Rozwijanie pasji do nauki w Szkole Podstawowej im. Antoniego Sewiołka w Czułowie (Etap III)


  • Kategoria:

    Pasja do nauki

  • Dodano:

    02.03.2020

1) Wypiszcie działania wygenerowane podczas burzy mózgów. Kogo włączyliście w burzę mózgów? Które z rozwiązań pochodzą od uczniów?

Podczas burzy mózgów Nasze wygenerowane pomysły to: 

1). Wywiad pt.: Jak chcemy być nagradzani?

2). Organizacja warsztatów pt.: Jak się uczyć?

3). Realizacja projektów przedmiotowych i poza przedmiotowych w ramach kół zainteresowań, innowacji i projektów

4). Spotkania z naukowcami lub absolwentami w celu wymiany doświadczeń

5). Udział w konkursach

6).  Ćwiczenia koncentracji uwagi

 

W burzę mózgów zaangażowani byli nauczyciele oraz uczniowie

2) Opiszcie szerzej maksymalnie pięć działań, które wybraliście do realizacji w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? W jaki sposób te działania odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

 

1). Organizacja warsztatów pt.: Jak się uczyć?. Zajęcia jako warsztaty zewnętrzne. Opierałyby się na spotkaniach ze specjalistami, pedagogami. Zgłębiałyby tajniki technik uczenia.

2). Realizacja projektów przedmiotowych i poza przedmiotowych w ramach kół zainteresowań, innowacji i projektów.

Zajęcia doatkowych zajęć i kół zainteresowań w Naszej Szkole:

KOŁO PLASTYCZNE dla chętnych uczniów

KOŁO TEATRALNE dla uczniów z klas IV-VIII 

CHÓR I ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY dla chętnych uczniów I-VIII

ZAJĘCIA SZACHOWE KL. 1-3 

KOŁO SZACHOWE dla klas IV-VIII

KOŁO MATEMATYCZNE dla chętnych uczniów z klas IV-VIII

KOŁO PRZYRODNICZE dla dla chętnych uczniów z klas IV-VIII

KOŁO CHEMICZNE dla chętnych uczniów z klas IV-VIII

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla chętnych uczniów z klas IV-VIII

KOŁO JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla chętnych uczniów z klas IV-VIII

KOŁO BIBLIJNE dla klas I-III

KOŁO HISTORYCZNE dla chętnych uczniów klas IV-VIII

ZAJĘCIA SPORTOWE IV-VIII

Ponadto w roku szkolnym 2019/2020 realizujemy innowacje pedagogiczne:

Klasy I-III "Magiczny Kamishibai" (wychowawca klasy I czyli Ja ;))

Klasy V-VI  "Odkrywamy nowe lądy" (pedagog szkolny)

3). Spotkania z naukowcami lub absolwentami w celu wymiany doświadczeń. Zajęcia te miałyby formę spotkań z zaproszonymi działaczami naukowymi i pracownikami uczelni.

4). Ćwiczenia koncentracji uwagi. Cykl godzin z wychowawcą na temat motywacji i pasji do nauki. 

5). Udział w konkursach. Samodzielny dobór materiałów do nauki i przygotowania do konkursu.

Po burzliwych dyskusjach, analizie Naszych wewnętrznych problemów nasz cel jednak uległ modyfikacji a mianowicie brzmi: 

Samodzielność uczniów źródłem wewnętrznej motywacji do nauki oraz szansą osiągnięcia sukcesu. Zmiana ta wynika także z analizy ankiet dla rodziców. 

3) Opiszcie, w jaki sposób wybrane działania uwzględniają kryteria Szkoły z Klasą 2.0. Jaka jest rola uczniów w planowaniu i realizacji wybranych działań? Jakie grupy społeczności szkolnej będą zaangażowane w ich realizację? Na czym polega unikatowość proponowanych przez Was rozwiązań? Co sprawia, że te rozwiązania mają szansę zostać w szkole na lata?

 W powyższe zamierzenia aktywnie zaangażowana była cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Unikatowość widzimy w organizacji warsztatów dotyczących efektywnego uczenia się. Jeśli będą się cieszyć powodzeniem- będą cyklicznie organizowane. Oryginalne również stać mogą się zajęcia z zakresu ćwiczeń koncentracji uwagi. W dzisiejszym świecie ciężko się skupić nie tylko w szkole. Myślimy że będzie to dobry kierunek.

4) Do każdego z działań, które wybraliście do realizacji, wypiszcie spodziewane rezultaty.

1). Organizacja warsztatów pt.: Jak się uczyć?. Uczniowie poznają tajniki efektywnego uczenia się. Spodziewane rezultaty: szybsze przyswojenie materiału lekcyjnego, poprawa pamięci i lepsze efekty w nauce.

2). Realizacja projektów przedmiotowych i poza przedmiotowych w ramach kół zainteresowań, innowacji i projektów. Uczniowie rozwiną swoje zainteresowania.

- koło teatralne- uczniowie należacy do koła przygotowali incenizację i przedstawili dzieciom z oddziałów przedszkolnych (luty 2020)

- Innowacja pedagogiczna: Magiczny Kamishibai- uczniowie z klasy I utworzą własne karty do Kamishibai do wiersza pt.: Abecadło autorstwa Juliana Tuwima.

- koło chemiczne-uczniowie tworzą eksperymenty i prezentują na bieżąco na profilu FB i szkolnej stronie.

3). Spotkania z naukowcami lub absolwentami w celu wymiany doświadczeń. 

- tego punktu nie będziemy na dzień dzisiejszy mogli zrealizować ze względu na zaistniałą sytuację.

4). Ćwiczenia koncentracji uwagi. Uczniowie będą bardziej potrafili się skupić.

5). Udział w konkursach zewnętrznych i wewnętrznych. Rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności wśród uczniów.

Udział w konkursach przedmiotowych i szkolnych.

5) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: zadania do wykonania w ramach każdego z wybranych działań, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Harmonogramy w załączeniu.