Dobre relacja - Dobra współpraca (Etap I)


  • Kategoria:

    Dobre relacje

  • Dodano:

    19.11.2019

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

W  programie jesteśmy już drugą edycję. Jak w zeszłym roku zdecydowaliśmy się na poinformowanie na stronie szkoły, i faceebooku szkoły. Uczniów poinformowaliśmy na gazetkach ściennych. Społecznośc szkolna została poinformowana po warsztatach lokalnych w październiku. Rodzice zostaną poinformowaniu dzisiaj na zebraniu (19.11.19 r.) Uczniowie szczególnie zainteresowali się tym, że będą mogli po raz kolejny uczestniczyc w programie.

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

Wybraliśmy obszar Dobre relacje. Po rozmowach z nauczycielami i dyskusjach na godzianch wychowawczych z uczniami, zdecydowaliśmy się kontynuować działania związane z obszarem, który wybraliśmy w zeszłym roku. 

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Mocne strony

Słabe strony

Doświadczenie z zeszłego roku

Małe zaangażowanie wszystkich nauczycieli

Zaangażowanie instytucji miejskich

Małe zaangażowanie rodziców

Zaangażowanie uczniów

Małe zaplecze artystyczne uczniów

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

Jakie zmiany byście wprowadzili w szkole w obszarze współpracy ze środowiskiem lokalnym?

Co tzreba zrobić aby w wiekszej ilości inicjatyw miejskich brali nasi uczniowie?

Czy współpraca z maistem jest jedynym obszarem w którym szkoła ma braki?

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Przede wszytskim badanie potzreb musi być skierowane do uczniów w formie np. gadajacej ściany i ankiety wśród nauczycieli