Sprawozdanie - etap I (Etap I)


  • Kategoria:

    Otwartość

  • Dodano:

    02.02.2020

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

O programie poinformowaliśmy społeczność szkolną w listopadzie, po wyborze obszaru działań przez członków zespołu.

O wyborze została poinformowana Rada Pedagogiczna, podczas jednego z zebrań Rady, uczniowie na lekcjach wychowawczych oraz na Zebraniu Uczniowskiego Samorządu Szkolnego, Rodzice podczas zebrań dla Rodziców.

W działania zespołu włączyli się wychowawcy klas I - VIII oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

Program spotkał się z dużym odzewem ze strony przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Dalsza realizacja programu pokaże jakie działania zaproponują uczniowie, którzy, mamy nadzieję, włączą się w jego realizację z dużym zapałem. 

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

Zespół wybrał najpierw kilka obszarów działań, które nas szczególnie zainteresowały.  Były to:  bezpieczeństwo i zaufanie, samodzielność, dobre relacje oraz otwartość. Dyskutowaliśmy na temat tego, który z obszarów byłby w tym roku najciekawszy i jaki powinien być priorytetowym w tym roku szkolnym. 

Wspólnie doszliśmy do wniosku, że w tym roku naszym obszarem do działań będzie otwartość. Jest to bowiem obszar, w którym można szeroko działać. 

Po dyskusjach w zespole i na lekcjach wychowawczych, a także na zebraniach SU ustaliliśmy, że szczególnie interesuje nas w tym zakresie:

- otwartość na innych (potrzeby drugiego człowieka, inne kultury, odmienność, zrozumienie, życzliwość)

- otwartość na środowisko (sziacunek dla przyrody, otwarta postawa wobec zrównoważonego rozwoju i obecnych problemów ekologicznych)

- otwartośc na społecznośc lokalną (sąsiednie placówki edukacyjne oraz instytucje)

W ramach dalszej pracy z pewnością wyłonią się kolejne ważne obszary w obrębie których będziemy planować kolejne działania.

 

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Nasze mocne strony:

- gotowość do działania

- chęci i wiele pomysłów na działania uczniów i przedstawicieli SU

- organizowanie licznych działań w szkole: wyjść, wycieczek, wolontariatu, konkursów

- organizowane co roku działania na rzecz ochrony środowiska, takie jak zbieranie baterii i elektrośmieci oraz aluminium

 

Słabe strony:

- rodzice i ich nastawienie (części rodziców)

- czas nauczycieli 

- ogranieczenia finansowe

 

Okoliczności zewnętrzne, które mozemy wykorzystać jako szansę do mziany:

- programy, które już realizujemy w szkole

- pomoc angażujących się rodziców

- program, w który zaangażowaliśmy się w zeszłym roku a który pozwala nam dzielić się doświadczeniami z innymi szkołami podstawowymi z naszej dzielnicy

 

Ograniczenia zewnętrzne (zagrożenia):

- brak chęci i czasu ze strony części rodziców

- ograniczenia finansowe

 

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

Chcemy dokładniej dowiedzieć się, co znaczy dla uczniów wybrany przez nasz obszar działań - otwartość. Dlatego poza przeprowadzonymi już wstępnymi rozmowami z Samorządem Uczniowskim i klasami, chcielibyśmy znależć odpowiedź na potrzeby uczniów w tym obszarze działań.

Przykładowe pytania - niedokończone zdania - przeznaczone dla uczniów:

Otwartośc to dla mnie ......................................................

Nasza szkoła powinna być bardziej otwarta na ...........................................

Jestem otwarty na ........................................................................

 

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Badanie będzie obejmować uczniów klas 1 - 8 a także rodziców (przedstawiciele) oraz nauczycieli.

Prawdopodobnie będzie mieć charakter ankiety ale być może skorzystamy też z innych narzędzi badawczych zwłaszcza w klasach najmłodszych.

Badanie potrzeb przeprowadzimy w miesiącu styczniu.