Badamy potrzeby społeczności szkolnej (Etap II)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Pasja do nauki

 • Źródło:

  własne

 • Dodano:

  17.02.2018

1) Jakie tematy zainteresowały Was w ramach wybranego obszaru? Czego w związku z nimi chcieliście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb? Wypiszcie pytania, które wstępnie zdefiniowaliście.

Po analizie naszych mocnych i słabych stron wybraliśmy kategorię Pasja do nauki: szkoła motywuje do nauki, angażuje i rozwija pasje uczniów i nauczycieli.

Ponieważ w programie 'Szkoła z klasą' stawiamy dopiero swoje pierwsze kroki, postanowiliśmy zająć się kwestią, która bardzo nas martwi: bardzo niską motywacją do nauki u niektórych uczniów, co widoczne jest szczególnie w klasach siódmych. Bezpośrednim odzwierciedleniem naszego intuicyjnego wrażenia są wyniki nauczania. I tak, w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 średnia klas siódmych wyniosła 3,2. Jednocześnie obserwujemy bardzo duże rozbieżności między poziomami – na przykład dzieci z klas szóstych wypracowały średnią ocen ok. 4,5.

Oczywiste jest, że na wyniki ma wpływ ogromna ilość czynników. Planując badanie potrzeb społeczności szkolnej postanowiliśmy skupić się na rozpoznaniu, co sprawia, że uczniom nie chce się uczyć (tu szczególnie interesowały nas klasy siódme) oraz dowiedzieć się, co sprawia, że dzieciom chce im się uczyć, czego lubią się uczyć i jak lubią się uczyć, co mogłoby im pomóc w uczeniu się. Chcieliśmy także dowiedzieć się, jak wygląda to z perspektywy rodziców. Te informacje były nam potrzebne, żebyśmy mogli zaplanować działania dotyczące tego, co i jak możemy zrobić w naszej szkole, aby zarazić naszych uczniów pasją do nauki, jak sprawić, by mniej aktywnym uczniom po prostu zachciało się uczyć, jak rozbudzić ich ciekawość poznawczą, jak sprawić, by poczuli radość i satysfakcję płynącą z pogłębiania wiedzy. Jak sprawić, by wzięli odpowiedzialność za swoje uczenie się? Jak możemy im pomóc? Jakie mają pasję, plany na przyszłość? Jak możemy wspierać dziecięce zainteresowania i zachęcać do ich rozwijania? Jakie metody pracy wydają się najbardziej angażować dzieci do pracy? 

2) Opiszcie, jak przygotowaliście się do badania potrzeb i jak podzieliliście się zadaniami do jego przeprowadzenia.

Nasze badania miały charakter dwuetapowy. Najpierw chcieliśmy poznać pasje naszych uczniów. Postanowiliśmy zrobić to w sposób nietypowy, organizując w szkole Dzień Kropki – święto talentów i pasji. Ramowy plan dnia powstał w ramach zespołu 'Szkoły z klasą', natomiast swoje pomysły wnosili wszyscy nauczyciele. Ten dzień miał nam dostarczyć odpowiedzi na pytanie: jakie pozaszkolne pasje mają nasi uczniowie?

Drugi etap badania potrzeb rozpoczął się od zapoznania z wszystkimi materiałami przygotowanymi przez Fundację. Inga podzieliła się z zespołem informacjami z lokalnego spotkania warsztatowego; koordynatorka była na nim w zeszłym roku, kiedy jeszcze nie byliśmy w programie. Udział w spotkaniach był dla nas cennym doświadczeniem z tego względu, że pozwalał na 'przećwiczenie' poszczególnych etapów, co dla nas, nowicjuszy w programie, miało duże znaczenie.

Postanowiliśmy, że badaniem obejmiemy uczniów, rodziców i nauczycieli. Podjęliśmy decyzję, że pytania skierowane do nauczycieli zostaną sformułowane po przeanalizowaniu odpowiedzi uczniów i rodziców, chcieliśmy bowiem zbadać jak nauczyciele odniosą się do kwestii, które wskażą uczniowie i rodzice jako wspierające bądź przeszkadzające dzieciom w uczeni się.

 Dużo czasu zajął nam wybór narzędzi badawczych. Chcieliśmy użyć takich narzędzi, które dadzą nam możliwość swobodnego wypowiedzenia się jak największej grupie badanych. Wszelkie niestandardowe formy wydawały nam się bardzo atrakcyjne (świetnie sprawdził nam się 'Kret' przy analizie mocnych i słabych stron szkoły), ale jednocześnie chcieliśmy dowiedzieć się tak wielu rzeczy, że obawialiśmy się, że nie pozwolą nam zebrać wystarczająco wyczerpujących odpowiedzi; martwiliśmy się także o analizę wyników. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na zastosowanie 'Ciastka', kartek z czterema polami, rozmowy i ankiet, przy założeniu, że pytania mają mieć w zdecydowanej większości charakter otwarty, taki, który nie ograniczy możliwości wypowiedzi i pozwoli nam lepiej poznać autentyczne potrzeby społeczności szkolnej.

Propozycje pytań, na które miały odpowiadać dzieci i rodzice, przygotował zespół 'Szkoły z klasą'. Zostały one przedyskutowane na radzie pedagogicznej; wtedy też narzędzia badawcze dla uczniów i rodziców nabrały ostatecznego kształtu. 

Zaplanowaliśmy, że ankiety dla rodziców przeprowadzą wychowawcy na zebraniach semestralnych. Wychowawcy mieli też zastosować ciastka w klasach, przeprowadzić rozmowę, w trakcie której dzieci będą mogły dopowiedzieć swoje myśli, które zawrą na 'Ciastku' oraz przeprowadzić mini ankietę w klasach siódmych i szóstej.

Postanowiliśmy, że pytania do nauczycieli zostaną sformułowane, kiedy poznamy potrzeby uczniów i rodziców. Chodziło nam o to, aby zorientować się na ile my, jako nauczyciele, odpowiadamy na konkretne potrzeby. Za przeprowadzenie ankiet dla nauczycieli odpowiedzialna była ekipa 'Szkoły z klasą'.

3) Opiszcie przeprowadzone badanie potrzeb społeczności szkolnej: kto został przebadany, kiedy oraz jakimi metodami. Opiszcie metody i narzędzia, sposób ich zastosowania oraz jakie udało się dzięki nim uzyskać informacje (wyniki badania) od grupy docelowej. Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

ETAP PIERWSZY

Jeśli chodzi o pozaszkolne pasje naszych uczniów, poznaliśmy je już we wrześniu. 15 września zorganizowaliśmy w szkole Dzień Kropki – święto talentów i pasji. Dla dzieci ten dzień był świętowaniem ich talentów; nam dostarczył szczegółowej wiedzy na temat tego, czym pasjonują się nasi uczniowie. Zależało nam, żeby każde dziecko mogło poczuć się ważne i pokazało innym w czym jest dobre. Chodziło też o to, żeby ci uczniowie, którzy nie odnoszą 'sukcesów szkolnych', poczuli się docenieni, żeby nie postrzegali siebie tylko przez pryzmat ocen, które dostają w szkole.  W trakcie tego dnia, między innymi, każde dziecko opowiadało w klasie o swoich pasjach oraz tworzyło swoją kropkę, na której zapisywało, w czym jest dobre. I tak w tym dniu poznaliśmy pasje wszystkich naszych uczniów – bardzo różnorodne.  Wśród nich dominował sport (piłka nożna, zapasy, judo), ale równie ważna była informatyka, zajęcia plastyczne, taniec, aktorstwo czy śpiew.

ETAP DRUGI

Ten etap badania potrzeb społeczności szkolnej przeprowadziliśmy w styczniu 2018 roku. Składał się na niego szereg działań:

 1. Badanie wśród uczniów:

1)      grupa badawcza: po jednej klasie trzeciej, czwartej i piątej

narzędzie badawcze: jeden duży 'ciastek' na klasę, podzielony na pół

pytania:

 1.  Co sprawia, że chce Ci się uczyć?
 2. Co sprawia, że nie chce Ci się uczyć?

prowadzenie: wychowawca

 

2)      grupa badawcza: uczniowie z klas siódmych (3 oddziały) i jedna klasa szósta (klasa, która osiągnęła najlepszą średnią w szkole – 4.6)

narzędzie badawcze: ciastek dla grup (około czteroosobowych), podzielony na pół

pytania:

 1. Co sprawia, że chce Ci się uczyć?
 2. Co sprawia, że nie chce Ci się uczyć?

 

W tym przypadku chcieliśmy dać możliwość wypowiedzenia się jak największej liczbie dzieci. Zależało nam bardzo na tym, żeby uczniowie mogli wypowiadać się swobodnie, bez poczucia, że są 'nadzorowani' przez nauczyciela. Dlatego też zaplanowaliśmy, że w starszych klasach uczniowie będą pracować nad ciastkami w grupach. Poprosiliśmy, aby zapisywali odpowiedzi metodą 'burzy mózgu'; podkreślaliśmy, że nie ma złych odpowiedzi. W tym przypadku, oprócz chęci zdobycia odpowiedzi na nurtujące nas pytania, zależało nam również na tym, aby zachęcić uczniów do refleksji nad swoim procesem uczenia się i do rozmowy na temat ze sobą.  

Byliśmy ciekawi, czy odpowiedzi klas siódmych, osiągających średnie słabe wyniki oraz klasy, która osiągnęła najwyższe wyniki w szkole będą znacząco się różniły.

 

            W każdej klasie po 'ciastkowych' wypowiedziach nauczyciele rozmawiali z klasą, aby uczniowie mogli doprecyzować swoje wypowiedzi.

 

Wyniki badań przy pomocy 'ciastka':

 

 1. Pytanie: Co sprawia, że chce Ci się uczyć?

Na to pytanie uzyskaliśmy bardzo wiele różnych odpowiedzi. Wytłuszczonym drukiem zaznaczyliśmy te, które najczęściej się powtarzały.

 • dobre oceny/pasek na świadectwie
 • dobre wykształcenie
 • lepsza przyszłość/praca
 • pochwały
 • przyjaciele i znajomi
 • ciekawe, fajne tematy/lekcje
 • przedmioty, które lubią
 • możliwość wyboru dobrej szkoły
 • dobre nastawienie nauczycieli
 • miły/sympatyczny nauczyciel
 • chcemy, żeby rodzice byli dumni
 • wygrane w konkursach
 • nagrody
 • chęć zdobywania wiedzy/poznania ciekawostek
 • lekcje interaktywne
 • lekcje na komputerach
 • satysfakcja z dobrze wykonanego zadania
 • wycieczki, wyjścia pozaszkolne
 • konkursy
 • zadania w grupach
 • prezentacje
 • chęć podróżowania po świecie
 • nauczyciel, który wytłumaczy
 • zgrana klasa
 • żeby rodzice przestali truć
 • wspierający rodzice
 • doświadczenia
 • proste, krótkie regułki
 • nie chcę być bezdomny i niewykształcony
 • respekt na dzielni
 • miłość
 • ładne dziewczyny
 • kary
 • podziwianie przez nauczycieli

 

Zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy bazować na wymienionych przez uczniów aspektach, aby zaplanować dalsze działania. Zauważyliśmy, że dla naszych uczniów ważne są motywatory 'zewnętrzne' (oceny, pasek na świadectwie, zadowolenie rodziców, nagrody, także w postaci pochwał); wymieniają też rzeczy związane z przyszłością (możliwość wyboru dobrej szkoły, dobra praca, pieniądze). Zwróciliśmy uwagę na to, że rzadko padały odpowiedzi związane z pasją do nauki w ogóle, chęcią pogłębiania wiedzy, ciekawością świata. To ta sfera, w której będziemy mieli zatem najwięcej do zrobienia – jakie działania podjąć, aby rozbudzić pasję do nauki w ogóle? I co zrobić, żeby Ci, których motywacja ma charakter głównie zewnętrzny, odnaleźli radość uczenia się? Ta część badania przyniosła również pierwsze odpowiedzi, co w szkole pomaga dzieciom się uczyć, a zatem co powinniśmy wykorzystać, by chcieli się uczyć (ciekawe, fajne tematy/lekcje, przedmioty, które lubią, miły/sympatyczny/dobrze nastawiony nauczyciel, waga przyjaciół i znajomych).

 

 

 1. Co sprawia, że nie chce Ci się uczyć?
 • lenistwo
 • dużo obowiązków domowych
 • zmęczenie po szkole
 • duża ilość/nadmiar nauki
 • trudny temat
 • za wcześnie lekcje
 • brak czasu
 • za dużo zadań domowych
 • komputer
 • telefon
 • media społecznościowe
 • PS$, XBbox
 • wolimy siedzieć w internecie
 • brak czasu z powodu treningów
 • przymus
 • wiedza bezużyteczna
 • za stare książki do czytania
 • brak wytłumaczenia i pomocy
 • zbyt długie notatki
 • nie interesuje mnie nauka
 • nauczyciel, z którym nie chce się pracować

 

O ile odpowiedzi co sprawia, że chce Ci się uczyć były bardzo zróżnicowane, odpowiedzi na pytanie co sprawia, że nie chce Ci się uczyć były bardziej jednolite i często się powtarzały. Te najczęściej występujące można najogólniej podzielić na dwie grupy:

 

 1. czynniki wewnętrzne – po stronie uczniów
 • lenistwo
 • dużo obowiązków domowych
 • komputer, telefon, media społecznościowe, PS$, XBbox, internet
 • brak czasu, w tym z powodu treningów

 

 1. czynniki zewnętrzne – po stronie szkoły
 • nudne tematy/lekcje
 • brak dyscypliny w klasie, rozmowy
 • za dużo zadań domowych
 • za dużo nauki

 

3)      grupa badawcza: uczniowie z klas siódmych (3 oddziały) i jedna klasa szósta (klasa, która osiągnęła najlepszą średnią w szkole – 4.6)

narzędzie badawcze: kartka podzielona na cztery części dla każdego ucznia

 pytania:

 1. Jakimi metodami lubisz pracować?
 2. Co pomogłoby Ci mieć lepsze wyniki?
 3. Jeśli mogłabyś/mógłbyś zadecydować o tym czego się uczysz i w jakiej formie, co by to było?
 4. Kim chciał(a)byś zostać w przyszłości?

 

Wyniki:

 1. Jakimi metodami lubisz pracować?
 • w grupach, parach
 • projekty
 • proste regułki wsparte rysunkiem
 • lekcje interaktywne, przy komputerze
 • doświadczenia
 • praktyczne rzeczy

 

 1. Co pomogłoby Ci mieć lepsze wyniki?
 • zdyscyplinowana klasa
 • więcej własnej pracy i zaangażowania
 • motywacja
 • pomoc ze strony rodziców, przyjaciół
 • interesujące, zachęcające do uczenia się tematy zajęć

 

 1. Jeśli mogłabyś/mógłbyś zadecydować o tym czego się uczysz i w jakiej formie, co by to było?
 • eksperymenty
 • rzeczy niezbędne do życia, przygotowujące do przyszłego zawodu

 

 1. Kim chciał(a)byś zostać w przyszłości?

 

 •  

 

 1. Badanie wśród rodziców:

 

narzędzie badawcze: ankieta

 pytania i odpowiedzi:

 1. Czy wiedzą Państwo, kim Państwa dziecko chciałoby zostać w przyszłości?

 

Około 1/3 rodziców nie wiedziała, kim chce zostać ich dziecko; częściowo z tego względu, że same dzieci tego nie wiedzą. Najczęstsze odpowiedzi to:

 • lekarz, w tym weterynarz
 • piłkarz
 • informatyk
 • grafik
 • projektant wnętrz

 

2. Czy Państwa dziecko chętnie chodzi do szkoły? 

TAK – co lubi w szkole? 

Przeważająca większość rodziców określiła, że ich dzieci lubią chodzić do szkoły, zdecydowanie najczęściej ze względu na towarzystwo rówieśników, ale także z chęci pogłębiania wiedzy, ze względu na przedmioty, których lubią się uczyć czy działania z klasą na wielu płaszczyznach.

 

NIE – czego nie lubi w szkole?

5 rodziców napisało, że ich dzieci nie lubią chodzić do szkoły – ze względu na zadania domowe, swoją klasę, przymus nauki.

 

3. Ile czasu Państwa dziecko poświęca dziennie na naukę? 

 1. wcale się nie uczy
 2. do 1 godziny
 3. do 2 godzin
 4. do 3 godzin
 5. powyżej 3 godzin

 

Najwięcej dzieci uczy się do godziny lub dwóch.  W siódmych klasach rodzice wskazywali też, że dzieci uczą się do 3 godzin. Żaden z rodziców nie wskazał, że dziecko wcale się nie uczy lub że uczy się powyżej trzech godzin.

4. Czy Państwa dziecko ma problemy z odrabianiem zadań domowych? (proszę uzasadnić swoją wypowiedź)

NIE

TAK   Jakiego rodzaju są to problemy?

 

Zdecydowana większość rodziców zadeklarowała, że ich dzieci nie mają problemu z rozwiązywaniem zadań domowych. Ci, którzy podkreślili, że problemy takie występują, wskazywali przede wszystkim na to, że dzieci nie rozumieją zadań, na brak samodzielności dzieci, nieumiejętność koncentracji, lenistwo. Część rodziców wskazywała konkretne obszary (zadania tekstowe, wypracowania, czytanie długich tekstów).

 

5. Jak Państwa dziecko spędza czas wolny od nauki? Na co zawsze ma czas? Na co nie chce mieć czasu?

 

Według rodziców dzieci poświęcają wolny czas przede wszystkim na sport, granie na komputerze (dwie najczęstsze odpowiedzi), spotkania z rówieśnikami, czas z rodziną, czytanie.  Rodzice najczęściej wskazywali, że dzieci nie mają czasu na sprzątanie (które według rodziców jest jedynym obowiązkiem dzieci i to przez nich niespełnianym; co ciekawe uczniowie twierdzili, że obowiązki domowe przeszkadzają im się uczyć). Rodzice pisali też o tym, że ich dzieci nie chcą mieć czasu na odrabianie lekcji. Jednak z perspektywy rodziców najważniejszym problemem było sprzątanie.

  

6. Jak Państwo motywują swoje dziecko do nauki i zachęcają je do pogłębiania wiedzy? 

 

Rodzice byli tu bardzo zgodni: pisali o tym, że mówią dzieciom, że od nauki zależy ich przyszłość, ich zawód; że wskazują na wagę dobrych ocen, że dzieci uczą się dla siebie.

 

W tym miejscu uderzająca była dla nas jedna kwestia: rodzice mówili tylko o swoich słownych zachętach, ale właściwie nie wskazywali na żadne aktywności, które pobudzałby ciekawość świata, rozwijały pozaszkolną wiedzę dzieci takich jak wyjścia do muzeów, na wykłady, warsztaty, udział w festiwalach nauki, które to aktywności są szeroko dostępne w naszym mieście. Częściowo zapewne mogła być to kwestia konstrukcji pytania, ale zastanawia fakt, że rodzice nawet nie pomyśleli o takich formach pogłębiania wiedzy.

 

7. Co sprawia, że Państwa dziecku chce się uczyć?

 

Według rodziców ważna jest przede wszystkim satysfakcja z oceny, chęć zdobycia pozycji zawodowej, dobry nauczyciel/podejście nauczyciela, nagrody (w tym np. ciekawe wyjście). Wskazywali też docenienie, ciekawą tematykę i ciekawość świata. Padały również jednak opinie (w klasach siódmych), że nic, że dzieciom jest zupełnie wszystko obojętne, nawet pod groźbą kary nie chce im się uczyć. 

 

8. Co sprawia, że Państwa dziecku nie chce się uczyć?

 

Odpowiedzi na to pytanie były bardzo zróżnicowane, ale ciekawe było to, że w klasach siódmych rodzice najczęściej pisali o lenistwie swoich dzieci ('zwykłe ludzie lenistwo'; przypominamy, że pytania były otwarte!). Wskazywali też na dużą ilość niesprecyzowanego materiału, nudzenie się, brak zainteresowania tematem, monotonię, niezrozumienie tematu, zmęczenie, brak ambicji. Zaciekawiło nas to, że niektórzy rodzice wskazywali możliwość poprawy oceny jako czynnik zniechęcający dzieci do uczenia się.

 

9. Co pomogłoby Państwa dziecku osiągać lepsze wyniki w nauce? 

Tu odpowiedzi rodziców były niezwykle zróżnicowane, ale znów można podzielić je na dwie główne grupy.

Pierwsza z nich, bardzo liczna, to punkty po stronie szkoły (najczęściej pojawiające się odpowiedzi zostały wytłuszczone):

 • zajęcia rozwijające zainteresowania
 • wzmacnianie pozytywne, pochwały
 • indywidualne podejście do uczniów
 • zajęcia dodatkowe
 • zajęcia multimedialne
 • nie 'sucha teoria', praktyka
 • wycieczki, też tematyczne
 • konkretne punkty w zeszycie
 • gdy widza sens zdobywanej wiedzy
 • ciekawie prowadzone lekcje
 • więcej czasu w szkole na zrozumienie tematu, pogłębianie tematu
 • lepsze tłumaczenie
 • konkursy
 • pokazy
 • filmiki

 

Druga grupa odpowiedzi wskazywała na cechy dzieci:

 • koncentracja
 • chęci
 • poświęcenie większej ilości czasu
 • brak dostępu do gier komputerowych
 • nagrody
 • czytanie książek
 • samozaparcie
 • systematyczność

Oraz:

 • mniej monotonii w otaczającym świecie – tej uwagi co prawda nie dało się zakwalifikować do żadnej z grup, ale za to stała się bardzo inspirująca
 1. Badanie wśród nauczycieli

grupa badawcza: nauczyciele

narzędzie badawcze: ankieta

 

Jak wspomniano powyżej, pytania skierowane do nauczycieli zostały opracowane po analizie wyników badania uczniów i rodziców, stąd też ich pozornie niespójny charakter. W rzeczywistości każde pytanie wynika z potrzeb/obserwacji/uwag wyrażonych w badaniu przez uczniów i ich rodziców.

 

Pytania:

1. Jakie stosowane przez Ciebie metody i formy pracy najbardziej angażują uczniów do pracy?

 

 • praca w grupach, parach
 • działania praktyczne
 • burza mózgu
 • krzyżówki, rebusy
 • stacje zadaniowe
 • działania plastyczne
 • projekt

2. Czy pracujesz metodą projektu?

NIE

TAK–opisz projekty, który zrealizowała(e)ś w 2017 roku   

Część nauczycieli przyznało, że nie pracuje metodą projektu; inni za przykłady realizowanych przez siebie projektów podawali ogólnopolskie projekty edukacyjne. Pojawiło się kilka przykładów konkretnych projektów (Pokaz chemiczny i Maria Skłodowska-Curie, Ada to nie wypada, Od nasiona do sałatki, Stórz menu – w j. angielskim, Remont klasy)

 

       3. Czy mógł(a)byś określić swoje lekcje jako 'interaktywne'?

NIE

TAK–podaj przykłady sprzętu, programów, aplikacji, które wykorzystujesz lub które są niezbędne uczniom do wykonania zaprojektowanego przez Ciebie zadania      

 

Duża liczba nauczycieli przyznała, że ich lekcję nie mogą być określone jako interaktywne. Regularnie wykorzystywane są rzutniki w klasach, ale tablic multimedialnych jest tylko kilka w szkole. Największa bolączką jest brak dostępu do internetu – jest dostępny tylko w dwóch klasach (i tam wykorzystywane są narzędzia takie jak kahoot, flipquiz, mentimeter). Dzieci używają również czasami telefonów w celach edukacyjnych (np. do odczytywanie QR kodów, słowników online), jednak bardzo rzadko.  

 4. Czy na Twoim przedmiocie uczniowie prowadzą notatki nielinearne?

NIE

TAK-jakie? Czy pokazujesz im, jak je sporządzić?

Uczniowie tworzą najczęściej notatki w postaci ma myśli, słoneczek skojarzeniowych; czasami stosują rysunki czy tabele. Na niektórych przedmiotach nie tworzą takich notatek.

5. Czy opracowujesz notatkę dla uczniów?

NIE

TAK – jakim klasom?

Nauczyciele najczęściej opracowują notatki wszystkim klasom. Niektórzy tylko dla uczniów w młodszych klasach lub klasach terapeutycznych. Dwóch nauczycieli nie opracowuje notatek wcale, a dwóch określiło, że przygotowuje je wspólnie z uczniami.  

6. W szkole jest niewiele zajęć pozalekcyjnych rozwijających pozaprzedmiotowe zainteresowania/umiejętności dzieci. Gdyby takie koła były finansowane, jakie zajęcia (niezwiązane z nauczanym przedmiotem) mogłabyś poprowadzić?

kaligrafia, muzyczne, gotowania, makijażu, szycia, szydełkowanie, orgiami, robienie na drutach, turystyczne, praca w programie GIMP, plastyczne, teatralne, gry i zabawy ruchowe, taneczne, gier planszowych, ekologiczne, samopoznania, automotywacji, relaksacji,  

7. Co robisz, aby dzieci dostrzegły związek pomiędzy wiedzą przekazywaną na lekcji z życiem codziennym?

 • podaję przykłady z życia
 • zadaję pytania nawiązuje do osobistych doświadczeń
 • samodzielne poszukiwanie informacji
 • lekcje w terenie, wycieczki tematyczne, zielone szkoły
 • działania praktyczne, doświadczenia

 

8. Jak indywidualizujesz pracę z uczniem?

 

Większość nauczycieli tworzy zadania na różnym poziomie, dostosowują sprawdziany. Zdolni/chętni uczniowie dostają dodatkowe zadania domowe. Nauczyciele prowadza zajęcia dodatkowe. Jeden nauczyciel przyznał, że słano mu to idzie i że jest to trudne w trakcie codziennje pracy.

 

9. Czy uczniowie mają jakikolwiek wpływ na dobór tematyki realizowanej na Twoim przedmiocie?

NIE

TAK-w jakim stopniu? Jak często?

 

Nauczyciele w małym stopniu pozwalają uczniom mieć na dobór tematyki lekcji; wskazują na ograniczenia czasowe związane z koniecznością realizacji podstaw programowych.  Część zakłada taką możliwość po realizacji podstawy. Jedynie na technice uczniowie sami wybierają to, co robią.

 

10.W jakich klasach najtrudniej prowadzi Ci się lekcje? Dlaczego?

 

Połowa nauczycieli nie wypowiedziało się w tej kwestii lub stwierdziła, że nie ma takich klas. Nauczyciele klas I-III wskazywali na klasy pierwsze, kiedy jeszcze nie znają dzieci; nauczycieli uczący w drugim etapie edukacyjnym wskazywali na klasy siódme – ze względu na brak dyscypliny, motywacji, natłok informacji – oraz klasy czwarte – z powodu trudnego przejścia między etapami kształcenia.  

4) Jakie były najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań? Czy udało się uzyskać odpowiedzi na postawione początkowo pytania?

Uzyskaliśmy bardzo wiele cennych informacji. Jeśli chodzi o odpowiedzi uczniów klas siódmych i szóstych dotyczące czynników, które sprawiają, że chce bądź nie chce im się uczyć, to różniły się w tym zakresie, że szóstoklasistom znacznie bardziej zależało na ocenach samych w sobie oraz na zadowoleniu rodziców i mniej czasu poświęcają na naukę. Pozostałe odpowiedzi były zbieżne.

Wnioski, które wypływają z badań:

 1. Musimy zwiększyć zakres autonomii i wpływu uczniów na proces edukacyjny, aby czuli się współtwórcami tego procesu, a przez stali się bardziej odpowiedzialni za swoje uczenie się (np. poprzez decydowanie w jakimś stopniu o tym czego się uczą, a jeśli nie mogą zdecydować czego, to jak to będą robić).
 2. Uczniowie mają przeróżne pasje pozaszkolne, ale w szkole trzeba stworzyć przestrzeń, gdzie uczniowie będą mogli je prezentować lub stworzyć im okazję, by mogli się nimi dzielić z innymi – uczniami i nauczycielami.
 3. Musimy zaplanować działania, które pokażą uczniom, że nauka jest pasjonująca. Działania te muszą mieć charakter praktyczny. Możemy to tego wykorzystać nasze mocne strony – kontakty z uniwersytetami. Takie działania pozwolą też rozwinąć zainteresowania tym uczniom, którzy lubią się uczyć.
 4. Uczniowie przeważnie nie widzą powiązania tego, czego uczą się w szkole, z życiem codziennym – trzeba zaplanować działania, które to zmienią. Musimy spróbować wyjść poza naukę typowo 'szkolną' i pokazać im fascynujący świat nauki. Musimy poszerzyć horyzonty!
 5. Trzeba wykorzystać zamiłowanie uczniów do technologii informacyjnych. Jej niedobór i brak internetu w szkole mogą być jedną z przyczyn postrzegania lekcji jako nudnych. Musimy zatem zaplanować działania, które uczynią lekcje bardziej atrakcyjnymi dla uczniów, szczególnie bardziej 'interaktywne'. Trzeba zatem zorganizować szkolenie dla nauczycieli z TIK, z uwzględnieniem BYOD.
 6. Lekcje uatrakcyjnić mogą również inne metody, rzadko w szkole stosowane: odwrócona lekcja, uczenie innych.
 7. Uczniowie w szkole bardzo cenią sobie kontakty z kolegami i koleżankami – możemy wykorzystać ten fakt, np. w postaci lekcji 'uczymy się nawzajem', zadań w grupie, projektów itp.  Nie możemy jednak jednocześnie zapominać o uczniach, którzy lubią pracować indywidualnie.
 8. Uczniowie potrzebują wskazania konkretnego zakresu materiału, który mają opanować.
 9. Uczniowie potrzebują wsparcia w zakresie sporządzania notatek, np. wspartych rysunkami.
 10. Uczniowie bardzo potrzebują wzmocnienia pozytywnego, docenienia!
 11. Wszystkie badane grupy dostrzegają problem braku dyscypliny – dotyczy to szczególnie klas siódmych. Hałas przeszkadza również uczniom! Należy zaangażować Samorząd Uczniowski do zaplanowania działań w zakresie rozwiązania tego problemu.
 12. Ze względu na silne zaangażowanie uczniów w eksplorację przestrzeni wirtualnej – kontynuować działania w zakresie cyfrowego bezpieczeństwa. Należy tu uwzględnić kwestię regulacji czasu, jaki dzieci mogą poświęcić na komputer/telefon itp.
 13. Nie możemy ograniczyć ilości materiału – to znowu problem klas siódmych, ale możemy przemyśleć kwestię zadań domowych.
 14. Dobrze byłoby stworzyć przestrzeń, w której nauczyciele będą mogli dzielić się ze sobą wiedzą, lekturami, informacjami o konferencjach, szkoleniach, ciekawymi projektami, metodami, aplikacjami itp., a także – wynikami takich badań.
 15. Kółka zainteresowań rozwijających zainteresowania pozaszkolne to kwestia do rozpatrzenia w kolejnym roku szkolnym.

5) Podajcie Wasz cel dla szkoły.

Budzimy pasję do nauki i poszerzamy horyzonty!