Opis I etapu (Etap I)


  • Kategoria:

    Dobre relacje

  • Dodano:

    18.11.2019

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

Cała społeczność szkolna została poinformowana po naszym szkoleniu w Warszawie. Zrobiłyśmy to za pomocą dziennika elektronicznego oraz plakatu informującego o udziale naszej szkoły w programie. W działania zespołu włączyli się nauczyciele nauczania początkowego, którzy umówili spotkanie, dotyczące relacji, dla klasy pierwszej, w bibliotece CHOTOMEK w Płocku. 

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

Naszym wyborem jest obrzar : ,, Dobre relacje ", ponieważ interakcje międzyludzkie towarzyszą nam każdego dnia, praktycznie w każdym miejscu, w którym się znajdujemy. Nasza szkola nalezy do grupy tzw. budzących się szkół, gdzie szczególną uwagę zwraca się właśnie na dobre relacje.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Do naszych mocnych stron na pewno można zaliczyć :

zmianę ustawienia ławek w salach lekcyjnych, uczniowie nie siedzą do siebie tyłem. Organizujemy spotkania ,, okrągłego stołu, w czasie którego uczniowie poruszają ważne dla nich sprawy dotyczace funkcjonowania szkoły. stawiamy na ocenianie kształtujące ( wyraźnie podane cele lekcji, kryteria osiągania sukcesu, samoocena ) oraz informację zwrotną. 

Do słabych stron zalizczyć można zdarzające się jeszcze postępowanie z tzw. automatu., lęk przed nowym, wychodzenie ze strefy komfortu. Szansą dla utrzymania dobrych relacji sa rodzice, którzy chętni są do rozmów, współpracy idzielenia się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem. Zagrożeniem może być lęk niektórych rodziców przed zmianami, brakiem ocen.

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

Jak poprawic relacje nauczyciel - uczeń, nauczyciel - rodzic ?

Jaką formę spotkań nauczyciel - rodzic - uczeń preferowaliby rodzice uczniów ?

 

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Badanie potrzeb chcemy skierować w najbliższychdniach przede wszystkim do uczniów, 

 a w drugiej kolejności - rodziców.  Być może zaproponujemy ankiety, ,, gadającą ścianę.