Etap II: zaplanowanie i przeprowadzenie badania potrzeb społeczności szkolnej, wyciągnięcie z niego wniosków i określenie celu. (Etap II)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Wiedza użyteczna

 • Źródło:

  własne

 • Dodano:

  28.02.2018

1) Jakie tematy zainteresowały Was w ramach wybranego obszaru? Czego w związku z nimi chcieliście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb? Wypiszcie pytania, które wstępnie zdefiniowaliście.

W pierwszym etapie programu Szkoła z Klasą 2.0, biorąc pod uwagę wnioski z analizy potrzeb, zasobów i planów szkoły, wybraliśmy obszar do pracy w bieżącym roku szkolnym: WIEDZA UŻYTECZNA: szkoła uczy, jak wykorzystać w praktyce wiedzę i umiejętności.

W ramach tego obszaru chcielibyśmy żeby uczniowie zrozumieli, że wiedza jest użyteczna i mogą ją wykorzystać w życiu codziennym. Będziemy w planowanym programie nauczania uwzględniali materiały: filmy, prezentacje, artykuły popularnonaukowe i inne, które obrazują jak treści, które są przekazywane w czasie lekcji, zostały wykorzystane w praktyce. Będziemy tworzyć proste roboty, programy, aplikacje. Będziemy stosować aktywne metody nauczania, w tym projekty, które pozwalają uczniom wykorzystać wiedzę do rozwiązania jakiegoś praktycznego problemu. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do zwiększenia motywacji uczniów do nauki, a w efekcie do podniesienia wyników nauczania.

Biorąc to wszystko pod uwagę postanowiliśmy uzyskać odpowiedzi od każdej z grup:

RODZICÓW:

 1. Jak Państwa dzieci wykorzystują w praktyce wiedzę zdobytą w szkole? Jakie dzieci mają z tego korzyści?
 2. W jakich zajęciach rozwijających  zdolności chcieliby Państwo by Wasze dzieci uczestniczyły?

UCZNIÓW:

 1. W jaki sposób wykorzystujesz technologię informacyjno-komunikacyjną w życiu codziennym?
 2. W jakich zajęciach rozwijających Twoją wiedzę  i pokazujących jak wykorzystać  tę wiedzę w praktyce chciałbyś uczestniczyć?

NAUCZYCIELI:

 1. Jakie narzędzia TIK stosuje Pani/Pan na swoich lekcjach?
 2. W jakich codziennych sytuacjach uczniowie mogą wykorzystywać w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole na Pani/Pana lekcjach?

2) Opiszcie, jak przygotowaliście się do badania potrzeb i jak podzieliliście się zadaniami do jego przeprowadzenia.

W skład Zespołu Nauczycieli 2.0 wchodzi 17 osób z panią dyrektor włącznie, żeby przeprowadzić badania całej społeczności szkolnej podzieliliśmy się na cztery zespoły zadaniowe. Pierwszy zespół zadaniowy, w skład, którego wchodzą p. Weronika Lameńska-Ćwiek, p. Anna Raganowicz i p. Anita Pasik był odpowiedzialny za przygotowanie debaty klas 4-7 z przedstawicielami poszczególnych klas oraz z reprezentantami rodziców. Panie wspólnie przygotowały pytania dla dzieci i rodziców, które zostały skonsultowane z całym zespołem Szkoły z Klasą 2.0 podczas kolejnego spotkania Zespołu 2.0 w dniu 4 grudnia 2017 r.
Drugi zespół zadaniowy w składzie p. Joanna Poniatowska, p. Klaudia Gołoś – Robak, p. Marcin Szymański, s. Tomasza odpowiedzialny był za ułożenie pytań i przeprowadzenie debaty uczniowskiej w klasach  1 – 3.
Zespół spotkał się dodatkowo w celu przedyskutowania przebiegu debaty, pytań, na które chcieliśmy uzyskać odpowiedzi. Pytania zostały skonsultowane i zaakceptowane przez wszystkich Nauczycieli 2.0. Wspólnie podjęliśmy decyzję, że debata zarówno w klasach 4-7 jak i 1 – 3 odbędzie się 12 stycznia 2018 r.
Moderatorem debaty klas 4 - 7 była p. Anna Raganowicz, za organizację debaty, dobór przedstawicieli klas i rodziców odpowiadała p. Weronika Lameńska-Ćwiek a prezentację multimedialną przygotowała p. Anita Pasik. Podczas debaty uczniowie klas 4 – 7 dyskutowali o tym, jak to, czego się dowiedzieli i nauczyli na lekcjach, przydaje się im w codziennym życiu oraz wnikliwie analizowali przydatność zajęć pozalekcyjnych. Opowiadali również o roli technologii informacyjno-komunikacyjnych w uczniowskiej codzienności. 
Dorośli goście poruszali w swojej grupie podobne zagadnienia, rzecz jasna z perspektywy rodzica. Padało dużo propozycji zmian, pomysłów do realizacji na lekcjach i podczas zajęć pozalekcyjnych. Poniższe zdjęcia opublikowane na stronie: http://www.sp30.lublin.pl/2017-2018/debata%20lam/index.html

Nad przebiegiem debaty w klasach 1-3 czuwały: p. Joanna Poniatowska, p. Klaudia Gołoś - Robak, s. Tomasza. Moderatorami panelu uczniowskiego były uczennice klasy siódmej: Aleksandra D, Wiktoria K i Paulina N. Dyskusja z uczniami klas 1-3 toczyła się wokół dwóch zagadnień: W jakich zajęciach rozwijających Twoją wiedzę i pokazujących jak wykorzystać tę wiedzę w praktyce chciałbyś uczestniczyć?. W jaki sposób wykorzystujesz technologię informacyjno - komunikacyjną w życiu codziennym? Wszystkie odpowiedzi uczniów zostały spisane na plakatach i zaprezentowane zebranym.

Zdjęcia opublikowane na blogu: https://szkola2018.blogspot.com/p/debata.html

Trzeci zespół zadaniowy odpowiedzialny był za przeprowadzenie wywiadu z nauczycielami. Ponieważ w szkole uczy 120 nauczycieli, zespół podjął decyzję, że wywiad zostanie przeprowadzony z przewodniczącymi zespołów przedmiotowych i zadaniowych. Za przeprowadzenie wywiadu odpowiedzialni byli: p. Iwona Drozdowska-Orłowska, p. Marcin Detiuk, p. Tadeusz Szydłowski.
Ze względu na dużą liczbę nauczycieli w naszej szkole zdecydowaliśmy się na wywiad indywidualny z przewodniczącymi zespołów przedmiotowych i zadaniowych.
Czwarty zespół zadaniowy w skład którego wchodzą: p. Wojciech Pojęta i wszyscy nauczyciele Zespołu 2.0, odpowiedzialny był za dokumentację fotograficzną i publikację naszych działań w programie Szkoła z Klasą 2.0 na stronie szkoły.

3) Opiszcie przeprowadzone badanie potrzeb społeczności szkolnej: kto został przebadany, kiedy oraz jakimi metodami. Opiszcie metody i narzędzia, sposób ich zastosowania oraz jakie udało się dzięki nim uzyskać informacje (wyniki badania) od grupy docelowej. Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

Badanie potrzeb społeczności szkolnej miało formę debaty plenarnej, czyli swobodnej dyskusji  w małych grupach.

Debata szkolna odbyła się 12 stycznia 2018 r.,  wzięli w niej udział przedstawiciele każdej z klas 4-7 (po 1 osobie z klasy) oraz czworo chętnych rodziców.  Uczniowie zostali podzieleni na grupy poziomami klas, rodzice stanowili odrębną grupę.

Po przedstawieniu celu i założeń debaty oraz zasad kulturalnej dyskusji, grupy otrzymywały kolejne zagadnienia/pytania do przedyskutowania.  Swoje pomysły, wnioski i propozycje grupy zapisywały na przygotowanych arkuszach papieru. Po upływie wyznaczonego czasu, członkowie debaty zostawali zapoznani z kolejnym zagadnieniem, tak, by w podsumowaniu przedstawić odpowiedzi na każde z trzech pytań.

Prezentacje grup zostały podsumowane „gwiazdką i jednym życzeniem”.

Pytania i odpowiedzi uczniów klas 4-7:
1.  Jak to, czego się dowiedzieliście i nauczyliście na lekcjach, przydaje się Wam w codziennym życiu? A jeśli się nie przydaje, to z jakiego powodu?

Odpowiedzi:
Klasy 4

-        matematyka i umiejętność liczenia w handlu (sklep, zakupy)
-        język polski i język angielski do komunikacji międzyludzkiej krajowej i zagranicznej – język polski do poprawnego pod względem ortograficznym redagowania komunikatów (np. listy tradycyjne i elektroniczne, esemesy), język angielski do porozumiewania się podczas zagranicznych podróży
-        zajęcia techniczne/technika do projektowania przestrzeni (budynki, wnętrza)
-        szachy do rozwijania umysłu, logicznego myślenia

Klasy 5

-        znajomość języków obcych (przede wszystkim język angielski) do rozmów z obcokrajowcami
-        podstawowe działania matematyczne i znajomość jednostek miar i wag przy zakupach
-        wf podnosi sprawność fizyczną, wspomaga dobrą kondycję, pozytywnie wpływa na zdrowie

Klasy 6 i 7

-        język polski, głównie uczniowie wymienili teksty użytkowe takie jak listy, maile
-        języki obce przydatne są podczas wyjazdów zagranicznych i wycieczek
-        matematyka – podstawowe rachunki, ułamki, procenty uczniowie uznali za przydatne podczas zakupów
-        informatyka – umiejętność rozwiązywania problemów z różnych dziedzin
-        biologia – znajomość ludzkiego ciała i świadomość chorób, umiejętność ich rozpoznawania
-        znajomość historii naszego kraju – dbanie o kraj, wzrost poczucia tożsamości narodowej

2. Jak wykorzystujecie na co dzień TIK (tzn. Technologie Informacyjno - Komunikacyjne)? Czy warto je wykorzystywać? Dlaczego?

Odpowiedzi:

Klasy 4 

-        do nauki i zabawy – e-booki, prezentacje multimedialne, programy graficzne, gry edukacyjne (np. do nauki ortografii), strategiczne gry komputerowe
-        do komunikowania się i rozrywki – portale społecznościowe (Facebook, Instagram), poczta elektroniczna

Klasy 5

-        do pozyskiwania informacji (Internet, multimedia)
-        do komunikacji międzyludzkiej (portale społecznościowe)
-        w celach rozrywkowych i edukacyjnych, np. matematyczne gry edukacyjne, m.in. MatZoo  - www.matzoo.pl

Klasy 6 i 7

-        uczniowie uznali, że warto używać TIK, ponieważ można uzupełnić wiedzę na dany temat
-        dziennik elektroniczny (szybki przepływ informacji i szybka komunikacja)
-        media społecznościowe (np. grupy klasowe na Facebooku)
-        strony, filmy i aplikacje edukacyjne
-        oszczędność miejsca (książki i podręczniki w wersji elektronicznej)
-        jako minusy TIK uczniowie wymienili uzależnienie od telefonów komórkowych i komputerów, brak bezpośredniego kontaktu z ludźmi oraz zagrożenie cyberprzemocą

3.  Jakie zajęcia organizowane na terenie szkoły przydałyby się Wam w codziennym życiu (np. w rozwijaniu Waszych zainteresowań i pasji)? Które uważacie za najmniej przydatne? Czemu?

Klasy  4

-        matematyka i umiejętność liczenia w handlu (sklep, zakupy)
-        język polski i język angielski do komunikacji międzyludzkiej krajowej i zagranicznej – język polski do poprawnego pod względem ortograficznym redagowania komunikatów (np. listy tradycyjne i elektroniczne, esemesy), język angielski do porozumiewania się podczas zagranicznych podróży
-        zajęcia techniczne, technika do projektowania przestrzeni (budynki, wnętrza)
-        szachy do rozwijania umysłu, logicznego myślenia

Klasy 5

-        zajęcia sportowe (np. piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, rugby, paintball, basen, wspinaczka), zajęcia taneczne (np. zumba), zajęcia szachowe
-        koło informatyczne (np. projektowanie stron WWW, obsługa programów graficznych)
-        koło teatralne, koło dziennikarskie, koło wokalne (niekoniecznie chór), koło origami
-        koło przyrodnicze, koło matematyczne

 Klasy 6 i 7

ogólnie uczniowie uznali każde kółko za przydatne

najbardziej przydatne zajęcia:

-        klub dobrej książki
-        kółko fanów kosmosu
-        treningi sportów walki
-        kółko kucharskie
-        zumba/hip-hop
-        pierwsza pomoc
-        zajęcia przygotowawcze do klasy profilowanej

Zajęcia nieprzydatne wg uczniów:

-        wszelkie zajęcia teoretyczne (uczniowie woleliby więcej praktyki)
-        niektóre zadania z plastyki, techniki i muzyki (np. sploty tkackie, nauka gry na flecie, wykonywanie prac plastycznych ciągle tą samą techniką)
-        etyka (wydaje się niektórym nudna, bo jest nieznana)

Pytania dla rodziców:

1.  Czy Państwa dzieci wykorzystują w praktyce wiedzę zdobytą na zajęciach szkolnych? W jaki sposób? Czy dostrzegają Państwo na co dzień z tego jakieś korzyści? Jakie?

Odpowiedzi rodziców:
Wykorzystują znajomość języka obcego,  grając w gry komputerowe, w czasie wyjazdów rodzinnych, do  odczytania etykiet na produktach.

Kluczowa powinna być jednak dla nich świadomość celu uczenia się i zdobywania wiedzy, czyli:
-  nauka rozwija zdolności intelektualne,
- jest treningiem mózgu,
- pozwala wyrobić sobie zdanie na różne tematy,
- czyni nas ciekawszymi rozmówcami,
- ułatwia codzienne życie (np. dobry matematyk nie zostanie oszukany w sklepie),
- poprawne mówienie i pisanie świadczy o nas, robi lepsze wrażenie na rozmówcy i pracodawcy.

Wnioski:
- uczniowie potrzebują większej ilości zajęć praktycznych (teatralnych, doświadczalnych, w formie gier),
- pomocne może być wprowadzanie nauki przez „nowoczesne kanały” (internet/platformy edukacyjne, portale społecznościowe, tablety/laptopy).
Uwagi: rodzice nie podają zbyt wielu przykładów wykorzystania przez ich dzieci wiedzy szkolnej w praktyce. Dostrzegają, że uczniowie nie wiedzą, po co się uczą, nie widzą celowości zdobywania wiedzy szkolnego. Głównym zarzutem jest więc brak powiązania wiedzy szkolnej z życiem codziennym.

2.  Jak Państwa dzieci wykorzystują na co dzień TIK (tzn. Technologie Informacyjno - Komunikacyjne)? Czy warto je wykorzystywać? Dlaczego?

Odpowiedzi rodziców:
Wykorzystanie TIK na co dzień:
- do czerpania wiedzy, znalezienia potrzebnych informacji,
- do komunikowania się między sobą,
- do tworzenia prac na lekcje, prezentacji,
- do rozrywki.

 Dlaczego  warto wykorzystywać TIK:

- dzięki internetowi można szybko i łatwo znaleźć potrzebne informacje, internet może również wskazać źródło wiedzy – np. książkę,
- tak porozumiewa się i funkcjonuje współczesny świat,
- gry edukacyjne i rozrywkowe ćwiczą refleks, spostrzegawczość, koordynację ruchową,
-videoblogi o tematyce naukowej przybliżają zagadnienia naukowe, pokazują wiedzę w praktyce (np. doświadczenia chemiczne),
- internet daje możliwość wykazania się na forum publicznym, sprawdzenia swoich możliwości, ćwiczy odporność na krytykę,
- korzystając z internetu uczymy się sortować wiedzę – wiedza szkolna pozwala nam zweryfikować wiedzę internetową,
- TIK ułatwia komunikację, sprzyja wymianie wiedzy, informacji (np. co jest zadane).

3.  Jakie zajęcia organizowane na terenie szkoły przydałyby się Państwa dzieciom do ich dalszego rozwoju w codziennym życiu, a które z nich uważają Państwo za nieprzydatne? Dlaczego? 

Odpowiedzi rodziców:

Nie ma zajęć „nieprzydatnych”, są tylko różne grupy odbiorców i różne zainteresowania.
Za najbardziej „pożądane” zajęcia rodzice uznają:
- zajęcia z dziedziny ekologii, zdrowia
- zajęcia teatralne (również w ramach lekcji jęz. polskiego, godz. wychowawczych)
- żonglerkę
- zajęcia sportowe typu „zumba”
- gry planszowe
- zajęcia dot. technik pamięciowych
- debaty uczniowskie z zaproszonymi gośćmi
- zajęcia z samopomocy uczniowskiej
- zajęcia z ekonomii
- zajęcia angażujące rodziców (turnieje, rywalizację sportową)
- zajęcia z retoryki
- design thinking

Fotorelacja z debaty uczniowskiej w klasach 4-7 została zamieszczona na stronie szkoły: http://www.sp30.lublin.pl/2017-2018/debata%20lam/index.html

Debata w klasach 1 – 3 przebiegała trochę inaczej, ze względu na wiek uczestników. Uroczystego otwarcia dokonała pani Joanna Poniatowska, która przypomniała uczniom, że w bieżącym roku szkolnym nasza szkoła już po raz siódmy uczestniczy w ogólnopolskim programie „Szkoła z klasą 2.0”. Zapytała zebranych czy wiedzą, co to znaczy „Szkoła z klasą 2.0”, czy ich klasy biorą w nim udział. Następnie prowadząca zapoznała zebranych z celem debaty a także przypomniała, na czym polega prawidłowa debata, zwracając uwagę między innymi na to, że każdy uczeń może wypowiedzieć swoje zdanie jak i kontrargumenty w sposób kulturalny. I tak rozpoczęła się debata wokół zagadnienia: szkoła uczy, jak wykorzystać w praktyce wiedzę i umiejętności.

Moderatorami panelu uczniowskiego były uczennice klasy siódmej: Aleksandra, Wiktoria i Paulinka. Nad przebiegiem debaty czuwały: p. Joanna Poniatowska, p. Klaudia Gołoś – Robak, s. Tomasza.

Wszystkie wypowiedzi uczniów zostały spisane na plakatach.
Fotorelacja z debaty uczniowskiej została zamieszczona na blogu Szkoła z Klasą 2017/2018:http://szkola2018.blogspot.com/p/debata.html
Podczas debaty uczniowskiej w klasach 1-3  w dniu 12 stycznia 2018 r. uzyskaliśmy odpowiedzi na pytania:
W jakich zajęciach rozwijających Twoją wiedzę i pokazujących jak wykorzystać tę wiedzę w praktyce chciałbyś uczestniczyć?
Uczniowie wymieniali zajęcia, w których chcieliby uczestniczyć i argumentowali dlaczego:
-        Zajęcia przyrodnicze – można nauczyć się odróżniać trujące grzyby,  poznawać zwierzęta i rośliny, jak się zachowywać w lesie.
-        Koło teatralne – ponieważ rozwija pamięć, wyrażanie emocji, umiejętność wystąpień publicznych, poprawna wymowa.
-        Zajęcia plastyczne – rozwijać się, zdobywać sukcesy, wyrażać emocje, relaks.
-        Zajęcia języka angielskiego – żeby porozumieć się w obcym kraju.
-        Zajęcia taneczne – relaks, wyrażanie emocji (mowa ciała).
-        Zajęcia muzyczne – sukcesy, rozwijać pamięć, zawód, wyrażanie emocji, relaks.
-        Szycie – można zrobić coś własnoręcznie.
-        Matematyka –płynne liczenie, odczytywanie czasu (zegar), logiczne myślenie.
-        Zajęcia informatyczne – poznajemy programy, uczymy się wysyłać e-maile, korzystać z klawiatury,
-        Robotyka – konstruowanie, logiczne myślenie.
-        Język polski – poprawne pisanie.
-        Zajęcia szachowe – strategiczne myślenie.
-        Sportowych:
Koszykówka – aktywne spędzanie czasu.
Taekwondo – samoobrona, spokój, wytrwałość.
Zajęcia piłki nożnej – można zrelaksować się, rozwija strategiczne myślenie, poprawia kondycję, równowaga.
Basen – aby umieć pływać, wytrwałość.
-        Zajęcia jazdy konnej – równowaga, podejście do zwierząt, uczymy się, jak obchodzić się ze zwierzętami.
W jaki sposób wykorzystujesz technologię informacyjno – komunikacyjną w życiu codziennym?
Odpowiedzi uczniów:

-        pisanie notatek,
-        poczta elektroniczna (możliwość komunikacji),
-        GPS (droga),
-        usługi przez Internet (zakupy, rezerwacja miejsc w hotelu, teatrze, kinie, sprzedaż, reklamacje)
-        uczenie się (wyszukiwanie informacji),
-        granie w gry edukacyjne,
-        oglądanie filmów,
-        pobieranie aplikacji  ≠ odinstalowywanie aplikacji
-        rozmowy wideo,
-        odrabianie pracy domowej,
-        wykorzystanie różnych programów (Word, Paint, PowerPoint, …),
-        wysyłanie obrazu,
-        formularze zgłoszeniowe (zapisy na zajęcia sportowe, itp. CV)
-        formy płatności (przelewy, sprawdzanie stanu konta),
-        zakładanie kont na stronach internetowych,
-        udostępnianie zdjęć, opinii, aplikacji, filmów, informacji, pomysłów, muzyki.

Podsumowanie

Uczniom klas 1 – 3 podobało się, że dyskusja była moderowana przez starsze koleżanki, ze mogli usłyszeć co sądzą na temat wiedzy użytecznej koleżanki i koledzy, korzystać z ich pomysłów.

Mieli życzenie, żeby więcej nauczycieli zaangażowało się w projekt.

  

 

Do badania opinii nauczycieli (ze w względu na liczbę nauczycieli - w naszej szkole uczy 120 nauczycieli), wykorzystaliśmy wywiad gdyż jest to badanie jakościowe a nie ilościowe, jak w przypadku np. ankiety. Zdecydowaliśmy się na wywiad indywidualny, jawny z przewodniczącymi zespołów przedmiotowych i zespołów zadaniowych. W ten sposób chcieliśmy uzyskać szczegółowe informacje, opinie od przewodniczących zespołów.

Odpowiedzi nauczycieli:

 1. Jakie narzędzia TIK stosuje Pani/Pan na swoich lekcjach?

Odpowiedzi nauczycieli:

Matematyki - tablica multimedialna, laptop, projektor, telefon komórkowy.
Języka polskiego - tablica multimedialna, laptop, projektor, telefon komórkowy.
Przyrody - tablica multimedialna, laptop, projektor, telefon komórkowy.
Plastyki - tablica multimedialna, laptop, projektor, telefon komórkowy, aparat fotograficzny.
Wychowania fizycznego - laptop, telefon komórkowy, aparat fotograficzny.
Języka angielskiego, niemieckiego -  tablica multimedialna, laptop, projektor, telefon komórkowy.
Historii -  tablica multimedialna, laptop, projektor, telefon komórkowy.
Informatyki -  laptop, projektor, telefon komórkowy, tablet, aparat fotograficzny, roboty.
Techniki - laptop, projektor.

W jakich codziennych sytuacjach uczniowie mogą wykorzystywać w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole na Państwa lekcjach?

Odpowiedzi nauczycieli:

Matematyki - potrafi zweryfikować poprawność rachunku  w sklepie, umie porównać ofertę telefonii komórkowej i wybrać najbardziej korzystną.
Języka polskiego - potrafi poprawnie korzystać z zasad gramatyki języka polskiego, potrafi napisać list, zaproszenie, gratulacje, podziękowanie.
Przyrody - potrafi czytać papierową mapę i używać kompasu, nazywa drzewa w otoczeniu swojego zamieszkania.
Plastyki - rozpoznaje style architektoniczne, style malarskie.
Wychowania fizycznego - potrafi bezpiecznie zachowywać się na zbiorniku wodnym, umieją udzielać pierwszej pomocy.
Języka angielskiego, niemieckiego -  ogląda filmy bez dubingu i napisów, rozumie teksty piosenek, tłumaczy samodzielnie rożne teksty.
Historii -  wiedzą w którym żyją wieku, znają epoki historyczne, umieją przełożyć historię na rzeczywistość ( problem holokaustu , II Wojny Światowej itp.), umieją rozmawiać o historii z dorosłymi w swoim własnym języku.
Informatyki -  korzystanie z sieci, wyszukiwanie informacji, przygotowywanie prezentacji, nauka programowania, granie w gry i nauka języków obcych przy okazji, uczniowie potrafią skanować, drukować itp.
Techniki - uzyskują kartę rowerowa,  znają zastosowanie materiałów (drewno, plastik itp.), wykonują ozdoby świąteczne i inne okazjonalne, znają zasady zdrowego żywienia,  wiedza jak jest zbudowany kran, bezpieczniki elektryczne, umieją umieszczać produkty w lodówce.
Wszyscy respondenci zauważyli potrzebę odwoływania się do konkretnych przykładów na zajęciach, które pokazywałyby jak wykorzystać w praktyce wiedzę i umiejętności.

4) Jakie były najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań? Czy udało się uzyskać odpowiedzi na postawione początkowo pytania?

Zdjęcia opublikowane na blogu: https://szkola2018.blogspot.com/p/debata.html

Zarówno dzieci jak i rodzice udzielili bardzo dokładnych odpowiedzi na pytania, a szczegółowe wnioski znajdują się w załączonej prezentacji. Za najważniejsze z nich uważamy:
Uczniowie dostrzegają przydatność zdobywanej w szkole wiedzy, potrafią podać konkretne, życiowe przykłady jej zastosowania.
Wg rodziców uczniowie nie wiedzą, po co się uczą, nie widzą celowości zdobywania wiedzy szkolnego. Głównym zarzutem jest więc brak powiązania wiedzy szkolnej z życiem codziennym.
Powtarzającą się kwestią jest potrzeba większej ilości zajęć/działań o charakterze praktycznym.
Uczniowie chętnie korzystają z TIK, zarówno do nauki jak i zabawy, są jednak świadomi zagrożeń, które niesie zbyt częste używanie nowoczesnych technologii.
Różne grupy uczniów mają różne potrzeby, ujawnia się to zwłaszcza przy planowaniu zajęć dodatkowych.
Bardzo dokładnych odpowiedzi udzieli też nauczyciele, którzy widzą powiązanie wiedzy szkolnej z życiem codziennym, widzą też potrzebę konkretnych przykładów na zajęciach, które pokazywałyby uczniom jak wykorzystać w praktyce wiedzę i umiejętności.
Nauczyciele chętnie korzystają z TIK na swoich zajęciach, narzędzia są im znane i wykorzystywane (to nasz potencjał, który z pewnością wykorzystamy planując konkretne działania).

5) Podajcie Wasz cel dla szkoły.

Biorąc wnioski z badań całej społeczności szkolnej nasz cel:  WIEDZA UŻYTECZNA: szkoła w drugim semestrze na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych uczy, jak wykorzystać w praktyce wiedzę i umiejętności.

Chcemy pokazać uczniom, że wiedza to nie tylko teoria, a to, czego nauczą się w szkole, mogą wykorzystywać w codziennym życiu eksperymentując, tworząc i rozwiązując problemy. Do realizacji celu będziemy wykorzystywali filmy, prezentacje, artykuły popularnonaukowe i inne, które obrazują jak treści, które są przekazywane w czasie lekcji, zostały wykorzystane w praktyce. Będziemy stosować aktywne metody nauczania, które pozwalają uczniom wykorzystać wiedzę do rozwiązania jakiegoś praktycznego problemu, tworzyć roboty, programy, aplikacje.