Etap I - NSP Gaudeamus Józefosław (Etap I)


  • Kategoria:

    Dobre relacje

  • Dodano:

    13.11.2017

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu wziął udział w pierwszym spotkaniu Zespołu?

Na spotkaniu dla społecznością szkolnej ogłosiliśmy dołączenie naszej szkoły do programu Szkoła z Klasą. Zachęciliśmy uczestników do dołączenia się do zespołu, bądź powołania reprezentacji samorządów klasowych. Ostatecznie na spotkaniu pojawili się:

-po jednym przedstawicielu z każdej klasy oraz po jednej osobie wybranej przez koordynatora, która z pewnością wniesie inny, ciekawy punkt widzenia na omawiane sprawy.

Dodatkowo ustaliliśmy, że na poszczególne spotkania będziemy zapraszać przedstawicieli Rady Rodziców czy szkolnego psychologa, ponieważ podczas ożywionych dyskusji wyszła taka potrzeb

2) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące ludzi i relacji w szkole (przestrzeń społeczno-kulturowa).

Zasoby ludzkie w naszej szkole są zadowalające. Posiadamy specjalistów, artystów, rodziców, którzy są ekspertami w poszczególnych dyscyplinach i służą wsparciem. Nasi nauczyciele są dobrze wykwalifikowaną kadrą i doskonalą swoje umiejętności. Jeżeli chodzi o analizę dotyczącą relacji w szkole, to pokazała nam, że problem z atmosferą  jest duży. Uczniowie mają do siebie pretensje, odnoszą się do siebie bez szacunku, czasami czują się niesłuchani. Mamy duży problem z integracją poszczególnych klas oraz z tym, aby uczniowie z klasy terapeutycznej byli akcepotowani przez innych. Ponadto uczniowie z klasy terapeutycznej muszą dbać o swoje zachowanie na przerwach czy sposób wypowiadania się, aby pozostali cżłonkowie społeczności szkolnej czuli się bezpiecznie. Z kolei nauczycielom czasami brakuje czasu i chęci na budowanie poprawnych relacji i wdrażanie odpowiednich postaw. Koncentrując się na chęci poprawienia relacji powinniśmy zorganizować warsztaty, spotkania, nawiązać dialog i wzbudzić potrzebę naprawy. Powinny odbyć się warsztaty oraz akcje mające na celu integrację społeczności.

3) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące infrastruktury, architektury i wyglądu szkoły (przestrzeń fizyczno-architektoniczna).

Ze względu na fakt, że jesteśmy szkołą niepubliczną infrastruktura i wygląd szkoły oraz zagospodarowanie terenu przed szkołą są idealne dla potrzeb społeczności szkolnej. Posiadamy:

-piękne pracownie: pracownie przyrodniczą, plastyczną, muzyczną, informatyczną, czy historyczną,

-świetnie zaprojektowaną świetlicę, na której znajdują się kanapy, domki, w których można odpoczywać,

-w szatni znajdują się szafki /lokery/ na wzór amerykańskich,

-na stółowce jest przeszklona ściana z widokiem na plac zabaw oraz ekologiczna tapeta.

 

Generalnie wszystkie pomieszczenia w szkole są zaprojektowane przez architekta wnętrz. Wyglądają rewelacyjnie i spełniają swoją funkcję.

Zdjęcia dostępne są pod niniejszym linkiem: https://szkola-gaudeamus.pl/szkola-w-jozefoslawiu/szkola-1.php

 

 

4) Opiszcie wyniki analizy zasobów, dotyczące sprzętu i wyposażenia w szkole (przestrzeń wirtualno-technologiczna).

Szkoła jest świetnie wyposażona, posiadamy:

 

-pracownie komputerową,

-20 tabletów, z których mogą korzystać uczniowie,

-tablice multimedialną w każdej sali,

-ogólnodostępną sieć WiFi,

-kamerę szkolną,

-aparat szkolny,

-dostępne dla wszystkich materiały plastyczne,

-bibliotekę szkolną i kącik czytelniczy,

-sala gimnastyczna i sprzęt sportowy,

-w świetlicy szkolnej gry planszowe, piłkarzyki, itp.

 

Wszystkie zasoby są do dyspozycji i są bardzo często wykorzystywane 

5) Jakie wnioski wynikają z analizy tych trzech przestrzeni? Jakie są mocne i słabe strony Waszej szkoły?

Mocne strony:

-pomoce dydaktyczne

-piękne sale

-dostęp do Internetu i sprzętu (komputery, tablety, tablice interaktywne, rzutniki)

-sala gimnastyczna

-plac zabaw

-dobrzy specjaliści

-wykwalifikowana kadra

-ambitni uczniowie

 

Słabe strony:

-rywalizacja pomidzy uczniami i klasami

-brak porozumienia 

-konflikty

-agresja słowna

-nieumiejętność współpracy między klasowej

-czasami brak zrozumienia potrzeb uczniów wśród nauczycieli

6) Opierając się na wnioskach z analizy wybraliście jeden z 10 obszarów. Napiszcie który i uzasadnijcie dlaczego.

Jednogłośnie wybrany został obszar: DOBRE RELACJE.

Żyjąc w ogromnym pędzie, czasami zapominamy o tym co najważniejsze, czyli o dobrych relacjach i wzajemnym zrozumieniu. Często zdarza się, że uczniowie są dla siebie okrutni. Ranią słowem...Klasy zamiast współpracować rywalizują ze sobą. Z kolei nauczyciele zapominają o tym, że mają do czynienia z dziećmi i o wielu rzeczach powinni ze swoimi uczniami rozmawiać. Czasami nie współpracują ze sobą. Ponadto rodzice często przyjmują pozycję roszczeniową.

Te problemy dostrzega każdy, dlatego też chcemy popracować nad dobrymi relacjami w naszej szkole, chcąc przy tym, aby stała się ona wspólnotą i miejscem o charakterze rodzinnym. Tego z pewnością nam brakuje.