Budzimy pasję do nauki i poszerzamy horyzonty! (Etap III)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Pasja do nauki

 • Źródło:

  własne

 • Dodano:

  31.03.2018

1) Jakie działania dotyczące wyznaczonego celu podejmowaliście już w przeszłości? Weźcie pod uwagę przestrzenie: fizyczno-architektoniczną, wirtualno-technologiczną, społeczno-kulturową.

PRZESTRZEŃ FIZYCZNO- ARCHTEKTONICZNA:

 • zorganizowanie kącika gier i relaksu na parterze szkoły (inicjatywa samorządu uczniowskiego, wykonanie uczniowie, rodzice, opiekunowie samorządu uczniowskiego)
 • gruntowny remont auli szkoły,
 • urządzenie i wyposażenie pracowni fizyko-chemicznej
 • urządzenie sali językowej
 • remont sali gimnastycznej
 • zakup dywaników umożliwiających swobodna aranżację przestrzeni w klasach 4-7

PRZESTRZEŃ WIRTUALNO- TECHNOLOGICZNA:

 • organizacja sali językowej z 24 komputerami, słuchawkami, panelem nauczyciela
 • wzbogacenie sali informatycznej w nowe komputery
 • założenie sieci wi-fi w trzech salach lekcyjnych
 • systematyczny zakup tablic interaktywnych/rzutników
 • wyposażenie auli szkolnej na stałe w rzutnik i ekran
 • udział w programach edukacyjnych z wykorzystaniem TIK (np. do nauki języków onych – Instaling)

PRZESTRZEŃ SPOŁECZNO- KULTUROWA:

 • organizacja kącika gier i relaksu
 • zorganizowanie przestrzeni do czytania w trakcie przerw (z poduszkami)
 • organizacja festynów rodzinnych przy udziale MOPR, w trakcie których dzieci prowadzały warsztaty, prezentowały program artystyczny
 • organizacja całodniowych finałów WOŚP, z licznymi warsztatami, programem artystycznym, przy udziale wielu partnerów szkoły, rodziców i uczniów
 • zorganizowanie akcji ‘Myśl Odsiewna’ – zbieranie wspomnień lokalnej społeczności
 • współpraca przy różnych działaniach z hospicjami, WOŚP, przedszkolami, uniwersytetami, Radą Osiedla Jeżyce
 • spotkania z ciekawymi ludźmi (np. Lechem Walęsą, A. Konieczną- wielokrotną medalistką olimpijską w kajakarstwie, Łukaszem Wierzbickim)
 • współpraca z uczelniami w zakresie praktyk studenckich
 • udział jednej klasy w projekcie NASA „Trenuj jak astronauta”
 • założenie kółek zainteresowań: chemicznego, geograficznego, historycznego,
 • nasi uczniowie byli słuchaczami (i wykładowcami) Polskiego Uniwersytetu Dziecięcego, uczestniczyli (jeden jako wykładowca) w Międzynarodowej Konferencji Dziecięcej w Gdańsku 1 czerwca 2017
 • organizowaliśmy Galę Superasy, w trakcie której uczniowie otrzymywali statuetki Superasów w różnych kategoriach (głownie przedmiotowych)

2) Jakie działania dotyczące wyznaczonego celu mieliście już zaplanowane w tym roku szkolnym? Weźcie pod uwagę przestrzenie: fizyczno-architektoniczną, wirtualno-technologiczną, społeczno-kulturową.

Na sierpniowej radzie podjęliśmy decyzje o organizacji Dnia Kropki. Do 30 października 2-17 musieliśmy stworzyć i złożyć projekt edukacyjny w ramach ARISS, aby uzyskać możliwość nawiązania łączności z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. W styczniu dowiedzieliśmy się, że nasz projekt został zaakceptowany i nasza szkoła została wybrana – uczniowie będą mogli porozmawiać bezpośrednio z astronautą przybywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Łączność poprzedzi realizacja projektu – uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach, wycieczkach, wykładach, kursie krótkofalarskim, przygotowanych przez naukowców z UAM, Politechniki Poznańskiej, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Zaplanowaliśmy kontynuacje Superasów, postanowiliśmy jednak zmienić nieco jej charakter, doceniając pozaprzedmiotowe pasje dzieci. W tym roku szkolnym wpisaliśmy do statutu akceptację strategii BYOD (Bring Your Own Device), umożliwiającą używanie telefonów komórkowych dla celów edukacyjnych w trakcie lekcji.

3) Jakie działania, uwzględniające wyniki badania potrzeb, zamierzacie przeprowadzić w ramach programu? Weźcie pod uwagę przestrzenie: fizyczno-architektoniczną, wirtualno-technologiczną, społeczno-kulturową. Jeżeli w działaniach programowych chcecie powtórzyć niektóre działania przeprowadzone w szkole w przeszłości, napiszcie dlaczego chcecie to zrobić.

Biorąc pod uwagę wyniki badania potrzeb, zaplanowaliśmy działania, które pozwolą na nie odpowiedzieć w ramach przyjętego przez nas celu: Budzimy pasję do nauki i poszerzamy horyzonty!

Nasze działania postanowiliśmy skupić wokół kilku celów nadrzędnych:

 1. Spróbujemy ułatwić uczniom uczenie się
 • Położymy nacisk nacisku na praktyczność tego, czego się uczymy
 • Będziemy bardziej precyzować zakresu materiałów na sprawdziany
 • Spróbujemy znaleźć  sposoby na zachowanie dyscypliny we współpracy z uczniami
 • Stworzymy przestrzeń dla nauczyciel, w której będą mogli dzielić się wiedzą, ciekawymi informacjami
 • Wzbogacimy bazę dydaktyczną

 

 1. Będziemy wspierać pasje uczniów i zachęcać do ich rozwijania
 • Zorganizujemy Dzień Kropki – święto talentów i kreatywności
 • Stworzymy uczniom możliwości dzielenia się ich pasją z innymi/uczenia innych
 • Umożliwimy uczniom udział w różnych konkursach (bardziej zróżnicowanych, organizujemy je tez sami)
 • Zorganizujemy pokaz talentów (klasy 1-7) dla społeczności lokalnej
 • Ponownie zorganizujemy ‘Galę Superasów’ – uroczystości wręczenia Superasów – odpowiedników Oskarów (klasy 4-7) – tym razem uwzględniając pozaprzedmiotowe pasje uczniów
 • Stworzymy zakładkę na szkolnej stronie internetowej, gdzie dzieci/rodzice/nauczyciele będą mogli prezentować swoje pasje
 • Będziemy kontynuować spotkania z ludźmi mającymi pasję – tym razem zorganizujemy je pod hasłem „Marzenia to nie balon, ale schody”, podkreślając, że każde marzenie, pasja, łączy się z pracą, wysiłkiem, stopniowym osiąganiem celów, i że zawsze po drodze do celu zdarzyć się mogą porażki – by podkreślić wartość pracy i wysiłku

 

 1. Postaramy się zwiększyć atrakcyjność lekcji – poprzez ich  ‘interaktywność’
 • Będziemy prowadzić konkretne działania w kierunku objęcia całej szkoły siecią internetową, choć mamy świadomość, że może nam się to nie udać w tym roku szkolnym (Internet działa w trzech salach lekcyjnych)
 • Rozpoczniemy proces wdrażania dziennika elektronicznego
 • Będziemy starali się zwiększyć kompetencję nauczycieli w zakresie stosowania narzędzi TIK i częściej je stosowali
 • Narzędzia TIK będą też stosowali uczniowie np. do odrabiania zadań domowych
 • Stworzymy projektu Erasmus+ w ramach akcji K201 (partnerstwo strategiczne – wymiana dobrych praktyk) we współpracy z zagranicznymi szkołami, dotyczącego wykorzystania TIK w procesie edukacyjnym (do realizacji w roku szkolnym 2018/2019. Realizacja takiego projektu znakomicie wzbogaciłaby nasze kompetencje w zakresie stosowania TIK

 

 1. Będziemy budzimy zainteresowanie nauką/pasję do nauki per se

 

 • Będziemy realizować projekt, który opracowaliśmy dla ARISS – przygotowując się do nawiązania łączności z Międzynarodową Stacją Kosmiczną
 • Nawiążemy łączność z Międzynarodową Stacją Kosmiczną
 • Weźmiemy udział w projekcie NASA „Trenuj jak astronauta” – cala szkoła przez trzy dni będzie trenowała jak astronauci, robiła doświadczenia, uczestniczyła w wykładach, uczyła się o kosmosie, badaniach kosmicznych itp.  W roku szkolnym 2016/2017 taki projekt realizowała jedna klasa i sprawdził się fantastycznie
 • Weźmiemy udział w Festiwalu Nauki – każda klasa 4-7 weźmie udział w przeróżnych warsztatach, potem dzieci podzielą się wiedza z innymi klasami

Postaramy się rozbudzić zainteresowanie uczniów historią ich rodzinnego miasta i jego mieszkańców

4) Stwórzcie harmonogram działań uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na poszczególne zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania oraz wskaźniki sukcesu i ewaluację (bieżącą i końcową) działań. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie]

Główne działania

Zadania do wykonania

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Wskaźniki sukcesu

Ewaluacja bieżąca i końcowa działania

 

Ułatwiamy uczniom uczenie się

 

 

Położenie nacisku na praktyczność tego, czego się uczymy

 

 

 

Stworzenie bazy pytań kluczowych z poszczególnych przedmiotów

 

 

do kwietnia

 

Zespoły przedmiotowe

 

Wszyscy nauczyciele korzystają z bazy pytań kluczowych, aby podkreślać, że to czego dzieci się uczą, ma wymiar praktyczny

 

 

Koperty Tak/Nie

 

Zorganizowanie ‘Dnia z matematyką w praktyce’

 

Przygotowanie zestawu zadań

 

Wyeksponowanie przygotowanych przez dzieci prac na korytarzach szkoły

 

 

14.03.2018

 

I. Dudzińska

P. Siwek

M. Kubaś-Śliwa

 

Wykonanie przez każdą klasę planów remontu szkoły

Przygotowanie przez każdą klasę plakatów pod hasłem ‘Matematyka w praktyce’

 

 

Rozmowy z uczniami

 

Stworzenie praktycznego kontekstu do nauki języków obych.

Stworzenie projektu eTwinning How about writing a letter? Partner: szkoła Sremska Mitrovica w Serbii

Uczniowie wymieniają listy, kartki z kolegami w Serbii, rozmawiają przez Skype’a (po angielsku)

 

 

Drugi semestr

 

A.Tokarczuk

I.Dudzińska

J.Mazurczak

 

Udział w projekcie ok. 50 uczniów z klas 5-7

 

Ewaluacja w ramach projektu

 

Bardziej szczegółowe sprecyzowanie zakresu materiałów na sprawdziany

 

 

Nauczyciele opracowują nacobezu do sprawdzianów, uczniowie ZAPISUJĄ je w zeszytach

 

od drugiego semestru

 

wszyscy nauczyciele

 

Uczniowie mają w zeszytach precyzyjny zakres materiału

 

Rozmowy z uczniami

 

Próba znalezienia  sposobów na zachowanie dyscypliny we współpracy z uczniami

 

1. Uświadomienie uczniom, że sami postrzegają hałas, brak dyscypliny za przeszkodę w zdobywaniu wiedzy (wynik ewaluacji)

2. Dyskusja panelowa/Gadająca ściana na zebraniu samorządu

3. Rozmowa przedstawicieli samorządu w klasach na temat proponowanych rozwiązań.

4. Próba wdrożenia rozwiązań w życie

 

 

kwiecień 2019

 

opiekun samorządu uczniowskiego

 

członkowie samorządu uczniowskiego

 

Rozmowa w każdej klasie (4-7) prowadzona przez samorząd uczniowski

 

Dyskusja panelowa

 

Stworzenie przestrzeni dla nauczyciel, w której mogą dzielić się wiedzą, ciekawymi informacjami

 

 

Zagospodarowanie tablicy korkowej w pokoju.

Stworzenie padleta.

 

 

marzec 2019

 

S. Tobijańska

 

Na padlecie/tablicy pojawiają się owe informacje przynajmniej raz w miesiącu

 

Rozmowa z nauczyciela-mi na temat przydatności

takiej przestrzeni

 

Wzbogacenie bazy dydaktycznej

 

Zakup pomocy edukacyjnych (kostki dydaktyczne, heksy)

 

Zakup pomocy matematycznych

 

 

 

drugi semestr

 

D. Szurgot

D.Ćmielińska

P. Siwek

 

Pomoce są wykorzystywane na różnych lekcjach przynajmniej raz w tygodniu

 

Rozmowa z nauczycielami

 

Wspieramy pasje uczniów i zachęcamy do ich rozwijania

 

 

Zorganizowanie Dnia Kropki – święta talentów i kreatywności (wszystkie klasy)

 

 

Przygotowanie scenariusza Dnia Kropki

 

Kopiowanie materiałów dla każdej klasy

 

Wyznaczenie odpowiedzialnych za przyniesienie materiałów dla każdej klasy

 

 

 

15 września 2015

 

I. Dudzińska

A. Tokarczuk

rodzice

uczniowie

 

Każde dziecko opowiada o swojej pasji.

Każde dziecko pokazuje, że jest w czymś dobre (to nie musi mieć nic wspólnego z nauką szkolną – np. ktoś świetnie opiekuje się młodszym rodzeństwem, ktoś robi świetne kanapki).

Poznajemy dzieci jako ludzi, a nie tylko oceniamy ich jako uczniów.

Każde dziecko tworzy kropkę, na której opisuje/ilustruje swój talent

 

 

Rozmowa z uczniami

 

Stworzenie uczniom możliwości dzielenia się ich pasją z innymi/uczenia innych

 

Prowadzenie przez uczniów działań, (np. warsztatów), w trakcie których dzielą się z innymi swoimi umiejętnościami/pasjami

(odbiorcy: środowisko lokalne, uczniowie, rodzice, nauczyciele);

 

 

Cały semestr

 

Opiekun SU

nauczyciele

 

Przynajmniej trzy w semestrze warsztaty przeprowadzone przez dzieci, występy artystyczne etc.

 

 

 

 

 

 

Umożliwienie uczniom udziału w konkursach

 

 

Organizacja/udział w konkursach/zawodach szkolnych/pozaszkolnych

 

 

cały semestr

 

nauczyciele

 

Przynajmniej osiem w semestrze

 

Lista konkursów

 

Zorganizowanie pokazu talentów (klasy 1-7) dla społeczności lokalnej

 

Ogłoszenie pokazu talentów – wybranie reprezentantów klas (każda klasa jeden występ – dowolna ilość osób z każdej klasy)

 

Stworzenie scenariusza

koncertu prezentującego różne talenty dzieci przy udziale uczniów.

 

Koncert – pokaz talentów prowadzony przez uczniów – dla społeczności lokalnej

 

 

 

 

 

 

15 stycznia 2019 (w trakcie finału WOŚP)

 

wychowawcy

rodzice

uczniowie I.Dudzińska

A.Tokarczuk

 

 

Udział w koncercie reprezentantów każdej klasy.

Udział publiczności – społeczności lokalnej.

 

 

 

Rozmowa z przedstawicielami społeczności lokalnej

Dokumentacja fotograficzna

Opinia szefa sztabu WOŚP

 

 

Zorganizowanie ‘Gali Superasów’ – uroczystości wręczenia Superasów – odpowiedników Oskarów

(klasy 4-7)

 

Wybór kategorii, w których przyznane zostaną statuetki (we współprac z samorządem).

 

Uwzględnienie kategorii uwzględniających pozaprzedmiotowe pasje uczniów

 

Przygotowanie części artystycznej, dającej uczniom możliwość prezentacji swoich talentów/pasji (np. kabaret, taniec, śpiew)

Nominowanie kandydatów do statuetek

Wybór zwycięzców

 

 

czerwiec 2019

 

I.Dudzińska

A.Tokarczuk

samorząd uczniowski

nauczyciele klas 4-7

 

Wręczenie statuetek przynajmniej w 10 kategoriach

 

Przynajmniej 3 występy uczniów w trakcie Gali

 

 

 

Dokumentacja fotograficzna

Tarcza - czy chęć otrzymania statuetki jest motywuje do uczenia się i rozwijania swoich pasji?

 

Stworzenie zakładki na szkolnej stronie internetowej, gdzie dzieci/rodzice/nauczyciele będą mogli prezentować swoje pasje

 

 

Stworzenie zakładki na stronie szkoły.

Stworzenie formularza zgody rodziców na umieszczenie. wizerunku dziecka na stronie internetowej szkoły.

Umieszczanie profili na stronie szkoły w miarę ich powstawania.

 

 

kwiecień 2019

 

P.Grodzki

 

P. Siwek

S. Tobjańska

 

Przynajmniej 5 osób na początek

 

Zakładka na stronie szkoły

 

 

 

Spotkania z ludźmi mającymi pasję

pod hasłem „Marzenia to nie balon, ale schody”

 

Zorganizowanie spotkań z ludźmi mającymi pasje.

Poszerzenie zainteresowań dzieci i wzrost świadomości, że warto rozwijać pasje, ale wiąże się to z pokonywaniem trudności i pracą nad sobą

 

Zmotywowanie dzieci do podejmowania trudu do rozwijania pasji

 

 

Cały semestr

 

D. Szurgot

 

Przynajmniej dwa spotkania w semestrze

 

Dokumentacja fotograficzna

 

Zwiększamy atrakcyjność lekcji – poprzez ich  ‘interaktywność’

 

 

Prowadzimy działania w kierunku objęcia całej szkoły siecią internetową

 

 

Zapoznanie się z ofertą dotyczącą dostawcy sieci i sprzętu

Stworzenie kosztorysu

W przypadku zdobycia funduszy:

Zakup sprzętu

Uruchomienie sieci

Scenariusz alternatywny – przygotowanie do włączenia szkoły do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (szerokopasmowy internet)

 

 

Drugi semestr lub rok szkolny 2018/2019

 

 

 

P. Grodzki

Zasięg sieci wi-fi

 

 

 

Kosztorys założenia sieci wi-fi dla całej szkoły

 

 

 

 

 

 

Rozmowa z dyrektorem

 

Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania narzędzi TIK

 

 

Szkolenie dla nauczycieli z narzędzi TIK

 

 

kwiecień

 

A.Tokarczuk

 

Udział 50% nauczycieli w szkoleniu

 

Lista obecności

 

Częstsze używanie narzędzi TIK

 

Przeprowadzenie lekcji z narzędziami TIK

 

drugi semestr

 

nauczyciele

 

Minimum raz w miesiącu

 

 

Gadająca ściana

Scenariusze lekcji

 

 

Wykorzystanie narzędzi TIK przez uczniów w procesie uczenia się

 

Uczniowie przygotowują fragmenty lekcji, zadania domowe wykorzystując narzędzia TIK

 

 

drugi semestr

 

nauczyciele, uczniowie

 

Przynajmniej dwa razy w semestrze

 

Przykłady zadań

Tak/nie

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie procesu wdrożenie dziennika elektronicznego

 

 

 

Konsultacje z Radą Rodziców

Zapoznanie się z dostępną ofertą

 

 

drugi semestr

 

dyrektor

 

Zapoznanie się z ofertą

 

Rozmowa z dyrektorem

 

Stworzenie projektu Erasmus+ w ramach akcji K201 (partnerstwo strategiczne – wymiana dobrych praktyk) we współpracy z zagranicznymi szkołami, dotyczącego wykorzystania TIK w procesie edukacyjnym (do realizacji w roku szkolnym 2018/2019)

 

 

Pozyskanie partnerów zagranicznych.

Ustalenie zasad współpracy.

Opracowanie wspólnych celów dotyczących wykorzystania TIK w edukacji.

Zaplanowanie działań – wymiana dobrych praktyk w ramach użycia Tik w edukacji, wspólne szkolenie dla nauczycieli z wszystkich szkół, wyjazdy uczniów/nauczycieli do krajów partnerskich, warsztaty dla  uczniów/nauczycieli

Przygotowanie projektu wspólnie z partnerami.

Złożenie projektu w Narodowej Agencji Erasmus+.

 

 

Do 21 marca

 

A. Tokarczuk

 

gotowy projekt złożony w Narodowej Agencji

 

Ocena Narodowej Agencji koordynatora

 

Budzimy zainteresowanie nauką/pasję do nauki

 

 

Realizacja projektu ARISS – przygotowanie do nawiązania łączności z Międzynarodową Stacją Kosmiczną

 

Udział dzieci w wykładach naukowców/wycieczkach/warsztatach/ o tematyce związanej z STEAM, badaniami kosmosu,

kursie krótkofalarskim

Przygotowanie uczniów do nawiązania łączności

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych związanych z tematyka kosmiczną

 

drugi semestr

 

A.Tokarczuk

nauczyciele

 

Udział około dwudziestoosobowych grup dzieci w warsztatach/wycieczkach prowadzonych przez wykładowców z UAM, Politechniki Poznańskiej, Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe

 

Udział całych klas w wykładach prowadzonych przez wykładowców z UAM

 

 

 

Nawiązanie łączności z Międzynarodową Stacją Kosmiczną

 

Zorganizowanie wydarzenia, w trakcie którego uczniowie będą mogli zadać pytania astronaucie przybywającego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

 

 

21-=27 maja 2018

 

A.Tokarczuk

 

Około 10 dzieci zadaje pytanie w obecności innych dzieci – publiczności.

 

obserwacja

 

Udział w projekcie NASA „Trenuj jak astronauta”

 

Wszystkie klasy przez trzy dni realizują projekt – przeprowadzają doświadczenia, trenują jak astronauci uczą się o kosmosie, badaniach kosmicznych, uczestniczą w wykładach, warsztatach

 

Kwiecień 2018

 

A.Tokarczuk

J. Mazurczak

I. Dudzińska

 

Każda klasa przy dni trenuje jak astronauci

 

Dokumentacja fotograficzna

Walizka i kosz

 

Udział w Festiwalu Nauki

 

Zorganizowanie udziału klas w przeróżnych warsztatach na terenie poznańskich uczelni /instytucji naukowych

 

 

Kwiecień 2018

 

M. Kubaś-Śliwa

 

Każda klasa (4-7) bierze udział przynajmniej w jednym warsztacie

 

 

Dokumentacja fotograficzna

 

Rozbudzenie zainteresowania historią rodzinnego miasta i jego mieszkańców

 

 

Udział w projekcie “Powstanie wielkpolskie”

Konkursy związane z tematyką Powstania

Zorganizowanie interaktywnego teleturnieju ‘Milionerzy’

 

 

Marzec 2018

 

D. Szurgot

M. Kubaś-Śliwa

A. Markowski

 

Udział wszystkich klas 4-7

Prace uczniów, wideoreportaż