Pasja do nauki w Osuchowie. Etap 2 - Kto pyta, nie błądzi. (Etap II)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Pasja do nauki

 • Dodano:

  15.01.2018

1) Jakie tematy zainteresowały Was w ramach wybranego obszaru? Czego w związku z nimi chcieliście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb? Wypiszcie pytania, które wstępnie zdefiniowaliście.

Tematy, które zainteresowały nas w ramach wybranego obszaru:

 1. Stosujemy aktywne, angażujące uczniów metody nauczania.

 2. Szkolimy nauczycieli z korzystania z TIK i nowych metod pracy.

 3. Motywujemy uczniów, rodziców i nauczycieli do ciągłego samorozwoju.

 4. Wszyscy dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

 5. Zapraszamy gości ze świata nauki oraz specjalistów w dziedzinach, które leżą w kregu zainteresowań uczniów.

 6. Organizujemy zielone szkoły.

 7. Tworzymy przestrzeń dla ucznia w szkole.

 8. Uczymy poprzez działanie.

W badaniu potrzeb chcieliśmy się dowiedzieć od całej społeczności szkolnej (klasy 4 – 7 szkoły podstawowej oraz II – III gimnazjum), jakie mają oczekiwania, przemyślenia w ramach obszaru, który nas zainteresował. W pierwszej połowie listopada użyliśmy "gadającej ściany" do zorientowania się, jakie tematy interesują naszych podopiecznych.

Możliwość wypowiedzenia się mieli uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji oraz rodzice. Na rodziców musieliśmy poczekać na zebrania (13.11.2017r. oraz 11.01.2018r.), podczas których mogli zamieścić swoje przemyślenia i propozycje – po prostu dopisać lub zaznaczyć markerem, które działanie ich zainteresowało (skserowana karta "Pasja do nauki"); przedstwiciele trójek klasowych mogli też wypowiedzieć się podczas zebrania Rady Rodziców.

Dwa głowne pytania z "gadającej ściany", to:

1. Czym jest dla ciebie pasja do nauki?

2. Co sprawiłoby, że chciałbyś się więcej i chętniej uczyć?

Dodatkowe pytania (zapisane mniejszym drukiem na "gadajacej ścianie"):

1. W którym kierunku powinna się rozwijać nasza szkoła? (napisz lub zamaluj pole)

2. Czy wolisz się uczyć w szkole, czy w domu?

3. Jakie warunki sprzyjają twojej nauce lub pomagają ci rozwijać twoje pasje?

4. Kto najczęściej zachęca cię do nauki?

2) Opiszcie, jak przygotowaliście się do badania potrzeb i jak podzieliliście się zadaniami do jego przeprowadzenia.

Do podziału zadań i badania potrzeb zabraliśmy się bardzo szybko. Chcieliśmy, aby czas był naszą mocą stroną.

Badanie uczniów przypadło wychowawcom. Mają najlepszą możliwość porozmawiania z wszystkimi uczniami podczas godziny wychowawczej. Zajęcia rozpoczęto od zmienionej wersji ankiety "Co lubisz" (zainteresowania odpowiednie dla dzieci), następnie nauczyciel odczytywał uzyskane informacje – to wprowadziło miłą atmosferę. Następnym punktem była gra "Szkoła na czasie"- Karty Wymiaru "Uczenie się" dla SP przesłana przez Fundację SzK2.0 oraz uzupełnienie "Kreta". Klasom towarzyszyli koordynator programu lub wybrani przedmiotowcy, którzy czuwali nad przebiegiem zajęć. Bardzo zależało nam na tym, żeby oprócz "gadającej ściany" dać uczniom inną możliwość wypowiedzenia się. Zdawaliśmy sobie sprawę, że aby dobrze pracować w dużym zespole, muszą też sobie radzić małe zespoły – klasowe. Informacje zebrane od wychowawców gromadziły Ewa T. i Ewa L oraz przewodniczący klas. Przedstawiciele SU uruchomili tzw. "skrzynkę pomysłów", do której (jeśli ktoś chciałby coś dodać) wrzucano również pomysły i sugestie dla "lepszego jutra".

 

3) Opiszcie przeprowadzone badanie potrzeb społeczności szkolnej: kto został przebadany, kiedy oraz jakimi metodami. Opiszcie metody i narzędzia, sposób ich zastosowania oraz jakie udało się dzięki nim uzyskać informacje (wyniki badania) od grupy docelowej. Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

Badania trwały od 6 listopada 2017r. do 11 stycznia 2018r.

Skorzystaliśmy z metod, które były łatwe w zastosowaniu oraz potrafiły wprowadzić atmosferę spokoju i dobrej zabawy. Zdecydowaliśmy się na: grę edukacyjną "Szkoła na czasie", "gadającą ścianę" oraz Kreta. Skorzystaliśmy także z wyników badania ankietowego przeprowadzonego na początku roku szkolnego w celu ustalenia zajęć pozalekcyjnych odpowiadających zainteresowaniom uczniów.

Diagnozowaliśmy potrzeby trzech grup: uczniowie, rodzice i nauczyciele. Wypowiedzieć się mogli wszyscy pracownicy szkoły oraz współpracująca z nami pani Natalia (bibliotekarka).

Pytania dla uczniów:

1. Jakie zajęcia pomogłyby ci rozwijać twoje pasje i umiejętności?

2. Kogo chciałbyś zaprosić do pomocy w rozwijaniu twoich talentów?

3. Czy lubisz się uczyć?

4. Wybierz zajęcia, którymi byłbyś zainteresowany. (załącznik – ankieta diagnozująca zapotrzebowanie na zajęcia dodatkowe)

5. Co zmieniłbyś w szkole, aby łatwiej i przyjemniej można było się uczyć?

 

Pytania dla rodziców:

1. Czy szkoła wystarczająco motywuje uczniów do nauki?

a) tak   b) nie

2. Czy zachęcacie Pan/Pani swoje dziecko do uczenia się?

a)zawsze         b) często         c) czasami d) rzadko  e) nie zachęcam

3. Jakie działania szkoły zmotywowałyby Pana/Pani dziecko do nauki?

a)      Konkursy

b)      nowatorskie metody nauczania

c)      Więcej TIK na lekcjach (wykorzystanie komputera i sprzętu multimedialnego)

d)     Własna propozycja……………………………………………………………

4. W jakim stopniu w skali od 1 do 6 ocenia Pan/Pani swoje umiejętności korzystania z komputera? (korzystanie z poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego)

1          2          3          4          5          6          (1 – najgorzej; 6 - najlepiej)

4.  Czy w celu polepszenia swoich umiejętność korzystania z komputera są Państwo zainteresowani:

a)      Warsztatami dotyczącymi zakładania poczty elektronicznej i obsługi dziennika elektronicznego prowadzonymi przez nauczycieli

b)      Otrzymaniem broszurek informacyjnych, jak założyć pocztę elektroniczną i korzystać z dziennika elektronicznego

c)      Warsztatami dotyczącymi zakładania poczty elektronicznej i obsługi dziennika elektronicznego prowadzonymi przez uczniów

 

Pytania dla nauczycieli:

1.  W jakiej skali ocenia Pan/Pani motywację swoich uczniów do nauki?

1          2          3          4          5          6          (1 – najgorzej; 6 - najlepiej)

2. Jakie działania podejmuje Pan/Pani, aby zmotywować swoich uczniów do nauki?

a)      konkursy

b)      nowatorskie metody nauczania

c)      stosowanie TIK na lekcjach

d)     ocenianie kształtujące

e)      doświadczenia i praktyczne działania

f)       własna propozycja…

Oto odpowiedzi na wszystkie pytania:

Pasja do nauki jest dla uczniów i rodziców: chęcią do uczenia się, stałą motywacją do nauki, chęciami do nauki. Rodzicom jest trudno motywować dzieci do nauki.

Uczniowie uczyliby się chętnie, gdyby mogli wykonywać na lekcjach doświadczenia i eksperymenty i nie otrzymywać tak dużo prac domowych. Chcieliby, by organizować dla nich ciekawe zajęcia np. z robotami, z tańcem. Było dużo zgłoszeń, że warto wyremontować lub odnowić sklepik szkolny, bo jest miejscem nieatrakcyjnym. Dzieci chciałyby, by rodzice też uczestniczyli w jakichś zajęciach. Ponadto uczniowie lubią szkołę i lubią się w niej uczyć.

Członkowie Rady Rodziców podjęli się uzyskania informacji zwrotnej w formie rozmowy dotyczącej oczekiwań rodziców od szkoły. Okazało się, że rodzice są zainteresowani zorganizowaniem dla nich warsztatów, w których mogliby również uczestniczyć nauczyciele. Tak więc i rozwijanie pasji i integracja!

 

 

4) Jakie były najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań? Czy udało się uzyskać odpowiedzi na postawione początkowo pytania?

Udało nam się uzyskać odpowiedzi na postawione pytania. Dowiedzieliśmy się bardzo wiele, a informacje jak się okazało były różnorodne. Cieszymy się jednak, że nasze diagnozowanie potrzeb spotkało się z tak dużym zainteresowaniem.

Najważniejsze wnioski:

 1. Zaangażować rodziców i nauczycieli do udziału we wspólnych twórczych warsztatach.

 2. Przeprowadzic konkurs plastyczny lub projekt na odnowę sklepiku szkolnego.

 3. Zorganizować warsztaty taneczne dla uczniów z profesjonalnym nauczycielem tańca.

 4. Przeprowadzić ciekawe zajęcia np. z robotami, tańcem.

 5. Zorganizować dla nauczycieli i wszystkich chętnych warsztaty z TIK.

5) Podajcie Wasz cel dla szkoły.

Nasza szkoła, wspólnie z rodzicami, motywuje uczniów do nauki poprzez organizację działań rozwijających ich pasje, które stworzą możliwość osiągnięcia sukcesu i zachęcą uczniów do systematycznej nauki (np. konkursy wewnątrzszkolne, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi).