Etap III - Bezpieczeństwo i zaufanie - Zaczynamy działać (Etap III)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Bezpieczeństwo i zaufanie

 • Dodano:

  05.03.2020

1) Wypiszcie działania wygenerowane podczas burzy mózgów. Kogo włączyliście w burzę mózgów? Które z rozwiązań pochodzą od uczniów?

Końcem lutego przeprowadziliśmy dwa spotkania, podczas których generowaliśmy pomysły na realizację naszego celu wynikającego z przeprowadzonych badań. W spotkaniach wzięli udział uczniowie, w tym przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, i nauczyciele. Burza mózgów zaowocowała wieloma pomysłami i ukazała nam, że nasze działania musimy kierować dwutorowo. Pierwszy kierunek będzie obejmował upowszechnianie wśród społeczności szkolnej zasad dobrego, kulturalnego zachowania, tzn. savoir-vivre’u, drugi z kolei obejmie tworzenie kącika „Strefy ucznia”. Działania zaproponowane na realizację pierwszego kierunku to przygotowanie przez uczniów prezentacji, scenariuszy lekcji, gier planszowych, gier w aplikacjach online, plakatów, wierszyków i książeczek-broszurek o zasadach kulturalnego zachowania. Natomiast tworzenie kącika relaksu w głównej mierze opierać się będzie na pozyskiwaniu środków na ten cel. Uczniowie zaproponowali m.in. zorganizowanie w trakcie Pikniku Rodzinnego stoisk z różnymi usługami: sprzedawanie lemoniady, robienie bransoletek, przeprowadzenie kursu tańca. Kolejna propozycja to „Środowe co nieco”, czyli kiermasz ciast i ciepłych napoi. Pojawiały się również propozycje zredagowania odpowiednich pism w celu pozyskania sponsorów, włączenie w działania rodziców zajmujących się m.in. ogrodnictwem, stolarstwem i przeprowadzenie warsztatów z szycia poduszek.

2) Opiszcie szerzej maksymalnie pięć działań, które wybraliście do realizacji w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? W jaki sposób te działania odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

Tworzenie kącika relaksu, tzn. „Strefy ucznia”, jest naszym pierwszym działaniem, które planujemy podjąć. Uczniowie w przeprowadzonych ankietach podkreślali, że brakuje w szkole miejsca, gdzie czuliby się komfortowo i gdzie mogliby spędzać ciekawie przerwy. „Ściana opinii” dostarczyła nam wiele ciekawych pomysłów na zagospodarowanie takiej przestrzeni. Pierwszym krokiem, który pozwoli nam osiągnąć ten cel, będzie pozyskanie funduszy. W związku z tym uczniowie zaproponowali:

 • stoiska z różnymi usługami w trakcie Pikniku Rodzinnego za symboliczną opłatą uczniowie będą świadczyć takie usługi jak: sprzedawanie lemoniady, koktajli, robienie bransoletek, zwierzątek z baloników, malowanie paznokci, twarzy i przeprowadzenie kursu tańca.
 • „Środowe co nieco” – kiermasz ciast, owoców odbywający się w co drugą środę od połowy marca. Ciasta przygotują rodzice dzieci z różnych klas. W trakcie kiermaszu sprzedawana będzie także herbata, kawa, kakao.
 • redagowanie pism w celu pozyskania sponsorów – młodzież przy wsparciu nauczycieli stworzy odpowiednie prośby o dofinansowanie naszego projektu, dzięki którym będziemy mogli pozyskać gry planszowe, książki, materiały biurowe, np. mazaki, kredki, owoce potrzebne na koktajle. Listy oficjalne zostaną doręczone osobiście przez uczniów do władz lokalnych – sołtysa, burmistrza i miejscowych sklepów.

Przy tworzeniu kącika relaksu planujemy przeprowadzić także:

 • warsztaty z szycia poduszek – cykl kilku spotkań, w trakcie których uczniowie stworzą własne poduszki, które stanowić będą ważny dekoracyjny i komfortowy element wystroju „Strefy ucznia”.
 • spotkanie „Zielono wkoło” – spotkanie chętnych rodziców, dziadków, dzieci,  podczas którego będziemy przesadzać rośliny przyniesione przez nich samych. Kwiatki te wpłyną pozytywnie na zdrowie i samopoczucie osób przebywających w „Strefie ucznia”.

Drugim działaniem, które planujemy podjąć w tym roku szkolnym, jest upowszechnianie zasad savoir-vivre’u wśród naszych uczniów. Przeprowadzone badanie potrzeb uświadomiło nam, że nasza społeczność szkolna ma potrzebę dokonania zmiany właśnie w tym obszarze. Zarówno uczniom, jak i nauczycielom przeszkadzają m.in. wulgaryzmy, krzyki, brak stosowania podstawowych zwrotów grzecznościowych, niedbanie o swoją przestrzeń – śmiecenie i niszczenie szkolnego mienia. Zachowania te w dużej mierze przekładają się na poczucie bezpieczeństwa w szkole, gdyż uczniowie będący na bakier z kulturą często zachowują się niestosownie, biją innych, popychają, taranują, spychają ze schodów, rzucają pufami i wyzywają kolegów. Podjęte przez nas działania miałyby na celu zniwelowanie tych negatywnych zachowań i promowanie koleżeńskiej, kulturalnej postawy. Bardzo ważne jest zaangażowanie się w projekt uczniów, pragniemy, aby oni sami byli inicjatorami różnych pomysłów i upowszechniali między sobą odpowiednie wzorce. W tym celu to właśnie uczniowie przy wsparciu nauczycieli stworzą:

 • prezentację multimedialną i przygotują konspekt lekcji o zasadach kulturalnego, koleżeńskiego zachowania się. Dzieło swe będą przedstawiać na lekcjach wychowawczych w różnych klasach.
 • książeczki, broszurki o szacunku i kulturze, które będą rozdawane wśród społeczności szkolnej.
 • gry planszowe i gry w aplikacjach online, przekazane wychowawcom i używane na lekcjach wychowawczych.
 • plakaty i wierszyki promujące kulturalne zachowania, rozwieszone na ścianach budynku.
 • filmiki, w których aktorami staną się sami uczniowie, a ich występy negować będą niestosowne zachowania.

Uczniowie zaangażowani w powyższe działania opracują wspólnie listę zasad szkolnego savoir-vivre’u (10-12), które będą promować w wybranej przez siebie formie.

Działania te całkowicie wpisują się w wybrany przez nas cel, a mianowicie: „Szkoła uczy odpowiedzialności poprzez przygotowanie uczniów do stworzenia bezpiecznej przestrzeni (kącika relaksu) i dbania o nią”.

 

3) Opiszcie, w jaki sposób wybrane działania uwzględniają kryteria Szkoły z Klasą 2.0. Jaka jest rola uczniów w planowaniu i realizacji wybranych działań? Jakie grupy społeczności szkolnej będą zaangażowane w ich realizację? Na czym polega unikatowość proponowanych przez Was rozwiązań? Co sprawia, że te rozwiązania mają szansę zostać w szkole na lata?

Wybierając działania do realizacji na ten rok, braliśmy pod uwagę obowiązujące kryteria programu:

– współtworzenie wprowadzonej zmiany przez uczniów – w naszych działaniach bardzo ważną rolę odgrywają uczniowie. Co więcej, staną się oni głównymi inicjatorami większości przedsięwzięć, zarówno tych związanych z upowszechnianiem zasad kulturalnego zachowania (tworzenie filmików, gier, plakatów, wierszyków, książeczek, prezentacji, konspektów lekcji), jak i urządzaniem kącika ucznia (organizowanie „Środowych co nieco”, stoisk na pikniku, redagowanie listów oficjalnych). Stery zostaną przekazane im, lecz w każdym działaniu uczniowie będą mogli liczyć na wsparcie ze strony nauczycieli, a także pewną kontrolę realizowanych pomysłów.

– szerokie angażowanie społeczności szkolnej – istotne jest dla nas to, aby w urzeczywistnienie wygenerowanych przez nas pomysłów włączyła się szersza społeczność szkolna. Przewidujemy, że w realizację projektu, prócz podstawowych uczestników, czyli już działających uczniów i nauczycieli, zaangażują się pracownicy szkoły, rodzicie, dziadkowie, pozostali uczniowie. Część nauczycieli już w trakcie tworzenia harmonogramu działań zgłosiła swoją gotowość do pomocy w różnych przedsięwzięciach. Planowane przez nas działania zostaną opisane na stronie szkoły, a także wychowawcy na początku marca na swych lekcjach omówią je z uczniami. Tym oto sposobem chcemy uświadomić całą społeczność szkolną o przewidywanych zmianach i zachęcić ich do współpracy.

– wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań – wszystkie zaproponowane przez nas działania mają charakter innowacyjny w naszej szkole. Uczniowie mieli okazję do pozyskiwana środków na cele szkoły jedynie w trakcie kiermaszów świątecznych. Wprowadzenie „Środowych co nieco” i możliwości stworzenia własnych stoisk z różnymi usługami na Pikniku Rodzinnym będzie unikatowym pomysłem. Młodzież rzadko kiedy miała także okazję wykazać się, redagując listy o pozyskanie sponsorów. Co prawda umiejętności tworzenia pism oficjalnych kształtowane są na języku polskim, ale przybierają raczej formę fikcyjnych próśb. Warsztaty z szycia poduszek  i spotkanie „Zielono wkoło” są również całkiem świeżym pomysłem. Wszystkie działania związane z upowszechnianiem zasad savoir-vivre’u – tworzenie filmików z udziałem uczniów, gier planszowych i w aplikacjach online, plakatów i wierszyków, książeczek, konspektów lekcji i prezentacji – cieszą się dobrym przyjęciem wśród uczniów. Zaangażowanie uczniów w te działania z pewnością będzie dla nich odskocznią od codziennych obowiązków szkolnych. Działania te pozwolą również dostrzec dzieciom ich mocne strony, zaistnieć w społeczności szkolnej, zintegrować się z nią, a także nauczą ich odpowiedzialności i sumienności.

– wprowadzanie trwałej (na lata) zmiany w szkole – stworzenie kącika relaksu, tzn. „Strefy ucznia” będzie jedną z głównych zmian, do jakiej dojdzie w naszej szkole. Strefa ta przez lata służyć będzie naszym uczniom do spędzania czasu wolnego w przyjemny i ciekawy sposób. Ważne, aby miejsce to było bezpieczną przestrzenią i aby uczniowie dbali o nią. W tym celu należy przypominać dzieciom, co to znaczy być kulturalnym, koleżeńskim, odpowiedzialnym. Dlatego wszystkie narzędzia (gry, filmiki, prezentacje, plakaty) związane z upowszechnianiem zasad savoir-vivre’u będą przynajmniej raz w semestrze wykorzystywane na lekcjach wychowawczych. „Środowe co nieco”, choć w mniejszej częstotliwości, raz w miesiącu, także zagości na stałe w naszej szkole. Kiermasz stanie się okazją do pozyskiwania środków na różne potrzeby dzieci, a także osłodzi nam wszystkim trudy dnia codziennego.

4) Do każdego z działań, które wybraliście do realizacji, wypiszcie spodziewane rezultaty.

W ramach tworzenie kącika relaksu, tzn. „Strefy ucznia”, chcemy, aby uczniowie:

- nauczyli się pozyskiwać fundusze na własne potrzeby,

- planowali i organizowali własną pracę, dzieli się zadaniami,

- integrowali się ze sobą (między klasami), z nauczycielami, rodzicami i przedstawicielami władz lokalnych (sołtys, burmistrz),

- pozyskali umiejętność: szycia, redagowania listów oficjalnych, tworzenia wizualizacji w programach komputerowych, gospodarowania zielenią,

- urządzili swój kącik, dbali o niego i przestrzegali w nim zasad kulturalnego zachowania.

 

W ramach upowszechnianie zasad savoir-vivre’u chcemy, aby uczniowie:

- wypracowali zasady kulturalnego, koleżeńskiego zachowania się i stosowali je na co dzień, nie tylko w szkole,

- przejmowali od siebie dobre nawyki, wzorce i wpływali na całą społeczność szkolną tak, aby ograniczyć negatywne zachowania do minimum,

- dobierali się w grupy projektowe według swoich predyspozycji, umiejętności i potrafili je zaprezentować na lekcjach wychowawczych (prezentacje multimedialne, filmiki, gry online, gry plastyczne) i korytarzach szkolnych (plakaty, prace plastyczne, broszury).

5) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: zadania do wykonania w ramach każdego z wybranych działań, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Przed przystąpieniem do wykonania określonych działań odbędzie się spotkanie integracyjne „Szkoła z Klasą przy herbatce”. Ważne jest dla nas, aby uczniowie byli zintegrowani, znali swoje mocne strony i aby sami zadecydowali w jakich przedsięwzięciach chcą brać udział – dokonamy więc przydziału osób do poszczególnych zadań. W naszych działaniach stawiamy bardzo na zaangażowanie uczniów i współtworzenie przez nich zmian, dlatego chcemy, aby jeszcze więcej ochotników zgłosiło się do projektu. Nauczyciele na początku marca na swych lekcjach wychowawczych przedstawią program zaplanowanych działań w ramach Szkoły z Klasą 2.0. Tym oto sposobem chcemy uświadomić wszystkich uczniów o planowanych zmianach i zachęcić ich do współpracy.

Tworzenie kącika relaksu, tzn. „Strefy ucznia”

Działania zaplanowane w programie

Zadania do wykonania
w ramach danego działania

Termin realizacji zadania (od do)

Osoba odpowiedzialna
za zadanie

1.Stoiska z różnymi usługami w trakcie Pikniku Rodzinnego

- ustalenie między uczniami kto odpowiada za dane stoisko,

- zakup potrzebnych towarów (owoce, balony itp.),

- przygotowanie układów tanecznych,

- przygotowanie stoisk z danymi usługami,

- dbanie o zachowanie czystości, porządku wokół swojego stoiska,

- świadczenie usług i pobieranie odpowiedniej opłaty.

Przygotowania od początku maja, data odbycia się Pikniku Rodzinnego 30 maja

- chętni do działania uczniowie

- p. Marta K.

- p. Mariola P.

- p. Natalia G.

- p. Krystyna K.

2. „Środowe co nieco”

- dokonanie podziału która klasa przygotowuje poczęstunek na dany kiermasz,

- ustalenie godzin odbywania się kiermaszu i listy osób obsługujących stoisko,

- zamieszczenie na stronie szkoły informacji o odbywających się kiermaszach,

- pieczenie ciast (rodzice, dzieci, chętni nauczyciele),

- przygotowanie się do kiermaszu (przygotowanie stoiska, talerzyków, szklanek, gorących napojów, pokrojenie ciast),

- sprzedawanie ciast, herbaty, kakao, kawy,

- rozliczenie się z zarobionych pieniędzy.

Od połowy marca, co dwa tygodnie, w środy

- chętni do działania uczniowie

- p. Marta K.

- p. Mariola P.

- p. Barbara Sz.

 

3. Redagowanie pism w celu pozyskania sponsorów

- przygotowanie wizualizacji „Strefy ucznia” wraz z wyceną wyposażenia,

- ustalenie listy potencjalnych sponsorów,

- przeanalizowanie sposobu tworzenia odpowiednich pism,

- zredagowanie próśb o dofinansowanie wraz z dołączoną wizualizacją,

- dostarczenie pism do potencjalnych sponsorów.

Od połowy marca do końca kwietnia

- chętni do działania uczniowie

- p. Karolina Z.

- p. Tomasz M.

- p. Barbara Sz.

- p. Barbara S.

4. Warsztaty z szycia poduszek

- przygotowanie plakatów i informacji na stronie szkoły zachęcających do wzięcia udziału w warsztatach,

- ustalenie terminów spotkań,

- przygotowanie i zakup potrzebnych narzędzi (maszyny do szycia, nici, igły, materiały),

- przeprowadzenie cyklu spotkań, ustalenie metody szycia poduszek,

- wykorzystanie poduszek jako elementów dekoracyjnych i zapewniających wygodę w tworzonym kąciku.

Od połowy kwietnia do końca maja

- chętni do działania uczniowie, rodzice, dziadkowie

- p. Krysia K.

- p. Barbara S.

- p. Karolina Z.

- p. Marta K.

5. Spotkanie „Zielono wkoło”

- przygotowanie na stronie szkoły plakatów i informacji zachęcających do wzięcia udziału w spotkaniu,

- zakup doniczek,

- przeprowadzenie spotkania na szkolnym podwórku (przesadzanie przyniesionych kwiatów),

- udekorowanie „Strefy ucznia” przygotowanymi roślinami.

Koniec maja

- chętni do działania uczniowie, rodzice, dziadkowie

- p. Mariola P.

- p. Marta K.

- p. Bernadeta G.

Upowszechnianie zasad savoir-vivre’u

1. Stworzenie gier planszowych i gier w aplikacjach online

- zapoznanie się z różnymi technikami, możliwościami przygotowania gier planszowych i aplikacjami do tworzenia gier online,

- ustalenie w zespołach sposobu tworzenia gier,

- przygotowanie wymyślonych przez siebie gier,

- przekazanie gier wychowawcom.

Od początku kwietnia do połowy maja

- chętni uczniowie

- p. Tomasz M.

- p. Marta K.

- p. Joanna K.

2.Zredagowanie książeczek, broszurek

- ustalenie treści książeczek,

- zredagowanie publikacji,

- powielanie egzemplarzy,

- przygotowanie stoiska z książeczkami i rozdanie ich uczniom, nauczycielom.

Od początku kwietnia do połowy maja

- chętni uczniowie

- p. Barbara Sz.

- p. Barbara W.

3. Stworzenie plakatów, wierszyków

- wymyślenie treści wierszyków i plakatów,

- przełożenie na papier swoich pomysłów,

- rozklejanie gotowych plakatów i wierszyków na korytarzach szkolnych.

Maj

- chętni uczniowie

- p. Barbara Sz.

- p. Joanna K.

- p. Mariola P.

 

4. Nagranie filmików

- ustalenie scenariusza filmu (wymyślenie fabuły, miejsca akcji),

- dokonanie podziału na role,

- nagranie filmiku,

- odtworzenie nagrania na lekcjach wychowawczych.

Od kwietnia do maja

- chętni uczniowie

- p. Tomasz M.

- p. Katarzyna Z.

- p. Beata S.

5. Przygotowanie prezentacji i konspektu lekcji

- wymyślenie planu prezentacji i konspektu lekcji,

- przygotowanie prezentacji i konspektu,

- prezentacja na lekcjach wychowawczych.

Od kwietnia do maja

- chętni uczniowie

- p. Marta K.

- p. Tomasz. M.

- p. Mariola J.

- p. Beata S.