Razem możemy więcej – solidarni na nowo! (Etap II)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Solidarność

  • Dodano:

    27.01.2020

1) Opiszcie, jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Co Was w nich zaskoczyło? Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

W I etapie wybraliśmy obszar Solidarność, dlatego postanowiliśmy, że pytania, które planowaliśmy zadać powinny uszczegółowić potrzeby całej społeczności szkolnej. Chcielibyśmy się dowiedzieć, czego brakuje w naszej szkole, co powinniśmy wprowadzić, na co zwrócić uwagę. Zadaliśmy pytania uczniom klas I-III, klas I-VIII, nauczycielom, rodzicom, pracownikom szkoły:

W jakich spotkaniach z ciekawymi ludźmi, seniorami chciałbyś/chciałabyś uczestniczyć?

Jakie akcje społeczne Was interesują?

Czy interesują Was problemy współczesnego świata? Jeśli tak, to jakie?

W jakich akcjach społecznych bierzesz udział?

Na jaki problem społeczny należy według Ciebie zwrócić szczególną uwagę?

Czy interesuje Cię pomoc koleżeńska?

Czy chciałbyś/chciałabyś pomóc koleżance lub koledze w nauce?.

Społeczność szkolna odniosła się bardzo poważnie do pytań. Odpowiedzi były rzetelne i pozwalały wyciągnąć odpowiednie wnioski. Szczególne zainteresowanie budzą tematy aktualne, mogące zwrócić uwagę społeczności lokalnej na otaczające nas problemy, np. choroby cywilizacyjne. Młodzież często zwracała uwagę na zanieczyszczenie środowiska, pomoc koleżeńską, potrzebę warsztatów ze znanymi, ciekawymi ludźmi.

Początkowo byliśmy nastawieni na kontynuowanie licznych akcji, zbiórek, wolontariatu, spotkań ze starszymi osobami. Po analizie otrzymanych odpowiedzi, faktycznym zaskoczeniem było zainteresowanie naszych respondentów problemami współczesnego świata, szczególnie ekologią, klimatem, zanieczyszczeniem środowiska.

Zadaliśmy kolejne pytanie: Co możemy wspólnie zrobić, aby zadbać o nasze otoczenie?.

Głównie chcieliśmy sprecyzować nasze potrzeby, by odnieść się do oczekiwań naszej społeczności nie tylko globalnie, lecz przede wszystkim lokalnie. I faktycznie, zadane pytanie skierowało uwagę dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły na problemy nas dotyczące i otaczające. Głównym postulatem jest segregacja śmieci, ograniczenie używania telefonów komórkowych, czyste otoczenie, brak hałasu, uświadamianie na temat cukrzycy, autyzmu i innych chorób oraz niepełnosprawności, pomoc zwierzętom.

2) Opiszcie faktyczny przebieg badania, czy zrealizowaliście wszystko zgodnie z planem, czy zmienialiście coś w trakcie realizacji?

Badanie potrzeb było poprzedzone informacją o tym na stronie internetowej szkoły, w e-dzienniku oraz w trakcie spotkań z rodzicami. Postanowiliśmy zebrać jak najwięcej informacji o potrzebach naszej społeczności.

Dużą i bezapelacyjnie wartościową rolę odegrali wychowawcy wszystkich oddziałów. W czasie zajęć z wychowawcą ustalali, które pytanie jest dla uczniów najbardziej intrygujące i przeprowadzali burzę mózgów. Uczniowie, udzielając odpowiedzi, wykorzystywali np. Ciastka, Kreta oraz zwykły szary papier, zaś nauczyciele, rodzice i pozostali pracownicy szkoły udzielali odpowiedzi, wrzucając kolorowe karteczki do specjalnego pudełka.

Następnie, po wstępnych wynikach, postanowiliśmy uściślić nasze badania i zadaliśmy kolejne pytanie. Tym razem wykorzystaliśmy „gadającą ścianę”. Okazało się, że lokalnie chcemy dbać o nasze  otoczenie i środowisko.

Postanowiliśmy również wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszej społeczności i poprosiliśmy wszystkich o wypełnienie anonimowej ankiety online https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNNJYc21yeRwIsLsOsu8GJMInw96rCGps_tIsHGA78dN6_gw/viewform?vc=0&c=0&w=1 w celu sformułowania finalnego celu naszych badań. Pytania dotyczyły klimatu, środowiska oraz naszego regionu. Zainteresowanie było bardzo duże. Nowatorska forma ankiety spełniła swoją rolę.

3) Jakie są najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań?

Nasza społeczność szkolna ceni sobie wiedzę o aktualnych problemach związanych z ekologią, segregacją śmieci, jakością powietrza.

Chcemy propagować wiedzę na ten temat, spotykać się z ciekawymi ludźmi, którzy mogą dzielić się wiedzą i uświadamiać o zagrożeniach cywilizacyjnych.

Dalej ważna jest dla nas pomoc innym, propagowanie wiedzy o chorobach i zapobieganiu im oraz dbałość o środowisko, szczególnie, naszego regionu, lokalnie.

4) Podajcie Wasz cel dla szkoły i napiszcie, dlaczego się na niego zdecydowaliście.

Cel: Dbamy o nasze otoczenie i środowisko w szkole i poza nią, aby propagować idee wspólnego działania i wzajemnego wsparcia.

Realizacja tego celu pozwoli nam na poszerzenie i wzmocnienie relacji międzyludzkich.

Skupimy się na propagowaniu działań na rzecz lokalnego środowiska naturalnego oraz pogłębieniu działań związanych z empatią, życzliwością oraz odpowiedzialnością za innych, także w ramach solidarności międzypokoleniowej.

Nasz cel uświetnia hasło: Razem możemy więcej – solidarni na nowo!. Jesteśmy bardzo entuzjastycznie nastawieni i chcemy działać, by nasi uczniowie mieli wpływ na zmieniającą się rzeczywistość lokalną oraz globalną.