Pomysły na solidarne działania (Etap III)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Solidarność

 • Źródło:

  Renata Bizoń PSP NR 5 w Boguszowie-Gorcach

 • Dodano:

  03.03.2020

1) Wypiszcie działania wygenerowane podczas burzy mózgów. Kogo włączyliście w burzę mózgów? Które z rozwiązań pochodzą od uczniów?

Poprzedni etap, w którym skorzystalismy z narzędzi takich jak ankieta czy Kret, które skierowane były do uczniów, tak naprawdę już wtedy nasuwały nam wiele pomysłów. Podobnie, jeszcze podczas I etapu, w trakcie spotkania z Rada Rodziców szkoły, w ucho wpadło nam kilka zdań rodziców, które nie były tylko ich potrzebami, ale jednocześnie też propozycjami zmian. Po realizacji etapu II jeszcze raz spotkaliśmy się z członkami Szkolnego Koła Wolontariatu, podsumowaliśmy ten etap i wnioski z niego płynące i poprosiliśmy ich o konkretne propozycje działań - wykonany przez nich w II etapie Kret wyzwolił burzę mózgów. Przysłuchiwaliśmy się propozycjom uczniów i zapisywaliśmy je. W kolejnym tygodniu podczas Rady Pedagogicznej przedstawilismy tą informacje gronu pedagogicznemu, które również zaproponowało swoje pomysły. Następnie spotkaliśmy się już w mniejszym gronie tzn nasz zespół Szkoły z Klasą oraz Dyrekcja i wybraliśmy następujące działania: wygospodarowanie w szkole miejsca wyciszenia, o które prosili również uczniowie oraz co z tym związane pozyskanie wśród uczniów wolontariuszy, którzy będą pomagać innym uczniom, którzy mają problemy w nauce; zorganizowanie spotkań z osobami, które na co dzień zajmują się pomaganiem innym, upiększenie naszego przyszkolnego ogrodu (to również pomysły uczniów), stworzenie bazy scenariuszy zajęć z wychowawcą, filmów i stron internetowych o  tematyce wpisanej w wybrany przez nas obszar takiej jak: empatia, tolerancja, wolontariat i solidarność w działaniu, odmienność. Dodam jeszcze, że w związku z planowanymi działaniami, w program mocno zaangażuje się pedagog, psycholog szkolny oraz pani bibliotekarka.

2) Opiszcie szerzej maksymalnie pięć działań, które wybraliście do realizacji w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? W jaki sposób te działania odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

Nasze działania:

1. Stworzenie w szkole tzw strefy wyciszenia, miejsca, w którym podczas przerw, będzie można w ciszy odpocząć, przygotować się do zajęć, poczytać jedną z książek, ze zbioru stworzonego z książek „użyczonych” przez uczniów. Będzie to również miejsce, w którym w określonych godzinach po zajęciach, pod opieką nauczyciela, uczniowie  będą mogli np. wykonać pracę na komputerze lub projekt grupowy. W tym miejscu  chętni uczniowie będą pomagać swoim kolegom w nauce.

2. Pozyskanie wśród uczniów chętnych osób, dobrych uczniów w różnych przedmiotach, którzy będą pomagać innym uczniom, którzy mają problemy w nauce, szczególnie w okresach przed wystawieniem ocen. W tym celu wcześniej przygotujemy "giełdę osób", które udzielą pomocy i z niej skorzystają.

3. Stworzenie, przy udziale pedagoga, psychologa i innych nauczycieli, bazy scenariuszy zajęć z wychowawcą, filmów i stron internetowych, które będzie można wykorzystywać na zajęciach z wychowawcą w przyszłych latach, ucząc o empatii, tolerancji, wolontariacie, solidarności w działaniu oraz  odmienności. 

4. Zaproszenie   osób pracujących  w różnych instytucjach np  pracujących w schronisku, hospicjum, z osobami niepełnosprawnymi. Chcielibyśmy aby podczas spotkań z uczniami opowiedzieli oni o swojej pracy i przede wszystkim pokazali im jak idea solidarnego działania może wiele zdziałać w obecnym świecie, że to właśnie dzięki najdrobniejszemu nawet  wsparciu innych, można tworzyć wielkie rzeczy.

5. Wspólne upiekszenie i zadbanie o przyszkolny ogród. Wokół naszej szkoły znajduje się kilka klombów, drzew i krzewów, które powinny sprawiać, że miło jest spędzać przerwy na świeżym powietrzu. Niestety, jescze do września, od kiedy to zamontowano wysokiej klasy sprzęt  monitorujący, nasz ogród stale ulegał dewastacji, gdyż jest to teren otwarty również dla mieszkańców przez całą dobę. Włożona wcześniej praca nauczyciela przyrody i członków Koła przyrodniczego często szła na marne. Chcielibyśmy upiększyć ten ogród wspónie z uczniami i ich rodzicami, to będzie kolejne solidarne działanie,które może tym razm nie zostanie zniweczone, chociażby przez młodzież, któa będzie pamiętać ile pracy włożyli wszyscy aby było piękniej.

3) Opiszcie, w jaki sposób wybrane działania uwzględniają kryteria Szkoły z Klasą 2.0. Jaka jest rola uczniów w planowaniu i realizacji wybranych działań? Jakie grupy społeczności szkolnej będą zaangażowane w ich realizację? Na czym polega unikatowość proponowanych przez Was rozwiązań? Co sprawia, że te rozwiązania mają szansę zostać w szkole na lata?

Już na etapie planowania działań, z tyłu głowy mieliśmy również kryteria Szkoły z Klasą 2.0 i wiemy, że nasze działani się w nie wpisują. Jeśli chodzi o współtworzenie zmian przez uczniów, to pomijając fakt, że to oni uczestniczyli  w generowaniu pomysłów tych zmian, oni będą również twórcami niektórych z nich. Po pierwsze będą tymi, którzy pomogą słabszym uczniom w nauce (tego nie było wcześniej w szkole, a na pewno nie w tak sformalizowanej formie, co jest nowością w naszej szkole - kolejne kryterium). Oni również będą współtworzyć nowe miejsce jakim będzie strefa wyciszenia i oni będą uczestniczyć w pracach nad nowym wygladem ogrodu. Do tych dwóch działań zaangażujemy również naszych rodziców, którzy mamy nadzieję, że nie tylko wesprą nas fizycznie, ale i finansowo. Co więcej, chcielibysmy zaproponować konkurs na wizualizację tego nowego miejsca w szkole, tak aby nawet w domach rodzice z uczniami wspólnie dyskutowali nad zmianami. Być może w te działania włączymy również nasz organ prowadzący, który mógłby wesprzeć nas finansowo, bo przecież nowe miejsce w szkole i piękniejszy ogród to będą zmiany na lata. Podobnie, mamy nadzieję, że stworzony bank materiałów do wykorzystania przez wychowawców będzie nam długo służył w przyszłości.

4) Do każdego z działań, które wybraliście do realizacji, wypiszcie spodziewane rezultaty.

1. Stworzenie w szkole tzw strefy wyciszenia: wielu uczniów zgłaszało taką potrzebę i myśląc o tym, do czego będzie wykorzystywane to miejsce, na pewno polepszy to koncentrację uczniów na zajęciach (wyciszenie przed lekcją, bez komórki), uczniowie, którzy nie mogą w domu wykonać prac projektowych w grupie lub na komputerze dostana taką możliwość. Uczniowie nauczą się również większej dbałości o miejsca, bo to oni będą Panami tego miejsca i oni będą je tworzyć np przynosząc do wymieniania się swoje książki z domu, których już nie używają. Będzie to również miejsce, w któym będzie można poznać talenty i zainteresowania osób z innych klas ponieważ ich prace będą mogły być umieszczane na ścianach. I wreszcie wpłynie to na poprawę relacji między uczniami.

2. Pomaganie innym w nauce- poprawa wyników w nauce, promowanie pomocy koleżeńskiej.

3. Baza scenariuszy zajęć z wychowawcą: sprawdzone przez wychowawców, zaproponowane przez pedagoga scenariusze zwiększą wiedzę uczniów w wyżej wymienionych tematach, inni wychowawcy będą mieli pod ręką narzędzie po które łatwo będzie sięgnąć i wykorzystać do pracy z uczniami. 

4.Spotkania z   osobami pracującymi na rzecz innych: uczniowie na przykładach i działaniach konkretnych instytucji zobaczą czym jest solidarność, jakie mogą być jej efekty, jednocześnie rozwiną swoją empatię i tolerancję. 

5. Wspólne upiekszenie i zadbanie o przyszkolny ogród: ładniejsze otoczenie szkoły, w którym milej i przyjemniej będzie spędzać przerwy, ale i czas po szkole. Wspólne planowanie zmian i prace, również z nauczycielami i rodzicami będą również przykładem solidarności i nauczą większej dbałości o dobro wspólne. 

5) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: zadania do wykonania w ramach każdego z wybranych działań, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Obszar: Solidarność

Cel:   Szkoła kształtuje w uczniach ideę solidarnego działania, w szkole i poza nią, aby potrafili ze sobą współpracować i pomagać innym oraz sobie nawzajem.

Działania zaplanowane w programie

Zadania do wykonania
w ramach danego działania

Termin realizacji zadania (od do)

Osoba odpowiedzialna
za zadanie

Stworzenie w szkole tzw strefy wyciszenia

 1. Przygotowanie starej, nieużywanej  części biblioteki do przystosowania pomieszczenia.
 2. Poinformowanie Rady Rodziców i organu prowadzącego o działaniu, poproszenie o wsparcie finansowe.
 3. Konkurs na wizualizację tego miejsca
 4. Aranżacja wnętrza zgodnie z potrzebami, wspólnie z uczniami.

Do 20 marca

 

 

24 marca

 

10 marca-27 marca

30 marca- 22 maj

Pracownik biblioteki, uczniowie

 

Koordynator programu Szkoła z Klasą 2.0

Koordynator programu Szkoła z Klasą 2.0, uczniowie, rodzice

 

Pracownik biblioteki, uczniowie, rodzice

Pomaganie innym w nauce

 1. Przygotowanie listy osób chętnych do pomocy z różnych przedmiotów.
 2. Informacja o możliwości zgłaszania się i umawiania na skorzystanie z pomocy w nauce.

 

Od 15 marca (początkowo w innych salach, później w strefie wyciszenia)

Koordynator Szkolnego Koła Wolontariatu (SKW), uczniowie

Baza scenariuszy zajęć z wychowawcą

1.Informacja do wychowawców i nauczycieli o przekazywanie scenariuszy, filmów itp do pedagoga szkoły w celu skopiowania i umieszczenia w specjalnym segregatorze.

2. Przygotowanie bazy.

 4 marca-17 kwietnia

 

Do 18 maj

Pedagog

 

 

Pedagog, psycholog szkolny, inni nauczyciele

 

Spotkania z   osobami pracującymi na rzecz innych

 1. Umówienie spotkań.
 2. Organizacja spotkań na terenie szkoły lub poza nią.

 

 15 marzec- 31 maj

Koordynator SKW, inni nauczyciele

Wspólne upiększenie i zadbanie o przyszkolny ogród

 1. Projekt zmian w ogrodzie.
 2. Poinformowanie Rady Rodziców i organu prowadzącego o działaniu, poproszenie o wsparcie finansowe.
 3. Zakup roślin.
 4. Wyznaczenie terminu i organizacja dnia prac w ogrodzie.

 

 

 

 

Do 30 marzec

Do 30 marzec

 

Do 23 kwiecień

Do 11 maj

Opiekun Szkolnego Koła Przyrodniczego

Koordynator programu Szkoła z Klasą 2.0

Opiekun Szkolnego Koła Przyrodniczego, rodzice

Opiekun Szkolnego Koła Przyrodniczego, uczniowie, rodzice, inni nauczyciele