ODKRYJEMY W SOBIE PASJĘ DO NAUKI - sprawozdanie z 1 etapu programu ,,Szkoła z klasą 2.0 (Etap I)


  • Kategoria:

    Pasja do nauki

  • Dodano:

    18.11.2019

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

O przystąpieniu do programu poinformowaliśmy społeczność szkolną na apelu szkolnym. Informacja o przystąpieniu do programu ukazała się również w dzienniku elektronicznym oraz na stronie szkoły i facebook-owym profilu szkoły. Zachęciliśmy nauczycieli, rodziców oraz uczniów do zainteresowania się programem oraz do przyłączenia się do naszego zespołu. Czekamy na zgłoszenia.

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

Nasz wybór to  PASJA DO NAUKI, ponieważ zauważyliśmy brak zaangażowania dużej części uczniów w rozwój samych siebie. Chcemy zwrócić uwagę społeczności szkolnej na fakt jakie to  ważne, aby ciągle się rozwijać i doskonalić. Chcemy pokazać, że uczenie się i uczenie innych może być, powinno być i  jest przyjemnością. Jako nauczyciele, pasjonaci swoich profesji, chcemy zarazić naszych wychowanków i uczniów pasją do nauki. Podczas pierwszego spotkania naszego zespołu, analizując zwrotne informacje od nauczycieli, rodziców oraz przedstawicieli uczniów zwróciliśmy uwagę na potrzebę pracy w tym właśnie obszarze.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Mocną stroną naszej szkoły jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych dla naszych uczniów, organizowanie ciekawych wyjazdów, wydarzeń oraz dni aktywności (wg. Kalendarza Świąt Nietypowych). Bierzemy udział w licznych konkursach wiedzy oraz umiejętności (plastyczne, sportowe, taneczne, muzyczne). W naszej szkole prężnie działa wolontariat. Dwa lata temu udało nam się zdobyć statuetkę Super Wolo. W każdej sali posiadamy tablicę interaktywną lub monitor interaktywny.
Słabą stroną jest nasza baza. Nasza szkoła jest mała, sale niewielkie. Nie posiadamy pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Uczniowie klas starszych dojeżdżają na zajęcia WF na halę sportową w sąsiedniej miejscowości. Część nauczycieli rzadko lub nie w pełni korzysta z wyposażenia multimedialnego, pomimo posiadanych możliwości. U uczniów obserwujemy brak zaangażowania w zdobycie wiedzy oraz brak przekonania, że wiedza jest bardzo potrzebna.
Liczymy na zaangażowanie ze strony społeczności szkolnej oraz n pozytywny odbiór naszych przedsięwzięć przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Chcemy poszerzyć katalog naszych sprzymierzeńców o lokalnych przedsiębiorców. Ograniczeniem w naszych działaniach może być specyfika wiejskiego środowiska oraz mentalność większości mieszkańców, a co za tym idzie  także i rodziców naszych uczniów. Społeczność lokalna w większości  nie przywiązuje wagi do wykształcenia. Niektórzy rozwinęli swoje biznesy rodzinne, które udalo im się rozwinąć bez rozwijania swojej wiedzy. W swoją działalność włączają później swoje dzieci. Widoczne jest nastawienie na zysk materialny.

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

Chcemy dowiedzieć się: Jakie pasje chcieliby rozwijać nasi uczniowie? Czy i jak chcieliby rozwijać pasje w szkole? Czego brakuje w szkole, by mogli rozwijać pasje? W jakich zajęciach, konkursach chętnie wzięliby udział? Co ułatwiłoby im zdobywanie wiedzy i umiejętności?
Do nauczycieli skierowalibyśmy pytania: Jakie zajęcia chętnie by poprowadzili? Czego brakuje do prowadzenia tych zajęć?
Do rodziców - W jakich zajęciach dodatkowych ich dzieci powinny brać udział? Chcielibyśmy bardziej zaangażować rodziców naszych uczniów. Może udałoby się zaangażować więcej rodziców-pasjonatów, którzy opowiedzieli by o swoim hobby, o swojej pracy. (na razie mamy sporadyczne spotkania z rodzicami, którzy opowiadają o swoim zawodzie, pasji)

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Do nauczycieli skierowalibyśmy  - e-ankietę oraz wywiad.
Do rodziców - ankietę w formie elektronicznej z linkiem rozesłanym przez Librusa
Do uczniów z klas starszych - e-ankietę, którą mogliby wypełnić na informatyce oraz pytanie na sznurku,  rozwiesilibyśmy gdzieś na korytarzu oraz plakaty ,,Weź szkołę w swoje ręce, na których uczniowie zgłosiliby swoje propozycje.
Uczniowie klas młodszych - wywiad nagrywany kamerką, aparatem szkolnym. W ten sposób włączylibyśmy w działania przedstawicieli Samorządu Szkolnego.