na których uczniowie malowali sceny i postacie z bajek.

Zaplanowane są zajęcia laboratoryjne jak zaciekawić chemią. Zajęcia będą prowadzone przez uczniów klas VII dla klas IV.

Od września uczniowie uczestniczą w cyklicznych wyjazdach do Kina Studyjnego OKF w Częstochowie w ramach edukacji filmowej. Dzieci z klas IV – VI uczestniczą w prelekcjach dotyczących historii kina, filmu, muzyki filmowej oraz oglądają filmy dydaktyczne promujące wartości wychowawcze. Po projekcji wychowawcy otrzymują scenariusze zajęć, które realizują na zajęciach z wychowawcą.

W szkole odbywają się zajęcia koła teatralnego dla klas IV – VI, mają one na celu rozwijanie zainteresowań, poznanie wiedzy o teatrze, jego historii i rozwoju; na zajęciach koła odbywają się ćwiczenia z emisji głosu, artykulacji i interpretacji tekstu, realizowane są małe formy teatralne i przedstawienia na uroczystości szkolne.

Uczniowie klas VII uczestniczyli w wykładach i doświadczeniach z fizyki organizowanych przez Uniwersytet Śląski.

W ramach rozwijania pasji do nauk przyrodniczych, poszerzania wiedzy i rozwijania umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych, integrowania wiedzy z różnych dziedzin uczniowie uczestniczą w wyjazdach do Planetarium i Obserwatorium Śląskiego oraz w Festiwalu Nauk w Warszawie. W ramach współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Oddział w Kalinie, uczniowie systematycznie jeżdżą poznawać zagadnienia przyrodnicze i ekologiczne np. zajęcia dotyczące zanieczyszczeń powietrza oraz wpływu smogu na nasze życie i zdrowie. W planach jest rajd rowerowy, który prowadzić będzie szlakiem Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą. Uczniowie klas piątych w ramach „Międzynarodowego Dnia Zwierząt” uczestniczyły w emisji filmów dokumentalnych 3D „Dzika Afryka”, „Mali Giganci”.  

W ramach przynależności do Klubu Szkół Unicef uczniowie przygotowywali stroiki świąteczne, które zostały wylicytowane przez rodziców a dochód został przeznaczony na akcję Pomóż Dzieciom z Syrii przetrwać zimę.

Biblioteka szkolna co roku  włącza  się do akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM , która ma charakter kampanii społecznej mającej na celu propagowanie głośnego czytania  - „Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!” Według naukowców jest to najlepsza inwestycja w intelektualny rozwój dziecka oraz budowanie więzi rodzinnych i międzyludzkich. W czytaniu uczestniczą zaproszeni goście (przedstawiciele miejscowych władz, służby zdrowia, GKCiR oraz pracownicy zaprzyjaźnionych bibliotek).

W szkole odbywa się „Parada postaci z dzieł Henryka Sienkiewicza”. Wydarzenie ma na celu popularyzowanie dzieł Henryka Sienkiewicza. Bezpośrednio angażuje uczniów, którzy wykazują się kreatywnością i pomysłowością. W widowiskowy sposób pozwala zachęcić pozostałych uczniów do sięgnięcia po dzieła Henryka Sienkiewicza. Uczniowie bardzo chętnie odbywają podróż w czasie, najchętniej występując w roli Stasia i Nel.
Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie od 2012 roku. Nasza szkoła  uczestniczy  w tym przedsięwzięciu  co roku. Jest ono organizowane przez nauczycieli bibliotekarzy. Wybrani  uczniowie z klas  starszych  szkoły podstawowej oraz  gimnazjum czytają wybrane w danym roku dzieła wybitnych, polskich pisarzy. Wraz Dyrekcją  i nauczycielami języka polskiego gromadzimy się w szkolnej bibliotece, aby odczytać najbardziej znane fragmenty wybitnych dzieł. Wsłuchując się w pięknie odczytane teksty, zdajemy sobie sprawę, jak bardzo są one aktualne we współczesnym świecie.

W szkole odbywa się międzyszkolny festiwal piosenki w języku angielskim. Uczniowie uczestniczą w licznych konkursach z języka angielskiego. W ramach projektu Erasmus uczniowie mają kontak z językiem podczas spotkań z partnerskimi szkołami.

W szkole bardzo prężnie działają dodatkowe zajęcia z wychowania fizyczne: siatkówka, piłka nożna, koszykówka oraz lekkoatletyka to te dyscypliny którymi nasi uczniowie najbardziej są zainteresowani. Odbywają sie w szkole liczne zawody i turnieje sportowe zarówno na szczeblu międzyszkolnym jak i powiatowym.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych wyjazdach, wycieczkach, zielonych szkołach, dzięki którym poznają różne kultury, środowisko i ćwiczą posługiwanie się językami obcymi.

3) Jakie działania, uwzględniające wyniki badania potrzeb, zamierzacie przeprowadzić w ramach programu? Weźcie pod uwagę przestrzenie: fizyczno-architektoniczną, wirtualno-technologiczną, społeczno-kulturową. Jeżeli w działaniach programowych chcecie powtórzyć niektóre działania przeprowadzone w szkole w przeszłości, napiszcie dlaczego chcecie to zrobić.

Po przeprowadzeniu badań potrzeb w naszej szkole zaplanowaliśmy zorganizowanie wiosennych zajęć fotograficznych dla klas V-VII, zajęcia będą odbywać się w plenerze a następnie efekty wykonanych prac będą poddane obróbce w szkolnej pracowni komputerowej. Uczniowie podczas tych zajęć będą mogli zarówno kształcić umiejętności fotografowania jak i poznać narzędzia do edycji i obróbki zdjęć. Podczas Dnia Rodziny odbędzie się wystawa wykonanych zdjęć, a następnie prace będą umieszczone jako stała dekoracja w pracowni informatycznej.
Ponadto zostaną zorganizowane zajęcia poetycko – literacki dla klas IV-VII. Podczas zajęć uczniowie będą czytać poezję i sami będą mieli możliwość przelania swych myśli na papier i zaprezentowania go w gronie zainteresowanych. W szkole odbędzie się konkurs recytatorski. A w ramach Dnia Rodziny zostanie zaprezentowana twórczość uczestników zajęć poprzez czytanie wierszy i fraszek o rodzinie, ich autorstwa.
Uczniowie wskazali na chęć rozwijania wiedzy matematycznej, ponieważ ilość zajęć dodatkowych w szkole jest już dość duża, zaplanowaliśmy rozwijanie i zachęcanie do podnoszenia wiedzy matematycznej poprzez wywieszanie zadań matematycznych do wykonania w formie Querów w każdy piątek. Są to zadania, które świetnie rozwijają myślenie logiczne, pokazują jak można wykorzystać telefon nie tylko do grania i uczą zdrowej rywalizacji. 
Aby umilić przerwy uczniowskie, rozwijać myślenie logiczne oraz sprawność fizyczną na szkolnych korytarzach zostaną przyklejone plansze z grami: klasy, chińczyk.

Idąc za potrzebami naszych wychowanków postanowiliśmy wymienić komputery w jednej z dwóch pracowni komputerowych; pozwoli nam to na wykorzystanie nowoczesnych programów z których wcześniej ze wzgledów technicznych nie mogliśmy korzystać.

4) Stwórzcie harmonogram działań uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na poszczególne zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania oraz wskaźniki sukcesu i ewaluację (bieżącą i końcową) działań. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie]

Główne działania zaplanowane w programie

Zadania do wykonania w ramach danego działania

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna za zadanie

Wskaźniki sukcesu działania

Ewaluacja bieżąca i końcowa działania

KOŁO FOTOGRAFICZNE

- rekrutacja uczniów do pracy w kole

 

-zorganizowanie zajęć koła fotograficznego

 

 

 

 

-przygotowanie wystawy zdjęć

marzec 2018

marzec  - czerwiec 2018

 

 


czerwiec 2018

Ewelina Kokot

Ewelina Kokot, Izabela Stanisz

 

 

 


Ewelina Kokot, Izabela Stanisz

zebranie grupy min. 10 uczniów

zajęcia koła fotograficznego w pracowni -6 zajęć, w plenerze – 2 zajęcia

udział 70% uczniów

 

wystawa zdjęć o różnej tematyce m.in. wiosna, matematyka wokół nas

 

 

Obserwacja, metoda świateł, kciuk, walizka i kosz

 

 

 

 

 

kupon ewaluacyjny na zakończenie działań

 

ZAJĘCIA POETYCKO - LITERACKIE

- rekrutacja uczniów do zajęć poetycko – literackich

 

- zorganizowanie zajęć poetycko – literackich

 

-z organizowanie szkolnego konkursu recytatorskiego

 

- zorganizowanie konkursu na pisanie fraszek i wierszy o rodzinie

 

- prezentacja napisanych prac

luty 2018

 

 

 

luty, marzec 2018

 

 

marzec 2018

 

 

 

maj 2018

 

 

 

 

czerwiec 2018

 

Jolanta Bogatek, Lidia Stefaniak

 

 

Jolanta Bogatek, Lidia Stefaniak

 

Maria Szymanek, Mariola Mituła – Borek

 

 

nauczyciele języka polskiego

 

 

 

Jolanta Bogatek, Lidia Stefaniak

zebranie grupy min. 8 uczniów

 

 

10 spotkań zajęć poetycko – literackich

 

udział przynajmniej 10 uczniów w konkursie

 

 

przygotowanie 4 prac na klasę

 

 

 

prezentacja prac o rodzinie przez uczestników zajęć poetycko - literackich

obserwacja, wyjściówka, list

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

walizka i kosz

na zakończenie

ROZWIJANIE PASJI DO MATEMATYKI

- przygotowanie zadań do rozwiązania w formie kodów QR

 

luty- czerwiec 2018

każdy piątek

 

 

Ewelina Kokot, Joanna Kowalska

 

minimum 5 rozwiązań z każdej klasy

ściana opinii

NOWA

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

- wymiana jednostek centralnych

kwiecień 2018

Ewelina Kokot, dyrekcja szkoły

nowe komputery

ściana opinii

ZMIANA WYSTROJU KORYTARZY

- naklejenie gier na korytarzach szkolnych

kwiecień, maj 2018

dyrekcja szkoły

jak największa liczba uczniów korzystająca z gier na korytarzach

emotikony