Etap I: stworzenie Zespołu, analiza zasobów szkoły i wybranie obszaru głównego. (Etap I)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Wiedza użyteczna

  • Źródło:

    własne

  • Dodano:

    02.12.2017

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu wziął udział w pierwszym spotkaniu Zespołu?

Jednym z działań, które zaplanowaliśmy do realizacji na bieżący rok szkolny na radzie sierpniowej był program Szkoła z Klasą 2.0. Dla nas to był pewnik, nie chcieliśmy zmarnować działań, które w naszej szkole dobrze się sprawdziły i przynosiły wymierne efekty. Dlatego na sierpniowej radzie pedagogicznej pani dyrektor poinformowała wszystkich nauczycieli o przystąpieniu naszej szkoły do programu Szkoła z Klasą 2.0 i od razu poprosiła, żeby chętne osoby zgłosiły się do szkolnego koordynatora, żeby wstępnie ustalić skład naszego Zespołu. Po zarejestrowaniu szkoły do programu szkolny koordynator napisał Zaproszenie do programu Szkoła z Klasą 2.0, które zostało rozwieszone w pokojach nauczycielskich, żeby każdy nauczyciel mógł się z nim zapoznać. Zaproszenie zostało też opublikowane na blogu „Szkoła z Klasą 2.0 – 2017/2018”.

Nie były to jedyne działania promujące Szkołę z Klasą w środowisku szkolnym. Na stronie internetowej szkoły jest zakładka do tegorocznej edycji Szkoły a Klasą 2.0, dzięki temu wszyscy zainteresowani rodzice, uczniowie i nauczyciele mogą zapoznać się z działaniami w programie i uczestniczącymi nauczycielami. Szkolny koordynator rozmawiał również indywidualnie z nauczycielami, a także pracownikami szkoły o programie, zachęcał i motywował do podjęcia działań w programie. W efekcie do programu Szkoły z Klasą 2.0 przystąpiło 17 kreatywnych, gotowych do działania nauczycieli.

Pierwsze spotkanie Zespołu 2.0 odbyło się 27 listopada 2016 r. i trwało około 1,5 godziny.  W spotkaniu uczestniczył koordynator oraz zapisani nauczyciele. Wspólnie doszliśmy do wniosku, ze do współpracy zaprosimy nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów oraz rodziców.

Na początku spotkania koordynator zapoznał nauczycieli z programem Szkoła z Klasą 2.0. Na spotkaniu omówiliśmy  zasoby szkoły, problemy, z jakimi muszą się zmierzyć w bieżącym roku szkolnym  nauczyciele i szkoła. Ustaliliśmy, że kolejne spotkanie Zespołu 2.0, odbędzie się w poniedziałek  4 grudnia 2017 r. o godzinie 15.10 i będzie dotyczyło omówienia działań związanych z badaniem potrzeb szkoły, abyśmy mogli sprawnie przeprowadzić badania, analizy wyników,  wyciągnąć wnioski, na podstawie których zdefiniujemy już konkretny cel dla szkoły na bieżący rok szkolny.

Podzieliliśmy się na trzy zespoły zadaniowe, które sprawdzą, czy wybrany cel odpowiada na potrzeby całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły.

https://2.bp.blogspot.com/-QA2fTMEaDP8/WiLkNtJr2eI/AAAAAAAAI8M/FVTG3inBVWA4yB-pToa4WhrCN3Ledr4cQCLcBGAs/s1600/pixiz-02-12-2017-18-33-34.jpg

Ze względu na to, że spotkanie odbyło się w późnych godzinach popołudniowych, nie mogli w nim uczestniczyć uczniowie. Z grupą uczniów klas siódmych, którzy od czterech lat aktywnie uczestniczących w programie Szkoła z Klasą”, spotkał się szkolny koordynator następnego dnia 28 listopada 2017 r., żeby poznać ich zdanie na temat ich potrzeb oraz wyboru celu głównego dla szkoły.

Zdjęcie opublikowane na blogu:  http://szkola2018.blogspot.com/

2) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące ludzi i relacji w szkole (przestrzeń społeczno-kulturowa).

W bieżącym roku szkolnym do współpracy udało się zaprosić nauczycieli różnych przedmiotów i o różnym stażu pracy, a także nauczycieli gimnazjum, od września, po połączeniu jesteśmy jednym zespołem. Taki skład zespołu pozwoli na wymianę spostrzeżeń,  doświadczeń z pracy z młodzieżą w różnym wieku od klasy pierwszej szkoły podstawowej do siódmej i do klas gimnazjalnych.   
W programie uczestniczą:

Dyrektor szkoły: pani Beata Jezierska  – nauczyciel historii
Koordynator projektu : p. Joanna Poniatowska – nauczyciel informatyki, techniki

Nauczyciel informatyki:

p. Iwona Drozdowska – Orłowska
p. Tadeusz Szydłowski

Nauczyciele języka polskiego

p. Weronika Lameńska
p. Anna Raganowicz

Nauczyciel języka angielskiego

p. Anita Pasik

Nauczyciele matematyki

p. Marcin Szymański
p. Alicja Wójtowicz - Ziętek

Nauczyciel geografii:

p. Anna Dębicka

Nauczyciele Edukacji Wczesnoszkolnej:

Klaudia Gołoś-Robak
Agata Pizoń
Maja Wolska

Nauczyciel muzyki

p. Michał Jankowski

Nauczyciel religii

s. Agnieszka Jaroszkiewicz

Nauczyciele wychowania fizycznego:

p. Wojciech Pojęta
p. Marcin Detiuk – instruktor szachowy

Praca w programie Szkoła z Klasą 2.0 w latach ubiegłych pokazała, że w szkole panują dobre relacje między nauczycielami, pracownikami szkoły, rodzicami i uczniami. Nauczyciele chętnie ze sobą współpracują, są otwarci na współpracę z nauczycielami gimnazjum.  Stale podnoszą swoje kwalifikacje w różnych dziedzinach, wzbogacając  w ten sposób swój warsztat pracy. Od wielu lat nauczyciele wprowadzają ocenianie kształtujące. Nauczyciele chętnie poznają nowe technologie informacyjno - komunikacyjne, które później wykorzystują na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w celu rozwijania u uczniów umiejętności czytania i analizy różnych tekstów, samodzielnego dochodzenia do wiedzy i do rozwiązań oraz pokazania uczniom jak na różne sposoby  można odkrywać świat. Ubiegły rok pokazał również, że pracują z pasją i potrafią rozwijać pasje uczniów. W szkole odbywają się również imprezy szkolne, podczas których mają możliwość  kultywowania polskiej tradycji, kształtowania  szacunku do tradycji i obrzędów, realizowane są projekty i akcje ogólnopolskie. Nauczyciele organizują  zajęcia sportowe, rozgrywki i turnieje, konkursy przedmiotowe, wyjścia klasowe, które wzbogacają proces nauczania i urozmaicają uczniom życie szkolne (wyjścia do kina, teatru, na lekcje i warsztaty w terenie, wycieczki).  W ramach współpracy z rodzicami organizowane są różnego rodzaju warsztaty dla uczniów na UMCS i Politechnice Lubelskiej, które są bardzo atrakcyjne. Jak wykazały badania w ubiegłym roku uczniowie bardzo chętnie uczestniczą we wszystkich działaniach Szkoły z Klasą 2.0. Jednak nie zawsze uczniowie wiedzą po co się tego uczą, do czego im się przyda wiedza z róznych przedmiotów, jak mogą ją praktycznie wykorzystać.Nie wszystko dla nich jest oczywiste.

3) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące infrastruktury, architektury i wyglądu szkoły (przestrzeń fizyczno-architektoniczna).

Po połączeniu szkoły podstawowej z gimnazjum, zwiększyła się przestrzeń fizyczno-architektoniczna. Możemy maksymalnie wykorzystać sale lekcyjne na potrzeby lekcji i zajęć pozalekcyjnych, uczniowie przemieszczają się za pomocą łącznika z budynku szkoły podstawowej do gimnazjum i odwrotnie. Korytarze mamy przestronne,  jasne. Zwiększyła się liczba pracowni komputerowych. Mamy też drugą bibliotekę. Biblioteki są  miejscem, z którego korzystają  uczniowie, nauczyciele, pracownicy i ich rodziny. Jest miejscem, w którym uczniowie mogą wzbogacić zasób słownictwa,  poszerzyć swoją wiedzę z różnych dziedzin oraz odkryć w sobie pasję do czytania. Swoimi zasobami wspiera realizację programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły. W zbiorach biblioteki znajdują książki  z literatury beletrystycznej, popularnonaukowej, metodycznej.  W bibliotekach znajdują się również  zbiory  audiowizualne i czasopisma dla uczniów i nauczycieli. 

4) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące sprzętu i wyposażenia w szkole (przestrzeń wirtualno-technologiczna).

Dysponujemy dwiema pracowniami mobilnymi, wyposażonymi w 15 laptopów uczniowskich każda z dostępem  do Internetu, systemem operacyjnym Windows 10.
Posiadamy dwie pracownie wyposażona w  komputery  stacjonarne  z dostępem szerokopasmowym do Internetu, podwieszanym projektorem, które można wykorzystać do przeprowadzania lekcji różnych przedmiotów.
W bibliotece znajdują się trzy komputery z dostępem do Internetu do użytku uczniów. Centrum Multimedialne wyposażone w trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, drukarkę sieciową i urządzenie wielofunkcyjne do użytku nauczycieli i uczniów.
Sala gimnastyczna wyposażona na stałe w podwieszany projektor i duży ekran, sprzęt nagłaśniający (kolumny i mikrofony bezprzewodowe).
Ponadto szkoła posiada:
Komputery z dostępem do Internetu i urządzeniem wielofunkcyjnym w pokojach nauczycielskich.
W większości sal lekcyjnych znajdują się już zestawy składające się z komputera z dostępem do Internetu i projektora.
W sześciu salach lekcyjnych od ubiegłego roku mamy tablice interaktywne, które są wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych.
Wizualizer.
­Dwa aparaty fotograficzne.
­Cztery skanery.
­Dwanaście drukarek (cztery kolorowe).
­Dwa komputery do obsługi biblioteki i jeden w gabinecie pedagogów.
­Technologią informacyjną posługuje się cała administracja.

5) Jakie wnioski wynikają z analizy tych trzech przestrzeni? Jakie są mocne i słabe strony Waszej szkoły?

Mocne strony:

Zasoby ludzkie – wykwalifikowana kadra pedagogiczna, stale podnosząca swoje kwalifikacje, dobre relacje, nauczyciele otwarci na współpracę, przyjazna atmosfera w pracy.
Szkoła dobrze wyposażona w sprzęt, stale doposażana.
Infrastruktura dostosowana do potrzeb uczniów.
Koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze dla uczniów.

Słabe strony

Nasza szkoła liczy około 1200 uczniów, w związku z tym zależało nam na tym, żeby tak ułożyć plan, aby klasy  kończyły jak najwcześniej. Udało się to zrobić, zostały wykorzystane wszystkie sale lekcyjne. Jest to zaleta, ale niektórzy uczniowie nie mogą uczestniczyć w dwóch czy trzech kołach, gdyż większość klas kończy lekcje w jednym czasie i uczniowie muszą dokonywać wyboru, w których zajęciach pozalekcyjnych chcą uczestniczyć, ponieważ wszystkie koła odbywają się bezpośrednio po zajęciach lekcyjnych klas.
Zdarza się też, że nie wszyscy uczniowie i nie zawsze wiedzą po co się uczą, do czego im się to przyda. Dlatego chcielibyśmy to zmienić, żeby byli świadomi tego po co się uczą i jak wiedzę i umiejętności zdobywane na lekcjach mogą wykorzystać w życiu codziennym.

Po analizie potrzeb, zasobów i planów szkoły na najbliższy rok szkolny, stwierdziliśmy, że dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pedagogiczna, która stale podnosi swoje kwalifikacje w różnych dziedzinach, mamy dobrze wyposażoną szkołę w sprzęt oraz infrastrukturę dostosowaną do potrzeb uczniów. Ponadto w szkole funkcjonują różnorodne koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze. Biorąc to wszystko pod uwagę stwierdziliśmy, że chcemy żeby uczniowie zrozumieli, że wiedza jest użyteczna i mogą ją wykorzystać w życiu codziennym.

6) Opierając się na wnioskach z analizy wybraliście jeden z 10 obszarów. Napiszcie który i uzasadnijcie dlaczego.

Opierając się na wnioskach  z analizy potrzeb, zasobów i planów szkoły,wybraliśmy cel: WIEDZA UŻYTECZNA: szkoła uczy, jak wykorzystać w praktyce wiedzę i umiejętności. Mamy nadzieję, że realizacja tego celu przełoży się na motywację uczniów do nauki i przyczyni się do podniesienia wyników nauczania. Dlatego chcemy uczyć, jak wykorzystać w praktyce wiedzę i umiejętności. Chcemy pokazać, że wiedza to nie tylko teoria, a to, czego uczniowie uczą się w szkole, mogą wykorzystywać w codziennym życiu tworząc, eksperymentując i rozwiązując problemy. Będziemy w planowanym programie nauczania uwzględniali materiały: filmy, prezentacje, artykuły popularnonaukowe i inne, które obrazują jak treści, które są przekazywane w czasie lekcji, zostały wykorzystane w praktyce. Będziemy tworzyć proste roboty, programy, aplikacje. Stosować aktywne metody nauczania, w tym projekty, które pozwalają uczniom wykorzystać wiedzę do rozwiązania jakiegoś praktycznego problemu.

Dlaczego ten cel?  Padały różne argumenty: ponieważ jest konkretny, praktyczny, atrakcyjny dla uczniów, żeby nie padały uwagi od uczniów, a po co my się tego uczymy, do czego nam się to przyda.

Do realizacji celu wykorzystamy zasoby ludzkie,  sprzętowe i infrastrukturę szkoły.