Etap II - Diagnoza potrzeb i analiza jej wyników (Etap II)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Bezpieczeństwo i zaufanie

 • Dodano:

  25.01.2020

1) Opiszcie, jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Co Was w nich zaskoczyło? Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

12 listopada, wykorzystując dziennik elektroniczny, przesłaliśmy uczniom, rodzicom oraz nauczycielom ankietę online, w której przedstawiliśmy 10 obszarów i poprosiliśmy o wybór jednego, ich zadaniem najważniejszego. Społeczność szkolna wybrała obszar Bezpieczeństwo i zaufanie. Wymaga on największej uwagi według zdecydowanej większości ankietowanych. To była kluczowa kwestia podczas projektowania badania potrzeb i oczekiwań w Jedynce.

 

 

Szkoła z klasą 2.0 rok 2019/ 2020- etap II

 

Wybrany obszar : Bezpieczeństwo i zaufanie

Badanie potrzeb i oczekiwań- klasy 1- 3- wyniki

Zastosowane narzędzia badawcze: makieta, ciastek, burza mózgów

Co sprawia, że czujesz się bezpiecznie w szkole?

 

Jaki masz pomysł na bezpieczną i przyjazną szkołę ?

 

-koleżanki, koledzy, przyjaciele

-wychowawczyni

-fajni nauczyciele

-jak jest przy mnie dorosła osoba

-kamery w szkole

-dyżurujący nauczyciele na przerwach

-alarmy np. przeciwpożarowy

-możemy liczyć na pomoc pani

-w szkole jest zabezpieczenie drzwi wejściowych, dzięki temu nie wpuszczają nieznajomych

-nauczyciele pilnują porządku

- szkoła jest ogrodzona

-jestem wśród dzieci

-czuję się bezpiecznie przy pani

-jesteśmy w grupie kolegów, koleżanek

-zablokować wszystkie niebezpieczne aplikacje na telefon

-uważać na przerwach na starszych kolegów

-żeby wszyscy byli dla siebie mili, dbali o dobrą atmosferę

-bez kłótni i bójek uczniów

-skaner do szafek uczniowskich

-więcej kamer, zamontować w tych miejscach, w których jeszcze nie ma

-kody do drzwi wejściowych

-ochrona w szkole

-wyremontować salę gimnastyczną na górze

-dyżury nauczycieli w szatniach w dużej szkole

- w szkole byłoby milej, gdyby można było przyprowadzać swoich czworonożnych przyjaciół

-zablokować wjazd samochodów na boisko

-zadbać o to, żeby były drzwi wejściowe zawsze zamknięte

 

 

 

 

Szkoła z klasą 2.0 rok 2019/ 2020- etap II

 

Wybrany obszar : Bezpieczeństwo i zaufanie

Badanie potrzeb i oczekiwań- klasy 4-8- wyniki

Zastosowane narzędzia badawcze: ciastek, burza mózgów

Co sprawia, że czujesz się bezpiecznie w szkole?

 

Jaki masz pomysł na bezpieczną i przyjazną szkołę ?

 

-koleżanki, koledzy, przyjaciele, znajomi

- możliwość rozmowy z panią pedagog, wychowawcą

- nauczyciele, do których zawsze mogę się zwrócić o pomoc

-kamery w szkole

-dyżurujący nauczyciele na przerwach

-alarmy np. przeciwpożarowy

- szkoła jest ogrodzona

- zamykanie drzwi w łączniku

- panie woźne, które pomagają, ostrzegają

- czuję się bezpiecznie, gdy nauczyciel informuje o tym, co będzie na kartkówkach i sprawdzianach, daje nacobezezu

- potrzeba kontaktu z rodzicami na przerwach (sms)

- brak kłótni i bójek uczniów

- więcej kamer, zamontować w tych miejscach, w których jeszcze nie ma

- zamykanie drzwi wejściowych na kartę magnetyczną

-ochrona w szkole

-wyremontować salę gimnastyczną na górze

-dyżury nauczycieli w szatniach w dużej szkole

-zablokować wjazd samochodów na boisko

-zadbać o to, żeby były drzwi wejściowe zawsze zamknięte

- zwiększyć liczbę godzin pracy pani pielęgniarki

- potrzeba zatrudnienia psychologa

- brak przymusu odpowiedzi na forum klasy; aby każdy nauczyciel podawał nacobezu

- stworzenie miejsca, w którym można się integrować, poznawać się

- żeby dzieci nie biegały na przerwach i nie stwarzały zagrożenia, szczególnie podczas przerwy obiadowej

 

 

 

 

Pudełko refleksji Czego potrzebujesz, żeby czuć się lepiej i bezpieczniej, kiedy wypowiadasz się na forum klasy? (biblioteka szkolna):

 • ciszy

 • spokój na lekcji

 • żeby inni nie rozmawiali, podczas gdy ja się wypowiadam

 • brak komentarzy ze strony uczniów

 • nie lubię, gdy uczniowie się śmieją

 • szacunku ze strony innych

 • wsparcie od innych

 • wolę pisać kartkówki

 • zapowiedzianych odpowiedzi, żebym znał odpowiedź

 • wolę siedzieć, czuję się lepiej

 • wolę odpowiadać pisemnie niż ustnie, ponieważ gdy odpowiadam bardzo się stresuję, co wpływa na jakośc mojej wypowiedzi, w wyniku czego ocena jest niższa

 • żeby klasa nie oceniała po wyglądzie

 

Wyniki badania w grupach 1-3 i 4-8 okazały się zbieżne. Uczniowie mają podobne przemyślenia i wnioski. Bezpieczeństwo w szkole zapewnia im towarzystwo przyjaciół, znajomych oraz opieka nauczycieli. Doceniają zamykanie szkoły podczas lekcji, monitoring, dyżury nauczycielskie na przerwach. Dużą rolę odgrywa pedagog i pielęgniarka. Uczniowie wskazali także pracowników obsługi, którzy przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa w szkole. Zaskakującymi informacjami, które udało nam się uzyskać była potrzeba zatrudnienia psychologa. Starsi uczniowie mają dużą potrzebę rozmowy, obecność jednego pedagoga oraz wychowawcy okazuje się niewystarczająca. Większość badanych bezpieczeństwo widziało jako poczucie spokoju fizycznego, głównie na przerwach. Jednak były też takie wypowiedzi, które mówiły o poczuciu bezpieczeństwa na lekcji. Uczniowie mają potrzebę spokoju w postaci podawania jasnych kryteriów sukcesu oraz braku odpowiedzi przy klasie. Wolą odpowiadać pisemnie, boją się komentarzy ze strony klasy, ośmieszania. Potrzebują ciszy i spokoju na zajęciach. Jest to kolejny dowód na to, jak dużą rolę odgrywa OK w naszej szkole. 

 

Pytania, które zadaliśmy:

 

- Co sprawia, że czujesz się bezpiecznie w szkole? (ciastek, dyskusja, burza mózgów, makieta)

 - Jaki masz pomysł na bezpieczną i przyjazną szkołę ?(burza mózgów, makieta, prace plastyczne)

 - Czego potrzebujesz, żeby czuć się lepiej i bezpieczniej, kiedy wypowiadasz się na forum klasy? (pudełko refleksji)

2) Opiszcie faktyczny przebieg badania, czy zrealizowaliście wszystko zgodnie z planem, czy zmienialiście coś w trakcie realizacji?

Badanie potrzeb i oczekiwań przebiegło zgodnie z planem. Jedynymi zmianami było zrezygnowanie z metody kosz-walizka, ponieważ uzyskaliśmy już wystarczającą bazę danych. Odpowiedzi się powielały, więc nie chcieliśmy zniechęcać uczniów kolejnym badaniem. Poza tym zdecydowaliśmy się na ustawienie tylko jednego pudełka refleksji, które umieściliśmy w bibliotece szkolnej. Miejsce to odwiedzają wszyscy uczniowie podczas przerw, lekcji bibliotecznych oraz zastępstw. Każdy chętny, miał więc szansę się wypowiedzieć. Zaplanowane zadanie/odbiorcy

Osoby odpowiedzialne

Termin 

Realizacja

spotkanie Samorządu Uczniowskiego,

zredagowanie pytania kluczowego

 

 

 

Samorząd Uczniowski

Opiekunowie

p. Teresa, p. Marta

koordynator

Zespół 2.0

listopad- grudzień 2019

Spotkanie odbyło się zgodnie z planem. Ustalono pytania do badania, wzięli w nim udział wszystkie osoby odpowiedzialne. 

przygotowanie plakatów do badania uczniów klas 1-8 (ciastków, pudełek refleksji)

uczniowie, członkowie SU

Iwona Mierzejewska

listopad- grudzień  2019

Przygotowano plakaty i pudełko refleksji.

sonda dla klas 4-8

Samorząd Uczniowski

Opiekunowie

p.Teresa, p. Marta

grudzień 2019

 

przeprowadzenie badania za pomocą ciastka, refleksji w pudełku w klasach 1-8

wychowawcy klas 1-8

Zespół 2.0

listopad- grudzień 2019

Na początku grudnia przeprowadzono badania. 

burza mózgów,

walizka i kosz,

 klasy 4-8

wychowawcy klas 4-8

Zespół 2.0

listopad- grudzień 2019

Na lekcjach wychowawczych w klasach 4-8 przeprowadzono burze mózgów. Nie wykorzystano metody kosz-walizka.

zorganizowanie i przeprowadzenie lekcji w klasach 1-3, podczas których uczniowie narysują bezpieczną i przyjazną szkołę lub stworzą wspólnie makietę szkoły

wychowawcy klas 1-3

Zespół 2.0

listopad- grudzień 2019

Na początku grudnia uczniowie klas 1-3 stworzyli plakat, na którym narysowali bezpieczną szkołę. Plakat zawisł na korytarzu w dużym budynku szkoły. 

3) Jakie są najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań?

Uczniowie mają poczucie bezpieczeństwa w szkole, widzą jednak obszary, nad którymi powinniśmy popracować. Należy zadbać o bezpieczeństwo dookoła szkoły, chodzi tu o parkujących rodziców. Należy przeprowadzić wśród rodziców kolejną akcję informacyjną i prosić o współpracę w tym zakresie. Poza tym, należy przemyśleć sposób kontaktu z pedagogiem szkolnym. Należy zastanowić się, w jaki sposób usprawnić kontakt na linii uczeń - pedagog. Może rozwiązaniem było stworzenie skrzynki problemów, do której każdy uczeń mógłby wrzucić zapytanie. Należy także stworzyć system nagradzania za pozytywne zachowania na przerwie oraz w stosunku do kolegów. Wzmacniając, doceniając (a nie karząc tylko za negatywne postawy) każdy przejaw dobroci , przeciwdziałania agresji, być może uda się nam wypracować pozytywny model ucznia.

4) Podajcie Wasz cel dla szkoły i napiszcie, dlaczego się na niego zdecydowaliście.

Obszar: Bezpieczeństwo i zaufanie

 

Cel: Dbamy o wszechstronne bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią, stwarzamy pozytywne wzorce zachowań,  dzięki czemu uczeń będzie potrafił efektywniej uczestniczyć w procesie nauczania/ uczenia się i stanie się świadomym uczestnikiem społeczności szkolnej.

 

Zdecydowaliśmy się na niego, ponieważ wynika z potrzeb społeczności szkolnej określonych podczas analizy zasobów i diagnozy potrzeb i jest spójny z wybranym obszarem.

 

Wszystkie działania dokumentujemy na szkolnym padlecie, link: https://padlet.com/sp1pisz/pn6592ydh7h6