Od komunikacji do dobrej relacji (Etap III)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Dobre relacje

 • Dodano:

  12.03.2020

1) Wypiszcie działania wygenerowane podczas burzy mózgów. Kogo włączyliście w burzę mózgów? Które z rozwiązań pochodzą od uczniów?

Nasza grupa składa się z uczniów, nauczycieli i rodziców. Współpracujemy ze sobą niemal od samego początku projektu.

Podczas burzy mózgów wygenerowaliśmy wspólnie dużą ilość pomysłów, dotyczyły one miejsc w szkole, w których uczniowie  chcieli wprowadzić zmiany oraz sposobów na to, aby zwiększyć ilość czasu, który byłby dedykowany relacjom w różnych momentach funkcjonowania społeczności szkolnej. Pomysły dotyczyły też zmian jakościowych podczas zajęć, tak, aby położyć akcent na umiejętności społeczno-emocjonalne i przeciwdziałać wykluczeniu. 

Wszystkie pomysły, a było ich bardzo dużo, pogrupowaliśmy na 4 działy: te, które dotyczyły samej przestrzeni, pomysły możliwe do zastosowania podczas przerw, te, które można zrealizować na lekcji oraz wszelkie inne (wycieczki, czas wolny, integracja poza szkołą, rozwijanie zainteresowań). Niezmiernie trudno jest w sposób jednoznaczny określić, kto w naszej kilkunastoosobowej mieszanej grupie był autorem danego pomysłu. Jedynie pomysł przeszkolenia nauczycieli (warsztaty dla grona pedagogicznego) z całą pewnością był pomysłem wygenerowanym przez dorosłych.

 

2) Opiszcie szerzej maksymalnie pięć działań, które wybraliście do realizacji w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? W jaki sposób te działania odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

O wyborze konkretnych działań zdecydował wspólny wybór poprzedzony dyskusją, atrakcyjność pomysłów, ocena możliwości ich realizacji, analiza zasobów i sposób, w jaki pozwalają na realizację założonego celu. Wybraliśmy 5 działań:

 

 1. PRZESTRZEŃ DLA RELACJI

 

Zmieniamy przestrzeń w szkole, na bardziej sprzyjającą tworzeniu się relacji. Aranżujemy:

 • kącik czytelniczy,

 • kącik relaksacyjny “Pod schodami”,

 • “Wieszaczki na plecaczki” (mają spowodować, że plecaki  nie będą układane na miejscach, przeznaczonych do siedzenia)

 • Centrum LEGO z recyclingu (tak szumnie nazywamy pomysł na specjalne przygotowanie stołu dedykowanego klockom lego).

 

 1. “PRZERWONTARIAT”

 

Uczniowie Wolontariusze, współpracujący ze sobą na przerwie, samodzielnie organizują  aktywny relaks dla innych, czuwając pod opieką dyżurującego nauczyciela na świetlicy, sali gimnastycznej i na dworze:

 • w Centrum Lego,

 • w Klubie Gier Planszowych i Karcianych,

 • podczas Przerwy Sportowej, Relaksacyjnej na sali gimnastycznej,

 • przy mini wypożyczalni sprzętu do gier i zabaw na dworze.

 

 1. RELACJE Z LEKCJAMI

 

Budujemy sprzyjającą relacjom atmosferę na lekcjach z akcentem na kształtowanie umiejętności społeczno-emocjonalnych.

 

 • Sala nie rządzi - zmieniamy ustawienia ławek i krzeseł w sali, zmieniamy miejsca siedzenia,

 • współpraca w grupach losowych,

 • kółka, rundki, przerywniki…, czyli każdy ma głos - rozmawiamy, słuchamy, dyskutujemy, utrwalamy, ćwiczymy (pamięć, koncentrację, refleks, ekspresję, kreatywność...), kształcimy umiejętności społeczno-emocjonalne

 • “Profilaktyka wykluczenia” - warsztaty dla nauczycieli

 

 1. ANTYRUTYNA, 

CZYLI LEKARSTWO NA CODZIENNOŚĆ 

 

BANKI POMYSŁÓW na aranżowanie sytuacji, które sprzyjają tworzeniu się relacji, które jednak różnią się od “zwykłej” lekcji.

 

 1. PROMOCJA PROJEKTU

 

Informujemy całą społeczność szkolną o projekcie, jego przebiegu i efektach.

 

Proces wyboru powyższych zadań był dość trudny, pownieważ mieliśmy sporą ilość materiału badawczego  i dużą pulę pomysłów, z której każdy chciał wybrać te, do których był bardziej przywiązany. Nasze spotkania i dyskusje się wydłużały, a na końcu każdego etapu wybierania czasem musieliśmy głosować nad rozwiązaniami, które po wspólnych roważaniach pozostawały w puli. W naszej opinii, każde z zadań odpowiada na sformułowany przez nas cel:

Zadanie 1 "PRZESTRZEŃ DLA RELACJI"  polegające na stworzeniu większej ilości miejsc w szkole, które będą sprzyjajać spotkaniom i komunikacji między uczniami odpowiada na tą część realizacji naszego celu, która dotyczy zapewnieniu odpowiedniego miejsca, jako warunku dla kształtowania umiejętności budowania relacji. Brak takich miejsc wynikał wprost już z pierwszych badań, bo tym wskazywanym przez uczniów najczęściej była łazienka. 

Zadanie 2 “PRZERWONTARIAT” zasadniczo polaga na połączeniu miejsc w szkole z nową, angażującą relacje społeczne funkcją,  a także na organizowaniu wspólnego czasu, przez samych uczniów, w sposób wpływający na nawiązywanie i utrzymywanie dobrych realcji. Na przykład Mini Wypożyczalnia Sprzętu Sportowego, nabiera sensu dopiero w sytuacji, kiedy uczniowie - wolonatriusze wypożyczają piłki, skakanki, itp. akcesoria, współorganizując wspólną zabawę. Zadanie to uwzględnia wniosek z badań - nauczyciele twierdzą, że włączają uczniów w proces podejmowania decyzji, z opinii większości uczniów wynika jednak, że nie mają wpływu na to, co dzieje się w szkole, a także  - uczniowie nie mają gdzie spokojnie porozmawiać w szkole, miejscem spotkań na przerwie jest ubikacja. Spotykają  się na przerwach i współpracują w klasie wciąż z tymi samymi osobami, chcą, ale nie potrafią zmienić “układu” powiązań w klasie.

Zadanie 3 "RELACJE Z LEKCJAMI" to rdzeń naszego projektu. Dwa poprzednie dotykają czasu i miejsc związanych z przerwami między lekcjami, to zadanie ma sprawić, aby kształtwały się i rosły kompetencje społeczno-emocjonalne podczas lekcji, świadomie zaplanowane i zrealizowane przez nauczyciela z udziałem uczniów. Zadanie uwzględnia wnioski z badań - uczniowie spotykają  się na przerwach i współpracujują w klasie wciąż z tymi samymi osobami, chcą, ale nie potrafią zmienić “układu” powiązań w klasie, uczniowie są zmęczeni lekcjami, które wydają im się nudne i niepraktyczne, a bagaż nierozwiązanych mniejszych i większych konfliktów i problemów przeszkadzają  im w skupieniu się na lekcji, wciąż o nich myślą.

Zadanie 4 " ANTYRUTYNA, CZYLI LEKARSTWO NA CODZIENNOŚĆ" ma pomóc nauczycielom w uatrakcyjnianiu propozycji różnych aktywności integrujących uczniów, wspierających tworzenie dobrych relacji na lekcjach i poza lekcjami , a ponieważ źródełm owych propozycji są także uczniowie - mamy tu pełne współdziałanie i poczucie sprawczości u uczniów, co odpowiada na wniosek z  badania - nauczyciele twierdzą, że włączają uczniów w proces podejmowania decyzji, z opinii większości uczniów wynika jednak, że nie mają wpływu na to, co dzieje się w szkole.

Zadanie 5 "PROMOCJA PROJEKTU"  celem tego zadania jest jak najszersze poinformowanie całej społeczności o projekcie i wlączenie jak nawiększej liczby osób w świadome współdziałanie.

3) Opiszcie, w jaki sposób wybrane działania uwzględniają kryteria Szkoły z Klasą 2.0. Jaka jest rola uczniów w planowaniu i realizacji wybranych działań? Jakie grupy społeczności szkolnej będą zaangażowane w ich realizację? Na czym polega unikatowość proponowanych przez Was rozwiązań? Co sprawia, że te rozwiązania mają szansę zostać w szkole na lata?Lp.

D  Z  I  A  Ł  A  N  I  A :

ROLA UCZNIÓW W PLANOWANIU I REALIZACJI

ZAANGAŻOWANE GRUPY SPOŁECZNOŚCI

UNIKATOWOŚĆ ROZWIĄZAŃ

CO SPRAWIA, ŻE TE ROZWIĄZANIA MAJĄ SZANSĘ ZOSTAĆ W SZKOLE NA LATA? 

1.

PRZESTRZEŃ DLA RELACJI


Zmieniamy przestrzeń w szkole, na bardziej sprzyjającą tworzeniu się relacji. Aranżujemy:

 • kącik czytelniczy,

 • kącik relaksacyjny “Pod schodami”,

 • “Wieszaczki na plecaczki” (mają spowodować, że plecaki  nie będą układane na miejscach, przeznaczonych do siedzenia)

 • Centrum LEGO z recyclingu (tak szumnie nazywamy pomysł na specjalne przygotowanie stołu dedykowanego klockom lego).

uczniowie uczestniczyli w planowaniu i realizacji:

badali, generowali pomysły, projektowali, wybierali rozwiązania,

tworzyli prototypy, mają współtworzyć aranżację miejsc, opiekować się nimi

nauczyciele, rodzice, uczniowie

W naszej szkolnej skali nie mieliśmy dotąd kącika czytelniczego, relaksacyjnego, wieszaków na plecaki i miejsca do układania klocków LEGO

Zmiana na lepsze jest wrogiem dobrego, tworzy presję, aranżowanie nowych przestrzeni, spowoduje dalsze oczekiwanie zmian - szansa na kontynuację.

2.

PRZERWONTARIAT


Uczniowie Wolontariusze, współpracujący ze sobą na przerwie, samodzielnie organizują  aktywny relaks dla innych, czuwając pod opieką dyżurującego nauczyciela na świetlicy, sali gimnastycznej i na dworze:

 • w Centrum Lego,

 • w Klubie Gier Planszowych i Karcianych,

 • podczas Przerwy Sportowej, Relaksacyjnej na sali gimnastycznej,

 • przy mini wypożyczalni sprzętu do gier i zabaw na dworze.

Uczniowie uczestniczyli w planowaniu i realizacji:

badali, generowali pomysły, projektowali, wybierali rozwiązania,

tworzyli prototypy, mają być wolontariuszami

nauczyciele, rodzice, uczniowie

Nigdy dotąd w naszej szkole nie organizowaliśmy wolontariatu na przerwach

Jeśli pomysł się przyjmie, i jak to wynika z naszych badań, będzie odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby, będzie miał szansę długo istnieć, pod warunkiem wprowadzania zmian i elastycznego podejścia

3.

RELACJE Z LEKCJAMI


Budujemy sprzyjającej relacjom atmosferę na lekcjach z akcentem na kształtowanie umiejętności społeczno-emocjonalnych.


 • Sala nie rządzi - zmieniamy ustawienia ławek i krzeseł w sali, zmieniamy miejsca siedzenia,

 • współpraca w grupach losowych,

 • kółka, rundki, przerywniki…, czyli każdy ma głos - rozmawiamy, , słuchamy, dyskutujemy, utrwalamy, ćwiczymy (pamięć, koncentrację, refleks, ekspresję, kreatywność...)

 • “Profilaktyka wykluczenia” - warsztaty dla nauczycieli

Uczniowie uczestniczyli w planowaniu i realizacji:

badali, generowali pomysły, projektowali, wybierali rozwiązania,

tworzyli prototypy

nauczyciele, uczniowie, rodzice (podczas etapu projektowania oraz są współodpowiedzialni za warsztaty dla nauczycieli)

Elementy tego zadania były stosowane na lekcja, ale ideą jest trwała zmiana sposobu myślenia o konieczności budowania relacji niezależnie od przedmiotu, nie tylko na lekcjach wychowawczych. Sposób prowadzenia lekcji od momentu wchodzenia na lekcję do klasy do momentu żegnania się z uczniami, w każdym momencie może być okazją do kształtowania umiejętności społeczno-emocjonalnych.

To zadanie jest obarczone największa niewiadomą, wymaga największego wsparcia, aby było trwałym rozwiązaniem musi być powiązane z doskonaleniem nauczycieli, wymianą doświadczeń i zauważeniem przez nauczycieli pozytywnego wpływu, jaki stosowanie tych rozwiązań ma na relacji w klasie.

Sytuacja lekcji zdalnych dała nam nowe otwarcie - zdecydowana większość nauczycieli zaprasza się nawzajem na lekcje on-line, prawie wszystkie lekcje stały się lekcjami obserwowanymi, pękła pewna bariera i jest nadzieja na większą gotowość na zmiany.

4. 

ANTYRUTYNA, 

CZYLI LEKARSTWO NA CODZIENNOŚĆ 


BANKI POMYSŁÓW na aranżowanie sytuacji, które sprzyjają tworzeniu się relacji, które jednak różnią się od “zwykłej” lekcji.

Uczniowie uczestniczyli w planowaniu i realizacji:

badali, generowali pomysły, projektowali, wybierali rozwiązania,

tworzyli prototypy, są i będą źródłem pomysłów w tym zadaniu

nauczyciele, uczniowie

Innowacją w naszej szkole jest zastosowanie do zbierania pomysłów IT - korzystanie z dysku współdzielonego i dokumentów udostępnionych

Nasz bank pomysłów na dysku współdzielonym, ledwo zaistniał, już nam się bardzo przydał w sytuacji zdalnego nauczania, ponieważ wiele rozwiązań powiązanych było z portalami edukacyjnymi, stronami internetowymi, szkoleniami on-line. W kontekście obecnej sytuacji wydaje się, że ta zmiana ma szansę utrwalić się na długo.

5.

PROMOCJA PROJEKTU


Informujemy całą społeczność szkolną o projekcie, jego przebiegu i efektach.

Uczniowie uczestniczyli w planowaniu i realizacji:

badali, generowali pomysły, projektowali, wybierali rozwiązania,

tworzyli prototypy, będą uczestniczyć w konkretnych zadaniach

nauczyciele, rodzice, uczniowie

Samo działanie nie jest unikatowe, to po prostu promocja, nowością jest jednak świadome zaplanowanie zadań związanych z promocją i szeroko zakrojone działania.

Od promocji zależeć będzie, na ile społeczność szkolna dowie się o projekcie, będzie go wspierać  i włączy się we wspólne działania. Zatem od promocji może zależeć trwałość zmian, bo jeśli o czymś wszystkim ogłaszamy to mamy świadomość czegoś, co nazwę “społecznym monitoringiem” - inni nas obserwują, sprawdzają, czy to, co mówiliśmy, realizujemy.

4) Do każdego z działań, które wybraliście do realizacji, wypiszcie spodziewane rezultaty.

 

Lp.

D  Z  I  A  Ł  A  N  I  A :

SPODZIEWANE REZULTATY

1.

PRZESTRZEŃ DLA RELACJI


Zmieniamy przestrzeń w szkole, na bardziej sprzyjającą tworzeniu się relacji. Aranżujemy:

 • kącik czytelniczy,

 • kącik relaksacyjny “Pod schodami”,

 • “Wieszaczki na plecaczki” (mają spowodować, że plecaki  nie będą układane na miejscach, przeznaczonych do siedzenia)

 • Centrum LEGO z recyclingu (tak szumnie nazywamy pomysł na specjalne przygotowanie stołu dedykowanego klockom lego).

 • Uczniowie będą spotykali się w miejscach, które aranżują, a które będą bardziej atrakcyjne niż teraz są dla nich łazienki, jako miejsca spotkań

 • uczniowie będą się relaksować,

 • uczniowie będą mogli usiąść na krzesłach, wolnych od wiecznie leżących na nich plecaków, co zmniejszy napięcia, kłótnie o miejsca siedzące,

 • uczniowie będą ze sobą częściej rozmawiać, mniej koncentrować się na swoich telefonach,

 • uczniowie będą współdziałać, 

2.

PRZERWONTARIAT


Uczniowie Wolontariusze, współpracujący ze sobą na przerwie, samodzielnie organizują  aktywny relaks dla innych, czuwając pod opieką dyżurującego nauczyciela na świetlicy, sali gimnastycznej i na dworze:

 • w Centrum Lego,

 • w Klubie Gier Planszowych i Karcianych,

 • podczas Przerwy Sportowej, Relaksacyjnej na sali gimnastycznej,

 • przy mini wypożyczalni sprzętu do gier i zabaw na dworze.

 • uczniowie będą współdziałać, współpracować i bawić się razem na przerwach,

 • uczniowie będą wolontariuszami aktywizującymi innych uczniów,

 • uczniowie będą mieli poczucie sprawczości,

 • uczniowie będą się relaksować na przerwach

3.

RELACJE Z LEKCJAMI


Budujemy sprzyjającej relacjom atmosferę na lekcjach z akcentem na kształtowanie umiejętności społeczno-emocjonalnych.


 • Sala nie rządzi - zmieniamy ustawienia ławek i krzeseł w sali, zmieniamy miejsca siedzenia,

 • współpraca w grupach losowych,

 • kółka, rundki, przerywniki…, czyli każdy ma głos - rozmawiamy, , słuchamy, dyskutujemy, utrwalamy, ćwiczymy (pamięć, koncentrację, refleks, ekspresję, kreatywność...)

 • “Profilaktyka wykluczenia” - warsztaty dla nauczycieli

 • nauczyciele planując lekcje będą wprowadzali elementy sprzyjające kształtowaniu umiejętności społeczno-emocjonalnych,

 • nauczyciele, w większym stopniu niż dotychczas, będą dostrzegali uczniów wykluczonych i podejmą działania przeciwdziałające wykluczeniu,

 • nauczyciele wzbogacą swój warsztat pracy,

 • uczniowie w większym stopniu uzyskają głos na lekcjach i możliwość aktywnego udziału,

 • lekcje, nie tylko godziny wychowawcze, będą w większym stopniu, niż dotychczas czasem uczenia się współpracy i integrowania uczniów,

 • uczniowie będą nabywali umiejętność współpracy każdy z każdym

4. 

ANTYRUTYNA, 

CZYLI LEKARSTWO NA CODZIENNOŚĆ 


BANKI POMYSŁÓW na aranżowanie sytuacji, które sprzyjają tworzeniu się relacji, które jednak różnią się od “zwykłej” lekcji.

 • uczniowie będą mieli poczucie sprawczości,

 • nauczyciele zyskają atrakcyjne i skuteczne narzędzia sprzyjające integrowaniu uczniów i budowaniu pozytywnych relacji

5.

PROMOCJA PROJEKTU


Informujemy całą społeczność szkolną o projekcie, jego przebiegu i efektach.


 • nauczyciele, uczniowie i rodzice uzyskają informację o projekcie,

 • problem budowania pozytywnych relacji zyska na uwadze, stanie się priorytetowy,

 • coraz większa liczba osób, będzie brała świadomy udział w projekcie

5) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: zadania do wykonania w ramach każdego z wybranych działań, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Harmonogram znajduje się w załączniku, ponieważ każda próba zamieszczenia go w tym miejscu kończyla się niepowodzeniem.