wiedza użyteczna (Etap I)


  • Kategoria:

    Wiedza użyteczna

  • Dodano:

    02.12.2019

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

Podczas zebrania samorządu uczniowskiego w dniu 08.10.2019r. Uczniowie chętnie poparli pomysł udziału w programie. 

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

Wybraliśmy wiedzę użyteczną, ponieważ chcemy sprawdzić ich wykorzystanie wiedzy w szkole, uspołecznianie, wykorzystanie w życiu codziennym.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Tabela analizy zasobów szkoły

Przeprowadźcie analizę, odnosząc ją do wybranego przez siebie obszaru.

Wybrany obszar:

Jakie są nasze mocne strony w ramach
wybranego obszaru?

Jakie są nasze słabe strony w ramach
wybranego obszaru?

 zaplecza do chemii i fizyki, dostęp do tablic interaktywnych, wyjazdy szkolne, zajęcia w terenie,biblioteka szkolna, pracownia komputerowa, jesteśmy szkołą intergracyjną, przyjazna atmosfera wśród uczniów i nauczycieli, budynek jest dostosowany dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo- posiadamy windę, nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacyjne  mamy problem z dojazdami do kina, teatru, opery wiąże się to z odwozami naszych uczniów do domu, ograniczona realaizacja dodatkowych zajęć poza lekcyjnych, ponieważ mamy dzieci dojeżdżające do szkoły, duży % uczniów posiada opinie i orzeczenia z PPP, nie posiadamy specjalistów - brak psychologa, mamy pedagoga szkolnego

Jakie okoliczności zewnętrzne możemy wykorzystać jako szansę do zmiany?

Co powinniśmy uwzględnić, jako ograniczenia zewnętrzne (zagrożenia), podczas planowania zmian?

 w szkole odbywają się koncerty muzyczne, teatrzyki profilaktyczne, współpracujemy i grupą wokalną Podlotki, organizujemy spotkania z ciekawymi ludżmi,akcje charytatywne w które włączani są uczniowie i rodzice, Bractwo Rycerskie odwedza naszą szkołę, jesteśmy międzyszkolnym sztabem WOŚP  brak środków finansowych, transport, dyspozycyjność

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

1. Jakich przestrzeni brakuje w naszej szkole?

2. Jakich materiałów dydaktycznych brakuje w szkole?

3.Podaj trzy ulubione przez ciebie przedmioty, których najchętniej się uczysz?

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Do uczniów, nauczycieli, rodziców